Annonce

Nick Hækkerup: SMS-forløb har intet med kommunalvalget at gøre

Forløbet er efter aftale med Mink-kommissionen, understreger justitsministeren
Justitsminister Nick Hækkerup (S) afviser, at forløbet omkring genskabelse af ellers slettede sms-beskeder har noget med kommunalvalget at gøre.

Fredag eftermiddag i sidste uge meddelte Justitsministeriet, at politiet var færdige med sine forsøg på at genskabe ellers slettede sms’er. Det fremgik - men uden at det blev opfattet af andre end Netavisen Pio - at der i et vist omfang var blevet gendannet ellers slettede sms’er, men uden at Justitsministeriet afslørede om det var sms’er fra topfolk i Statsministeriet eller Justitsministeriets departementschefs sms-beskeder, det var lykkedes at gendanne.

Det fremgik også, at ministeriet fredag endnu ikke var klar over, om de sms-beskeder, det nu i et vist omfang var lykkedes politiets it-eksperter at genskabe, om der blandt disse var sms-beskeder af relevans for Mink-kommissionen.

Sent onsdag eftermiddag oplyste Justitsministeriet i en pressemeddelelse, at man nu havde overleveret et begrænset antal sms-beskeder fra Justitsministeriets departementschef Johan Legarths mobil-telefon til Mink-kommssionen. Nemlig den del af de genskabte sms-beskeder, der var relevante for kommissionen.

Forstår mistanke, men afviser

Nick Hækkerup siger onsdag aften i den første TV-avis, at han godt kan forstå, hvis forløbet betyder, at nogen kunne få den mistanke, at Justitsministeriet har siddet og holdt på de få, nu gendannede sms’er til efter kommunalvalget. Men mistanken er ubegrundet:

Så det her har ingen forbindelse til kommunalvalget,

“Det er et forløb, som har været aftalt med Mink-kommissionen. Så det er et forløb, man har været enige om har været den rigtige måde at gøre det på. Altså at bisidderne og dem, det drejer sig om, skulle gennemgå materialet. Og når de havde gennemgået materialet, skulle de give det til kommissionen. Så det her har ingen forbindelse til kommunalvalget,” understreger justitsminister Nick Hækkerup.

I TV-indslaget gør justitsministeren nærmere rede for forløbet siden fredag. Nemlig at Justitsministeriet mandag morgen har møde med Mink-kommissionen om den videre proces om håndteringen af de genskabte sms-beskeder.

På et møde mandag morgen med Mink-kommissionen bliver det aftalt, at de berørte - det vil sige justitsministeriets departementschef - sammen med sin bisidder (Som er udpeget for ham i forbindelse med at han er indkaldt som vidne af Mink-kommissionen) skulle gennemgå de genskabte sms-beskeder og finde frem til de eventuelle sms-beskeder, der måtte have relevans for kommissionen.

Mobiltelefoner har ligget i forseglede kuverter

Ministeren fortalte også, at ingen i Justitsministeriet i dagene siden fredag har haft adgang til departementschefens mobil-telefon. Den ankom til ministeriet fra politiets it-teknikere i en forseglet kuvert. Og den er så blevet åbnet af departementschefen og bisidderen i forening.

Den ankom til ministeriet fra politiets it-teknikere i en forseglet kuvert

De to har så gennemgået det genskabte sms-materiale og fundet de relevante sms-beskeder frem:

“Og det er så den proces, der er sluttet i dag (Onsdag, red.),” forklarer justitsministeren.

Justitsministeriet forklarer i sin pressemeddelelse onsdag, at det ikke er lykkedes politiets it-teknikere at genskabe slettede sms-beskeder på mobiltelefoner og andre enheder, hos de fire i Statsministeriet, som har haft deres mobiltelefoner indstillet til automatisk sletning efter 30 dage:

Statsminister Mette Frederiksen, departementschef Barbara Bertelsen, særlig rådgiver Martin Justesen og departementsråd Pelle Pape.

Justitsministeriets pressemeddelelse om genskabte sms'er

Onsdag eftermiddag udsendte Justitsministeriet følgende pressemeddelelse om genskabte sms-beskeder, der nu overleveres til Mink-kommissionen: 

"På baggrund af politiets teknikeres arbejde kan det oplyses, at det desværre ikke har været muligt at genskabe SMS-beskeder fra den relevante periode fra statsministerens eller ansatte i Statsministeriets enheder. Det har været muligt at genskabe et meget begrænset antal SMS-beskeder fra den relevante periode fra Justitsministeriets departementschefs enheder.

Politiets teknikere blev fredag den 12. november 2021 færdige med at forsøge at genskabe materiale fra de indleverede enheder. Resultatet af politiets teknikeres undersøgelser og erklæringer herom blev samme dag i sikrede konvolutter overdraget til Justitsministeriet. Justitsministeriet har opbevaret konvolutterne på vegne af de pågældende, indtil den videre proces for gennemgang og udlevering af eventuelt genskabte SMS-beskeder kunne aftales med Minkkommissionen. Justitsministeriet har således ikke haft adgang til at tilgå materialet.

Minkkommissionen, Justitsministeriet og de pågældende personers bisiddere drøftede på et møde den 15. november 2021 fremgangsmåden for overdragelse af eventuelt genskabt materiale. Det blev i den forbindelse aftalt, at de pågældende selv med deres bisidder skulle gennemgå eventuelt genskabt materiale, og at kommissionen efterfølgende ville foretage en kontrolgennemgang sammen med de pågældende.

De pågældende har nu alle haft mulighed for at tilgå materialet, og det har desværre ikke været muligt at genskabe SMS-beskeder fra den relevante periode fra statsministerens eller ansatte i Statsministeriets enheder.

Det har været muligt at genskabe et meget begrænset antal SMS-beskeder fra den relevante periode fra Justitsministeriets departementschefs enheder. Det genskabte materiale vil nu blive gennemgået sammen med kommissionen.

Justitsminister Nick Hækkerup:

”Justitsministeriet har opbevaret kuverterne på vegne af statsministeren og de øvrige personer, siden politiets teknikere blev færdige med undersøgelserne. Justitsministeriet har således ikke haft adgang til materialet i denne periode.

Jeg har i dag fået oplyst, at det desværre ikke har været muligt for politiets teknikere at genskabe SMS-beskeder fra statsministerens eller ansatte i Statsministeriets enheder. Det er alene lykkedes for politiets teknikere at genskabe et meget begrænset antal SMS-beskeder fra Justitsministeriets departementschefs enheder.

Det er kun i regeringens interesse at få kastet lys over denne sag, og derfor tog vi også det helt ekstraordinære skridt at bede politiets teknikere om at forsøge at genskabe sms’erne. Det er desværre ikke lykkedes i det omfang, vi havde håbet.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Nej, selvfølgelig har forsøget på at fjerne bevismateriale, ikke noget med kommunalvalget at gøre. Men mon ikke det har været Nick Hækkerup’s vurdering, at den slags metoder giver vælgerne visse formodninger om, hvilke partier der er troværdige eller det modsatte?

Hvad er problemet. Ingen i justitsministeriet er da så torskedumme at de gemmer dem, det er som Hækkerup siger. Det er ærgerligt for så kunne oppositionen få en lang næse, hvis de kom frem og der intet er overhovedet, som belaster nogen. Og hvad skal de så gå op i?

Ganske som jeg forudsagde, var politiet heller ikke til at stole på i denne sag: Hvis politiet skulle være så heldige at genfinde en sms, så skulle den til gennemsyn hos afsenderen inden en eventuel videregivelse til minkkommissionen.
Kommissionen burde havde krævet en uvildig gennemgang i et privat firma, gerne i udlandet, fx i Norge hvor jeg mener der findes specialister i den slags.

NÅ, politiet har sagt at de ikke kan genskabe beskederne, og selvfølgelig
er du bedre vidende om at politiet er fyldt med løgn??
I går stod Pape Poulsen i tv og sagde at K KRÆVER at et uvildigt firma
undersøger telefonerne, og det er jo den sædvanlige sang fra Blå blok,
VI KRÆVER og VI KRÆVER, det er deres motto i valgkampen.

Jeg er ikke nødvendigvis bedre vidende end politiet, men der har været så mange belastende sager hos politiet i dette årtusinde, Tibetsagen er kun en del af det, så jeg stoler ikke længere på politiet over en dørtærskel - de bøjer til enhver tid love og regler efter den siddende regerings ønsker.

Annonce