Annonce

Fængsler presset i bund: Nu vil regeringen løslade coronakriminelle før tid

Regeringen vil løslade corona-dømte for at aflaste fænglerne. Det fremgår ifølge Politiken af et fortroligt dokument.
Skærpede straffe for corona-relaterede forbrydelser har fået problemerne med pladsmangel i de danske fængsler til at blive værre.

For at aflaste de i forvejen hårdt pressede fængsler lægger regeringen derfor op til at løslade coronadømte før tid. Det viser et fortroligt notat, som dagbladet Politiken har læst.

Forslaget kommer på baggrund af de igangværende forhandlinger om en ny flerårs-aftale for Kriminalforsorgen - en aftale, der skal være med til at danne rammerne for en styrket Kriminalforsorg for en årrække frem.

Regeringens notat lægger op til en “håndtering” af den øgede belægning, “der udspringer af strafskærpelser for covid-19-relateret kriminalitet”.  

Den seneste prognose, der er udarbejdet til de politiske forhandlinger om Kriminalforsorgen viser ifølge Justitsministeriet, at coronadømte forventes at beslaglægge 300-550 fængselspladser, som følge af afsoning for coronaforbrydelser - der straffes særligt hårdt.

Justitsministeret oplyser til Netavisen Pio, at prognosen er behæftet med “en vis usikkerhed”.

Skepsis hos SF

En potentiel løsladelse af coronakriminelle er ikke et forslag, der umiddelbart vækker begejstring hos SF, som var med i vedtagelsen af strafskærpelser af corona-relateret kriminalitet sidste år.

Jeg har det meget stramt med, at mennesker dømt for økonomisk kriminalitet skal slippe billigere.

Retsordfører for SF, Karina Lorentzen, understreger, at hun har det “meget stramt” med forslaget:

“Jeg vil ikke kommentere på forhandlinger, der foregår nu, men jeg vil gerne understrege at jeg har det meget stramt med, at mennesker dømt for økonomisk kriminalitet skal slippe billigere,” siger Karina Lorentzen (SF) til Netavisen Pio.  

Så SF kommer ikke til at støtte regeringens forslag, hvis det bliver aktuelt?

“Det er jo en hypotetisk situation. Hvis der kommer sådan et forslag på bordet, så vil det være afgørende for os, at man i en eller anden udstrækning kombinerer det med samfundstjeneste. Jeg har et meget klart ønske om, at de mennesker betaler tilbage til samfundet. De har snydt og bedraget med midler, som vi har stillet til rådighed i en coronasituation. Det duer selvfølgelig ikke,” siger Karina Lorentzen.  

Partiet foreslår i stedet, at man indfører flere fodlænker, mere samfundstjeneste og flere udslusningsfængsler for at aflaste fængselsvæsenet.

DF tøver

Regeringens forslag afvises dog ikke fuldstændigt af Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, der dog frygter, at tidligere prøveløslade kan svække borgernes retsfølelse, skriver Politiken.

De blå partier har ifølge avisen ikke ønsket at kommentere forslaget, da forhandlingerne stadig er i gang.  

Hvis coronadømte løslades før tid, vil det i praksis betyde, at de kun vil skulle afsone den straf, de ville have fået, hvis ikke strafskærpelsen var blevet taget i brug.

Det fortæller kilder, som Politiken har talt med.

Skærpede straffe for coronakriminelle

Sidste år vedtog Folketinget udenom regeringens støttepartier Enhedslisten og De Radikale, en hastelov, der skærpede straffen for såkaldte coronaforbrydelser, og indførte dobbeltstraf for visse typer af kriminalitet relateret til corona.

“Man kan roligt sige, at Folketinget har fundet den store hammer frem og bruger den over for dem, der snyder og svindler,” sagde justitsminister Nick Hækkerup (S) på daværende tidspunkt i Folketingssalen om lovforslagets berettigelse.    

Dermed øges straffen markant for personer, der eksempelvis begår tyveri af håndsprit, svindler med økonomiske hjælpepakker eller som udøver vold og eller fremsætter trusler mod offentligt ansatte.

Sarah Victoria Gratløv er studentermedarbejder på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvad med at hjemsende de massetilvandrede evighedsvelfærdsturister fra mellemøsten? Så bliver mindst halvdelen af pladserne i samtlige lukkede fængsler og arresthuse ledige.

Hvornår stopper I ? Dem der har råd til at snyde økonomisk skal da løslades . Men at have råd til at hjælpe børnefamilier op til jul , må de godhjertede danskere sørge for at de får en jul , I og dem dem der snyder gør det ikke . Det er godt nok sørgeligt at være lønmodtager i dette land . Skam jer og må I få en dårlig smag til jeres julemiddag . 😢🇩🇰👊

Åh ja, hvorfor dog tage hensyn til retsfølelsen. Man skal da også være tolerant. Det nøste kunne jo blive, at hash-smuglere blev straffri, nu Tyskland gør hash lovligt. Folketingets vedtagelser er vel også kun vejledende? Mink-sagen viser, at der ikke bliver lagt megen vægt på lovgrundlaget! Det er ikke "Top of Mind", når der skal "håndteres"!

Det ender jo med at strafudmålingen bliver afhængig af antallet af ledige fængselsceller.

Nej nej...
Enten byg flere fængsler, eller send fangerne til afsoning i fængsler i udlandet...