Annonce

Tidligere LO-konsulent: Fagbevægelsen skal ind i kampen mod fremtidige pandemier

Det traditionelle beskæftigelsespolitiske fokus ikke længere er tilstrækkeligt for at sikre arbejdsmarkedets robusthed.
Med nedlukningen af samfundet har virksomheder måttet skære ned eller helt dreje nøglen om. Tusinder af lønmodtagere er blevet hjemsendt eller fyret, og endnu flere frygter for i den kommende tid at miste jobbet, selv om samfundet nu langsomt genåbnes.

Arbejdsløsheden er i dag oppe på 180.000 og ville have været langt højere og de danske lønmodtagere langt værre stillet, hvis det ikke havde været for samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter.

Corona-krisen har ikke blot ramt virksomheder og lønmodtagere, men også den beskæftigelsespolitiske indsats som arbejdsmarkedets parter og ikke mindst fagbevægelsen ofrer så mange kræfter

Corona-krisen har ikke blot ramt virksomheder og lønmodtagere, men også den beskæftigelsespolitiske indsats som arbejdsmarkedets parter og ikke mindst fagbevægelsen ofrer så mange kræfter. Det store arbejde med at skabe job, udvikle kompetencer og målrette indsatser over for unge, flygtninge og indvandrere osv. blev med ét slag tilsidesat af covid-19 og voldsom nedgang i den økonomiske aktivitet. Vi har nu udsigt til fortsat krise med flere afskedigelser og virksomhedslukninger. Alt sammen på grund af en virus.

Traditionel beskæftigelsespolitik er utilstrækkelig

Kan et vingeslag fra en sommerfugl i Brasilien forårsage en tornado i Texas, spurgte den amerikanske matematiker og meteorolog Edward Lorenz i 1972. Dengang forstod de færreste, hvad han mente. Men i dag kan vi godt forstå, at en mindre hændelse i én del af verden kan føre til store forandringer i en anden del. Det var det, der skete med Corona: En flagermus overførte et virus til et menneske i Kina, og derfor mister titusinder af lønmodtagere nu jobbet i Danmark.

Det traditionelle beskæftigelsespolitiske fokus ikke længere er tilstrækkeligt for at sikre arbejdsmarkedets robusthed

Lige præcis denne pointe fortæller os, at det traditionelle beskæftigelsespolitiske fokus ikke længere er tilstrækkeligt for at sikre arbejdsmarkedets robusthed. Det kræver i stedet et nyt og bredere sigte, som rækker ud over både beskæftigelsespolitikken og landets grænser. Når fagbevægelsen for fremtiden skal værne om job og uddannelse, må den derfor også engagere sig i kampen mod nye trusler, som eksempelvis en virus som Corona.

Fagbevægelsen skal engagere sig i kampen mod nye pandemier

Ifølge forskerne vil pandemier fremover ske oftere, sprede sig hurtigere og dræbe flere mennesker. Derfor er det nødvendigt med et bedre beredskab, større modstandskraft i befolkningen og internationalt samarbejde:

  • Der skal ske en nyorientering af sundhedssektoren, som i langt højere grad skal indrettes på forebyggelse og folkesundhed, herunder et bedre pandemiberedskab; noget som er blevet politisk underkendt og økonomisk skåret ned igennem mange år. Vi skal i Danmark og EU blive selvforsynende af værnemidler, hospitalsudstyr og - materiel.
     
  • Befolkningens modstandskraft skal styrkes. 62 procent af de indlagte med covid-19 lider af en underliggende sygdom, eksempelvis hjertekar- og lungesygdomme som begge er på listen over arbejdsrelaterede sygdomme. Både et psykisk og fysisk dårligt arbejdsmiljø kan i værste fald føre til alvorlige sygdomme - og altså til sårbarhed over for pandemier. Kampen for et bedre arbejdsmiljø hører derfor med til forebyggelse af pandemier.
     
  • Pandemierne opstår ofte dér, hvor mennesker møder natur og vilde dyr. Derfor er det internationale samarbejde vigtigt. Det handler om at sætte højere standarder for selskabernes produktionskæder, så produktion og handel ikke ødelægger men fremmer et bæredygtigt forhold mellem samfund og natur.

Corona-krisen har været et hårdt slag mod lønmodtagernes jobmuligheder. Fagbevægelsen har derfor god grund til at engagere sig i kampen mod fremtidige pandemier. Og til at supplere den traditionelle beskæftigelsespolitik med et forsvar for arbejdsmarkedets robusthed.

Fagbevægelsen har derfor god grund til at engagere sig i kampen mod fremtidige pandemier

Også fordi det tværfaglige samarbejde dermed kan gøre sig nogle vigtige erfaringer, som der bliver god brug for, når vi skal tilpasse os de kommende klimaforandringer.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Tidligere konsulent i LO-fagbevægelsen og aktiv i ’Forbyd Atomvåben’.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det vigtigste er menneskeliv.Og at redde menneskeliv. Intet land har med det i betragtning, kunnet gøre andet end at LUKKE NED. Koste hvad det koste vil. "Sammenhold" bør holde ,også når man skal klare ting der må komme bagefter krisen hele verden er bragt i. Hvilken værdi har kolde kontanter når menneskemasser dør ?

Helt enig med Ika

Og denne virus der er verdensomspænde,, (er ny for alle)..Så næste gang er man blevet kloger og så tror jeg ikke at man bliver nød til at lukke alt ned i panik..Snarre værnemidler,håndsprit,hold afstand og hvad der nu skal til næste gang..

Og husk denne Corona-virus også er en KLIMA-VIRUS..Det er moder jord der prøver at fortælle/vise menneskeheden hvad vi gør, med denne planet, som er det eneste sted vi kan bo sammen med en masse ander dyr og planter..Se bare op i luften,og alle kender havets tilstand,,fyldt med plastik og en masse andet lort..Og denne forurening som vi har skabt..Har vi talt om siden starten af 70erne, men intet gjordt for at stoppe det..Så lad olien blive i jorden og brug VIND-energi,SOL-energi,og BRINT. Dette er også en KLIMA-VIRUS

LUK ØJNE OP

Og som Ika skriver livet er vigtigst,og det kan vi tydeligt se på grund af Corona 19..som dræber..Men hvad med forureningen.. Den dræber også, men måske først om 10år-20år-50år-og til den tid kan vi ikke stoppe den...Livet er vigtigst,så stop olien og brug vind-energi,Sol-energi,og brint...NU...dette er en KLIMA-VIRUS

DETTE ER EN KLIMA-VIRUS

DETTE ER EN KLIMA.VIRUS

DETTE ER EN KLIMA-VIRUS

Når man ser tilbage på hvordan verdens lande har grebet denne RÆDSELSVIRUS an,kan man undre sig. Hvad har der været talt MEST om ? Og hvor effektiv har man været i de siddende råd og regeringer ? Har det der er blevet gjort fra starten været NOK ? I hovedtræk har "panikken" drejet sig især meget om diverse landes ØKONOMIER. Hvor meget har man været FORBEREDT på hvis noget katastrofalt kunne ske med verden ? Og med dens befolkning ? Hvis ens hus brænder vil det FØRSTE man tænker på vel automatisk og altid være at sikre at alle end kære er i sikkerhed,og dyrene. Det vil være disse man vil bringe i sikkerhed som det første. Man kan sammenligne verden med et "brændende hus". Men,HVAD var det da lige man tænkte på i panik ? Det var ØKONOMIEN. Og hvordan man kunne opretholde den. Hvad ville de mange fagfolk i grunden have gjort, såfremt alle verdens lande,hver især var blevet RAMT så hårdt at mange hundrede tusinde havde mistet livet ? Har alle taget VIRUS lige seriøst ? Der er grund til at UNDRE sig over HVORFOR der ikke var VÆRNEMIDLER nok. Hvorfor man ikke havde netop det på plads. Og hvorfor har man ikke set f.e.x alle arbejdende i sundhedssektoren med værnemidler på ? Plejere på plejehjem og i hjemmeplejen f.e.x ? Er det da ikke en skandale når man hører at der ingen værnemidler har været.Og at personalet ikke har skullet anvende noget sådant. Ikke svært at forestille sig hvordan det må have været for alle ældre,syge og for pårørende at vide deres kære familiemedlem IKKE ville være beskyttet mod Corona,fordi plejepersonale IKKE havde værnemiddel på. Tænker tilbage på TJERNOBIL katastrofen...Husker hvordan der blev sendt personale ind på det ramte område.Folk der måtte sætte liv og helbred på spil i kampen om at indkapsle reaktoren. Midt i CORONAMARERIDTET er der også arbejde der skal udføres. Hvor det også kan koste LIV at gå på job. I det mindste bør de enkelte lande have deres BEREDSKAB i orden. Vi lever i en forrykt verden hvor alt tænkeligt vil kunne ske såfremt det sker. Hvad så ? I 1963 blev der omdelt brochurer med information om, "hvordan folk skulle forholde sig" såfremt den kolde krig brød ud. Illustrerede sider med information om sirener og deres signaler.Information om hvordan man sikrede sig bedst mod e.v.t. radioaktiv stråling.Information om bunkers og hvordan man kunne beskytte sig HVIS krigen kom. Hvor meget videre er vi nået siden dengang ? Verden og dens beboere er SKRØBELIGE væsner. Kan vi på nogen måde frede os selv hvis en snigende trussel rammer ? Hvad gør vi ved klimaproblemerne ? Og hvordan kan vi nogensinde blive ENIGE om HVAD der må og skal gøres ? Coronavirus har tydeligt vist at der er " 2 LEJRE" …. En BLÅ og en RØD. Og at man i disse to lejre forholder sig særdeles forskelligt også i KRISESITUATIONER.

