Annonce

2028: Langt de fleste naturgaskunder har fået en grøn energikilde

S-regeringen vil firedoble sol- og vindenergien inden 2030
Foto: Colourbox
Røde partier foreslår ekstra beskatning af energiselskaber
I 2028 skal langt de fleste af de omkring 400.000 private naturgas-kunder være flyttet over på enten fjernvarmenettet eller andre andre grønne energikilder. Og inden årets udgang skal naturgaskunder fra deres kommune have fået besked om, hvornår de kan blive tilsluttet fjernvarmenettet. Og gassen skal fra 2030 være 100 procent grøn.

Desuden skal sol- og vindenergien firedobles inden 2030.

Det oplyser S-regeringen på et pressemøde mandag morgen, som ikke mindst handler om, hvordan og hvornår Danmark kan gøre sig helt uafhængig af russisk gas.

Onsdag præsenterer S-regeringen en grøn skattereform - blandt andet med et udspil til en mere ensartet beskatning af CO2-udledning, oplyser skatteminister Jeppe Bruus (S) under pressemødet, hvor også statsminister Mette Frederiksen (S), finansminister Nicolai Wammen (S), klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) og miljøminister Lea Wermelin (S) deltager.

Klar besked til naturgas-familierne

Det er afgørende for mange familier at få skabt klarhed. Mange naturgas-familier sidder netop nu og overvejer, om det kan betale sig at vente på fjernvarme - eller om man skal satse på få installeret en individuel, grøn energikilde, understreger statsminister Mette Frederiksen under pressemødet:

"Det, der er fælles, er, at det er godt at komme ud af naturgassen - også af hensyn til prisen," siger Mette Frederiksen.

"Vi har en nødplan i Danmark. De danskere, der har naturgasfyr, har førsteretten til naturgassen," forklarer klima- og energiminister Dan Jørgensen på spørgsmålet om, hvad vi gør, hvis Putin lukker for gashanen til Europa.

"Danmark er isoleret set uafhængig af russisk naturgas allerede næste år," forklarer Mette Frederiksen.

Vejen mod uafhængighed af russisk gas og accelereret grøn omstilling skal, ifølge S-regeringens udspil, køre i fem spor:

 • Mere grøn varme. Naturgas skal udfases
 • Mere grøn gas. Mere gas til Europa
 • Langt mere grøn strøm
 • Grøn skattereform – grøn omstilling af industrien
 • Grønne danske løsninger skal omstille Europa

SF: Uafhængig af naturgas i 2027

SF’s formand Pia Olsen Dyhr hilser regeringens udspil "Danmark Kan Mere II" velkommen, men Danmark skal hurtigere gøre sig uafhængig af Putins naturgas: 

Vi både kan og skal være uafhængige ved udgangen af 2027

”Det er ikke ambitiøst nok først at være uafhængig af naturgas i 2030. Vi både kan og skal være uafhængige ved udgangen af 2027. Det er tre år før, regeringen lægger op til, og det vil være vigtige år både for klimaet og for sikkerhedspolitikken,” siger Pia Olsen Dyhr.

SF og Venstre foreslog i et fælles udspil mandag, at Danmark gør sig uafhængig af naturgas allerede i 2027.

"Ikke ambitiøst nok først at være uafhængig af naturgas i 2030. Danmark kan og skal være uafhængig i 2027 - og Europa skal med. Kræver bl.a. udbygning af langt mere havvind, end regeringen lægger op til. For DK har en nøglerolle med vores klimaløsninger og grønne strøm," skriver Pia Olsen Dyhr på Twitter.

placeholder

 

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, opfordrer til at S-regeringen går i gang med at forhandle med Folketingets partier med det samme:

"Gode ambitioner, men få konkrete svar fra regeringen. Venstres ambition er at gøre Danmark uafhængig af russisk gas og sætte fart på en ansvarlig grøn omstilling. Energi- og klimapolitik er sikkerhedspolitik. Lad os komme i gang med forhandlingerne og sætte handling bag ordene," skriver han på Twitter.

De Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, er også mere end utålmodig:

Indkald til forhandlinger - gerne i morgen. Hver dag tæller

"Opfordring til regeringen. Indkald til forhandlinger - gerne i morgen. Hver dag tæller," skriver hun således på Twitter.

Opdateret med reaktioner fra partierne

Gassen skal være 100 procent grøn fra 2030

”Danmark og Europa skal hurtigst muligt være uafhængig af russisk gas,” hedder det i S-regeringens udspil ”Danmark kan mere II”. 

”Det kræver, at vi både reducerer vores gasforbrug  og øger udbygningen af grøn gas,” hedder det i udspillets afsnit ”Danmark skal være grønnere og sikrere”.

Her hedder det videre:

”Omtrent 400000 danske hjem opvarmes i dag mednaturgas.

Regeringen har indgået flere aftaler for at  reducere antallet, blandt andet ved at udvide fjernevarmenettet samt afsat over 3 mia. kr. til tilskudspuljer til udskiftning af blandt andet olie og gasfyr.

Nu tager vi yderligere skridt for at udfase  naturgassen.

Vi skal have husholdningerne over på grøn fjernvarme de steder, hvor fjernvarmen er den bedste løsning.

Det kan være i størrelsesordenen 30-50 pct. af husholdningerne.

Det skal ske løbende og senest i 2028.

Der er områder i Danmark, hvor husene ligger spredt  og er for få til et fjernvarmenet. Her vil udrulning af  fjernvarme ikke være den bedste og billigste vej til grøn varme.

I de områder vil de enkelte husstande skulle overveje andre veje til grøn forsyning.

Det skønnes, at  det for omkring 20 pct af husholdningerne vil væreattraktivt med varmepumper inden 2030 og på  sigt endnu flere.

Der vil stadig være gasfyr tilbage i 2030.

Løsningen  for dem er, at gasforsyningen gøres 100 pct grøn.

Danmark har i forvejen et af verdens grønneste gassystemer. Omkring en fjerdedel af vores gasforbruger i dag dækket af grøn gas.

Vi skal senest i 2030 være 100 pct forsynet med grøn gas."

Klar besked til husholdninger

"For den enkelte husejer kan det være svært at planlægge udskiftningen af gasfyret.

Der er brug  for klare rammer og bedre adgang til information og rådgivning.

Derfor vil regeringen tage initiativ til, at:

 • Kommunerne i 2022 udarbejder planer for grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede.
 • Alle husejere med gas eller oliefyr i 2022 fåret brev med klar besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at udskifte gasfyret med en varmepumpe.

Brevet skal oplyse:

 • Om der kommer fjernvarme og hvornår.
 • Hvordan man bliver tilkoblet til fjernvarme,og hvornår man skal beslutte sig.
 • Mulighed for rådgivning om en midlertidig løsning, hvis fjernvarmen ikke kan udrulles hurtigt.
 • Hvis der ikke er planer om fjernvarme, vil  brevet vise andre grønne muligheder, for eksempel en varmepumpe.
 • Information om støttemuligheder og yderligere rådgivning."

Kilde: Danmark kan mere II

Fem spor

I den kommende tid vil S-regeringen præsentere en række udspil, som viser vejen mod uafhængighed af russisk gas og accelereret grøn omstilling. Udspillene vil indeholde tiltag inden for fem spor: 

Mere grøn varme. Naturgas skal udfases

 • Klar besked i 2022 til husholdninger om alternativer til olie- og gasfyr
 • Turbo på udrulning af fjernvarme, der senest skal være afsluttet i 2028
 • Bedre rådgivning og hurtigt svar på ansøgning om tilskud
 • Investeringsvindue for grønne varmekilder
 • Fordobling af støtten til grøn varme til husholdninger med de laveste indkomster
 • 100 pct. grøn gas i husholdninger, virksomheder mv. i 2030

