Annonce

Asbest: Hver tredje ved ikke, om de bor i dødsfælde

Fagforbundet Blik og Rør kalder på politisk handling over for asbest. Ny undersøgelse viser stor opbakning blandt befolkningen.
Ved du, om der er asbest i din bolig? 

En tredjedel af den danske befolkning gør ikke. Det viser en ny befolkningsundersøgelse med 5.000 respondenter, som Electica har lavet for Blik- og Rørarbejderforbundet.

Hvis du bor i et hus eller en lejlighed, der er bygget i eller før 1980’erne, er der til gengæld stor sandsynlighed for, at der gemmer sig en potentielt dødelig overraskelse i din bolig.

Det kan være i isoleringen om rørene i vaskekælderen, hvor du hænger dit barns flyverdragt til tørre. Eller i fliseklæbet bag fliserne på dit badeværelse, som er ved at blive fjernet i forbindelse med en renovering.

Når først asbestfibrene er blevet brudt, indåndet og er kommet ned i lungerne, er der desværre ikke noget at gøre. Over de næste mange årtier udspiller der sig en slags dødens lotteri, hvor de heldige slipper med skrækken, mens de allermest uheldige udvikler asbestose, lungehindekræft og andre dødelige kræftformer.

Stor opbakning i befolkningen

Men hvad gør man ved et livsfarligt materiale, som eksperter mener findes i en tredjedel af den eksisterende bygningsmasse?

Der er ikke nogen nemme løsninger, men det må ikke gøre, at vi bliver handlingslammede. Blik- og Rørarbejderforbundet er tidligere kommet med 8 anbefalinger til politikerne.

Vi kan heldigvis konstatere, at vi ikke er alene om at synes, at det er en god idé at gøre noget ved asbesten.

En af anbefalingerne er, at de virksomheder, som arbejder med at fjerne asbest, skal være underlagt autorisation – præcis ligesom VVS-, gas-, el- og kloakarbejde er.

Og vi kan heldigvis konstatere, at vi ikke er alene om at synes, at det er en god idé at gøre noget ved asbesten.

Hele 79 procent  af befolkningen er enig eller helt enige i, at virksomheder, der arbejder med asbest, bør have en særlig autorisation. Det viser den tidligere nævnte undersøgelse fra Electica.

Der er også stor enighed (74 procent er enige eller helt enige) om, at der skal være højere straffe til virksomheder, som overtræder reglerne for korrekt håndtering af asbest, mens 58 procent mener, at politikerne i højere grad skal prioritere at fjerne asbest fra ejendomme og bygninger.

Historisk sejr i EU

I EU er alvoren ved asbesten gået op for politikerne.

Sidste uge vedtog et næsten enstemmigt EU-parlament (675 for og to imod) en ny, europæisk strategi for kortlægning og fjernelse af al asbest i Europa.

Et skridt der forhåbentlig kan afhjælpe mange af de 90.000 dødsfald

Og selvom det videre forløb nu afhænger af Kommissionens politiske ambitionsniveau på området, er vedtagelsen et stort og historisk skridt i den rigtige retning.

Et skridt der forhåbentlig kan afhjælpe mange af de 90.000 dødsfald, som asbest hvert år er skyld i på europæisk plan.

Men mens vi glæder os over, at alvoren også er nået til Bruxelles, må vi ikke fjerne foden fra speederen herhjemme, når det kommer til at tage livtag med asbesten.

Danmark er nemlig det land i EU – næst efter Luxembourg – hvor der er brugt mest asbest per indbygger. Og det er en af årsagerne til, at der er brug for en særlig indsats her.

Kiki Jano Nielsen er sekretariatschef i Blik- og Rørarbejderforbundet.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

I Danmark dør der gennemsnitlig ca. 145 personer hver dag, svarende til ca. 53.000 personer om året.
Der er ca. 300 asbestrelateret dødsfald i Danmark om året.
Der er ca. 6.300 alkoholrelateret dødsfald i Danmark om året.
Der er ca. 14.000 dødsfald relateret til rygning i Danmark om året.
Asbest i rørisolering blev forbudt i Danmark år 1972, desuden er isoleringen beskyttet med omvikling af lærred som efterfølgende ble malet med dækkende maling.
Fra 1980 blev forbud mod asbest udvidet til at omfatte alle produkter på nær til tagplader, bremsebelægninger og pakninger m.v.
I 1986 blev forbud mod asbest igen skærpet og måtte kun anvendes i eternitbølgeplader type B6 og B9, samt pakningsmaterialer og friktionsbelægninger (bremser til biler).
I 1988 stoppede brug af asbest i alle tagbelægninger.
I 2005 blev der indført et totalt forbud mod anvendelse af asbestholdige produkter i Danmark.
Inden "panikken" breder sig i Blik- og Rørarbejderforbundet (VVS- branchen) skulle man måske studere årsagerne til dødsfaldene i Danmark og måske kæmpe for et forbud mod fremstilling og rygning af tobak samt begrænse indtagning af alkohol, da de to ting tilsammen er skyld i ca. 20.000 dødsfald om året i Danmark.
Det er vel ikke mere end 20 -30 år siden at alkohol på byggepladserne blev minimeret, mindre rygning er på vej, men der ryges stadig "bravt" på de Danske byggepladser.

Man kan ikke sammenligne asbest med rygning og alkohol. Der er tale om arbejdsrelaterede dødsfald og således dødsfald som arbejdsgiver er ansvarlig for. Ved alkohol og tobak har man selv ansvaret fordi man ikke er tvunget af sin arbejdsgiver til at putte det i munden. Hvis arbejdsgiveren jager sin medarbejder ud på et stillads uden understøtning skal han også selv have ansvaret for ikke at lade medarbejderen læbe risiko for egen profit.

Der er jo en lovgivning for hvordan bortskaffelse af asbestholdigt materiale skal forgå i forbindelse med renovering m.m. Arbejdstilsynet har en vejledning om hvordan det skal ske både af arbejdsgiver og arbejdstager og hvis det ikke bliver overholdt vil arbejdstilsynet udstikke et STRAKS påbud eller en bøde til de ansvarlige parter.
At nogen i dagens Danmark bliver tvunget til at omgå lovgivningen i forbindelse med asbestsanering eller brug af "ulovligt" stillads tvivler jeg meget på, der er jo ingen som er stavnsbundet til en arbejdsgiver, de kan jo finde en anden arbejdsplads hvor arbejdsgiveren overholder gældende lovgivning inden for byggeri.