Annonce

Det er ikke grænsebomme, der skal sikre Danmark!

Schengensamarbejdet er en afgørende faktor i kampen mod kriminalitet og social dumping. At tro, at Danmark kan klare det bedre selv, er helt henne i vejret.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, har igen været ude med riven. På baggrund af den seneste tids sag om de to passagerer med falske pas, der var ombord på den mystisk forsvundne flyver fra Malaysia, konkluderes der fra DF’s side, at Danmark må melde sig ud af Schengen-samarbejdet.

Umiddelbart må man mene, at der er et godt stykke fra A til B i argumentationen, og at udmeldingen i det hele taget baseres på et rimelig søgt grundlag.

Danmark skal altså efter DF’s mening afskaffe den fri bevægelighed og gå tilbage til de gode gamle dage med grænsebomme, for at undgå at folk med falsk pas kommer ind i landet. Forslaget er helt henne i vejret, da Schengen-samarbejdet i høj grad bidrager til danskernes sikkerhed, økonomi og frihed.

Selvfølgelig skal det ikke være muligt at rejse rundt i verden på falske pas. Det er kriminelt, og skal ikke forekomme nogen steder. En udmelding af Schengen-samarbejdet vil imidlertid ikke være løsningen på problemet. For hvis Danmark skulle klare alle problemer selv, sådan som Peter Skaarup foreslår, ville der blive lagt en ubærlig byrde på dansk politis og dansk retssystems skuldre.

Grænseoverskridende kriminalitet fandtes også før, vi i 2001 blev fuldt medlemmer af Schengen. Ingen nationale regeringer kan alene bekæmpe udfordringerne med blandt andet menneskehandel og narkosmugling. Derfor er det vigtigt, at, vi danner fælles front, og her har Schengen-samarbejdet givet en række værktøjer. Blandt andet det fælles europæiske politisamarbejde, som Danmark desværre står delvist udenfor på grund af retsforbeholdet.

I stedet for at trække os længere væk fra de fælles indsatsområder, skulle vi hellere nærme os og deltage fuldt i det. Første skridt er at afskaffe det danske retsforbehold.

Herudover bidrager Schengen-samarbejdet til dansk økonomi. Arbejdskraftens fri bevægelighed er i sidste ende en kæmpe gevinst for både danske arbejdstagere og danske virksomheder.

Man kan være kritisk over for nogle af de konsekvenser, der er kommet af misbrug af den frie bevægelighed, for eksempel social dumping, men det er ikke rigtigt at skyde skylden på selve samarbejdet, der giver Danmark så meget igen.

Det handler om at sørge for, at reglerne bliver overholdt, og at de ydre grænser kontrolleres forsvarligt, så hverken falske pas eller løntrykkeri forekommer inden for EU's grænser.

Gunde Odgaard er sekretariatschef i BAT-kartellet og kandidat til Europaparlamentet for Socialdemokraterne.

Gunde Odgaard er sekretariatschef i Bygge-Anlægs- og Trækartellet (BAT)


Flere artikler om emnet