Annonce

Håndbog for juridiske nørder

Funktionærloven 80 år er ligeså meget historien om den Danske Model, som historien om Septemberforliget er det.
Funktionærloven 80 år er titlen på det jubilæumsskrift, som Fagforbundet HK/Privat har udgivet i forbindelse med 80-års fødselsdagen for et af de vigtigste sæt love på det danske arbejdsmarked. Det er et kodylt værk.

Men det er også nødvendigt med en vis størrelse for en sådan frembringelse. Den skal trods alt kunne dække over, hvilken historisk betydning funktionærloven har haft siden dets undfangelse. Den dækker over tilblivelsens iøjnefaldende paradoks. Som en brik i Det Konservative Folkepartis politiske strategi, og som vendt i luften over en glohed pande, endeligt udformet af praktikerne fra samtidens HK og Socialdemokrati. Derfor virker det passende, at de første funktionærers egen interesseorganisation, HK, har påtaget sig påtaget sig opgaven, at oplyse interesserede i lovens historie og praksis.

Håndbog for juridiske nørder

Ifølge jubilæumsskriftet fremstår Loven som et samtidigt forsøg på samfundsmæssig nytænkning, der i konteksten fremstår som værende irrelevant, men som på trods af den blotte stadfæstelse af den tids praksis, har formået at forblive relevant. Funktionærloven indeholder universelle principper som var – og stadig er – flittigt brugte. Selvom det går imod den så velansete danske model, bar det nogle unikke fordele med sig, at lovgivningen blev til. Vilkår, der er stadigfæstet ved lov, giver forhandlingen – den danske models grundsøjle – et højere udgangspunkt.

Funktionærloven indeholder universelle principper som var – og stadig er – flittigt brugte

Selvom loven ikke kunne erstatte overenskomsterne mellem arbejdsgiverne og -tagerne, var lønmodtagerne tjent med, at en sådan lov nedsatte en politisk minimumsgrænse for mange af de gennemdiskuterede vilkår. Vilkår, som lønmodtagere i dag tager for givet. Det handler om Opsigelsesvarsler, løn under sygdom, erstatning for usaglig opsigelse og forhandlingsret for de omfattede af loven. Noget som arbejdere enten ikke har, eller i en eller anden grad har aftalt sig til i overenskomster.

Bogen er en håndbog for juridiske nørder, der giver forklaringer på de enkelte loves sameksistensgrundlag og ræsonnement. Eksperter og lærde inden for samtlige emner giver deres besyv med, når du som læser giver dig i kast med det imponerende værk. Men tag ikke fejl. Det kræver sin mand eller kvinde, at bevæge sig ind mellem de gennemtænkte sætninger, der trods alt har lagt fundament for en stor del af den danske arbejdsmarkedslovgivning i over halvdelen af det forrige århundrede. Fra minimalerstatningsordningen til konkurrence- og kundeklausuler giver tryksagen indblik i lovens hjørner og afkroge. Uddybende giver værket svar på de største knuder i funktionærlovgivningens første og seneste aftryk.

Det er historien om den danske model

Den kornfede videnssamling giver svar på- og stiller nye spørgsmål. Om en lov, der er blevet revideret flere gange er ved at har opbrugt sin kvote. En tidssvarende lovgivning, der alligevel må se sig kuet af EU-direktiver og overenskomstforhandlinger. Det er nærliggende at tro, at når det drejer sig om den folkekære danske model, er det følsomt at diskutere forandring. Men udviklingen i samfundet, vedrørende både funktionærloven og den danske models fremtid, finder allerede sted. Derfor er det nogle overvejelser, der hverken fremstår rebelske eller kontroversielle, men yderst relevante i forhold til hvordan vi skal opfatte den arbejdsmarkedslovgivningens fremtid.

Funktionærloven 80 år er ligeså meget historien om den Danske Model, som historien om Septemberforliget er det

HK/Privat har næppe forventet, at jubilæumsskriftet om funktionærlovens sejlivede plads igennem historien vil blive en kioskbasker. Men for både historie- og jurainteresserede er skriftets mange kapitler enkeltvis enormt læseværdige og pædagogisk formidlet til dem, der ikke selv netop er historikere eller jurister.

Funktionærloven 80 år er ligeså meget historien om den Danske Model, som historien om Septemberforliget er det.  

Funktionærloven 80 år af Aage Jacob Jensen (ansv. red.), Lars Svenning Andersen (ansv. red.). DJØF Forlag 2018.

Justitsminister (S)


Flere artikler om emnet