Socialdemokratiet vil forny den danske model

Hvis Socialdemokratiet vinder regeringsmagten, vil partiet igangsætte en fornyelse af den danske model, siger Mette Frederiksen
Den danske model klarede den. Men det langvarige forløb med at indgå nye offentlige overenskomster har vist, at der er udfordringer med den nuværende forhandlingsmodel, blandt andet fordi regeringens rolle som arbejdsgiver og lovgiver blandes sammen, lyder det fra Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen. Hun vil derfor gerne vil se på, om man kan styrke forligsmandsinstitutionen og – inspireret fra vores nordiske nabolande - skabe mere armslængde mellem regeringens forskellige roller som både arbejdsgiver, regering og lovgiver. ”Jeg mener, vi – når hele forløbet her på et tidspunkt er afsluttet – bør diskutere med hinanden, og ikke mindst med arbejdsmarkedets parter, hvordan den danske model kan fungere bedre på det offentlige område,” sagde hun på et pressemøde på Christiansborg mandag.

Giver anledning til refleksion

Ifølge Mette Frederiksen er konfliktniveauet på det offentlige område alt for højt, og en eventuelt kommende socialdemokratisk ledet regering med Mette Frederiksen i spidsen vil derfor tage initiativ til, i samarbejde med Folketinget og arbejdsmarkedets parter, at forny den danske model. ”Det forløb, vi har været igennem, bør nemlig give anledning til en grundig refleksion om den danske model,” sagde hun på pressemødet og pegede på særligt to udfordringer for den danske model. Det ene handler om den sammenblanding af roller, regeringen har som både arbejdsgiver, regering og lovgiver. En rolle som kan give mistanke om aftalt spil. Den anden udfordring handler om, at de offentlige arbejdsgivere – i modsætning til de private arbejdsgivere - kan spare penge på en konflikt, fordi de ikke skal udbetale løn til dem, der er i konflikt. Mette Frederiksen foreslår derfor, at man i reformen af den danske model på det offentlige område lader sig inspirere af de øvrige nordiske lande.

Læs også: 5 forslag til at modernisere den danske forhandlingsmodel

Frygter for politisk indblanding
Den socialdemokratiske partiformand brugte også pressemødet til at kritisere de Christiansborg-politikere, som ifølge hende har blandet sig i overenskomstforhandlingerne. ”Jeg har stor respekt for, at man kæmper for bedre vilkår, når der forhandles overenskomst. Ja, faktisk har jeg så stor respekt for danske lønmodtagere, at jeg som en af de få politikere har holdt min mund og ladet den danske model arbejde,” lød det fra Mette Frederiksen, som frygter, at politisk indblanding kan være enden på den danske model. ”Jeg vil have stærke fagforeninger, der kan forhandle på vegne af deres medlemmer. Jeg vil have en høj organisationsgrad. Hvis Christiansborg skal bestemme løn, så kan man lige så godt lade være med at melde sig ind i en fagforening. Og så er det slut for dansk fagbevægelse.”

placeholder

FTF: Behov for fornyelse Socialdemokratiets udmelding vækker glæde hos en af dem, der netop har været en del af overenskomstforhandlingerne, Bente Sorgenfrey, der er formand for hovedorganisationen FTF og kommende næstformand i den nye hovedorganisation .

”Der er åbenlyst behov for, at parterne sætter sig sammen og drøfter mulige justeringer af den danske model i forhold til det offentlige område. At vi har så relativt højt konfliktniveau på det offentlige arbejdsmarked sammenlignet med de øvrige nordiske lande, bør mane til eftertanke," siger hun til FTFs hjemmeside..

Bente Sorgenfrey opfordrer aftaleparterne på det offentlige arbejdsmarked til at sætte sig sammen, nu hvor OK18 er afsluttet, og se på, hvordan den danske model kan tilpasses og justeres, så den kommer til at fungere mere hensigtsmæssigt på det offentlige arbejdsmarked.

Artikel opdateret klokken 15.40 med kommentar fra Bente Sorgenfrey.

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce