Annonce

Stor stigning i antallet af vikarer fra private bureauer i den kommunale ældrepleje

I 2022 brugte kommunerne i alt cirka 2,2 milliarder kroner på vikarer fra private bureauer - det er en stigning på 700 millioner på få år.
Foto: Coulorbox
Plejehjem
En ny rapport viser, at udgifterne til eksterne vikarer i den kommunale ældrepleje stiger voldsomt.

Rapporten viser således, at udgifterne er steget fra 1,5 milliarder kroner i 2018 til 2,2 milliarder kroner i 2022 til eksterne vikarer i den kommunale ældrepleje. Altså en stigning på 700 millioner kroner på få år.

Målt i antal vikarer er udviklingen også ganske voldsom.

I 2022 arbejdede cirka 4.400 fuldtidspersoner som eksterne social- og sundhedsvikarer hver måned. Til sammenligning var det tilsvarende til i 2010 1.200 fuldtidspersoner.

Antallet af eksterne vikarer steg markant fra 2021. Stigningen skyldtes formentlig fortrinsvis Covid-19 og problemer med at rekruttere faste medarbejdere på området.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) glæder sig over, at der nu er fakta på bordet: 

vi skal naturligvis se på, om vi bruger pengene klogt

“Det er godt, at vi nu har et grundigt analysearbejde, der viser omfanget af eksterne vikarer i den kommunale ældrepleje. Vikarer løfter et vigtigt arbejde, men vi har i den grad brug for flere medarbejdere og kvalitet i servicen til vores ældre i fremtiden, og vi skal naturligvis se på, om vi bruger pengene klogt. Derfor er det blandt andet helt afgørende, at vi får bugt med det høje sygefravær i ældreplejen og får skabt et godt arbejdsmiljø.”

Ældreminister Mette Kierkegaard (M) siger:

de ældre skal så vidt muligt møde medarbejdere, de kender

“Det er helt afgørende, at vores ældre har en tryghed i, hvilken hjælp de får og hvem det er, der træder over dørtærsklen og ind i deres hjem. Vikarer er og har været en vigtig del af ældreplejen, men de ældre skal så vidt muligt møde medarbejdere, de kender. Det, véd vi, skaber tryghed og er befordrende for tilliden ældre og hjælper imellem, og det har vi naturligvis stor bevidsthed om i arbejdet med den nye ældrelov, som vi i øjeblikket knokler på.” 

Iværksat af den tidligere S-regering

Beskæftigelsesministeriet bemærker i en pressemeddelelse, at vikar-tallene omfatter alt udført vikararbejde på social- og sundhedsområdet, og ikke kun i ældreplejen, da disse tal ikke kan trækkes separat. Tallene er derfor et øvre skøn.

Den tidligere S-regering, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev med aftalen om kommunernes og regionernes økonomi for 2023 enige om at igangsætte et analysearbejde for at belyse kommuners og regioners brug af eksterne vikarer fra private vikarbureauer på sundheds- og ældreområdet.

Første delrapport, der blev offentliggjort i september 2022, fokuserede på brugen af og udgifterne til eksterne sygeplejerskevikarer.

Anden delrapport fokuserer så på omfanget af og udgifterne til eksterne vikarer i den kommunale ældrepleje.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Vikarer fra private bureauer betyder bare de samme medarbejdere udføre det samme arbejde, men bare til den dobbelte pris. Forbyd anvendelse af private bureauer. Det er ren og skær spekulation af de offentlige kasser.

Nogle politikere vil jo være dels henrykte over øget privatisering, dels nedslåede over, at det tilsyneladende koster meget mere end fastansatte. Privatiseringen skulle jo skabe konkurrence og dermed nedadgående lønpres (løndumping).

Enig væk med de private vikarer..flere fastansættelser der giver stabilitet & tryghed hos ældre &svage borgere, der fortjener omsorg fra faste medarbejdere...
🚩...

Privatisering er CEO bonusser på 300.000.000 kr. som du betaler.

Velkommen til det Nye Danmark, som det Nye Socialdemokratiet baner vejen for.

Hvorfor betale 200 kr. i timen, når man kan nøjes med 600 kr.?

- Det-Blå-Svindlerhold slår til igen.

"Mine Damer og Herre" Jeppe Lindholm hvem er den 'Herre'???

Jeppe Lindholm - tag dig nu sammen - du bor ikke i Danmark - du er ikke dansk statsborger - hvad du mener om Danmark er fuldstændig ligegyldigt!

Find på noget fornuftigt at tage dig til i NZ. Kan du klare den lille opgave?

Danskerne lader sig frivilligt udplyndre.

Viste du, hvor let det er at tjene en formue? Et par taste tryk og det var det. Så har jeg tjent mere end en dansk arbejders livsindkomst.

Jeppe Lindholm - hvad rager det os hvad du mener, al den stund at du i utilfredshed med vores samfund, har afskrevet dig dit danske statsborgerskab og heller ikke bor i Danmark mere?

.
HUSK! De korrupte "borgelige liberale" vil IKKE styrke det offentlige af folkets sygehuse, plejehjem, folkeskoler, m.m. De vil KUN styrke privatiseringen og overklassens egne elite-parallelsamfund med privatskoler, privatsygehuse, privatplejehjem.

Husk det NU, derude i det danske land. Vågn OP.

DE BLÅ OG PRIVATE FIRMAER UDSULTER PLEJEHJEM, SYGEHUSE M.M.
Løkke, Løhde og Blå bloks indoktrineret ego-liberalisme-religion i deres identitet og udemokratisk grådig kapitalist-USA-ideologi, tillader IKKE i deres ideologi en styrkelse af FOLKETS offentlige sygehuse, plejehjem, folkeskoler, der ejes af folket via fællesskat/velfærdskasse og dansk demokrati. Skid hul i folket. Skid hul i folkestyre. Skid hul i dansk demokrati og danske værdier. Det er de riges profit og de rigeste borgelige i overklassen der skal beriges yderligere. Og de blå/lilla lyver gerne af h...... til for at opnå USA-ego-kapitalisme og nedslagtning af danske værdier og dansk velfærdsmodel.
Blå bloks religiøse ideologi tillader KUN styrkelse af privatisering i kapitalistisk Løkke-overprofit til privatsygehuse, private vikarbureauer, privatplejehjem, privatskoler, m.m., som sædvanligt.

Løkkes og blå bloks bindegale usympatiske kapitalistiske nedslagtning af det offentlige og ødelæggelserne af vores fælles velfærdssamfund til FOLKET fortsætter... Hvis det ikke stoppes.

Vanviddet, egoismen, løgnene, bedraget og grådigheden fortsætter åbenbart... Sørgeligt nok.

STATSKASSEN SKAL MALKES TIL OVERPROFIT
Skid hul i om det meget dyrere privatisering af feks privatsygehuse ejes af kapitalfonde i skattely eller med virksomheder i Rusland, fordi den "borgelige liberale grådighedsfløj" og moral bliver mere og mere korrupt, griske og egoistiske, uden interesse for andre danskere, end kun deres egen snob-borgelige næsetip og velbehag, samt deres rige erhvervsvenner. Skid hul i andre danskere – de skal bare bagerst i køen nu, hvis Løkke og blå bloks vanvid ikke stoppes. Og danskerne og danskernes fælles statskasse skal bare malkes af de griske kapitalister fra private firmaer og vikarbureauer m.m., der udnytter at der mangler personale i det offentlige.

De private udbydere burde lukkes ned, så folkets sygehuse, plejehjem m.m. fik deres ansatte tilbage igen.

De "borgelige liberalister" ved udmærket godt, at privatsygehuse og vikarbureauer malker og udsulter det offentlige for både penge og personale. Og de blå/lilla er ligeglade og lukker øjnene eller "lader som om" i løgn at de vil gøre noget ved det. Men storsvindleren og lystløgneren Lars Løkke og blå blok har jo kørt det offentlige på kanten i årevis og været ligeglad med det offentlige og offentlige ansatte, fordi deres religiøse ideologi ikke kan lide det offentlige. Og det ændre sig ikke i deres indspiste ideologi, selvom de godt ved inderst inde, at meget kan drives billigere når det forbliver på offentlige hænder i folkets fælles ejerskab. Men deres "liberalisme-religion" tillader ikke almene sund fornuft i logik, kun grådighed og egoisme til de rige venner/vælgere i overklassen, der skal forgyldes på bekostning af andre danskeres levevilkår og pengepung.

Løkke og blå bloks ego-liberalisme ønsker IKKE at det danske samfund har ligestilling, fællesskab og at danskerne har lige frie ret til sygehusbehandling, uddannelse, plejehjem m.m., men "de blå" vil, at de rigeste i borgerskabet skal først i køen og prioriteres FØRST og højest.
De "borgelige liberale" snobber ønsker endnu mere privatisering og overprofit til privatsygehuse der undergraver FOLKETS sygehuse i det offentlige. De offentlige sygehuse skal udsultes endnu mere for sygeplejersker og læger, så de offentlige sygeplejerskere skal løbe endnu hurtigere. Og samfundet skal have endnu flere ulighedskabende private sundhedsforsikringer, der skubber andre danskere væk fra køen. Det er Løkke-Løhde logik (ideologi), og deres forbandede tilbedelse og forblændelse af USA-ego-kapitalisme.

Undskyld, men...
Jeg får kvalme, næste gang der er en "borgelige liberal" der udnytter/misbruger og manipulere med ordene "velfærd" og "frie valg", der jo kun skal gælde de rigeste i samfundet og deres frihed til frie valg, fordi de har flere penge eller privat sundhedsforsikringer m.m.

Jeg brækker mig næste gang der er en "borgelige liberal", der igen manipulerende siger; "Vi skal sikre at vi har et velfærdssamfund i fremtiden", når de "borgelige liberale" egoister jo netop igen og igen NEDSLAGTER vores velfærd/sikkerhedsnet/pension/mm, og stadig ikke ønsker vores DANSKE velfærdssamfund/velfærdsstat/velfærdsmodel.

Det eneste de borgelige liberalister ønsker at "sikre" er deres egen røv, egen ego-næsetip, egen status og egen rigdom i magelighed og velbehag. De er da pisse ligeglade med andre danskere der ikke tilhører eliten. Velfærd, pension og sikkerhedsnet skal kun være for de rigeste i fremtiden.

......

FRIE VALG TIL DE RIGES VELFÆRD
Den borgelige blå plan i liberalismen vedr. reformer på velfærdsområdet:
Her gælder det (stadigvæk) for Løkke, Ellemann og blå blok FØRST OG FREMMEST at få opbygget velfærd/omsorg til eliten og de rige i deres eget elite-parallelsamfund, via endnu mere privatisering og privatforsikringer, så de rigeste kan komme først i køen i deres såkaldte "frie valg".
"Har du penge eller privatforsikring kan du få hjælp, har du ingen må du gå" – eller stille dig bagerst i køen og afvente at det rige fine borgerskab kommer først. Vælter du omkuld i livet, kan du rådne op i en campingvogn (de nymoderne fattiggårde) i fremtidens Danmark med working poor og husvogne som i USA.

De riges parallelsamfund og velfærd/magelighed skal opbygges og styrkes yderligere og er først i køen – det offentlige "velfærd" til folket er naturligvis bagerst i køen i den blå liberalistiske velfærdsreform. Tydeligvis. Statsstøtte skal FØRST gå til de riges samfund, og hvis der er nogle penge tilbage i kassen, så kan de måske fordeles til "undersåtterne".

Den borgelige drøm om yderligere opdeling af samfundet. Et klassesamfund med et hold A, hold B, i overklassen der skal beriges yderligere – og hold C Hold D og hold E etc. skal naturlivis holdes nede, udsultes, udnyttes og undertrykkes mest muligt og så billigt som muligt.

DE RIGES PLEJEHJEM
Gamle rige Ella på hold A, tidligere hjemmegående rigmandsfrue med arv fra sin afdøde rigmand fra Nordsjælland skal naturligvis FØRST i blå bloks opbygning af den borgelige velfærd med adgang til spabad, havudsigt og kaviar på statsstøttet privatplejehjem/friplejehjem, via privatisering ejet af kapitalfond fra udlandet i skattely, der skal tjene overprofit på omsorg og malke statskassen (og den ældre) med overpriser.
De offentlige af folkets plejehjem skal naturligvis bagerst i køen i liberalismens egoisme. Når den priviligerede elite af de rigeste er blevet "serviceret" først i hoved og røv. Først DER EFTER kan der måske (måske ikke) findes penge til "resterne af resten af befolkningen", så gamle Ellen uden familie fra Ribe på hold C (der har været trofast bogholder hos privat virksomhed) kan få sit almindelige bad under brugseren.
De riges behov om velfærds-spabad og kaviar skal naturligvis varetages først i det finere rige blå borgelige borgerskab.
Ligeledes i liberalismens egoisme skal arbejder-Arne fra Faxe vente med at få ordnet sit nedslidte knæ på folkets offentlige "super"sygehuse med patienter på samlebånd. Rige aktie-Arne fra Rungsted, der faldt og slog knæet i en champagne-rus skal naturligvis med hans "riges frie valg" kunne komme først i køen og fikses FØRST på et privatsygehus, fordi han har en finere privatforsikring.

Føj for s...., siger jeg bare!!!

NEJ TAK til amerikanske tilstande i Danmark. NEJ TAK til amerikanske ego-værdier.

Jeg vil som DANSKER vil beholde de danske værdier om solidaritet, fællesskab og frihed/tryghed og ordentlige vilkår til ALLE danskere, uanset status. Det er dét der skal styrkes igen og genopbygges, efter Løkkes/Foghs ødelæggelser.

Nej tak til egoisme og grådighed. Det er der sgu rigeligt af i verden, der forpester og ødelægger samfund.

LARS LØKKE, DEN STØRSTE STORSVINDLER, DER ELSKER KUN SIG SELV OG ELSKER AT BEDRAGE OG MANIPULERE ANDRE
Bedrageren, lystløgneren og fuskeren Lars Løkke har OM NOGEN ansvar og skyld i at han og blå blok bevidst har kørt danskernes folkesygehuse, folkeplejehjem, folkeskoler i sænk igennem deres ødelæggelser af Danmark igennem årene. Med deres absurde Hjort-doktrin (bedrag) har de altid bedraget og manipuleret befolkningen udadtil og bag kulisserne smadret Danmark, bid for bid for bid. De har altid ønsket at udrydde vores offentlige fællesvelfærd og de danske/nordiske velfærdssamfundmodeller, og har altid talt nedladende om offentlige ansatte, der jo blot skulle udryddes, bid for bid for bid. Og Løkkes og Løhdes bedrag og ødelæggelser fortsætter...

Jeg har sgu aldrig brudt om selvfede flabede Lars Løkke, der selv tror han er "Kong-frelser af Danmark" der har set lyset. Dvs kun hans eget lys og det er det eneste rigtige, fordi Lars Løkke synes jo selv han er Danmarks klogeste mand og kun HAN ved bedst. Nu er der dog kommet flere i blå blok, der ser sig SELV som "guds gave til menneskeheden", der vil tilbedes, så måske derfor Lars Løkke ikke gad "jeg-er-gud-konkurrencen" i blå blok og lavede sin egen "gude-lilla-blok" til ham SELV.

Den "borgelige dannelse" i det blå udemokratiske usolidariske USA-neoliberalisme pisser på Danmark, danske værdier, og pisser på de gængse danskere.

De borgelige blå snobber ØNSKER stadigvæk IKKE at styrke BEFOLKNINGENS fællessygehuse, plejehjem, folkeskoler m.m. Det er ganske tydeligt med deres udmelding om mere privatisering.

Og Corona, krig og kriser må ikke gå til spilde, tænker de griske kapitalist-liberalister i grådighed. Krigen skal udnyttes til overprofit til de griske rige, og der skal indføres reform-amok til nedslagtning af danskernes velfærd/tryghed/frihed/sikkerhedsnet/pension. "Undersåtterne" med færrest penge skal stå i frontlinjen til nedslagtning og til at finansiere krigsvåben, og de rigeste får topskattelettelser og riges arveafgifter sættes ned. Løkke-"logik" og blå blok. De rigeste i overklassens borgerskab skal have DERES frihed og "frie valg" til luksus-liv og borgelige velbehag/velfærd, der kommer FØRST. Resten af danskerne skal naturligvis bagerst i køen, udsultes, udnyttes og undertrykkes, og have mindre frihed, mindre tryghed, mindre velfærd, færre rettigheder, lavere indtægt, ingen pension, m.m.

Hmm...
Skal det vitterlig lykkedes Putin at skabe indirekte splittelse i Danmark og ødelægge vores danske/nordiske fællesskab, solidaritet og velfærdssamfundsmodel? Eller klarer Løkke og blå blok splittelsen helt af sig selv med deres liberalistiske grådighed og egoisme, ved at udnytte krigen/kriser til riges profit til de riges paladser i kapitalismen, der vil nedslagte vores danske velfærd i velfærdssamfundet og forringe danskernes frihed/tryghed i velfærdsikkerhedsnettet?

Tja, jeg spørger bare...

.....

ET SPLITTET SAMFUND:
RIGMANDSGHETTOENS ELITE-PARALLELSAMFUND MED "FRIE VALG"
De "borgelige liberales" manipulation med ordet "frie valg" er naturligvis beregnet til de rigeste i overklassen og privatiseringens riges profit. De borgelige ønsker nemlig flere "frie valg til at fravælge andre danskere de ser som andenrangsborgere m.m." i deres egne elite-parallelsamfund med:
> Statsstøttet privatskoler med "frie valg" til at fravælge "besværlige" danske børn, ukrainske flygtningebørn, m.m. Kun de riges velhavende børn i egen lukket skolekreds.
> Statsstøttet privathospitaler (med Løkke-Løhdes overbetaling) med "frie valg" til at fravælge besværlige patienter og besværlige arbejdstider (samt udhule de offentlige sygehuse for både sygeplejersker og læger). Dem med ulighedskabende privatforsikringer kommer forrest i køen.
> Statsstøttet privatplejehjem med "frie valg" til kun hvide ansatte og til at fravælge tørklæde-muslimer.
> Statsstøttet privatgymnasier og Hellerup-fruers "frie valg" til at fravælge islam-muslimer og pæredanske andenrangsborgere (der ikke tilhører det fine rige borgelige borgerskab).

Muslimer ønsker modsat deres egne Koran-skoler i egne islam-samfund på dansk jord med mellemsøstens pengestøtte fra deres oprindelige hjemlande.

Jo jo, både ego-islam og ego-liberalisme ser andre danskere som andenrangsborgere og ønsker deres egne ego-parallelsamfund, til dyrkelse af deres egen egoisme og grådighed.

Jo jo, de " borgelige liberale" med deres individ-ego-liberalisme og deres snobbede perfekthedskultur forstår vitterligt at skabe ubalance, ulighed og ulige vilkår. Splitte og opdele den danske befolkning i endnu flere "kasser", og og ødelægge det danske samfund, danske folkesjæl, danske fællesskab og danske værdier.

Afstanden og kendskab til hinandens liv på tværs af skel, bliver bare større og større.

Et overfladisk egoistisk usolidarisk samfund uden fællesskab i ligegyldighed overfor hinanden.
Den borgelige drøm. Men tja, den "borgelige dannelse" er jo at se ned på andre danskere og sparke på andre danskere, der ikke tilhører den rige elite.

Skal det vitterligt være sådan et Danmark vi skal have?

Suk.

............

Andre kommentarer:

BLÅ BLOK UDSULTER BEVIDST SYGEHUSE – DET OFFENTLIGE SKAL UDRYDDES
https://piopio.dk/konservativ-zigzag-kurs-giver-knas-i-den-blaa-familie#...
.......

FRIHEDSGUDINDENS LAND, USA – VOR HERRE BEVARES
https://piopio.dk/trumps-ambassadoer-forarger-saa-fattige-er-danskerne#c...
.......

JAGTEN PÅ "RÅSTOFFER" – NU ER DET GRÅDIGHEDEN PÅ EL/STRØM
https://piopio.dk/det-er-fuldstaendig-forargeligt-og-uacceptabelt-hvad-d...
......

I DEN "BORGELIGE DANNELSE" SPARKES DER NEDAD
https://piopio.dk/ny-alliance-er-klar-vil-afskaffe-efterloennen-og-arne-...
.....

BLÅ BLOKS EGO-LIBERALISME VIL NEDSLAGTE DANMARK TOTALT
https://piopio.dk/marianne-vind-du-gaar-galt-i-byen-hvis-du-tror-de-borg...
.....

.
Udpluk fra artikel:

Løkke vil redde os fra problemer, han selv har skabt.

"Den offentlige sektors frigørelse
Det, vi har brug for nu, er ikke at finde på nye storslåede måder at omkalfatre styringen af velfærdssamfundet på. Og da slet ikke ved reelt at afskaffe den, som vi kender den.

Vi har behov for at sætte den offentlige sektor fri. Men det gør vi ikke ved at privatisere den.

Det gør vi ved at sætte borger, medarbejder og pårørende i centrum og give dem frihed til sammen at tilrettelægge en velfærd, der passer til deres behov i skoler, daginstitutioner, plejehjem og meget andet.

Og så sikre, at finansieringen følger med frem for at opfinde allehånde produktivitetskrav, som dem Lars Løkke påførte velfærden, og som den stadig ikke har slået sig fri fra...

https://www.foa.dk/global/news/debatindlaeg/2022/april/loekke-vil-redde-...

......

Udpluk fra artikel:

Flere af de største danske private udbydere af velfærd inden for social-, ældre- og sundhedsområdet, feks privatsygehuset Hamlet Aleris, ejes helt eller delvist af kapitalfonde placeret i lande, der karakteriseres som skattely. Minister er bekymret, mens virksomheder afviser kritik...
Læs mere:
https://www.altinget.dk/artikel/kapitalfonde-i-skattely-ejer-velfaerdsti...

.......

CareLink har desuden Ecco som medejer. Ecco, der ikke boykotter Rusland, men fortsætter deres forretninger i Rusland.
https://avisendanmark.dk/erhverv/han-skabte-milliardvirksomhed-paa-coron...

.......

Practios pris på Corona-vaccine: 5000 kr.
Det offentliges pris på Corona-vaccine: 250 kr.
... så vidt jeg husker.

Grådighed, grådighed, grådighed.

.........

Jo jo, de private aktører savler grådigt for at få fingrene i at tjene overprofit på velfærd/omsorg/syge/ældre og få fingrene i statskassen. Det er der nemlig penge og store fortjenester, som kan gemmes i skattely.
.