Annonce

Debat: Penge fra omstridt ordning kan redde 300 menneskeliv

Hvis boligjob-ordningen afskaffes, bør nogle af pengene bruges på at komme de omfattende problemer med dødbringende asbest til livs, mener forbundsformand
Regeringen præsenterede forleden sit finansudspil, som fordeler pengene til næste års statsbudget.

Inden offentliggørelsen af finanslovsforslaget har regeringens støttepartier barslet med, at de vil kræve en afskaffelse af den omdiskuterede Boligjob-ordning.

Ordningen koster årligt 800 millioner kroner, og ved at sløjfe den, kan man i stedet bruges pengene på initiativer, som ikke ellers ville finde vej til en budgetpost næste år.

Boligjobordningen har været genstand for stor diskussion, siden den blev oprettet.

Den blev oprindeligt indført af VK-regeringen tilbage i 2011 på ryggen af finanskrisen.

Ved at give et tilskud til den almindelige dansker til bl.a. håndværksydelser ville man sætte gang i økonomien og samtidig gøre det billigere for den almindelige dansker at få foretaget f.eks. energirenoveringer i deres bolig, og vel og mærke uden brug af sort arbejde.

Modsat mange andre bakkede vi i Blik og Rør op om ordningen, så længe de ydelser, der gives tilskud til, er med til at bidrage til den grønne omstilling.

Røde partier vil sløjfe ordning

Nu skal det imidlertid være slut med ordningen, mener SF, Enhedslisten og Radikale Venstre. Men herfra skal der herfra i stedet lyde en opfordring til, at man fra politisk hold laver en justering af, hvad man kan bruge ordningen til fremadrettet.

Et oplagt sted at sætte ind ville være, at man for fremtiden kan bruge fradraget til at få foretaget asbestanalyser og/eller sanering. Den mulighed blev nemlig fjernet ved finansloven for 2018.

Og skulle udfaldet af finanslovsforhandlingerne blive, at Boligjobordningen afskaffes, vil vi fra Blik- og Rørarbejderforbundets side opfordre til, at nogle af de frigivne midler benyttes til gøre noget ved det store asbestproblem, som vi desværre stadig oplever i dag.

På den måde kan pengene komme ud og arbejde for at gøre hverdagen mere tryg for den enkelte dansker – og samtidig forbedre arbejdsmiljøet for de mange tusinder af håndværkere i Danmark.

Asbesten lurer stadig

Mange danskere lever uvidende om, at deres bolig indeholder byggematerialer med asbest. Og alt for mange håndværkere lever med risikoen for at blive udsat for asbest, når de går på arbejde.

For selvom asbest i 40 år har været forbudt i Danmark, er det stadig et materiale, der findes i mange bygninger rundt omkring – og uden, at vi ved præcist hvor.

Asbest blev særligt benyttet i 60’erne, og i takt med at boligmassen bliver ældre, bliver materialet slidt eller går i stykker – og asbestfibrene spredes.

Det betyder, at vi kun vil se en stigning i antallet af asbestrelaterede kræfttilfælde. I dag er der 300 mennesker om året, der mister livet som følge af sygdomme relateret til asbest.

Hvis vi kan forebygge bare nogle af de tilfælde gennem en målretning af Boligjobordningen, vil det i sidste ende gavne os alle sammen.

Behov for nyt fokus

Boligjobordningen er ikke det eneste sted, hvor man bør sætte ind over for asbesten.

Det er et stort og komplekst problem, som spænder over både beskæftigelses-, sundheds-, bolig- og erhvervsområdet.

I 2018 præsenterede en arbejdsgruppe en række anbefalinger til den daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), omkring asbest.

Men arbejdsgruppen var begrænset af, at anbefalingerne skulle være omkostningsneutrale og skulle holde sig inden for ressortområdet.