Mere grøn gas. Mere gas til Europa

 • Fremrykke og øge produktion af grøn gas
 • Midlertidig øget gasproduktion i Nordsøen

Langt mere grøn strøm

 • Høste det fulde havvindspotentiale i Danmark
 • 1-4 GW ekstra havvind inden udgangen af 2030
 • Igangsætte forberedelse af nye energiøer i Nordsøen
 • Regionalt og europæisk samarbejde om markant udbygning af havvind i Nordsøen og Østersøen
 • Firedobling af samlet produktion fra solenergi og landvind frem mod 2030
 • Hurtigere sagsbehandling og bedre balance i miljøreguleringen

Grøn skattereform – grøn omstilling af industrien

 • Høj og mere ensartet beskatning af CO2
 • Grøn støtte til virksomheder

Grønne danske løsninger skal omstille Europa

 • Højere klimamål i EU
 • Eksportfremme af grønne løsninger

Kilde: Danmark kan mere II

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det klimaforskere, Greta Thunberg, Parisaftalen, danske grønne partier, og en rød/grøn regering ikke klarede, ja, det klarede Putin i løbet af en påskeferie.

Verden styres endnu engang ikke af politik, overvejelser og langsigtede beslutninger.

Verden styres af begivenheder og frygt og krig!

Dansen om coronaen er erstattet med dansen om Putin!

#metoo-kinddansen er erstattet af en langsommelig og kedelig boksekamp a la 1940’erne.

Klimakampen bliver lang og besværlig, men nu er den skudt i gang.

Også i Europa!

Alle babelstårne skydes ned!

Virkeligheden står for døren!

Lad Herning blive Danmarks nye hovedstad!

Alle beregninger viser at det klimamæssigt er langt det billigste og klogeste!

København ligger alt for udsat tæt på Sverige, Putins Rusland og energiforsyningen der nu bliver sol og vind i Jylland.

Men på trods af 45 minutters pressemøde og 11 siders pjece om udspillet er der intet konkret i regeringens udspil om, hvad det vil koste almindelige gaskunder at sløjfe gasfyr og omstille til fjernvarme.

Men de fleste danskere må forvente at stå med regningen uden hjælp:
- Vi skal dele det lidt op. Vi skal holde fast i, at der er mange husholdninger, der kan klare den her opgave selv, hvis man har en stor friværdi og en god indkomst, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemødet uden at nævne beløb.

Der kommer et brev
- Så det her er jo en type investering a la det, man gør som husejer på andre områder. Vi skal ikke ind i, at alle skal have hjælp eller støtte. Mange kan klare det selv.

Men sættes der vindmøller op til alles glæde 10 km ude på havet, ja, så kan man som sommerhusejer få 600.000 gode danske kroner i erstatning, fordi en vindmølle anes langt ude på horsonten!

Jo verden er så socialdemokratisk retfærdig!

Gasopvarmede husejere kan blot ringe til Pernille Sams og få en vurdering af hvor meget deres huse er faldet i værdi som følge af Putins krig, ja, så kan retssager vindes!

Hvis du er rigtig rig!

Putins krig er formodentlig force majeure, vil statsministeren argumentere.

Klima-krigen er allerede Force majeure!

De rigtig rige scorer kassen!

Storbyerne slipper sikkert igen for vindmøller i baghaven! Og solcelle-parker! Andre må betale prisen! Og nordjyden Mette er flyttet til Nordsjælland:

Snakken var om vi sku ha antomkraft eller hva
Å det ment vi intj dar ku vær tvyvl om at vi ska.

Men værke ska leej, på Sjællaj hår vi tentj,
Heller Fyen, hæen i dæj øeste æej.
For ha her ve åes?
Nej det vil vi godt nok intj,
Å det vil osse båer kom te å lej i væej.

Er du færdig med at lukke alt muligt lort ud nu - hele 3 lange opslag helt uden indhold

Aksel er en pensionist med masser af tid til at sidde og skrive den ene tomhjernede side efter den anden. Håbløst, at der ikke er nogen der kan fortælle ham, at han bør søge professionel hjælp.

Godt arbejde Aksel min gode man. Ordet er frit så fortsæt endelig. Og dem der ikke gider læse en kommentar kan bare springe den over.

Venstre og formand Jakob Ellemann-Jensen ser hellere, at der opstilles flere havvindmøller, end at de sættes på land, når Danmark skal øge sin produktion af vedvarende energi.

- Jeg mener, at vindmøller hører til ude på vandet, hvor de generer færrest muligt mennesker.

Ja, og al produktion af tøj, computere, chips, biler, stål, cement, osv., osv. skal finde sted i Kina eller Sydøstasien.

Mennesker er lig hvide danskere i Venstres optik!

Enhver by, enhver virksomhed, enhver gård i Danmark burde have egne solceller, egne vindmøller, egen firsyninhsproduktion.

Så ville vi lære vores eget aftryk på klimaet, på miljøet, på omgivelserne!

Verdenskrigen om klimaet er godt i gang!

Nu skal havet og fiskene og fiskerne betale prisen!

Forbruget må gerne svine! Bare ikke her hos mig, his os!

Derfor endte al tekstilproduktion fra Herning/Ikast først i Polen, så i Indien, så i Kina og Vietnam!

Og kvinderne kunne bruge løs!

Ude af øje og ude af sind!

Enhedslisten synes det er forfærdeligt at vi skal være selvforsynende på naturgas fra Nordsøen!

400.000 danskere må gerne fryse!

Bare det ikke er mig!

Klimastrudsen lever i bedste velgående på tværs af partierne i folketingssalen!

Putin har fået os til at løfte det højere øjenlåg!

Hvis du er gaskunde må det gerne koste!

Men hvis det skal koste for vi andre? Ja, så skal det ud på havet! Eller gassen skal importeres fra Qatar eller USA!

Danmark skal være et smukt og rent land! Især vores hænder! Og alle kvinder påsmører kemikalier i alle regnbuens farver, passende til det importerede moderigtige tøj!

Vi har alle rene hænder med neglene i ukrainefarver! Venstreblåt og fagforeningsgult!

Vores bidrag er billigt, købt og snusfornuftigt!

Og i morgen kommer der ensartedede CO2-afgifter!

Så er verden reddet! Alle kan vaske hænder!

Al produktion ryger ud af landet og vi kan nøjes med en computer!

Ind til Kina lukker for det show!

Adgangen til computere bliver den næste sikkerhedspolitiske foranstaltning som NATO må tage sig af!

SF er med på vognen!

Når Xi tager over efter Putin, bliver der stor efterspørgsel på kuglepen og papir!

En ødegård i Sverige med masser af brændsel bliver din eneste redning!

Kamin, blyant og papir! Og hjemmeproduktion af alt!

Verden om ti år!

Pas på Paludan ikke kommer forbi! Så ryger hele skoven en varm og tør sommerdag!

Verdens taknemmelighed er slut!

De sidste uskyldige biotoper angribes nu!

Nordsøen og havet! Vores nærområde! Snart er den sidste spækhugger død og borte!

Selv der kommer Putin!

Kampen om landjorden opgav vi! Ukraine tabte!

Hvad udad tabes skal indad vindes!

Først opdyrkede vi heden! Nu opdyrker vi Nordsøen!

NATO skulle forsvare os! Nordsøen tabte! Men først skal de rige sommerhusejerne langs Vestkysten have deres forsikringssummer udbetalt!

Sæt vindmøllerne ved siden af deres spa-bade! Så kan de lære hvor strømmen kommer fra!

Til hele herligheden!

Lær herefter det samme til alle storbyerne!

Strøm koster! Havet skal ikke betale prisen, hr. Ellemann.

Lad 1.Ooo.ooo små vindmøller vise Danmark vejen!

Produktionen har en pris! Den stor i baghaven!

Hvor pædagogisk! Hvor sundt! Hvor virkningsfuldt!

Alle andre skal altid betale prisen!

Putin gider ikke mere betale prisen!

Skal havet fremover betale prisen?

Engang forsvandt åen fra danske vandløb! Da industrialiseringen satte i gang!

Nu forsvinder snart torsk, sild, makreller, tun, laks, osv.

Hvad skal vores børnebørn spise?

Skal Putin bestemme det?

Eller har hr. Ellemann og regeringen andre mere nærværende og pædagogiske forslag?

Solcelleparker og vindmølleparker til hver en by og bysamfund i Danmark!

Det er den pædagogiske løsning!

Og jo før vi gør os uafhængige af computere, desto større chance har vi for at overleve den næste diktators krigsudspil.

Kina kunne lukke verden ned i morgen! Hvis de ville!

Nok så megen sol og vind ville ikke hjælpe os.

Med mindre vi havde gjort os alternativt uafhængige af nethandel fra masseproduktionslandene!

Nordsøen 2035.
Havmiljøforskere meddeler nu at de 200 meter høje vindmøller jager fiskestimerne bort på 100 kilometers afstand. Om det er lyden fra møllerne eller skyggen der minder om fugleflokke mangler havbiologerne endnu at afdække!

Fiskeyngelen i den danske del af Nordsøen er siden 2030 reduceret med 20 %.

Den danske fiskeriminister og klimaminister har ingen kommentarer til havbiologernes nye rapport!

Britiske fiskere raser og føler sig tvunget ind på færøsk og grønlandske fiskeområder!

Og Thyra feltet leverer gas som aldrig før efter en renovering til milliarder af kroner med nyopstart i 2023. Investeringen skal hentes hjem og så meget værdi som muligt pumpes op før 2030 et eller andet.

Klimaet? Det må lige vente lidt. Vi har jo heldigvis 3 år til at bremse op endnu. Så der er da god tid i denne her hurtige verden. Og da Danmark jo først skal være CO2 neutral i 2050 kan der jo pumpes masser af gas ned til tyskerne indtil da med god samvittighed.

Og når Danmark så er blevet CO2 neutral i 2050 er der 2, 3, 4 milliarder nye forbrugere kommet til globalt. Langt over halvdelen af Jorden befolkning venter stadig på deres første bil. Yderligere 2 til 3 milliarder venter på deres anden og gerne tredje bil. Med hensyn til kød på bordet hver dag, ja da er der også rigtig mange milliarder der venter på at komme med om bord. Sådan kan historien fortsætte på mange områder. Her en mere. 15% af Jordens befolkning foretager 4.000.000.000 flyvninger om året. de sidste 85% venter ivrigt at komme med på vingerne kloden rundt. I 2035 ventes de årlige flyrejser at runde 8.800.000.000 stk.. Internettets datacentre og alle vores slut servere og klienter udleder lidt mere end flytraffikken - Tendens stærkt stigende. Google har f.eks. planlagt et kæmpe datacenter i Norge lidt nord for Skien med et strøm forbrug på ca. 10% af hele norges strømforbrug. Normændene forventer derfor stærkt stigende strømpriser i Norge pga. af det ene datacenter. Så nu stopper jeg.

Puha. Heldigvis har vi 3 år til at vende skuden før det definitivt er for sent.

Lige en ting mere. Krigen i Ukraine er et vende punkt i den kendte verdensorden og fører højst sandsynlig til en opdeling af verden i øst og syd, samt vest. Allerede nu kan verden ikke enes om en CO2 reduktion. Med en opdelt verden bliver det så godt som umulig.

Sådan er det jo. Men hva. Vi ville det jo selv. Ellers havde vi vel gjort noget mens det var muligt.

Annonce