Enten vier du alle – eller også vier du ingen

I Danmark hylder vi frihed, mangfoldighed og tolerance. Men hvordan hænger det sammen med, at vi giver præster ret til at diskriminere homoseksuelle.
For omkring tre uger siden deltog jeg i et tværpolitisk debatarrangement i Esbjerg. Ved debatten deltog to folkekirkepræster, der havde hvert deres syn på vielse af homoseksuelle i Folkekirken: Den ene ville med glæde vie LGBT-personer, mens den anden nægtede.

Ham, der nægtede, kom i løbet af debatten med den ene kontroversielle markering efter den anden. Han opfordrede blandt andet homoseksuelle til at leve i cølibat og sammenlignede homoseksuelle ægteskaber med flerkoneri.

Den anden præst talte om næstekærlighed, ligeværd og tolerance. Han henviste blandt andet til bibelcitater som ”Størst af alt er kærligheden” og ”Gud skabte mennesket i sit billede”.

Hele folkets kirke
Jeg er stolt af at bo i et land, hvor vi hylder forskellighed. Hvor der hvert år holdes Pride-parader for at fejre mangfoldigheden, og hvor frihed for alle er et ubrydeligt og ukrænkeligt ideal. Vores, åbne frie og tolerante samfund bygger på et solidt dansk værdifællesskab af lighed, respekt, næstekærlighed og solidaritet.

Desværre tillader vi stadig, at folkekirkepræster frit kan diskriminere efter forgodtbefindende.

Da Thorning-regeringen gjorde det muligt for LGBT-personer at blive viet i Folkekirken var det en landvinding for mangfoldigheden. Men desværre tillader vi stadig, at folkekirkepræster frit kan diskriminere efter forgodtbefindende. Præsterne kan fortsat selv bestemme, om de ønsker at vie LGBT-personer.

Præster, der er ansat i Folkekirken – folkets kirke – skal selvfølgelig ikke have mulighed for at nægte vielser af to personer af samme køn. For når visse præster vælger kun at udbyde vielser til heteroseksuelle, er det uforsvarlig forskelsbehandling og diskrimination.

[read-also]

Derfor må politikerne kræve, at præster, der vil arbejde i Folkekirken, selvfølgelig vier alle, der måtte ønske en vielse. Præsterne er ikke tvunget til at blive i Folkekirken. Hvis de virkelig ikke ønsker at vie personer af samme køn, står det dem jo frit for at forlade den. Så må de finde et andet job.

Stil krav til alle viebemyndigede
Kravet om at folkekirkepræster skal vie homoseksuelle, bør principielt gælde alle viebemyndigede. Der findes religiøse forkyndere i andre trossamfund end Folkekirken, der ligeledes nægter at vie LGBT-personer. Det er mindst lige så problematisk.

Derfor må vi kræve, at alle religiøse forkyndere, der opnår viebemyndigelse, vier alle seksualiteter.

Når religiøse forkyndere fra andre trossamfund end Folkekirken i dag ansøger om viebemyndigelse, skal de gennemgå et kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre. Hvis de gennemfører kurset og i øvrigt lever op til en række krav, får de derved mulighed for at udføre borgerlige, juridisk bindende vielser.

Jeg har det fint med, at præster og andre religiøse forkyndere kan udføre borgerlige vielser – men deres fortsatte ret til at diskriminere må hurtigst muligt bringes til ophør. Derfor må vi kræve, at alle religiøse forkyndere, der opnår viebemyndigelse, vier alle seksualiteter.

Budskabet skal være klart: Enten vier du alle – Eller også vier du slet ingen.

Mads Hvidbjerg Kristensen, Hovedbestyrelsesmedlem, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Kommentarer fra Facebook