Vi foreslår derfor i Blik- og Rørarbejderforbundet, at der nedsættes en arbejdsgruppe 2.0, som følger op på anbefalingerne fra 2018, og modsat tidligere ikke begrænses af økonomi eller ressortgrænser.

Det burde være muligt at afsætte i hvert fald nogle af de sparede midler fra Boligjobordningen til at sætte en sådan arbejdsgruppe i gang – og det vil kunne gøre en forskel i forhold til at sætte arbejdet på sporet.

Fakta: Otte anbefalinger til et asbestfrit Danmark

Fagforbundet Blik og Rørs har følgende 8 anbefalinger til vejen mod et asbestfrit Danmark

  • Nedsæt en tværministeriel asbestarbejdsgruppe 2.0, som kan udarbejde anbefalinger til, hvordan vi kommer tættere på et asbestfrit Danmark.

  • Opret et nationalt register over folk, der har været udsat for asbest. I dag skal virksomhederne registrere og i 40 år opbevare oplysninger om medarbejdere, der har været eksponeret for asbest. Men lukker og slukker virksomheden i mellemtiden, går data tabt. Vi foreslår derfor et nationalt register, hvor asbesteksponeringer indberettes, og hvor myndighederne har ansvar for at opbevare data.

  • Det skal fremgå tydeligt at arbejde på steder, hvor der findes asbest, skal defineres som særligt farligt arbejde. På den måde forpligtes bygherren til ifm. sikkerhedskoordinering at sikre, at risiciene ved asbest identificeres, undersøges, vurderes og imødegås, inden arbejdet går i gang.

  • At der vejledes om asbest ved køb af bolig. Vi foreslår, at der skal foretages en vurdering af risikoen for asbest i forbindelse med salg af bolig, enten som en separat vurdering eller ifm. tilstandsrapporten. Det gør det både mere trygt for den enkelte boligejer og for de håndværkere, der potentielt skal udføre arbejde på boligen.

  • Arbejdstilsynets hjemmel skal styrkes. Arbejdstilsynet bør tildeles flere ressourcer og styrket hjemmel i sager, hvor retningslinjerne om asbest overtrædes. Og sanktionerne for overtrædelse af lovgivningen på området bør hæves markant.

  • Indfør en autorisationsordning for virksomheder, der arbejder med asbestsanering. I dag kræver det autorisation for at arbejde inden for fx VVS, el, kloak og gas – men ikke for at udføre asbestsanering. Det vil gøre det muligt at trække autorisationen tilbage for de virksomheder, som gentagne gange ikke lever op til kvalitetskravene.

  • Investér i efteruddannelse. Der bør årligt afsættes én dag til efteruddannelse om asbest for ansatte i alle relevante brancher. Særligt de unge håndværkere kender ikke nødvendigvis materialet, hvor det findes og hvordan man skal håndtere det.

  • Indfør forbud mod indkapsling. Når asbesten indkapsles og gemmes væk, sender vi regningen og risikoen videre til de næste generationer af håndværkere – i stedet for at komme af med det. Vi foreslår derfor, at asbest skal fjernes, når det findes.

Kilde: Blik og Rørs udspil: ’Vejen mod et asbestfrit Danmark’

 

 

Forbundsformand, Blik- og Rørarbejderforbundet


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Der er desværre også rigtig mange gør-det-selv-folk, der slet ikke fatter, hvor farligt det stads er.

God ide, Henrik
Det er en god ide at spare på bolig-job-ordningen - og bruge nogle af pengene på asbestindsatsen

Var det ikke bedre at bruge pengene på at få stoppet/forbudt rygning? Asbest blev ulovligt at bruge for mere end 30 år siden, hvorimod rygning endnu er tilladt, selv om der iflg. de tal jeg har set i medierne, årligt dør ca. 13.000 personer om året af rygerelaterede sygdomme, så her ville en indsats med et forbud virkelig hjælpe, men det kommer nok ikke med Enhedslistens hjælp, dertil er der for mange storrygere blandt deres folketingsmedlemmer og vælgere.