Fagforeninger jubler: Større erstatning til borgere med arbejdsskader

Principiel landsretsdom gør det dyrere for forsikringsselskaber at anke tilkendte erstatninger til lønmodtager med arbejdsskader - og forhøjer erstatningen i et stort antal afgjorte sager
Foto: Colourbox

Annonce

Tusindvis af arbejdsskadesager bliver nu revurderet og genoptaget, fordi forsikringsselskaberne har betalt for lidt i renter til de skaderamte lønmodtagere.

Det er konsekvensen af ny og principiel landsretsdom, der, med ét hug, fordobler det rentebeløb, den skaderamte lønmodtager har krav på, når forsikringsselskabet vælger at forlænge sagen yderligere ved at anke afgørelsen.

Her bliver der automatisk tilskrevet renter på erstatningsbeløbet i den tid, der går, ind til ankesagen er endeligt afgjort.

Det skriver Politiken.

HK går på jagt

Hidtil har både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) og forsikringsselskaberne tolket reglerne sådan, at der alene skulle betales renter af nettoerstatningen; nemlig det beløb, der er tilbage, når lønmodtageren hár betalt skat af sin erstatning.

Men den praksis blev skudt effektivt ned af Vestre Landsret tidligere på måneden: Nu skal forsikringsselskaberne betale renter af det fulde erstatningsbeløb, inden lønmodtageren har betalt skatten.

Det kan ikke være rigtigt

 

"Det er en dom, vi er meget glade for, det er sådan man beregner renter i andre sager, og det kan ikke være rigtigt, at forsikringsselskaberne kan slippe så billigt, når de anker en sag, der i forvejen har været mange år undervejs i systemet", siger Martin Rasmussen, næstformand i HK Danmark, der har ført og vundet sagen.

På baggrund af dommen vil HK Danmark nu få på jagt efter allerede afgjorte sager, hvor lønmodtagerne har fået en forkert rentebetaling.

Det vil formentlig betyde, at mindst 1.000 sager skal have en ny behandling, og det er alene i HK Danmark.

Ifølge Martin Rasmussen vil andre fagforbund også gennemgå arkiverne for at finde de sager, hvor erstatningen er for lav.

Anker til Højesteret

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har meddelt, at det nu er besluttet at anke dommen til Højesteret, og at AES af samme grund ikke har yderligere kommentarer.

Omkring 8000 lønmodtagere fik sidste år tilkendt en arbejdsskadeerstatning med et konstateret erhvervsevnetab på mindst 15 procent.

Næsten 2000 sager blev anket, godt 1.100 af dem blev anket af forsikringsselskaber, viser AES’ statistikker.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce