1. maj: Coronakrisen kræver fokus på en medlemsstærk fagbevægelse

Coronakrisen raser. Det skaber et usikkert arbejdsmarked. Krisen vil blive brugt som en undskyldning for at presse lønmodtagerne på løn- og arbejdsvilkår.
Af Søren Malling. Regionsrådskandidat for Socialdemokratiet i Silkeborg nordkreds

Det bliver en speciel markering af 1. maj i år. Traditionen foreskriver, at vi mødes og nyder hinandens selskab med taler, arbejdersange og røde faner.

Sådan bliver det ikke i år, da vi skal efterleve myndighedernes anbefalinger. Vi skal passe på hinanden! 

130 års kamp

I dag er det 130 år siden, at den første kampdag blev afholdt i Danmark. Det foregik i Fælledparken i København, da det var forbudt at demonstrere i gaderne.

Den skare som var mødt frem i fælledparken den maj-dag i 1890 forstod nødvendigheden i at organisere sig, herunder hvilken styrke fællesskabet i Socialdemokratiet og fagbevægelsen kunne udgøre. Det var nemlig en svær tid for arbejderne med dårlige arbejds- og levevilkår. Thorvald Stauning (S) har tidligere omtalt perioden som ”en trællenes tid, en ufrihedens tid”.

Det har været en lang rejse og krævet hårde politiske kampe. Årti efter årti

Heldigvis har Socialdemokratiet og fagbevægelsen siden 1890 sikret danskerne – og arbejderne en markant bedre tilværelse med ordentlige arbejdsforhold og levevilkår.

Det har været en lang rejse og krævet hårde politiske kampe. Årti efter årti. Regering efter regering, reform efter reform. Langsomt, men sikkert har visionære socialdemokratiske politikere i samarbejde med partier fra centrum-venstre skabt gode vilkår for arbejderne ved at udbygge velfærdsstaten.

Sideløbende hermed har fagbevægelsen sikret lønmodtagerne (nutidens arbejdere) ordentlige løn- og arbejdsvilkår vha. en urokkelig tro på fællesskabets styrke og en stålfast insisteren på den danske model.

Det er vores politiske arv. Den skal vi værne om.

De gule fagforeninger er en trussel

Vi lever i en udfordringernes tid. Coronakrisen raser. I dens kølvand følger en verdensomspændende økonomisk krise med tab af titusindvis af arbejdspladser som konsekvens.

Det skaber et usikkert arbejdsmarked – også her i Danmark. Krisen vil blive brugt som en undskyldning for at presse lønmodtagerne på deres løn- og arbejdsvilkår.

Krisen vil blive brugt som en undskyldning for at presse lønmodtagerne

Læg dertil at fagbevægelsen er under pres af de gule sammenslutninger, som kalder sig fagforeninger. De gule ”fagforeninger” har stort set ingen overenskomster og frasiger sig retten til at strejke. De underminerer dermed den danske model og fællesskabet mellem lønmodtagerne.

Det er en trussel i en tid, hvor et stærkt fællesskab netop er afgørende for at sikre lønmodtagerne ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Coronakrisen har vist, at den danske model giver arbejdsmarkedets parter redskaberne til at udvise handlekraft og samfundssind når de økonomiske konsekvenser af coronakrisen skal afbødes. Det er unikt. Det er en model vi skal værne om.

Fællesskab og udsyn

Nu bliver det Socialdemokratiets opgave at sikre, at de fremtidige politiske initiativer og reformer, som skal få Danmark tilbage i højeste gear, baserer sig på social retfærdighed og på at styrke fællesskabet.

Samtidig skal vi lønmodtagere støtte op om fagbevægelsen, så de i et stærkt forhandlingsfællesskab mellem faggrupperne kan sikre ordentlige løn-og arbejdsvilkår i fremtidige overenskomstforhandlinger.

Vi har også en pligt til at levere et internationalt udsyn til Europa

Men det stopper ikke her. Vi har også en pligt til at levere et internationalt udsyn til Europa. Vores velfærdsmodel med dens sociale sikkerhedsnet og aktive arbejdsmarkedspolitik giver os redskaberne til at øge beskæftigelsen, skabe økonomisk fremgang og øget velstand. Det giver mulighed for at investere i velfærd som styrker fællesskabet. Det er Danmark et bevis på.

Lad os inspirere EU til at tænke på samme måde, så også det europæiske fællesskab bliver styrket. Dansk økonomi, danske virksomheder og danske arbejdspladser har brug for et stærkt europæisk fællesskab.  

Uden fællesskab, ingen fremskridt

Tidligere generationer har kæmpet hårdt for de arbejds- og levevilkår vi har i dag. Vi skal ikke fortabe os i magelighedens falske tryghed. Vi skal værne om den politiske arv, der er blevet os givet.

Det kræver et fokus på en fortsat organiseret og medlemsstærk fagbevægelse samt et visionært socialdemokrati.

Det er fællesskabet som gør os stærke. Uden fællesskab, ingen fremskridt

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Regionsrådskandidat for Socialdemokratiet i Silkeborg nordkreds


placeholder

Annonce