Social dumping udfordrer arbejdskraftens frie bevægelighed

Men alt for ofte kommer myndighederne til kort på grund af utidssvarende lovgivning, der ikke er gearet til at håndtere stigende social dumping.
Danmark er et ordentligt land. Et velfungerende land med regler og love som alle anerkender, respekterer og følger. Den beskrivelse kan de fleste af os sikkert nikke genkendende til, men gælder det nu også alle grene af samfundets træ.

Social dumping tager til 

Svaret er nej, når man taler om den gren der kaldes arbejdsmarkedet. Eller rettere den lille knast på arbejdsmarkedet hvor social dumping er udbredt. Det er således ikke alle brancher hvor social dumping udgør en reel problemstilling, men de faggrupper som er berørt, er samtidig nogle af dem hvor risikoen for alvorlige arbejdsskader er allerstørst.

Men hvad er social dumping egentlig for noget? Den tid hvor det blot handlede om løndumping er for længst passé. I 2019 kan man føje tilsidesættelse af arbejdsmiljølovgivningen til listen. Snyd med skatte- og momsregler. Parallelimport af ulovlige materialer, og ’sort arbejde’ ofte udført af decideret illegal arbejdskraft af tredjelands borgere.

Et tæt myndighedssamarbejde mellem Politi, Skattestyrelsen og Arbejdstilsynet har de seneste år været iværksat for, at modvirke den skadelige tendens så problemet ikke løber løbsk.

Myndighederne kommer til kort

Men alt for ofte kommer myndighederne til kort, som regel på grund af utidssvarende lovgivning, der bestemt ikke er gearet til at håndtere de udfordringer opgaven rummer. De værktøjer der er til rådighed, fungerer udelukkende i relation til virksomheder med gode intentioner og en vilje til at handle på den rigtige måde.

I forhold til social dumping gør det stik modsatte sig gældende. Her bliver der spekuleret i at tilsidesætte alle gældende regler, hvor de ansattes førlighed er af sekundær betydning. Ansatte der i alle henseender er udlændinge, men ikke nødvendigvis er ansat i udenlandske virksomheder, for danskejede CVR virksomheder er desværre velrepræsenteret blandt aktørerne.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Fællestillidsrepræsentant for medlemmer af Dansk Metal i Arbejdstilsynet.

Fællestillidsrepræsentant for medlemmer af Tekniske Landsforbund i Arbejdstilsynet.


Flere artikler om emnet

Annonce