Annonce

Regeringen står til fremgang efter rolig påske

SVM-partierne går frem under stilstand i dansk politik ifølge ny måling
Foto: Venstre, Statsministeriet og Thrane Media/Claus Peuckert - Fotografk: Anders Bredsdorff
Troels Lund Poulsen (V), Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (M)
Intet nyt er godt nyt lyder en talemåde. Og i løbet af påsken har der generelt ikke været frygteligt meget aktivitet i dansk politik.

Om det er grunden til, at SVM-regeringen går frem, oven på sidste uges tilbagegang, kan man dog ikke konkludere.

Men de tre regeringspartier står samlet til at gå frem til 37,2 procent af stemmerne og 66 mandater, hvis der var valg i morgen mod 34,6 procent og 61 mandater i sidste uge.

Det viser tirsdagens måling foretaget af Voxmeter for Ritzaus Bureau.

Ved folketingsvalget i 2022 blev det til 50,1 procent af stemmerne i alt til 89 mandater for de tre partier.

Fremgang til alle tre

Socialdemokratiet går frem fra 19,6 procent og 35 mandater i sidste uge til nu 20,8 procent og 37 mandater.

I sidste uge stod Venstre til 9,2 procent og 16 mandater, i denne uge går det ellers hårdtprøvede landmandsparti frem til 9,7 procent og 17 mandater.

Moderaterne går ligeledes frem fra 5,8 procent og 10 mandater i sidste uges måling til nu 6,7 procent og 12 mandater.

Stilstand i dansk politik

Dansk politik er ellers ikke præget af de helt store vælgervandringer. Fronterne er relativt fastlåst, og det er små procentpoint, det skvulper frem og tilbage med.

Herunder kan du se dagens meningsmåling.

Kilde: Voxmeter for Ritzaus Bureau

Voxmeters politiske meningsmåling, offentliggjort den 1. april 2024, baserer sig på telefoninterview med 1.004 repræsentativt udvalgte personer 18 år+ og er gennemført i perioden fra d. 25. marts 2024 til d. 31. marts 2024.

Den maksimale usikkerhed på de enkelte partier i denne måling er på +/-2,5% point.

Souschef, journalist og redaktionssekretær.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det er stadig mere end de to oppositionen kan opnå, og når de så endelig tror de har en pistol i lommen, fuser det ud. Lidegård troede der var flertal uden om regeringen. Det er der så ikke alligevel. Sådan er fakta.

Pistol i lommen ? I følge Hans Engel var der nu aldrig tale om andet end en vandpistol :-))

Intet nyt er godt nyt lyder en talemåde. Og i løbet af påsken har der generelt ikke været frygteligt meget aktivitet i dansk politik.
Om det er grunden til, at SVM-regeringen går frem, oven på sidste uges tilbagegang, kan man dog ikke konkludere.

Men de tre regeringspartier står samlet til at gå frem til 37,2 procent af stemmerne og 66 mandater, hvis der var valg i morgen mod 34,6 procent og 61 mandater i sidste uge.

Intet nyt fra østfronten!

Den fransk-danske alliance var et forsvarsforbund mellem den franske kejser Napoleon 1. og Danmark-Norges kronprinsregent Frederik (fra 1808 Frederik 6.). Alliancen var en del af Napoleonskrigene, og den endte med at trække den dansk-norske stat med i Napoleons fald, hvorfor Danmark ved Freden i Kiel den 14. januar 1814 måtte afstå Norge til Sverige.

Napoleons fald og tabet af Norge
Efter Napoleons katastrofale nederlag i Rusland i efteråret 1812 og nederlaget ved Leipzig i oktober 1813 stod det klart, at Napoleon ville tabe krigen, men Frederik 6. holdt fast ved alliancen, som han endog havde ladet forny så sent som den 10. juli 1813. Det skortede ikke på opfordringer om at bryde med Napoleon og tilslutte sig de allierede. Det afviste Frederik 6. imidlertid kategorisk, men stillet over for en svensk-russisk invasion af hertugdømmerne sidst i 1813 måtte han i begyndelsen af 1814 til sidst nødtvungent acceptere fredsforhandlinger med Sverige og Storbritannien. Forhandlingerne førte den 14. januar 1814 til Freden i Kiel, der indebar, at Danmark måtte afstå Norge.

Frederik 6.s bevæggrunde
Frederik 6. har fra historikerside måttet lægge ryg til megen kritik for sin politik. Han er blevet set som værende styret af en misforstået og naiv loyalitet, der fik ham til at holde fast ved Napoleon til den bitre ende. Selv om Frederik 6. ikke var nogen stor statsmand eller feltherre, er der dog et par væsentlige aspekter, som denne kritik overser. Han var konge af både Danmark og Norge, og de norske forhold var i høj grad udslagsgivende for hans beslutninger. Sverige havde som mål at erobre Norge, og når Frederik 6. holdt fast ved Napoleon, så var det, fordi denne var den eneste, der var rede til at garantere ham Norge. Derudover kunne Norge ikke brødføde sig selv, men måtte importere korn fra Jylland og hertugdømmerne. Et brud med Frankrig ville føre til en fransk besættelse af hertugdømmerne og Jylland og derved stop for kornudskibning til Norge. Det ville få katastrofale følger for den norske befolkning.

I denne påske manglede nordmændene 25% af de æg som forbrugerne ønskede i Norge!

Historien rakte 200 år frem i tiden!

I Danmark blev en frelser henrettet og genopstået fra de døde i en og samme uge!

Kun paven talte om fred i verden!

For en stund glemte danskerne at statsministeren og udenrigsministeren og forsvarsministeren har sat sig op på det høje F-16 fly for at føre krig imod Rusland.

De tre musketerer a la Napoleon!

Napoleonskager og påskeæg er den store dille i påsken med påskeharer der som en anden konen med æggene må forsvare sig i et andet kostume end dens natur!

Danmark og Europa og den frie verden er i krig imod Rusland sammen med Ukraine!

Spørgsmålet er hvordan eftertiden kommer til at dømme SVM regeringens napoleonske aftaler!

Når Rusland gennemfører alt det som Mette Frederiksens forudsigelser påstår!

Fredsbevægelser a la 1968-1975 har ikke en chance på jord!

Hvad Putin kræver at Danmark skal afstå når Finland, Estland, Letland, Litauen, Ukraine og Georgien annekteres og de russiske folk sættes frit, ja, det kan kun historikere gætte på!

Alt i Danmark handler om Mette Frederiksens krig imod Putin!

Napoleonskrigene udspiller sig loge foran vores øjne!

Ingen forudser konsekvenserne!

Alle regner med sejr!

Som Napoleon!

Som Hitler!

I Danmark elsker vi fortsat Napoleonshatte! Taberens sødme!

I Tyskland kan nummer 44 i særlig uheldig udformning på landsholdets fodboldnationaldragter til årets EM i Tyskland skabe furore og om igen!

Regeringen står til fremgang efter rolig påske her i lille Danmark!

Og ved alle frokostborde diskuterede man værnepligt for kvinder hen over Napoleonshatte og påskeæg!

Ligestilling for enhver pris! Om det så skal koste Putin livet!

Og i landstingssalen fremlagde de politiske forskere første tirsdag efter påske at mænds ligestillingprofil er ens hele livet, hvorimod veluddannede venstreorienterede kvinder bliver mildere og klogere med alderen.

Lad os for fredens skyld håbe at Mette Frederiksen bliver siddende i endnu mange år og forsoningen med Putin bliver en realitet til glæde for danske landmænd, der vil kunne forsyne russerne med de fødevarer, som de mister fra de ukrainske sletter, der måske også i fremtiden vil forsyne de fattige lande i Afrika med 75% af al FNs fødevarehjælp i form af hvede.

Freden er påskens budskab!

Men hverken statsministeren, udenrigsministeren eller forsvarsministeren lod sig forene med den danske folkekirkes budskab “tvivlen er kommet for at blive” påskedag!

SVM-lederne har fået en fjer i Napoleonshattene!

Men danske historikere frygter det værste!

I Finland og Sverige ved de hvad de taler om!

I Ekstrabladet jokede de aprils-naragtigt med at finansministeren på bunden af krigskassen havde fundet 300 skjulte milliarder!

Men det missil faldt i deres iver til jorden som en andet Huitfeldt.

Ivar Huitfeldt (født 5. december 1665 på Frederikssten i Norge, død 4. oktober 1710) var en dansk-norsk søofficer og er blevet en dansk og norsk søhelt.
Huitfeldt tjente først i den franske flåde og blev videreuddannet i hollandsk og engelsk søkrigstjeneste. Blev udnævnt til kaptajn i den danske flåde i 1691 og kommandør i 1704. Han var fra 1704 – 1709 chef for orlogsværftet i Christianssand (nu Kristiansand).
Huitfeldt var under Den store nordiske krig chef for flåden. Han befandt sig på skibet Dannebroge, og i et slag ved Køge Bugt den 4. oktober 1710 mistede han livet, da han, for at ilden ikke skulle brede sig til de andre skibe, kastede anker og kæmpede videre i sit brændende skib indtil krudtkammeret blev antændt og skibet sprang i luften. Af besætningen på næsten 600 mand blev kun 9 reddet.
Ivar Huitfeldt lægger navn til den nye skibsklasse af fregatter i det danske søværn, Iver Huitfeldt-klassen, ligesom det ene af de tre skibe i klassen bærer navnet F361 Iver Huitfeldt.
Ved Langeliniepavillonen findes et mindesmærke for Ivar Huitfeldt omgivet af Japansk Kirsebær, der blomstrer medio april

Sjældent er foråret kommet så tidligt til Danmark!

Statsministeren og fregatten Ivar Huitfeldt skaber ro på bagsmækken sammen med 32 mm regn i Vestjylland alene 2. april.

Alt står til fremgang efter rolig påske!

Kun historikerne ta’r sig til hovedet!

“Det var også deres børn, deres børnebørn og deres oldebørn. At huske og erindre er vigtigt. Men det kan ikke stå alene. Vi bliver nødt til at bruge den erindring til at gøre alt, hvad vi kan, for at historien aldrig gentager sig. “

Hvem mistede flest soldater i 2. Verdenskrig?
De præcise tabstal er umulige at opgøre, men det skønnes, at Sovjetunionen mistede omkring 27 millioner mennesker, heraf 15 millioner civile og 10-12 millioner soldater. Tyskland mistede omkring 5 millioner mennesker, heraf 3,5-4 millioner soldater, resten civile.

“At historien aldrig gentager sig”

Mette Frederiksen gjorde sig godt sammen med Zelenskyj i F-16 flyet!

Vælgerne er på vej tilbage til Napoleon!

Men måske taber vi både Norge, Sverige og Finland!

Vi stod på den forkerte side af historien - endnu en gang!

Mette Frederiksen bliver skelsættende i Danmarks historie!

Mink-mausoleerne overalt i Jylland!

Snart landbrugs-mausoleerne - mange helt nybyggede for milliarder af kroner!

Og russisk bliver obligatorisk for at tale med nordmænd og svenskere!

Præcist som tysk er obligatorisk!

Fransk er fortsat frivilligt sammen med køb af Napoleonshattene!

Stilhed før stormen!

Under coronaen samlede danskerne sig om statsministeren eksponentielt! Viste dagens demokratiske høring!

Pyrrhussejren venter!

“Jordens genfødelse af sig selv i afgrøde og kronblade giver ham tro på, at der er noget stærkere end menneskers krige og løgne. I kraft af forårenes stadighed tør han tro på sejrens sikkerhed.“

Den russiske Bjørn puster sne ned over Nordjylland helt til Ålborg!

Befrielsen og foråret venter lidt endnu!

Det politiske barometer viser den menneskeskabte klimakrise!

Fredsbarometeret findes hverken i Google eller på sociale medier!

Der er ingen penge i skidtet!

Og det ved socialdemokraterne!

Hverken i social gruppe 1, 2, 3, 4 eller 5!

Det fortæller den kunstige intelligens og udskrifter fra techgiganterne!

Våbenindustrien er i den samme lomme!

Napoleons moderne venner!

Historien kommer til at dømme Mette Frederiksen, Lille Lars og Traktor Troels hårdt!

Om historien nogensinde bliver skrevet!

Ingen vil jo freden og s,et ikke techgiganterne!

Ufred skaber kunder!

Fredsbarometer kender Google ikke!

Og derfor heller ikke rådgiverne i Socialdemokratiet!

De rammer vælgerne i socialgruppe 1,2,3,4 og 5 efter søgninger på nettet!

Ingen kan finde ordet fredsbarometer!

Krigsbarometeret findes:

“Krigens betydning ses også i spørgsmålet om, hvordan truslen fra Rusland skal håndteres. I 2021 mente 82 pct., at Vesten burde øge dialogen med Rusland. I år er tallet nede på 46 pct.”

Danskerne spiser Napoleonshatte som aldrig før!

Sammen med påskeæg!

Og Mette Frederiksen står til fremgang………………..

Alt imens Køge bugt skrabes for de sidste østers!

I vores Iver over det sidste påskemåltid med danske råvarer!

C02 og Putin er over os….

Fredens Pave taler for døve øren!

Latin er igen blevet en by i Rusland!

Techgiganternes sprog blev politikernes sprog!

Krig sælger!

Fred er 68’ernes forfejlede kollektiver, fri sex og hash!

Fredsplanten vokser nu frem overalt i Tyskland.

Tre i hvert et drivhus og på hver en altankasse!

Hash macht frei!

Nej Nej Aksel, kan du ikke udgive en bog i stedet for!!!!!!!!!!!!!!!

Tænk, at man kan spore fremgang helt uden at gøre noget. En forvirret vælgerskare og helt uden pricipper.