Annonce

Gør den ældre patient hot

Narkoselæger med speciale i behandling af børn er ikke nyt, men når det gælder de ældre, halter systemet. Det er problematisk, når vi ved, at de ældre kommer til at fylde mere på hospitalerne i fremtiden.
Vi må se i øjnene, at arbejdet med ældre menneskers sygdomme og sundhed er underprioriteret og ikke har et godt renommé.

En af vores største sundhedsudfordringer i Danmark er, at vi fremover får flere ældre og flere med en kronisk sygdom. I 2040 skønnes det, at 50 procent af den voksne befolkning har en kronisk sygdom som for eksempel diabetes eller gigt. Det er godt, at vi lever længere, og at vi kan overleve og leve med svære sygdomme. Men hvor god bliver den behandling, vores ældre overlever til?

Vi må se i øjnene, at arbejdet med ældre menneskers sygdomme og sundhed er underprioriteret og ikke har et godt renommé. Der er brug for et løft af ældreområdet. Vi får i fremtiden ekstra brug for læger, sygeplejersker og sosu-assistenter, der forstår den ekstra udfordring, det er at have mange konkurrerende sygdomme og en høj alder.

I Region Hovedstaden er der gode erfaringer med at lave særlige kirurgiske afsnit for ældre. Lad mig give et eksempel med hoftebrud.

Hoftebrud er hyppige og meget farlige for vores ældre medborgere. Det er langt mere kompliceret end en brækket arm hos en i øvrigt rask person. Inden for hoftekirurgien er dødstallene for ældre med brækket hofte faldet fra 9 procent til 6 procent ved, at de ældre flyttede ind på en særlig ældremedicinsk, ortopædkirurgisk afdeling.

Modellen med at gøre de ældre til en særlig disciplin i et givent speciale, frem for at isolere dem for sig selv på særlige afdelinger, er inspirerende for hele den måde, vi organiserer det ældremedicinske område.

Ved at gøre de ældre patienter til en overbygning inden for de traditionelle medicinske områder, som for eksempel ortopædkirurgi, booster vi både kvaliteten og den faglige stolthed. Konceptet er kendt fra børneafdelingerne, hvor de fleste specialer har en overbygning for dem, der arbejder med de yngste. For eksempel børneortopædkirurger eller børnenarkosesygeplejesker.

Hr. og fru Petersen skal ikke opleve, at behandlingen bliver dårligere og dårligere livet igennem. Vi skal sikre en høj kvalitet fra vugge til grav i sundhedssystemet. Og her halter vi i dag gevaldigt bagefter, når graven nærmer sig. Derfor skal vi prioritere den ældre medicinske patient, når vi i fremtiden udvikler vores hospitaler og afdelinger.

Maja Holt Højgaard (f. 1986) studerer til daglig medicin og sidder i regionsrådet i Region Hovedstaden for Socialdemokraterne.

Maja Holt Højgaard er kulturanmelder på Netavisen Pio. Uddannet læge og initiativtager til #UdenTavshedspligt. Medlem af kommunalbestyrelsen (S) i Brøndby Kommune. 


Flere artikler om emnet

Annonce