Annonce

Nej, Pape: Hårdere straf sætter ikke offeret i centrum

Landets justitsminister påstår i ramme alvor, at højere straf til kriminelle sætter ofre i centrum. Det er jeg dybt uenig i.
Straf hjælper ikke ofre. Det gør derimod ordentlig hjælp til ofre. Derfor er tiden kommet til at revidere vores offerindsats.    

Forleden kunne man i en stor avis læse et indlæg fra landet justitsminister. Her roste han sig selv og regeringen for at have sat ofre for kriminalitet i centrum gennem strafskærpelser. Flere af strafskærpelserne har vi selv krævet fra Socialdemokratiets side. Blandt andet hvad angår bandekriminalitet og hævnporno. Vi mener sådan set at de har været både rimelige og nødvendige.

Ofre sættes først og fremmest i centrum, når vi fra politisk hold har fokus på at kriminaliteten slet ikke sker.

Men vi påstår ikke, at strafskærpelserne har gjort tilværelsen bedre eller lettere for ofre. Hård straf kan tilfredsstille retfærdighedsfølelsen. Den følelse underkender jeg ikke. Straf har også til formål at gøre kriminelle til bedre mennesker eller som minimum at fjerne dem fra gaden. Men ofre sættes først og fremmest i centrum, når vi fra politisk hold har fokus på at kriminaliteten slet ikke sker. Så borgere ikke ender som ofre i første omgang. Og når der er hjælp, vejledning og støtte til ofrene så de kan komme videre i livet, efter de har været udsat for kriminelles uacceptable adfærd.

Årsagerne til kriminaliteten skal også bekæmpes
For noget tid siden blev jeg kontaktet af en 40-årig familiefar, der for et par år siden var udsat for et groft overfald. Helt umotiveret. Helt ud af det blå. Han havde et almindeligt job som håndværker. Men en dag var han på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Han blev gennembanket, sparket på og stukket med en skruetrækker. I dag har han mistet sin erhvervsevne. Han kan ikke tumle med sine børn. Familiens økonomi er i sænk, så det er tvivlsom om de kan blive boende i deres hus. Hans ægteskab hænger i en tynd tråd. Den mand skal hjælpes bedre!

Han blev gennembanket, sparket på og stukket med en skruetrækker.

Desværre er kriminalitetskurverne på en række områder begyndt at gå den forkerte vej, de seneste år. Det gælder grov vold, voldtægter, skyderier i det offentlige rum og overfald på offentligt ansatte. Derfor skal vi sætte langt mere målrettet ind med forebyggelse. Vi skal gribe tidligere ind, når unge er på vej ud af en kriminel løbebane. Det handler i høj grad om at tage socialpædagogiske sanktioner i brug. Er der ikke en forældreevne til stede i de unges liv, må man tage konsekvensen af det.

Jeg er helt enig med justitsministeren i at kriminalitet skal bekæmpes. Men det skal kriminalitetens årsager også. De forebyggende initiativer har vi ikke set meget af fra regeringens side.

Vi skal bruge de straffe der virker
At sikre færre ofre handler også om, at bruge de straffe der virker, så kriminelle ikke gentager deres forseelser. Det er dokumenteret igen og igen, at fodlænker er en af de mest effektive afsoningsformer, når det gælder unge og førstegangskriminelle. Derfor skal metoden udbredes, hvor der fagligt er belæg for at den virker.

Det var Socialdemokratiet, der stod bag den offerfond, som i dag generer tusindvis af kroner til forskning og til støtte til ofre

Ikke mindst har vi behov for at styrke vores indsatser rettet mod ofrene. Det var Socialdemokratiet, der stod bag den offerfond, som i dag generer tusindvis af kroner til forskning og til støtte til ofre. Ligesom vi lancerede en offerpakke med en række lovgivningsinitiativer, der var målrettet forskelsbehandlingen af ofre og gerningsmænd. Men vi er ikke i mål endnu på det område. Langt fra. Derfor er der brug for en opdateret version af offerpakken. Intet offer må stå alene efter kriminalitet eller opleve, at systemet er på gerningsmandens side.

Vi skal gøre det mere lempeligt at vidne, styrke psykologhjælpen, blive bedre til at bruge bistandsadvokater og sikre langt hurtigere sagsbehandlingstider. Der er ikke noget mere smerteligt for et offer end at blive efterladt på perronen alene – og med lange udsigter til at en sag kommer for retten.

Straf kan aldrig stå alene
Som socialdemokrater er vi ikke per definition modstandere af hårde straffe. Tværtimod finder vi det rimeligt at kriminalitet har håndfaste konsekvenser. Men straf kan aldrig stå alene. Slet ikke når det gælder om at hjælpe ofrene.

Men straf kan aldrig stå alene

Derfor er min klare opfordring til justitsminister, Søren Pape; lad os sammen lave en ny offerpakke. Med fokus på det, der reelt hjælper ofre. Hårdere straf sætter ikke den kriminelle i centrum. Hjælp og støtte sætter offeret i centrum.

 
Trine Bramsen er medlem af folketinget for Socialdemokratiet.
Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.
Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Billede: Pressefoto fra Konservative.

Folketingsmedlem, gruppenæstformand og ligestillingsordfører for Socialdemokratiet. 


Flere artikler om emnet