Annonce

Begejstret fagbevægelse – men fastholder pensionskrav

Fagbevægelsens Hovedorganisation og fagforbund tilfredse med at partierne i rød blok vil styrke velfærden, og at ret til tidlig pension vil være en hovedprioritet for den kommende S-regering
Fagbevægelsen tager gennemgående meget godt imod den politiske aftale mellem Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten, der baner vejen for en Socialdemokratisk mindretalsregering – også selv om ret til tidligere pension for nedslidte ikke er en del af den politiske aftale.

Fagbevægelsens Hovedorganisation ser frem til, at velfærden nu styrkes og den stigende ulighed bremses:

”FH har længe ønsket en ny retning for Danmark, der handler om at styrke velfærden og stoppe den stigende ulighed. Nu gælder det om at holde fokus på at uddanne og opkvalificere folk i stedet for at skære i deres ydelser,” siger formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard, ifølge en pressemeddelelse.

Lizette Risgaard ser samtidig frem til at S-regeringen sætter sig i spidsen for arbejdet med at finde flertal for en ret til tidligere pension for nedslidte:

Vi ser samtidig frem til, at den nye S-regering vil sætte sig i spidsen for at finde et flertal for en ret til tidligere folkepension

”Vi ser samtidig frem til, at den nye S-regering vil sætte sig i spidsen for at finde et flertal for en ret til tidligere folkepension. Fagbevægelsen er parat til at yde sit bidrag og tage medansvar,” siger Lizette Risgaard.

Hun understreger, at FH glæder sig over, at den nye S-regering og det parlamentariske grundlag vil udvikle velfærden, bekæmpe den stigende ulighed, sikre klimaet - genrejse uddannelsessystemet efter mange års nedskæringer.

Over for TV2 News fremhæver Lizette Risgaard særligt et afsnit om den økonomiske politik i den politiske aftale mellem de fire politiske partier:

”En ny regering skal føre en økonomisk politik, der styrker beskæftigelsen og bekæmper fattigdom og ulighed, satser på uddannelse og opkvalificering og sikrer gode rammevilkår for dansk erhvervsliv. Det skal sikre, at der om fire år er skabt et større økonomisk råderum samtidig med, at uligheden er reduceret.”

”Jeg kunne næsten ikke have skrevet det bedre selv,” siger Lizette Risgaard til TV2 News. Lizette Risgaard fremhæver også, at S-formand Mette Frederiksen på et pressemøde natten til onsdag nævner, at retten til tidligere pension for nedslidte vil være en hovedprioritet for den kommende S-regering.

3F hilser et opgør med uligheden velkommen

Formand for fagforbundet 3F, Per Christensen, hilser den politiske aftale mellem Socialdemokratiet, de radikale, SF og Enhedslisten velkommen. Han er særligt tilfreds med, at de fire partier har aftalt at gøre op med den stigende ulighed og børnefattigdommen:

Man gør klart op med den stigende, uanstændige ulighed og børnefattigdom i Danmark

”Samtidig vil man udnytte de gode tider og sikre, at så mange danskere som muligt får del i fremgangen i beskæftigelse. Det gælder bl.a. de ca. 50.000 unge, der hverken er i job eller under uddannelse, og de ledige, som kan have brug for opkvalificering og efteruddannelse i forhold til jobåbningerne. Samt seniorerne, der skal have bedre muligheder for fleksibel tilbagetrækning m.v.,” siger Per Christensen ifølge en pressemeddelelse.

Per Christensen hæfter sig ved, at Mette Frederiksen understreger, at det bliver en hovedopgave for den nye S-regering at arbejde for en ret til tidligere pension:

”Seniorpension er et lille fremskridt for de nedslidte seniorer, men helt utilstrækkeligt til at løse de store udfordringer, som stigende pensionsalder og forringede muligheder for efterløn har skabt. Jeg er meget tilfreds med, at Mette Frederiksen igen har understreget, at det bliver en hovedopgave for den nye regering at arbejde for differentieret pension. Man har tidligere bebudet en dialog med arbejdsmarkedets parter om en model for dette, og det arbejde ser vi frem til i 3F.”

