S-ordfører om borgerlig kritik: Vi skaber fortsat resultater

Uanset hvad Berlingskes lederskribent mener, er regeringen i den grad stadig i arbejdstøjet, skriver Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
Foto: Steen Brogaard
Rasmus Stoklund, forsknings- og uddannelsesordfører for Socialdemokratiet.
I Berlingskes leder onsdag i denne uge kunne man læse en kras kritik af statsminister Mette Frederiksen (S), der angiveligt skulle holde de øvrige partier og vælgerne ”for nar”, fordi hun ikke udskriver valg.

Ifølge lederskribent Amalie Lyhne er det politiske arbejde gået i stå, fordi valgkampen de facto er startet – og den »urimelige situation er statsministerens ansvar«, måtte man forstå i Berlingskes leder.

Socialdemokratiet i den grad fortsat er i arbejdstøjet

Det skriver avisen vel at mærke samme dag, som et bredt flertal bestående af blå og røde partier indgik en aftale om en styrket læreruddannelse.

Leverer vigtige politiske resultater

Og hvis Berlingskes lederskribenter følger med i dansk politik, så ved de, at Socialdemokratiet i den grad fortsat er i arbejdstøjet og leverer vigtige politiske resultater.

Vi står i øjeblikket i en alvorlig energi- og forsyningskrise på grund af Putins krig.

Samtidig oplever vi de højeste prisstigninger i næsten 40 år.

Det kan mærkes ude i de danske husholdninger, og det kan mærkes hos de danske virksomheder.

Også lanceret meget andet politik

Derfor har vi sikret et loft på huslejestigninger, vi har foreslået at lægge et loft over prisen og indføre en afdragsordning på el, gas og fjernvarme, og vi har præsenteret vores finanslovsforslag, der blandt andet indeholder en inflationshjælp på to milliarder kroner.

Virker mystisk

Samtidig med at vi håndterer udfordringerne med de stigende priser, har vi også lanceret meget andet politik.

Alene inden for den seneste måned har vi præsenteret en omfattende bandepakke, der skal slå ned på forråelsen i bandemiljøet.

Vi har indgået en aftale med Tyskland, som skal gøre Bornholm til Danmarks første energiø.

Vi har underskrevet en fælles erklæring med Rwanda om at skabe et mere humant asylsystem. Og vi har indledt forhandlinger om en tiårsplan for psykiatrien.

Jeg er med på, at Berlingske ønsker sig en blå regering, men at avisen klandrer os for holde befolkningen for nar samtidig med, at vi skaber brede politiske resultater virker mystisk.

Rasmus Stoklund er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og forskningsordfører og uddannelsesordfører.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Berlingske har længe ikke været en seriøs avis. De forsøger dog stadig at indbilde læserne at de lever op til opgaven som en del af "Den fjerde statsmagt", dvs. en avis der stiller spørgsmål til landets magthavere: "Kritisk viden har aldrig været mere kritisk, og det har aldrig været vigtigere at kontrollere og efterprøve magt af enhver art. Det ansvar tager Berlingske på sig. Til enhver tid."
Nu gik det så lige ud over Socialdemokratiet, og avisen ramte forbi skiven. Til daglig plejer avisen bare at undlade at fortælle sandheden om det meste, dvs. om klimaet, om Covid-19 og vaccinerne, om Trump, om Biden, om EU og alt det andet som ikke passer ind i ejernes kram.

I Socialdemokratiets udlændingepolitiske udspil »Retfærdig og realistisk - En udlændingepolitik der samler Danmark« af februar 2018, side 31, pkt. 6, fremgår: »Det skal være muligt at frakende personer deres danske statsborgerskab, hvis de f.eks. begår alvorlig personfarlig eller narkorelateret kriminalitet«. Dette kan dog ikke lade sig gøre i praksis pga. statsborgerretskonventionen af 1997, som hverken Belgien, Frankrig eller Storbritannien har ratificeret, fordi den er for indgribende over for de kontraherende stater i forhold til spørgsmålet om frakendelse af statsborgerskab. Det følger nemlig af statsborgerretskonventionens artikel 7, pkt. d, at fratagelse kun må ske, når der er »udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for den kontraherende stats vitale interesser«. I praksis begrænser det muligheden for fratagelse til terror og landsforræderi.

Vi bør derfor kontinuerligt forlange svar af Rasmus Stoklund, Kaare Dybvad Bek og Mattias Tesfaye: Hvorfor gør regeringen ikke som Belgien, Frankrig og Storbritannien, så vi kan komme videre med det socialdemokratiske udspil om at løse udlændingeproblemerne? Hvorfor vil I absolut vente på at Inger Støjberg, Peter Skaarup, Pernille Vermund eller Marcus Knuth finder på det?

Bandekriminalitet bør vel også høre ind under »udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for den kontraherende stats vitale interesser«.
Vi skal ud af alle de forbandede konventioner, som vi alligevel ikke kan finde ud af at overholde i praksis.

Jeg tror desværre ikke at bandekriminalitet falder inden for. Så skal det være bandekriminalitet, der alligevel har en terrorlignende karakter, fx hvis LTF bomber en hel bygning, hvor mange civile dør. Vi skal stå uden for statsborgerretskonventionen af 1997, ligesom Belgien, Frankrig og Storbritannien. Så forsvinder betingelsen om, at der skal være udvist en handlemåde, der er til alvorlig skade for statens vitale interesser.

Det ville jo være dejligt, hvis man kunne regne med fair play fra sine politiske modstandere, men så god er verden desværre ikke, og Berlingske er det slet ikke.

Berlingske er ejet af udenlandske invetringsfonde, der prøver at ødelægge DK - gad vist hvor stor indflydelse PUTIN har på deres redaktionelle indhold

Det er næppe Putin der spiller en rolle, men snarere en eller flere amerikanske investeringsfonde; BlackRock fx., der også besidder aktier i diverse medicinalfirmaer med Covid-19 "vacciner" til salg. Berlingske forsøger i hvert fald at markedsføre "vaccinerne". Og skriver derfor meget lidt, nærmest intet, om Hydroxyklorokin og Ivermectin.

Al medicin er gift. Al medicin har virkninger såvel som bivirkninger. Hydroxyklorokin har reddet i millioner af menneskeliv i store dele af verden og gør det den dag i dag.

Jeg har selv brugt Hydroxyklorokin, desværre var jeg en af de meget få der ikke kan tåle det, ellers tog jeg det gladeligt den dag i dag. Hvorfor nogen skulle have fået og hvor de har fået ideen fra at Ivermectin skulle hjælpe mod Covid-19, det går over min forstand. Ivermectin er et anti-parasitisk middel. Covid-19 er en virusinfektion.

Hvad du mener vaccinerne skulle have med anti-malariamidler og Ivermection at gøre det går over min forstand.

Amalie Lyhnes udgydelser er i lodret modstrid med handlingerne i en aktiv regering og tydeligvis et ambulanceudkald for med en afledningsmanøvre at komme en forpjusket Pape til undsætning.
Ynkeligheden hos de konservative topper i disse dage på utroværdighedsskalaen med undsigelse af finansministeriets regnemodel og de 39.000 offentlige ansatte, der i de kommende år kan se sig uden job, når besparelserne i 2030 andrager 17,5 milliarder om året, der skal fordeles hos egne vælgere.

Som vælger finder jeg det yderst utilfredsstillende, at et valg og en ny regering kan ændre ellers lige vedtagne politikker. Det gør at vi som borgere aldrig er sikre på, hvad der gælder. Eller hvor længe det gælder - 3 uger, 2 måneder, 2 år. Det gør, at det der gælder i dag, kan være ugyldigt om kortere eller længere tider.

Der burde indføres en regel der siger, at når først en lov er vedtaget, kan der ikke røres ved den, de næste 5 år, medmindre det er tydeligt for enhver, at loven har ført til, at det direkte skader nationen eller en eller flere borgergrupper.

Om det kan lade sig gøre ved jeg ikke, men jeg ved, at denne rullen tilbage af lovene, eller den blotte trussel derom, er meget frustrerende for borgerne, fordi man aldrig kan føle sig sikker på noget som helst. Jeg er sikker på at der sidder rigtigt mange vælgere derude, i panisk angst lige nu, for hvad sker der hvis de blå kommer til mangten.

Lige nu, kan borgerne ikke føle sig sikre på noget som helst.

*magten

Glem Berlingske tidende og deres skribenter, de tænker kun liberalt, og fatter ikke at der er andre muligheder. herunder bliver Berlingeren borgerligt betalt. Nogen må jo til at tænke anderledes, dette også iht. Dansk Erhverv der har hærget DK i en menneskealder, sammen med den altid valgte regering. Dansk erhverv hænger med mulen når de ikke får deres ret til at få tilført arbejdskraft udefra, men forglemmer at honorere når der er omkostninger for Danmark da løber de fra ansvaret med halen mellem benene. Giv mig igen og jeg vil forsvare mine argumenter helt ud i smålighederne.

Kør bare videre ud af samme vej og jeg er sikker på at det belønner sig

Annonce