Annonce

Khader-sygemelding fører til selvransagelse blandt politikere

Partifælle offentliggør sygeerklæring fra Naser Khader, efter at dennes sygeorlov fører til en fornyet diskussion af politikernes privilegier
Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen, erkendte det selv. Der var nok nogle af den tidligere liberale politikeres kollegaer fra Folketinget, som blev “sure” over, hvad han skrev.  

“Men det er bemærkelsesværdigt, hvor mange politikere som melder sig syge, når de står midt i en shitstorm,” skrev Joachim B. Olsen på Facebook, hvor han delte et link til sin artikel i Ekstra Bladet.

“De slipper dermed for kritiske spørgsmål og de skal ikke engang dokumentere, at de rent faktisk er syge.”

 

placeholder

Ytringsfrihed

Anledningen var selvfølgelig, at den konservative Naser Khader netop havde sygemeldt sig på grund af stress. Hvilket kommer samtidig med, at rets- og udenrigsordføreren er blevet beskyldt for have intimideret en lang række kritikere ved at kontakte deres arbejdsgivere og/eller have truet med at gøre dette.

En opførsel som den konservative partiformand Søren Pape Poulsen tager afstand fra, og som han har talt med Naser Khader om, og fået dennes lovning på, ikke skal gentage sig.

Uanset hvem de arbejder for

“Alle har ret til at ytre sig frit, uanset hvem de arbejder for,” skriver Søren Pape Poulsen på Twitter.

“Og arbejdsgivere skal naturligvis ikke kontaktes, selvom vi er uenige med en person, der tilfældigvis arbejder der."

placeholder
 

Ingen krav om lægeattest

Som Joachim B. Olsen påpegede, er Naser Khader dog langt fra det eneste folketingsmedlem, som de senere år - i en presset situation - har meldt sig syg. Det har blandt andet været tilfældet med Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, socialdemokraten Henrik Sass Larsen og senest den radikale Morten Østergaard.

Hvilket har gjort, at politikerne har fået fred, fordi pressen selvfølgelig respekterer, at et menneske er syg og derfor ikke insisterer på at fortsætte med at stille kritisk spørgsmål.

“Men det kræver samtidig, at vi kan have tillid til, at politikere ikke bruger 'sygekortet', når møgsagerne vokser sig for store,” skrev Joachim B. Olsen i artiklen.

“Gør de ikke det, har vi et demokratisk problem.”

Ingen krav om samtale

Til forskel for andre bliver der nemlig ikke stillet krav om en lægeattest, når et folketingsmedlem tager en “sygeorlov”. Eller som der står i Folketingets regler:

“Der forlanges ikke nogen egentlig dokumentation for rigtigheden af begrundelsen.”

Hvilket betyder, at folketingsmedlemmet opretholder sit fulde vederlag, hvorimod dette ville bortfalde, hvis vedkommende opgav “andre grunde” som årsag til orloven. En politiker kan også få betalt barselsorlov og orlov til at deltage i møder i Færøernes Lagting eller Grønlands Landsting samt “midlertidig udsendelse i offentligt hverv.” Dog skal medlemmet altid oplyse karakteren af denne udsendelse.

Og ikke bare det.

Folketingets regler indeholder ikke bestemmelser om tidsmæssige begrænsninger for orloven, og der er ikke praksis for at vedtage en sådan i forbindelse med meddelelsen af orloven.

"Politikerbobbel"

Men nu foreslår flere politikere at gøre op med deres egne privilegier. For almindelige lønmodtagere gælder, at ikke bare kan en arbejdsgiver til enhver tid kræve en lægeerklæring. For modtagere af sygedagpenge gælder, at de skal møde hos arbejdsgiveren efter fire uger, og efter otte uger bliver de indkaldt til en samtale hos kommunen.

En ekstrem stor forskel

“Den her sag udstiller jo - ligesom så mange andre - at der en ekstrem stor forskel på at blive syg på arbejdsmarkedet, og når man så sidder i Folketinget,” siger Enhedslistens demokratiordfører, Rosa Lund, til Netavisen Pio.

“I virkeligheden synes jeg, at opgaven egentlig er at fjerne noget af den mistænkeliggørelse, der er af mennesker på det almindelige arbejdsmarked, når de bliver syge. Men når det er sagt, så vil jeg se åbent på spørgsmålet om lægeerklæringer i Folketinget.

"Spørgsmålet er dog, hvem der i givet fald skal godkende en sådan lægeerklæring - er det Folketingets formand, Præsidiet eller folketingsmedlemmets gruppeformand? Vi skal have afklaret, hvem der formelt er arbejdsgiveren for på papiret er folketingsmedlemmer jo valgt af folket.” 

Ifølge SF’s politiske ordfører, Karsten Hønge, må det være rimeligt, at folketingsmedlemmer afkræves en lægeerklæring efter 14 dage, ligesom de efter en måned indkaldes til en samtale med Folketingets præsidium om, hvordan de kan hjælpes videre med deres sygdom.  

““Politikerboblen”: Sygemelding giver automatisk løn i årevis,” skriver Karsten Hønge på Twitter.

““Borgerboblen”: lægeerklæringer, samtaler, rap med pegepinden, kort snor og frygt for fyreseddel. Lægeerklæring og opfølgende samtaler ved længerevarende sygdom skal også omfatte politikere.”

placeholder

Møde torsdag

Socialdemokratiets gruppeformand, Leif Lahn Jensen, henviser til de igangværende forhandlinger i Folketinget om politikernes løn- og pensionsforhold. De skulle egentlig have været afsluttet i 2020 men trækker ud.

Skal være mere ligestillede

Senest har Dansk Folkepartis medlem af Folketingets Præsidium, Pia Kjærsgaard, krævet en status på disse forhandlinger, når Præsidiet mødes torsdag ("Forholdene for folketingsmedlemmerne skal være mere ligestillede med det omgivende samfund," lyder det).

“Vi sidder og arbejder med forholdene for politikerne,” siger Leif Lahn Jensen til Netavisen Pio.

Lægeerklæring fra Khader

Efter at den konservative Rasmus Jarlov, i kommentatorsporet til Joachim B. Olsens opslag på Facebook, havde undret sig over, at skulle “læse den ene selvudnævnte mediciner efter den anden” udtale sig om partifællens sygdom, eller mangel på samme, har han nu valgt at offentliggøre en sygeerklæring fra denne.

Fortsat være stor debat

“Der vil sikkert fortsat være stor debat, om hans sag,” skriver Rasmus Jarlov på Facebook.

“Det er fair nok. Men det er ikke fair og ikke ordentligt at blive ved med at antyde, at hans sygemelding er falsk. Dem, der kender ham, ved, at han ikke kunne drømme om at lægge sig syg uden at være det. Når han endelig gør, er det, fordi det er absolut nødvendigt.”

placeholder

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Efter den seneste tids shitstorm er det indlysende, at Naser Khader er blevet mentakt svækket. Det er helt ok - men når han vender tilbage, så vil vi - skateborgerne - forlange at få oplyst, hvad han har gjort mod de otte, som stod frem sidste weekend.
Sagen forsvinder ikke pga. af en sygemelding - men giver ham alene mulighed for at gentænke sin egen situation og forklare sig efterfølgende. Det må vi så vente på.

Annonce