Annonce

Tusindvis af løn­modtagere snydes for arbejdsskade­erstatning

Tusindvis af frisører står uden mulighed for arbejdsskadeerstatning fordi lovgivningen tager afsæt i en forældet opfattelse af fysisk belastende arbejde.
Frisører er en af de faggrupper, som ifølge Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø vurderes til at være fysisk hårdest ramt, når det kommer til belastning af muskler og skelet. Derfor får rigtig mange frisører kroniske arbejdsskader få år efter, de er færdigudlærte.

Det betyder også, at frisører desværre ikke kan klare at være i faget i særlig lang tid, og der går i gennemsnit kun 8,5 år, fra en frisør begynder på sin uddannelse, til de forlader faget.

Rigtig mange frisører kroniske arbejdsskader få år efter, de er færdigudlærte

Det er ofte svære muskel- og skeletlidelser, der tvinger frisørerne til at forlade faget og deres håndværk. På trods af det, er det stort set umuligt for en frisør at få anerkendt sine skader som en erhvervssygdom ifølge Arbejdsskadessikringsloven.

Frisører er ikke de eneste, der bliver ramt af det hul i lovgivningen. Det skyldes, at en sygdom i dag kun anerkendes som en erhvervssygdom i den nuværende fortolkning af arbejdsskadessikringsloven, hvis den fysiske lidelse er sket som resultat af tunge løft eller lignende.

Andre endnu mere invaliderende lidelser ikke anerkenders

Med andre ord er arbejdsskadessikringsloven indrettet på en måde, der ikke tager højde for, at muskel- og skeletlidelser også kan være en erhvervssygdom. Samtidigt kan man konstatere det paradoks, at erhvervssygdomme som hudlidelser og allergi, også hos frisørerne, ofte udløser erstatning for den implicerede, hvor andre endnu mere invaliderende lidelser ikke anerkenders.

Frisørernes belastende arbejdsstillinger

Det er ikke overraskende, at frisører er en af de faggrupper, der oplever de største begrænsninger pga. smerter i deres arbejde. Tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at i 2018 havde en tredjedel (33 procent) af frisører smerter flere gange om ugen, og frisørfaget er på en kedelig 5. plads over de branchegrupper, som er mest ramt i arbejdet på grund af smerter.

Frisørfaget er på en kedelig 5. plads over de branchegrupper, som er mest ramt i arbejdet på grund af smerter

De mange smerter og skader skyldes de belastende stillinger, der hører med til at vaske, tørre og klippe kundernes hår. Arbejdet som frisør foregår nemlig i nærmest konstant belastende stillinger, og frisører er den faggruppe, hvor flest ansatte – faktisk over 84 procent – har armene løftet mindst en fjerdedel af arbejdstiden.

Det er derfor ikke overraskende, at der i gennemsnit anmeldes mere end 200 erhvervssygdomme i frisør- og kosmetologbranchen om året.

Frisører står over for hul i lovgivningen

For at illustrere problemet kan der nævnes to typiske sager, som er taget fra virkeligheden: En frisør har fået stillet diagnosen seneskedehindebetændelse i både sin hånd og håndled, men får afvisning på at få tildelt arbejdsskadeerstatning. I afgørelsen lægges der vægt på, at arbejdet ikke har medført anvendelse af kraft, der ligger ud over det normale.

Frisører afvises altså, fordi arbejdet ikke indeholder kraftbetonede belastninger

En anden frisør, der har arbejdet som frisør i 30 år, har fået stillet diagnosen 'rotator cuff syndrom', der giver voldsomme smerter i skulderen med udstråling til overarmen. Denne frisør får også en afvisning, med samme begrundelse, at der ikke har været tale om en tilstrækkelig kraftfuld belastning. Frisører afvises altså, fordi arbejdet ikke indeholder kraftbetonede belastninger. Og det på trods af, at adskillige studier har dokumenteret, at der er direkte sammenhæng mellem frisørers arbejdsstillinger og muskel- og skeletlidelser.

Den nuværende måde som lovgivningen fortolkes på, stiller desværre frisører i et stort problem. De er tvunget til at forlade deres hverv alt for tidligt, og de bliver afvist, når de søger om arbejdsskadeerstatning. Der er behov for, at lovgiverne får kigget på loven, så alle danskere – uanset fag og håndværk – kan få tildelt en arbejdsskadeerstatning, hvis de får permanente skader og smerter som følge af deres arbejde.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

John Nielsen er forbundsformand for Serviceforbundet.

Lone Frost er formand for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund.


Flere artikler om emnet

Annonce