3Fs formand fremhæver derudover en række positive elementer i den politiske aftale, som 3F ser frem til bliver realiseret:

  • En ambitiøs indsats for at modvirke klimaforandringerne, bl.a. gennem energieffektiviseringer,
  • en styrkelse af efter- og voksenuddannelserne, slut med de årlige besparelser på uddannelse og sikring af de lukningstruede VUC’ere,
  • flere praktikpladser til de unge,
  • styrket indsats for bedre arbejdsmiljø og imod social dumping og brug af illegal arbejdskraft
  • styrket integration – også IGU-ordningen – så ingen overlades til en passiv tilværelse på sociale ydelser.

Skal ske på danske løn- og arbejdsvilkår

Per Christensen er særlig tilfreds med, at det i aftalen understreges, at eventuel udvidet adgang til faglært arbejdskraft fra tredjelande ”skal ske på danske løn- og arbejdsvilkår:

”Det er også klogt, at man vil inddrage arbejdsmarkedets parter i spørgsmålet om udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU. Det understreges i aftalen, at evt. udvidet adgang til faglært arbejdskraft fra tredjelande skal ske på danske løn- og arbejdsvilkår og til arbejdsgivere, som i øvrigt varetager deres ansvar i forhold til uddannelse af de unge mv. Det er et godt udgangspunkt for en konstruktiv dialog om, hvordan vi – gennem en indsats på mange felter – sikrer, at alle kommer med, og at virksomhederne kan få medarbejdere med de kvalifikationer, som de har brug for,” siger Per Christensen og tilføjer:

Det er også klogt, at man vil inddrage arbejdsmarkedets parter i spørgsmålet om udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

”I 3F – og i fagbevægelsen generelt – medvirker vi meget gerne til konkrete løsninger på konkrete rekrutteringsudfordringer, først og bedst gennem mere opkvalificering, flere praktikpladser og øget integration. Rækker det ikke, er udenlandske kolleger velkomne, når det sker på gældende overenskomstvilkår,” siger Per Christensen.

Metal-ønsker: Nedslidte og bedre dagpengedækning

Dansk Metal ønsker den nye regering og de nye ministre stort tillykke. Dansk Metals formand, Claus Jensen, er glad for retningen:

”Fra mig og fra hele Dansk Metal skal der lyde et stort tillykke til Mette Frederiksen og resten af den nye regering. Jeg glæder mig enormt til at fortsætte det gode samarbejde, vi hidtil har haft, og jeg håber, at den nye regering vil gøre Danmark til et endnu bedre sted at være almindelig lønmodtager i."

Claus Jensen og Dansk Metal har dog også en række ønsker til den nye regering:

”Hvordan vi bedst kan hjælpe de nedslidte, vi skal have gjort noget ved vores sikkerhedsnet som arbejdsløs, og så skal vi sørge for, at vores virksomheder stadig er konkurrencedygtige i forhold til udlandet.”

FOA kvitterer for ekstra velfærdsløft

Hos fagforbundet FOA ser man i den politiske aftale mellem de fire partier i rød blok ”en rigtig retning for velfærden”:

”Det er en aftale, der giver håbet om en ny retning for fremtiden, for Danmark, for børnene, for velfærden og for FOAs medlemmer,” siger forbundsformand Mona Striib, ifølge en pressemeddelelse.

Det er en aftale, der giver håbet om en ny retning for fremtiden, for Danmark, for børnene, for velfærden og for FOAs medlemmer

Hun er særligt tilfreds med at velfærden skal have et ekstra løft – ud over hvad befolkningsudviklingen kræver:

”Jeg er især tilfreds med aftalens del om, at velfærden i Danmark igen skal følge befolkningsudviklingen med tilføjelsen om, at der skal være plads til et ekstra løft fremover. De løbende nedskæringer i form af effektiviseringsbidrag, to procents-krav, omprioriteringsbidrag og så videre er væk. Det giver ikke guld eller grønne skove her og nu, men det giver en ny retning, der er så tiltrængt og efterspurgt af titusinder af vores medlemmer,” siger Mona Striib.

Fortsat fokus på de nedslidte

FOA hæfter sig ved en tiltrængt styrkelse af psykiatri, sundhed, ældrepolitik og sygehuse i aftalen:

”Det peger fremad, og så vil jeg gerne rose afsnittet om børn. Frem mod 2025 skal normeringerne udbygges og så ende med lovbestemte minimumsnormeringer. Det har vi og tusinde af forældre kæmpet for, og det har båret frugt. Det vil vi kvittere positivt for,” siger Mona Striib.

Hun hæfter sig også ved, at partierne er enige om at bekæmpe uligheden og en historisk klimaindsats.

Hun beklager, at forslaget om en differentieret pensionsalder ikke gennemføres her og nu:

”Vi skal nu vente på den særlige seniortænketank. Det gør vi så, men vi skruer ikke ned for ønsket om at nedslidte skal have muligheden for at forlade arbejdsmarkedet tidligere end i dag,” siger Mona Striib

”Jeg ser frem til et nært samarbejde med regeringen og de nye ministre, der nu udnævnes. FOA vil levere konstruktive indspil. Den nye aftale er et fint fundament for et kommende fælles samarbejde,” mener Mona Striib.

NNF: Glem ikke de nedslidte

”Vi er stået op til et meget bedre Danmark, men vi står fast på vores krav om ret til tidlig tilbagetrækning,” siger formanden for Fødevareforbundet NNF, Ole Wehlast, om rød bloks forståelsespapir:

Det overordnede billede er rigtig flot. Men der er et enkelt hår i suppen

”Det overordnede billede er rigtig flot. Men der er et enkelt hår i suppen, og jeg bliver nødt til at slå fast med syvtommersøm, at det skal lykkes den kommende socialdemokratiske regering at få gennemført en ordning, der tager hånd om fysisk nedslidte lønmodtagere,” siger Wehlast ifølge en pressemeddelelse.

Wehlast noterer sig, at den kommende statsminister Mette Frederiksen på pressemødet natten til onsdag understregede, at hun fortsat tror på, at det kan lykkes at indføre en tidlig tilbagetrækning – og at hun betegner det som en hovedopgave for en S-regering:

”Det må jo betyde, at det er lige så vigtigt for hende, som for mig,” siger Ole Wehlast.

NNF-formanden understreger, at tidligere pension for nedslidte har topprioritet for NNF:

”Den her sag har absolut topprioritet for mig og mine medlemmer. Hvis du er startet på et slagteri som 16-årig og har knoklet for Danmark i årevis, så skal du også have ret til at trække dig tilbage med værdighed - inden du bliver syg, og kroppen siger stop. Det mener de fleste røde partier heldigvis, men åbenbart ikke alle,” siger han og fortsætter:

”Jeg kan næsten ikke understrege voldsomt nok, hvor vigtigt det er, at Mette Frederiksen får skabt et politisk flertal, der er med på, at ikke alle kan holde til at blive på arbejdsmarkedet, til de er oppe i 70'erne. Det kan måske være svært at forstå for et akademikerparti; men alle de partier, der hævder at varetage den almindelige, hårdtarbejdende lønmodtagers interesser, kan ikke andet end at stemme for et sådant forslag.”

Udover spørgsmålet om tidlig tilbagetrækning hæfter Ole Wehlast sig ved, at den politiske aftale mellem de fire partier i rød blok overordnet tegner et billede af et mere lige Danmark med fokus på velfærd, uddannelse, arbejdsmiljø og klima:

”Hvis vi ser bort fra knasten omkring retten til tidligere tilbagetrækning, så tegner den socialdemokratiske regering til at leve op til både de forhåbninger og krav, jeg har haft til den. Jeg synes, vi kan se konturerne af en politisk udvikling af Danmark, der trækker i den helt rigtige retning. Vi kan igen få et Danmark, vi kan være stolte af.”

BUPL: Minimumsnormeringer – en kæmpe sejr

BUPL’s formand Elisa Rimpler glæder sig også over, at minimumsnormeringer – med den politiske aftale mellem S, R, SF og EL - nu bliver en realitet:

Umiddelbart er det en kæmpesejr

”Umiddelbart er det en kæmpesejr, at det står så tydeligt i aftalen, at der skal være lovfastsatte minimumsnormeringer. Det er helt fantastisk, at vi er kommet hertil. Det har vi arbejdet hårdt og systematisk for i mange år. Det er fuldstændig afgørende, hvis vi ikke skulle se en kæmpestor udhuling af børneområdet med de mange flere børn, der kommer, og den pressede økonomi, kommunerne har,” siger hun ifølge en pressemeddelelse.

