Annonce

Varmepakke skal afbøde stigende priser for borgerne

S-regeringen klar med 100 millioner i varmehjælp til pensionister og kontanthjælpsmodtagere
Verden over er energipriserne steget markant. Også i Danmark vil det slå markant igennem på varmeregningerne.

På den baggrund spiller S-regeringen ud med tre tiltag, der skal afbøde konsekvenserne for økonomisk vanskeligt stillede borgere.

Grundet de stigende globale energipriser kan nogle borgere i Danmark ser frem til en markant større varmeregning. I de værste tilfælde kan regningen stige med flere tusinde kroner i løbet af de kolde måneder. Det rammer særligt dem, der har svært ved at finde penge til uforudsete regninger.

Regeringen lægger op til, at der afsættes 100 mio. kroner til kommunernes øgede udgifter til f.eks. personligt tillæg til pensionister og kontanthjælpsmodtagere, der bliver ramt at prisstigningerne.

Samtidig har regeringen indgået en aftale med Dansk Fjernvarme om udjævning af fjernvarmeregningerne.

Regeringen og Dansk Fjernvarme opfordrer fjernvarmeselskaberne til at udjævne kundernes regninger, så prisstigningerne ikke kommer på én gang, men bliver fordelt over året. Derudover vil der blive skruet op for informationsindsatsen med råd og vejledning om hvordan man sparer på energien på SparEnergi.dk.

Vi står i en ekstraordinær situation

”Vi står i en ekstraordinær situation, hvor især prisen på gas til opvarmning er steget så meget, at det nogle steder kan give en meget stor regning. Det er ikke alle, der har økonomien til sådan en uforudset udgift, og derfor er regeringen klar med en varmepakke, der kan hjælpe med at afbøde slaget fra nogle af prisstigningerne,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

“De stigende energipriser betyder, at varmeregningen kan stige betydeligt nogle steder. Derfor er regeringen klar med en varmepakke, der skal afbøde konsekvenserne for økonomisk vanskeligt stillede borgere,” skriver Klimaministeriet på Twitter.

"De stigende energipriser betyder, at varmeregningen kan stige betydeligt nogle steder. Derfor er regeringen klar med en varmepakke, der skal afbøde konsekvenserne for økonomisk vanskeligt stillede borgere."

placeholder

 

Særligt pensionister

”I en ekstraordinær situation som denne skal vi selvfølgelig holde hånden under dem, der har mindst, og som helt uforskyldt nu får en ekstraregning. Det gælder i høj grad pensionister," siger fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye (S) og fortsætter:

"Allerede i dag er der et stærkt sikkerhedsnet, som giver økonomisk vanskeligt stillede borgere mulighed for at modtage støtte. Den mulighed er jeg glad for, at vi understøtter og udbygger med regeringens varmepakke”.

Det gælder i høj grad pensionister

Ud af Danmarks godt 2,7 mio. husstande, er det særligt de knap 500.000, der enten får varmen fra et naturgasfyr eller ligger i fjernvarmeområder med et højt gasforbrug, der – afhængig af boligens størrelse – kan risikere en stigning i varmeregningen på over 1.000 kroner om måneden i den kolde tid. Regeringens varmepakke er derfor med tre konkrete tiltag både rettet mod de enkelte borgere, kommunerne og fjernvarmeselskaberne.

Følger udviklingen tæt

Samtidig med de konkrete tiltag i varmepakken, fortsætter regeringen med at følge udviklingen i energipriser tæt.

Regeringen arbejder også aktivt for at sende de mange olie- og gasfyr rundt om i landet på pension.

Derfor er der afsat 4,13 mia. kr. frem mod 2026 til forskellige tilskudspuljer, der blandt andet giver en økonomisk håndsrækning til de borgere, der gerne vil skifte de sorte fyr ud med grøn fjernvarme eller varmepumper.

Det er udskiftninger, der både sparer på energiregningen og CO2-udledningen.

Mødrehjælpen: Falder på et tørt sted

Bjarne Hastrup, der er direktør i Ældre Sagen, ser hellere, at pensionisterne får forhøjet den grønne check med 1.000 kroner om året. Han og Ældre Sagen mener desuden, at der skal ydes et markant større tilskud til varmeudgifterne end regeringen lægger op til.

Hos Mødrehjælpen er man glade for den ekstra varmehjælp, der falder “på et tørt sted på et godt tidspunkt”: 

“Jeg synes, at det er en rigtig god idé, for der er akut brug for hjælp hos landets børnefamilier, og julen står for døren. December er i forvejen en hård måned for kontanthjælpsmodtagerne,” siger direktør hos Mødrehjælpen, Ninna Thomsen.

Hun mener dog - som Ældre Sagen - ikke at de 100 millioner kroner er nok.

Varmepakken

Varmeregningen stiger – hvilken økonomisk hjælp er der?

  • Med puljen på 100 mio. kr. kan kommunerne blive kompenseret direkte for merudgifter til ydelser, der dækker borgeres øgede varmeregninger. Det drejer sig om ordningerne personligt tillæg til pensionister og hjælp til enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere samt modtagere af selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse m.fl.

  • Kontanthjælpsmodtagere og andre, som har været udsat for en social begivenhed (eks. sygdom eller arbejdsløshed), og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde kan desuden søge særlig støtte hos kommunen.

  • Pensionister med ingen eller få supplerende indtægter kan søge om at få varmetillæg. Varmetillægget administreres af Udbetaling Danmark.

Varmeregningen stiger – hvorfor?

  • Gasprisen påvirkes af den internationale handel, og den høje pris skyldes blandt andet, at udbuddet af gas ikke har kunnet følge med efterspørgslen. Mens efterspørgslen er steget, har leverancerne af gas fra Rusland og Norge blandt andet være lavere forventet.

  • Prisstigningerne betyder, at husstande med individuelt gasfyr eller fjernvarme fra et selskab med en høj andel af gas kan risikere en månedlig prisstigning i vinterperioden på over 1.000 kr., hvis gaspriserne fortsætter på nuværende niveau. Den konkrete prisstigning for den enkelte husstand vil afhænge af bl.a. boligstørrelse og energiforbrug.

  • Energistyrelsen er i dialog med gasselskaberne om, hvordan de håndterer de stigende gaspriser.

  • Energistyrelsen har udarbejdet en fælles vejledning med Dansk Fjernvarme om reglerne for at udglatte varmeregningen. Regeringen og Dansk Fjernvarme er enige om, at opfordre selskaberne til at anvende alle muligheder i reglerne til at udglatte kundernes regninger.

  • Energistyrelsen og Forsyningstilsynet vil rådgive fjernvarmeselskaber om reglerne for, hvordan værkerne udglatter varmeregningerne – bådeonlineog via en telefonhotline, hvis selskaberne skulle opleve barrierer.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det her viser jo hvor små pensionerne er. Der er intet overskud til prisstigninger.
Folketing, skam Jer!!

Det bliver værre endnu i takt med at den "grønne omstilling" bliver indfaset og alle fødevare bliver økologiske, så vil der komme prisstigninger der kan mærkes og der bliver nok ikke råd til at kompensere for prisstigningerne når 20 % af landbrugsarealerne skal udlægges til skov som skal fremstå som "vild" natur.

Fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye (S)

Hvad med tilskud til naturgas til Tidlig pensionister ... ???

Hvad med pensionister (førtidspensionister ) får de hjælp til el regning ja eller nej eneste spørgsmål

Annonce