Annonce

Åbent brev til myndighederne: Corona-fare for udenlandske bygningsarbejdere

Vi ønsker ikke en Corona stigmatisering. Derfor må myndighederne træde i karakter overfor de bygge- og anlægsvirksomheder, der ser stort på Corona faren!
I Bygge-Anlægs- og Trækartellet (BAT), som samler 7 FH-fagforbund indenfor byggeriet i Danmark, er vi stærkt bekymret for vores udenlandske kollegers og medlemmers sikkerhed i forhold til Corona faren. Vi ved, at I alle har rigtig, rigtig travlt. Så vi ville ikke have henvendt os til jer, hvis ikke vi mente, at det var absolut påkrævet!

Arbejder og lever på en måde, som man egentlig troede hørte en svunden tid til

Igennem mere end 20 år har vi i BAT arbejdet med udenlandsk arbejdskraft og udenlandske udstationerende virksomheder og her erfaret, hvordan udenlandsk arbejdskraft helt systematisk snydes for løn og sociale bidrag, har dårligere sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, indkvarteres under kummerlige forhold (ofte på adresser ikke godkendt til beboelse), dårlige sanitære forhold, transport i tætpakkede busser til og fra arbejde og arbejder og lever på en måde, som man egentlig troede hørte en svunden tid til.

Arbejdsgivere forhindrer myndighedskontakt 

Et andet gennemgående træk for størstedelen af de udenlandske bygningsarbejdere er, at de ikke må kontakte myndigheder, fagforeninger, medier og andre for deres arbejdsgiver. Hvis det sker, bliver de i bedste fald fyret. I værste fald bliver de truet, tæsket, hele sjakket fyres, familien trues med meget mere. tro det eller ej, men vi har et hav af sådanne sager. Undertiden er der organiseret kriminalitet involveret i disse sager.

I værste fald bliver de truet, tæsket, hele sjakket fyres, familien trues med meget mere

I forhold til den måde udenlandske bygningsarbejdere sædvanligvis behandles på, og den omsorg deres arbejdsgivere udviser, så vil vi i BAT formode, at Corona faren ignoreres af deres arbejdsgivere. For nu at udtrykke det mildt!

Virksomhederne der udnytter udenlandsk arbejdskraft, er ofte ikke andet end en postkasse, der udlejer arbejdskraft. De er ikke ligefrem kendte for deres lovlydighed. Hverken i Danmark eller der hvor de kommer fra! 

Vores udenlandske kolleger er i højrisiko

Vi kommer på byggepladserne og kender forholdene for vores udenlandske kolleger. På den baggrund formoder vi, at vores udenlandske kolleger må være i højrisikogruppen for at få smitten og bære den videre. Der er efter vores skøn ca. 17.000 udenlandske bygningsarbejdere i Danmark.

Der er efter vores skøn ca. 17.000 udenlandske bygningsarbejdere i Danmark

Derfor foreslår BAT, at der iværksættes en særlig myndighedsindsats overfor udenlandske virksomheder der løser opgaver i Danmark med egen medbragt arbejdskraft (de såkaldt udstationerede), men også overfor dansk registrerede virksomheder, der fortrinsvis anvender udenlandsk arbejdskraft.

Mindst følgende forhold skal undersøges af de relevante myndigheder for denne gruppe:

1) Hvordan og hvor tæt de bor, herunder sanitære forhold og rengøringstilstand.

2) Transport til og fra byggepladsen.

3) Sanitære forhold på byggepladsen (omklædning, bad, toilet, kantine, skurforhold og rengøring).

4) Hvor tæt man arbejder på hinanden.

Udenlandske arbejder omgår karantæne

Man kan i første række gå ud fra Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Her finder man alle udstationerende virksomheder, hvor de arbejder og hvem der arbejder i Danmark. Flere og flere udstationerede kommer i øvrigt fra 3. lande, fordi de har opnået en arbejdstilladelse i et andet EU-land.

Mange af de udenlandske arbejdstagere kan ikke rejse hjem, og hvis de kan og gør, så kan de måske ikke komme tilbage. Derfor bliver de her og arbejder videre.

Vi hører om norditalienske bygningsarbejdere, der er taget via Rom til Danmark, og begyndt arbejde så snart de er ankommet

Samtidigt hører vi om norditalienske bygningsarbejdere, der er taget via Rom til Danmark, og begyndt arbejde så snart de er ankommet. Her har der ikke været iværksat karantæne. Det er vanskeligt for vores danske såvel som udenlandske medlemmer at forstå!

Vi er bekymret for vores udenlandske kollegers helbred

BAT kan indledningsvis foreslå, at man ser på de store offentlige anlægsprojekter og byggerier. Eksempelvis sygehusbyggerierne og de mange kabelarbejder i forhold til fibernet. Mere konkret kan man begynde med at kontrollere forholdene følgende steder for at få be- eller afkræftet BAT’s påstand:

- Odense Universitets Hospital
- Storstrømsboen
- Gødstrup Sygehus
- Køge Sygehus 
- Admiral Hotel i København
 -Byggeriet Njalsgade 105 i København
- Posthusgrunden i København
- Googles Byggeplads i Fredericia
- ”Campen” på Ugandavej på Amager
- ”Campen” i Sydhavnen

I BAT retter vi denne henvendelse, fordi vi er reelt bekymret for vores udenlandske kollegers helbred og velfærd. Men vi retter også henvendelsen, fordi vi begynder at høre kritiske røster fra vores danske kolleger og medlemmer. Vi ønsker ikke en Corona stigmatisering af vores udenlandske kolleger.

Vi ønsker ikke en Corona stigmatisering af vores udenlandske kolleger

Derfor må myndighederne træde i karakter omgående overfor de bygge- og anlægsvirksomheder og mandskabsbureauer, der ser stort på Corona faren!

"Åbenbent brev

Det åbne brev fra BAT-kartellet er sendt til: 
- Rigspolitiet
- Sundhedsstyrelsen
- Arbejdstilsynet
- Justitsministeren
- Beskæftigelsesministeren
- Sundhedsministeren

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Gunde Odgaard er sekretariatschef i Bygge-Anlægs- og Trækartellet (BAT)


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Der ønskes ikke Corona stigmatisering.

Derfor bruger man en hel artikel på netop dette!

Hold op, hvor er det godt med en politisk fagbevægelse!
Så kan vi få skovlen under de, der malker Danmark i en krisetid.
For satan, hvor er det stærkt!