Meget nemt at begrænse "pandemier",via et "klippekortsystem " til et anvist antal flyvninger pr år for enkeltpersoner, der IKKE har dokumenteret forrretningsbehov for flyvning.Der blev hentet mængder af Coronasmitte hjem til landet af danskere fra rejser i udlandet.Og øvrige år har generelle influenzaer kun været i tiltagende. Det næste bliver en her og nu DØDELIG virus for folk i alle aldre.

Nedlukning af landet var det eneste rigtige.Og landet blev HELDIGVIS lukket ned. Ellers havde vi set et Danmark med flere hundreder døde. Mette Frederiksen var handlekraftig.
At følge grundigt med i HVAD de allerværste COVID 19 ramte patienter udsættes for, styrer igen tankerne hen på "AKTIV DØDSHJÆLP". At høre om patienter, der i flere uger må ligge meget ALVORLIGT syge med Coronavirus,behandlet i respirator på intensiv afdelinger, er en uforfalsket GYSER. VIRKELIGHEDEN for de sværest ramte.Såfremt disse overlever, vil deres helbred efter en sådan omgang,ofte være ØDELAGT nærmest for resten af livet. Kan det siges at være "værdigt" for nogen ? At nogen skal gennemgå noget sådant ? En forfærdelig UMENNESKELIG død. Det BURDE være MULIGT for ethvert menneske SELV at kunne BESTEMME over eget liv og egen krop. Og dermed som svært CORONARAMTE at have RET til en human hurtig DØD,HVIS noget sådant ønskes. "AKTIV DØDSHJÆLP" her og nu. SELV og MEDBESTEMMELSE. Den ramte skal selv kunne give tilsagn om at vedkommende ikke vil behandles. Men,have FRED og ret til FRED omgående. Hvad skal lange uværdige behandlingsuger til for ? Kan man byde nogen det såfremt der omtrent intet HÅB er om overlevelse alligevel ? Og HVIS patienten overlever de ofte ugelange respiratorbehandlinger,da vil have det DÅRLIGT bagefter. Med FORRINGET livskvalitet resten af levetiden. Kan det siges at være andet end umenneskeligt, for en person der havde det fysisk BEDRE FØR det blev ramt af Corona ? Hvorfor indfører man ikke "AKTIV DØDSHJÆLP" i Danmark ? Hvorfor skal landets MEGET syge borgere gennemgå ofte STRENGE og SVÆRE sygelejer i altfor lang tid ? Det man anser for at være nutidig anvendt "aktiv dødshjælp",er en hovedsalig medicinsk behandling hvor den stærkt syge patient "sløves". Det kan vare uger inden døden indtræder. Hvor er det VÆRDIGE i det ? At et menneske skal ligge syg med alle de tanker det kan give. Tæres væk. Nogen med meget alvorlige smerter der dæmpes med morfin m.m. Imens TANKERNE er der... Angsten,...sorgen....som den døende må ligge i sygesengen med. Kan det kaldes for "ETISK RIGTIGT" at andre skal bestemme over andres liv, HVIS den de bestemmer over, IKKE ønsker at leve mere under forfærdelige sygdomsbetingelser ? Så midt i problematikken omkring den nuværende CORONA pandemi, er det relevant også at tage "AKTIV DØDSHJÆLP" op som aktuelt indslag. Da landet må have "AKTIV DØDSHJÆLP" indført NU.

Det er en HÅN mod NÆSTEN når en Chefredaktør på Ekstrabladet kan sige at "Mette Frederiksen gjorde hele
landets befolkning bange for CORONA ". Samme redaktør virker utilfreds med at Danmark blev lukket ned.
Han sammenligner CORONA med de øvrige influenzaer der har været i f.e.x 2o17/18. Da blev landet ikke
lukket ned. Så den herre mener åbenbart at det er det rene "PJANK" når en superdygtig Statsminister lukker landet ned for en COVID 19 virus. AK AK AK en holdning at have. BORGERLIG og NEDGØRENDE. Hvor meget betyder ANDRE for en person der kan mene sådan ? Og det er jo også ren hetz når samme siger at det kun er ældre og folk i risikogrupper der rammes. INGEN kan føle sig sikre mod COVID 19 !!! Ren hån og hetz at lade falde over ældre m.m At udstille ældre som "skyldige "personer der er afgørende for nedlukning eller ikke. Det er IKKE de ældres skyld at Danmark blev lukket ned. Det var et valg regeringen tog for at BREMSE SMITTESPREDNINGEN.Og det var bare helt OK at tage en sådan beslutning. TAK. Chefredaktøren udviser TYPISK den holdning der florerer ude i befolkningen,hvor forskellige grupper MASSEHYPNOTISERER hinanden til at mene sligt. Med baggrund i manglende respekt for andre. Med baggrund i udelukkende og kun at tænke på egne behov.