Nye tal: Mere skattekontrol giver 81 milliarder i kassen

”Effektiv skattekontrol betaler sig,” lyder det fra skatteministeren, efter nye tal viser, at multinationale selskaber har opgivet 81 mia. kr. for lidt i skat
10 år og 81 milliarder kroner i forhøjelse af den skattepligtige indkomst.

Det er resultatet af kontrollen det seneste årti med de multinationale selskabers skattesedler, eller såkaldte transfer pricing, viser en ny opgørelse fra Skattestyrelsen.

”Skattestyrelsens kontrol skal sikre, at koncerninterne handler er blevet fastsat med priser og vilkår, som svarer til, hvordan uafhængige parter vil handle med hinanden,” skriver Skattestyrelsen i opgørelsen.

Herved undgås det, at selskaberne spekulerer i at have kunstigt høje eller lave priser

”Herved undgås det, at selskaberne spekulerer i at have kunstigt høje eller lave priser for at flytte deres overskud eller værdier til lande med lavere skattesatser, uden at der sker en beskatning her i landet”.

Danmark er et førende kontrolland

Danmark er ifølge en skatteekspert et af verdens førende lande, når det kommer til kontrol med netop transfer pricing.

Skatteekspert Christian Hallum, fra udviklingsorganisationen Oxfam IBIS, mener, at det høje beløb vidner om, at ”der er noget at komme efter”.

Ifølge organisationen er selskabers skattebetalinger ressourcer, som det enkelte land kan bruge til at finansiere uddannelse, sundhed og infrastruktur – hvilket både gør sig gældende herhjemme, men mindst lige så meget i fattige udviklingslande.

Det mest hyppige er fejl i prisfastsættelse, der fører til lavere selskabsskat i Danmark

”Skattemyndighederne mener, at de multinationale selskaber rammer forkert for milliarder af kroner hvert eneste år, og selvom de finder fejl til den ene og den anden side, så er det interessant, at det mest hyppige er fejl i prisfastsættelse, der fører til lavere selskabsskat i Danmark,” siger Christian Hallum til Netavisen Pio.

Hvor skattemyndighederne således siden 2010 årligt har hævet selskabernes skattepligtige indkomst med netto otte milliarder kroner, har de nemlig også i perioden i gennemsnit årlig nedsat selskabernes skat med 3,5 milliarder kroner.

Vismænd advarede

Transfer pricing har stået højt på den skattepolitiske dagsorden, siden de økonomiske vismænd helt tilbage i 2010 første gang advarede om, at statskassen årligt gik glip af mellem 7 og 14 milliarder kroner, fordi de multinationale selskaber unddrager sig skat.

Årsagen skyldes, at ikke bare har flere tusinde multinationale selskaber har datterselskaber i Danmark. Ud af disse har 6500 selskaber interne handler over fem millioner kroner, som krydser den danske grænse og dermed falder ind under begrebet transfer pricing.

Formålet med Skattestyrelsens kontrol er derfor at sikre, at de multinationale selskaber ikke uretmæssigt flytter skattepligtig indkomst ud af landet via handler i selskabet. Det kan nemlig ske ved, at de multinationale selskaber skaber underskud i afdelingerne i Danmark, fordi de køber varer eller ydelser til en meget høj pris i en afdeling i et andet landet, hvilket er såkaldt transfer mispricing.

Dermed kan de multinationale selskaber lade overskuddet vandre til lande med lav eller ingen skat.

Komplicerede sager

Skattestyrelsen afslutter i gennemsnit 170 kontroller om året, hvor selskabernes opgivne beløb på skattesedlen bliver forhøjet. Forhøjelserne kommer hovedsagelig fra meget store sager og mere end 75 procent af det samlede beløb stammer fra sager om forhøjelser på over 100 millioner kroner.

Kun én procent af det samlede forhøjelsesbeløb vedrørte sager om forhøjelser på under 10 millioner kroner.

De store beløb vidner om, at transfer pricing-sager ofte er komplicerede

”De store beløb vidner om, at transfer pricing-sager ofte er komplicerede,” skriver Skattestyrelsen. ”Samtidig involverer sagerne ofte flere landes skattemyndigheder, ligesom de kan strække sig over flere år. Derfor bør udviklingen i reguleringsbeløb betragtes over tid, fremfor alene på basis af et enkelt år”.

Ifølge Skattestyrelsen er det dog ikke muligt at fastsætte skatteværdien – og hvor meget der altså kommer i statskassen – af transfer pricing-reguleringerne. Det skyldes, at skatteværdien afhænger af mange forhold i de involverede selskaber som for eksempel muligheden for at fremføre underskud eller sambeskatningsforhold.

Skatteaftale tager fat

Senest har regeringen i april med aftalen med alle Folketingets partier om en styrket skattekontrol besluttet at styrke indsatsen mod skattely og international skatteunddragelse med 100 medarbejdere. Heraf tilføres 15 medarbejdere til kontrol- og analyseaktiviteter på netop selskabsområdet, der blandt andet skal bidrage til at styrke kontrollen af transfer pricing, international selskabsskat og moms.

”Udfordringen er dog, at selv med den bedste kontrol kan vi ikke komme problemet med aggressiv skatteplanlægning og skattely til livs,“ siger Christian Hallum. ”Der er nemlig meget elastisk i transfer pricing reglerne, og der er flere andre metoder, som selskaber kan bruge til at mindske skatten på. Det bedste ville være at få en bund under selskabsskatten, et opgør med transfer pricing reglerne, og åbenhed i de multinationale selskabers regnskaber”.

Skatteminister Morten Bødskov (S) er dog tilfreds med, at det alligevel er er lykkedes at Skattestyrelsen at finde de 81 milliarder kroner det seneste årti.

Regeringen er på den helt rette kurs

”Den her sag viser, at en effektiv skattekontrol kan betale sig, samtidigt med at danskernes tillid til skattevæsenet og vores velfærdssamfund øges,” skriver Morten Bødskov i en mail til Netavisen Pio. ”Det bekræfter mig kun i, at regeringen er på den helt rette kurs med investeringer i 1000 nye medarbejdere og en forbedret skattekontrol”.

 

 

 

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce