Annonce

Oversigt: Disse kommuner oplever størst mangel på SOSU’er

En ny analyse fra FOA viser, hvor svært de enkelte kommuner har ved at rekruttere sundheds- og plejepersonale. Se opgørelsen her.
Foto: FOA
Mona Striib, forbundsformand i FOA.
Det er ikke nogen nyhed, at der bredt set er udfordringer med at rekruttere nok uddannede social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Nu viser en ny analyse, som fagforbundet FOA står bag, hvordan det står til i de enkelte kommuner rundt om i landet med at skaffet udannet personale nu og i fremtiden. Det oplyser FOA i en pressemeddelelse.

Ifølge fagforbundet er manglen på uddannede medarbejdere et stort problem, som kræver akut handling.

”Der er i den grad brug for handling nu, hvis vi skal gøre os nogen som helst forhåbninger om at skaffe nok uddannede social- og sundhedsmedarbejdere i takt med, at der kommer flere ældre. Hvis vi venter længere, går det udover kvaliteten i plejen og dermed de ældre og arbejdsvilkårene for de ansatte,” siger formand for FOA Mona Striib.

De seks faktorer, som kommunerne er bedømt på er:

  • Andelen af opslåede stillinger i 2022 i forhold til nuværende ansatte
  • Ledighedsprocenten
  • Andelen af ufaglærte
  • Behovet for medarbejdere i 2030,
  • Det gennemsnitlige timetal for social- og sundhedsmedarbejdere
  • Stigningen i overarbejdstimer

Du kan se et kort over, hvordan de enkelte kommuner klarer sig her.

Kommunerne er i gang – venter på regeringen

Den tidligere regering satte gang i arbejdet med at skabe en ny ældrelov. Men flere kommuner er allerede i gang med at omsætte idéer fra ældreloven til praksis.

”Der er i den grad brug for, at kommunerne tænker nyt og trækker på erfaringerne fra hinanden. Og der sker virkelig gode ting i de forskellige kommuner, som tiltrækker flere til uddannelserne og som forbedrer arbejdsvilkårene for de eksisterende medarbejdere,” siger Mona Striib, og tilføjer:

”FOA har sammen med andre organisationer spillet ind med visioner og konkrete løsninger igennem de seneste år og to ældretopmøder. Nu er det op til den kommende regering at handle.”

FOA er Danmarks tredjestørste fagforbund - med cirka 172.000 medlemmer fordelt på 32 afdelinger. Størstedelen er ansat i kommuner og regioner.

Souschef, journalist og redaktionssekretær.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvor mange af kommunerne har en S borgmester / rødt flertal?
.

Et kig på hovedstadsområdet alene viser i hvert fald en sammenhæng mellem det politiske styre, og hvor svært det er at få SOSU-medarbejdere, idet kommunerne i Whiskybæltet kæmper mest med det, dem på Vestegnen mindst, mens København, Frederiksberg og Amager-kommunerne ligger mere midt imellem.

Forskellene kan nok et stykke af vejen forklares med andelen af lavtuddannede vs. højtuddannede blandt de pågældende kommuners borgere.

Konservativ livs filosofi: Hvad skal fattige dog med penge? De har alligevel ikke noget at bruge dem på.