Fremhæver Glistrup: Vil sænke skatten voldsomt – og fyre 100.000

Nye Borgerlige fremlægger økonomisk plan: Skatten skal sænkes med over 100 milliarder - topskatten, efterløn, skat på biler og arv afskaffes - skat på aktier nedsættes dramatisk.
Foto: Netavisen Pio/Jan Kjærgaard
Pernille Vermund, partileder, Nye Borgerlige
Nye Borgerlige har netop fremlagt en økonomisk 2035-plan. “Planen for et mere borgerligt Danmark,” hedder planen.

Den indebærer, at skatten samlet set sænkes med over 100 milliarder kroner, og at 100.000 offentligt ansatte skal fyres.

7.000 om året frem mod 2035. Der skal spares seks milliarder kroner om året frem mod 2035. På den måde spares de første 85 milliarder kroner.

Skatten på køb af bil skal afskaffes, arveskatten afskaffes, og skatten på aktiegevinster sættes markant ned. Ulandsbistanden afskaffes. Det samme gør Danmarks Radio i sin nuværende form. Også jobcentrene skal nedlægges.

SU til studerende på kandidatuddannelser afskaffes

Efterlønnen bliver helt afskaffet, og overførselsindkomsterne stiger mindre end nu. SU til studerende på kandidatuddannelser afskaffes. De studerende henvises til udelukkende at optage lån. Og nyuddannede får skåret dramatisk i dagpengene.

Langt flere opgaver, som i dag varetages af det offentlige, skal sendes i privat udbud.

Afviser øger ulighed

Arbejdsmarkedsbidraget og topskatten skal også afskaffes.

De konkret forslag, som Nye Borgerlige nu fremlægger, anviser ikke besparelser for de nævnte 85 milliarder kroner, men Vermund forklarer, at de fremlagte forslag rigeligt dækker de første fem år af planen.

Og så vil Nye Borgerlige hvert år i forbindelse med finanslovsforhandlingerne fremlægge nye forslag til skattebesparelser.

Vermund afviser over Berlingske, at Nye Borgerliges økonomiske plan vil medføre mere ulighed:

Jeg synes, det er en skræmmetankegang

Overhovedet ikke. Hvis man indfører vores plan ned til sidste detalje, vil vi stadig være et af de mest lige lande i verden, og vi vil stadig have et relativt højt skattetryk. Jeg synes, det er en skræmmetankegang.”

Roser Glistrup

På Facebook roser Pernille Vermund i et opslag om Nye Borgerliges 2035-plan stifteren af Fremskridtspartiet, Mogens Glistrup for at være fremsynet tilbage i 70’erne:

“I år 1970 var antallet af offentligt ansatte 382.000. Det fik en kontroversiel advokat til at tale om papirnussere og skrankepaver. Han blev valgt til Folketinget med 28 mandater og erklærede, at han ville være minister for afvikling af offentlig virksomhed.”

Og:

Det så Glistrup i 70’erne

“Politikerne har skabt en menneskefjendsk kolos af en velfærdsstat på bekostning af velfærdssamfundet. En kolos, der optager en stadig større del af beskæftigelsen fra det private. Det belaster os økonomisk. Og det eroderer fundamentet under velfærdssamfundet, når friheden, det personlige ansvar og tilliden imellem os svækkes,” skriver Vermund og antyder kraftigt, at Nye Borgerlige med sin økonomiske plan vil tage fat dér hvor Mogens Glistrup slap:

“Det så Glistrup i 70’erne. Der forstår mange danskere nu. Det er tid til at gå en anden vej.”

placeholder

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Mere USA, fyre 100.000 mennesker i det offentlige...
Det vil ødelægge Danmark fuldstændig...
Så nu har Pernille Vermund og Nye Borgerlige fået en hjerneblødning igen...

Kære Bjarne
USA har ikke monopol på ikke at have en stor offentlig sektor. Det har EU-medlemmerne Tjekkiet, Polen og Spanien heller ikke. Det er faktisk mere eller mindre kun Danmark og de skandinaviske lande, der har det. Tjekkiet har en indkomstskat på 15 procent for deres egne borgere, imens danske arbejdere i Danmark betaler verdens dyreste skat, der går til EU-støtte til Tjekkiet.

Kære Peter Jensen
Skatte er beregnet ud fra indkost, som jeg finder rimelig. Alle har gratis hospitalsophold, lægebesøg, lån af bøger på bibliotek, boligstøtte for lavtlønnede, su og m.m. Blev det hele privatiseret ville rigtig mange blive ramt. Pernille Vermunds foreslag er dybt egoistisk og uden respekt for jævne borgere, og er kun beregnet for de meget velstående.
venlig hilsen Mette Koch

Passer ikke Bjarne
Kræver ligesom en hjerne
😉

Det er svært at tage det seriøst og især, når man ser i Berlingske, hvordan fruen poserer, man tror mere, det er en historie om en babe frem for en seriøs politiker. Måske skulle fruen fokusere mere på indholdet end egen fremtoning.

Med de voldsomme udfordringer vi står over for med klimaforandringer og tilpasning af vores levevis de kommende årtier er der mere end nogensinde før i menneskets historie behov for at arbejde sammen i fællesskab - Aldrig før har den klassiske socialdemokratiske samfundsmodel været vigtige. Ikke mindst for alle vores børns fremtid.

Lars Seier Christensens private partier Liberal Aliance og søsterpartiet Nye Borgerlige vil, foruden den kommende klimakatastrofe, for alvor gøre tilværelsen til et helvede for store dele af befolkningen - Ikke mindst for vores børn.

Ny borgelig er da helt gået fra forstanden,tænk hvis de får hel til deres stunt nr. bliver det kun de velbjergede der kan købe sig til velfærdsgoder de fattige må komme på fattigård ligesom i gamle dage.da jeg var ung talte jeg tit med beborer som bode på et privat hjem for dem der ikke kunne klare sig selv,hold dog op nogle saftige sager de kunne fortælle,nej privat er ikke altid af det gode da de jo skal have profit ud af det,nej lad os beholde Mette hun ved hvad sammen hold betyder for det arbejdende folk.

NB har endelig bekendt kulør. Et parti der varetager de riges interesser og vil arbejde på at de rige bliver rigere. Velfærd kan du få hvis du har penge til at købe det.

Er konen blevet Radigal ?

De er jo kugleskøre, hvis de virkelig forestiller sig, at den kurs har nogen nævneværdig opbakning blandt danskerne.

For fremtiden er der ingen venstre eller højre. Der er kun overlevelse.

Annonce