Ud af Putins klør

Danmark skal renovere sig ud af sin russiske gasafhængighed, mener Mikkel Mejling fra BAT-kartellet.
Foto: Lisafern/Wikimedia Commons
Gaskomfur
Hele verden forfærdes i disse dage over billederne fra Putins krig i Ukraine. Desværre sender Europa enorme summer til Putins Rusland hver dag gennem betalinger for den gas, som det meste af Europa desværre er håbløst afhængige af.

Alene i 2021 importerede EU 155 milliarder kubikmeter gas fra Rusland. 40 procent af al den gas der forbruges i EU kommer fra Rusland.

Gassen er med andre ord livsvigtig for Europa. Den bruges i høj grad i industrien og ikke mindst i vores bygningsmasse.

Over en tredjedel af energiforbruget i europæiske bygninger stammer fra gas. Skal vi med andre ord gøre os uafhængige af russisk gas, kan vi ikke undgå at skulle se på energiforbruget i vores bygninger.

Vi skal renovere os ud af gasafhængighed

Timingen er dog på plads, hvis man for alvor vil gøre noget ved europæisk – og for den sags skyld dansk – gasafhængighed.

I december sidste år præsenterede Europa-Kommissionen sit længe ventede forslag til en revision af det europæiske bygningsdirektiv.

Et stykke lovgivning som opstiller mål og krav for, hvordan man gradvist skal sikre, at vores bygninger bruger mindre energi gennem f.eks. ordentlig isolering, varmepumper og bedre vinduer. Der er masser af danske virksomheder, der kan levere de løsninger, og vi har mange dygtige håndværkere, der er klar til at installere dem.

Kommissionen reviderer direktivet nu for at sikre højere ambitioner, som spiller ind i Kommissionens mange andre dagsordener på klimaområdet: Den europæiske klimalov, renoveringsbølgen, energieffektivitetsdirektivet og målet om 55 procent mindre CO2 i 2030.

Gode ambitioner – utilstrækkelige værktøjer

Der er heldigvis mange fornuftige hensigter i Kommissionens udspil. Målet er, at man vil øge renoveringsraten i EU til det dobbelte inden 2030.

Et løft af de bygninger i Europa med den dårligste energimæssige ydeevne

Hertil kommer et slutmål om at hele bygningsmassen i Europa i 2050 skal udgøres af såkaldte nulemissionsbygninger. Der ligger med andre ord gode, solide målsætninger bag revisionen. Desværre er de værktøjer, der skal føre dem ud i livet, utilstrækkelige.

Et af de vigtigste redskaber Kommissionen vil tage i brug, er et løft af de bygninger i Europa med den dårligste energimæssige ydeevne. Lidt groft sagt er det de dårligst isolerede bygninger.

Hvis man har købt hus inden for de senere år, har man set energimærkningerne, der rangerer fra A2020 og så hele vejen ned til G. Det er altså bundskraberne i kategori G, som Kommissionen vil sætte ind over for og sætte krav til, at de over hele Europa skal løftes fra G til minimum F.

For lidt og for sent

Det er et fint mål, men det forslår som en skrædder i helvede, uanset om man ser på vores nuværende udfordringer med at gøre os uafhængige af gas fra Rusland, eller hvis man ser på EU’s 2030- eller 2050-mål. "Too little, too late" som man siger i den engelsksprogede verden.

Ved specifikt at sætte krav til, at landene kun skal løfte de dårligste bygninger ét trin på energistigen, så ved man også, at det netop kun er de dårligste bygninger, som bliver løftet, og at de kun bliver løftet ét trin.

I efteråret 2021 blev et af Kommissionens tidligere udkast lækket, og der var ambitionsniveauet betydeligt højere.

Den danske regering og de danske europaparlamentarikere kunne med fordel minde Kommissionen om de gode takter, de havde i tankerne i efteråret.

Grøn omstilling af samfundet – ikke af hver enkelt bygning

Kommissionen vil på længere sigt sikre at alle bygninger i Europa skal være ”nulemissionsbygninger” i 2050.

Det er ifølge Kommissionen en bygning, som er så energieffektiv, at den næsten ikke bruger nogen energi, og at den lille smule energi den trods alt har brug for, skal produceres i eller på selve bygningen.

Det er en smuk tanke

Kommissionens velmenende - men i sidste ende lidt naive - tanke er, at vores gennemisolerede bygninger i 2050 får opfyldt deres minimale energibehov gennem solenergi genereret på taget af bygningerne.

Det er en smuk tanke, men også en tanke der i praksis vil skabe flere problemer, end den vil løse.

Hvis vi skal i mål med den grønne omstilling bør vi investere i vedvarende energi, hvor det er mest omkostningseffektivt.

I Danmark er det ikke solenergi på taget. Det er fjernvarmeværker, energiøer og systemintegration – med andre ord er det løsninger, der tager udgangspunkt i Danmarks forcer og fordele. Alt andet gør den grønne meget omstilling dyrere end den kunne være – og det har vi hverken tid eller råd til.

Den grønneste energi er den, man ikke bruger

Selvom lovgivningsprocessen i EU er langsommelig, og et bygningsdirektiv hverken når at blive forhandlet eller træde i kraft tide til, at kunne påvirke den akutte krise, som Putins invasion af Ukraine har forårsaget, så stopper EU’s afhængighed af russisk gas ikke med at være et problem, uanset hvornår og hvordan krigen i Ukraine slutter.

Læg dertil, at selv hvis man skifter afhængigheden af russisk gas og olie ud med afhængighed af gas fra Qatar eller olie fra Saudi-Arabien, så står vi ikke ligefrem i et drømmescenarie.

Man har længe sagt, at den grønneste energi er den man ikke bruger. Det viser sig nu, at det også er den energi, der gør os mindst afhængig af russisk gas

Lad der derfor lyde en klokkeklar opfordring til danske politikere i Folketinget, regeringen og Europa-Parlamentet om at udnytte bygningsdirektivet til på en og samme tid at forbedre vores boliger, slå et slag for den grønne omstilling og formindske vores afhængighed af Putins Rusland.

Mikkel Mejling er politisk konsulent i BAT-kartellet - en faglig samarbejdsorganisation for syv FH-forbund.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvis der lukkes for gassen til Tyskland og store dele af den tyske industri må lukke ned, vil det få store konsekvenser for EU's økonomi. Tyskland er f.eks. Danmarks vigtigste eksportmarked. Så hvis Tyskland lukker mere eller mindre ned, følge dele af Danmark trop.

Kineserne udtalte for nylig de kan ødelægge EU's økonomi. Så hvis der oven i en gas nedlukning kommer en import nedlukning af bl.a. tyske vare til Kina, så begynder det for alvor at se sort ud. Kina er f.eks. VW koncernens største marked og VW holder mange arbejdspladser igang i såvel Tyskland som andre EU lande.

Hele EU kan dermed komme i en alvorlig økonomisk situation, som EU står magtesløs overfor.

Det er således en anden verden vi er på vej ind i. En verden, som kan komme mere eller mindre til at stå på hovedet i forhold til, hvad vi har været vant til i mange årtier.

"Kineserne udtalte for nylig de kan ødelægge EU's økonomi"

Hvor har du set det henne?

For det lyder absolut ikke som nogen klog udmelding, selv ikke hvis de virkelig mener det, og selv ikke hvis det rent faktisk skulle være sandt.

Så vidt jeg husker Jyllands-Posten for ca. en uge siden.

Den der kontrollerer økonomien, kontrollerer verden.

Kineserne har i mange år arbejdet hårdt på at opbygge deres egne globale finansielle systemer for at slippe ud af en amerikansk domineret verdensorden. Og de er godt på vej ved at gøre flere og flere lande afhængige af deres investeringer. Selv inden for EU's grænser opererer de som i f.eks. Grækenland. Det investere betydeligt på det forsømte og udnyttede Afrikanske kontinent. De er godt i gang med at bygge en ny "Silkevej" med en investering på 1.000 milliarder dollar der kan sikre en effektiv afsætnings infrastruktur med Made-in-China. Ligesom kineserne i øvrigt ejer store dele af den amerikanske statsgæld.

Kineserne har ganske enkelt udnyttet kapitalismens svageste punkt. Grådighed. En grådighed, som har sat hele verdens livsbetingelser over styr. Så stærk er den drift. Grådighed. Vesten har byttet sin teknologi virksomheder med milliarder af små plastic dimser. Bogstaveligt talt.

Klimakrisen var der INGEN som reagerede på i over 50 år. Det gik jo lige så godt og bekvemt. Det samme er sket med den økonomiske magt kineserne har opbygget gennem særligt de seneste 20 år siden Kina d. 11. december 2001 blev medlem af WTO. Hele vestens teknologi og produktion blev blindt flyttet til Kina, for der var mange nemme kapitalistiske milliarder at hente. Heller ikke her reagerede INGEN, selv om det overordnet set var en økonomisk blindvej uden nogen vej til bage når først skaden var sket.

Ærlig talt. Det er sgu ret smart udført. Tålmodighed er en dyd og alt godt kommer til den der venter. Og gud hvor er det let at forføre mennesker, hvis eneste værdi er penge og ellers intet andet. Demokrati, menneskerettigheder, frihed lyder alt sammen godt. Men når alt kommer til alt er det kun penge som driver Vesten. Vi lader mennesker ligge og dø bare for penge - Det snakker vi bare ikke så meget om. Har du penge kan du få, har du ingen må du gå.

D. 24. februar invaderede Rusland ikke bare Ukraine. De sagde også farvel og tak til Vesten. Og goddag til Østen. Det vil få stor betydning for fremtiden. De fleste ressourcer i verden befinder sig i Eurasien og Afrika. Dem der har adgang til dem har adgang til fremtiden - Hvad der lige er sket her tror jeg ikke så mange er helt klar over eller forstår omfanget af endnu. Men det er så småt begyndt at gå op for nogen

Jeg tror de sidder med et lille smil på munden i Kina, når de tænker på Vesten med et lille sagte he he he

Men selvfølgelig. Jeg kan da sagtens tage fejl. Men der er mange indicier som taler for sig selv. Verden er ikke statisk og intet varer ved. Og Vestens magt er ikke hvad den har været en gang. Der er kommet andre konkurrerende spillere på banen.

Jeppe, hvis det er rigtigt det du skriver, så er vi på skideren i EU.

Putin har i øvrigt en atombombe sikret luksus bunker til sig og sin familie et hemmeligt sted i Sibirien.

Annonce

Annonce