Men kampen er ikke slut, advarer BUPL’s formand:

”Nu skal vi se, hvor mange penge, der bliver afsat, og hvordan de lovbestemte minimumsnormeringer kommer til at se ud. Der står i forståelsespapiret, at man skal fremlægge en ambitiøs børneplan. Og det betyder at minimumsnormeringer skal sætte en prop i besparelserne. Det er et vigtigt princip, og hvis det bliver realiseret, så er børneområdet sikret i hvert fald en bund i mange år frem,” siger Elisa Rimpler.

Børnefattigdom og Sjælsmark

Hun glæder sig også over, at den nye regering får til opgave at bekæmpe børnefattigdom og skal komme med et bud på en erstatning for kontanthjælpsloftet.

”Noget af det, vi har kæmpet benhårdt for, er, at politikerne tager ansvar for, at det kommer til at gå ud over børnene, når man laver arbejdsmarkedsreformer og fattigdomsydelser. De børn har vi mellem hænderne i daginstitutionerne og skolerne, og vi kan se, at det er en kæmpestor og svær opgave at løfte. Vi ved, at børnene bliver mærket for livet af bare ét år i fattigdom. Så det er rigtig godt, at vi nu får en regering, som vil gøre noget ved det,” siger Rimpler.

Børnene på Udrejsecenter Sjælsmark er også nævnt i den nye aftale. Børnefamilierne skal ifølge planerne flyttes til et mere hensigtsmæssigt udrejsecenter, som ’bliver indrettet efter anbefalingerne fra Røde Kors og Ombudsmandens rapport vedrørende forholdene på Sjælsmark’, som det hedder i aftaleteksten.

Det er også en god nyhed, mener Elisa Rimpler:

”Børn skal ikke betale prisen for de voksnes valg, og vi har en forpligtelse til som samfund at sikre, at børn har ret til et godt liv, uanset hvad forældrene vælger,” siger hun.

DLF: Regeringsaftale peger i den helt rigtige retning

Danmarks Lærerforening byder klare visioner for folkeskolen i aftalen om ny regering velkomne.

Blandt andet forpligter Socialdemokratiet og partierne bag den nye regering sig på at bakke aktivt op om ”Ny Start”-samarbejdet mellem Danmarks Lærerforening og KL.

”Det er en solid aftale, der ligger til grund for den nye regering, og der er ingen tvivl om, at vi med den som udgangspunkt sammen kan løse nogle af de knuder på folkeskoleområdet, som må og skal løses. Vigtigst er det, at regeringen forpligter sig til at bakke aktivt op om samarbejdet mellem os og KL. Det er helt centralt, at vi med regeringens opbakning kommer i hus med nødvendige aftaler på folkeskoleområdet,” siger formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, ifølge en pressemeddelelse.

”Det er helt centralt, at regeringen også forpligter sig til at afsætte ressourcer til, at Danmarks lærere kan give børnene ordentlig undervisning. Det har i mange år været alt for svært med de rammer, der har været. Derfor mener jeg klart, at aftalen peger i den helt rigtige retning,” siger Anders Bondo Christensen.

Færre nationale tests

Det fremgår af aftalepapiret, at regeringen vil afskaffe de nationale test i de mindste klasser, ligesom den vil sætte nationale test i bero, indtil de er blevet mere retvisende for elevernes færdigheder:

Det er jo hjerteblod for os, at de nationale test bliver stoppet

”Det er jo hjerteblod for os, at de nationale test bliver stoppet. De har været misvisende og direkte fejlbehæftede, og de er medvirkende til den præstationsstruktur, der presser mange børn og unge i dag. Derfor er det helt afgørende at vi stopper dem hurtigst muligt. Vi deltager meget gerne i arbejdet med at finde et alternativ,” siger Anders Bondo Christensen.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet