Opråb til regeringen: Børn skal ikke udskænke alkohol

VLAK-regeringens lempelse af restaurationsloven i 2017 har betydet, at antallet af unge, der arbejder i lokaler med alkohol og samtidig udskænker det, er fordoblet.
Tiden under den forhenværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti var præget af megen intern uro i blå blok. Men de fik stadig gennemført (for) mange borgerlige ulykker. En af dem var lempelsen af restaurationsloven i 2017.

Det betød, at det pr. 1. juli 2017 ikke længere var ulovligt for unge under 18 år at arbejde i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Det havde det ellers været hidtil.

Med lempelsen af restaurationsloven kan arbejdsgiveren i dag bede unge helt ned til 15 år om at servere alkohol på deres arbejde, f.eks. på restaurant eller café.

Helt som forventet – og frygtet – har flere virksomheder benyttet sig af den mulighed. Udviklingen i tallene siden 2017 taler sit tydelig sprog. Blandt de ungarbejdere, dvs. unge under 18 år, som arbejder i lokaler med alkohol, svarer 36,1 procent, altså mere end hver tredje, at de også selv udskænker alkohol. Det viser Jobpatruljens evalueringsrapport for 2019.

Sammenhængen mellem lempelsen af restaurationsloven og stigningen i antallet af unge, der udskænker alkohol, er slående

Det er en stigning på 18,1 pct. – og dermed en fordobling – siden 2017, hvor lovforslaget blev vedtaget. Sammenhængen mellem lempelsen af restaurationsloven og stigningen i antallet af unge, der udskænker alkohol, er slående. Overraskende? Nej. Forudsigelig? Ja. Bekymrende? Meget.

Alkohol, aftenarbejde og rå omgangstone

I slutningen af sidste år viste en undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder, at elever i hotel- og restaurationsbranchen – især kvindelige tjenerelever – er særligt udsatte for sexchikane på deres praktiksted, ”fordi de arbejder i et servicemiljø med alkohol og aftenarbejde, og hvor omgangstonen ofte er rå”.

Selvom undersøgelsen omhandler elever, skal man vist være naiv for at tro, at der ikke også er (især kvindelige) ungarbejdere, der udsættes for sexchikane af forskellig kaliber. Det gælder især dem, der arbejder i ”et servicemiljø med alkohol og aftenarbejde, hvor omgangstonen ofte er rå”.

Det kan være alt fra fysisk sexchikane, hvor ungarbejderens grænse for acceptabel adfærd bliver overtrådt – f.eks. et ”kærligt klap” i bagdelen. Eller verbal sexchikane i form af uønskede tilnærmelser eller upassende kommentarer – f.eks. på baggrund af udseende eller påklædning.

Så snart, der bare er én ungarbejder, der bliver udsat for ubehageligheder, har vi svigtet

Det bør få alle alarmklokker til at ringe – og vi må ikke vende det blinde øje til. For så snart, der bare er én ungarbejder, der bliver udsat for ubehageligheder, har vi svigtet.

Et politisk ansvar

Det er indiskutabelt arbejdsgiverens ansvar at sørge for et godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk.

Men det var et politisk flertal i Folketinget, bestående af VLAK og DF, der satte tryk på fadølshanerne og tillod arbejdsgiverne at sætte 15-årige børn til at lange øl over disken. Godt hjulpet på vej af en stærk lobbyindsats fra især restaurationsbranchens arbejdsgiverorganisation.

Siden de borgerlige partier lempede restaurationsloven, har der været folketingsvalg, og Danmark har fået et nyt politisk flertal. Derfor bør der heller ikke herske nogen tvivl om, at det er et politisk ansvar at rulle de borgerliges lempelser af restaurationsloven tilbage.

Altid på børnenes side?

Socialdemokratiet og den (daværende) øvrige opposition stemte i 2017 imod forslaget om at lempe restaurationsloven. Det må alt andet lige siges at være et godt udgangspunkt for så at tilbagerulle de blå partiers lempelser af restaurationsloven.

Udgangspunktet for den socialdemokratiske regering må være klart: Altid på børnenes side. Danmark skal være verdens bedste land at være barn i. Vi er på børnenes hold.

Der er en cocktail på drikkekortet, der skal fjernes. Det er den cocktail, hvor man mixer børn og alkoholservering

Jeg håber derfor, at regeringen også vil være på børnenes side, når det gælder børn og alkoholudskænkning.

Værdien af et fritidsjob kan ikke – og skal heller ikke – kun måles i kroner og øre. Og vi har et særligt ansvar for at sikre de unge en tryg og sikker start på arbejdsmarkedet.

Så kære regering. Der er en cocktail på drikkekortet, der skal fjernes. Det er den cocktail, hvor man mixer børn og alkoholservering. Lad os nu sikre unge fritidsjobbere en tryg og sikker start i deres første møde med arbejdsmarkedet.

For Danmark skal jo være verdens bedste land at være barn i, ik’?

Politisk medarbejder i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) og tidligere student på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

En lov der blev vedtaget med ét eneste formål: At kunne bruge ungarbejdere langt flere steder, og dermed spare nogle lønkroner.
En beskidt branche (altså, restaurationsbranchen) på mange måder.

Annonce