Annonce

Nu åbnes der for sosu-hjælpere fra især Filippinerne og Indien - fagforening undrer sig

Ny bred aftale: Positivlisten for faglærte udvides med sosu-hjælpere - der laves særlige aftaler med Indien og Filippinerne om rekruttering af sundhedspersonale
Foto: DCStudio on Freepik
Positivlisten for faglærte udvides til at omfatte sosu-hjælpere. Hidtil har kun sygeplejersker og sosu-assistenter været på listen. Samtidig fastsættes en kvote på import af op mod 1.000 sosu-hjælpere fra lande uden for EU.

Danmark vil nu indgå særlige aftaler med Indien og Filippinerne om rekruttering af sundhedspersonale.

Autorisationsprocessen for læger og sygeplejersker fra udlandet skal smidiggøres og effektiviseres.

Det er nogle af elementerne i en ny politisk aftale om rekruttering af sundhedspersonale, som onsdag er indgået mellem SVM-regeringen, SF, Liberal Alliance, De Konservative og De Radikale.

Ifølge indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) er det absolut største problem i sundhedsvæsenet og ældreplejen manglen på arbejdskraft: 

Derfor nytter det ikke, at vi spænder ben for dygtige udenlandske sundhedspersoner

“Derfor nytter det ikke, at vi spænder ben for dygtige udenlandske sundhedspersoner, som gerne vil arbejde i Danmark. Og med den her aftale sætter vi bredt ind med 17 konkrete initiativer, som gør det nemmere at rekruttere udenlandske sundhedspersoner, som vi har så hårdt brug for ude på sygehusene og i ældreplejen.”

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) understreger på et pressemøde, at han ikke betragter aftalen som en lempelse af vores udlændingepolitik.

Dagens aftale er nemlig arbejdsmarkedspolitik - ikke udlændingepolitik.

FOA: Skal kunne begå sig på dansk 

Forbundet FOA ser positivt på aftalen:

”Både sundheds- og ældreområdet er presset på grund af medarbejdermangel, og hvis vi kan afhjælpe en del af problemet ved at ansætte nogle flere dygtige udenlandske kolleger, er vi i FOA positivt stemt,” siger Tanja Nielsen, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA.

Hun understreger, at det er vigtigt, at de kommende sosu-hjælpere ude fra den store verden kan begå sig på dansk:

”De ældre borgere, der får hjælp i dag, kan ikke andre sprog end dansk, og derfor er plejeren nødt til også at kunne begå sig på dansk. Kommunikationen er meget, meget vigtig, når sundhedspersonalet holder øje med borgernes ve og vel, men den er også vigtig for borgerens følelse af tryghed,” siger Tanja Nielsen.

Hun tilføjer, at man desuden skal kunne læse og skrive dansk, da der dokumenteres og overleveres til kolleger på dansk. Og så skal udenlandske sundhedspersoner have en vis mængde kulturel forståelse og sikres ordentlige leve- og arbejdsvilkår.

FOA undrer sig over, at der for import af sosu-hjælpere udefra sættes et loft på 1.000:

Behovet er langt større end 1.000

”Behovet er langt større end 1.000, så har vi tænkt os at sige nej til nummer 1.001, hvis vedkommende har fagligheden, sprogkundskaberne og den kulturelle forståelse i orden? Det virker som et mærkeligt og uhensigtsmæssigt hjørne af et ellers godt forslag,” siger Tanja Nielsen.

Ifølge regeringens fremskrivninger vil der i 2035 mangle cirka 15.000 social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter sammenlignet med 2021. Og manglen på arbejdskraft forventes at vokse sig endnu større i fremtiden, i takt med at en større andel af den danske befolkning bliver ældre.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det med at ældre borgere der får hjælp i dag, kun forstår dansk passer jo ikke. Alle de ældre jeg kender der r over 80 taler et rimeligt engelsk, vi havde altså både engelsk, tysk og fransk i folkeskolen. Da jeg gik der.Når det er sagt, så er det nok en mulighed vi må bruge for at løse problemet. De 5000 sundhedsfolk fagforeningen taler om, deres krav er jo mindre arbejde og højere løn.Man kan jo undre sig over at der ikke tidligere er gjort mere fagforenings mæssigt for at fastholde dem i jobbet. Og hende Mette Thiessen skrigen og råben og hadefuld tale. Løser slet ikke noget problem, man holder sig for ørerne.

Min danske mor lærte italiensk, da hun var sæsonarbejder et par somre i 80'erne. Hvis bare vi kræver det, kan udlændinge altså sagtens lære dansk. Det er meget nemmere end at vi taler fremmede sprog i vores eget land.

Ja, og havde hun efterfølgende været sæsonarbejder et par år i Grækenland, havde hun nok lært både at tale og skrive på Græsk!!

Helle, det er muligt at børnene fra 1. til 7. klasse i folkeskolerne i de større byer og i kommunerne nord for København fik undervisning i Engelsk, Tysk og Fransk. Det samme gjaldt ikke for folkeskolerne i de små landkommuner før efter 1960 hvor der blev bygget de såkaldte centralskoler hvor man samlede eleverne fra flere "småbyer". Selv gik jeg i en lille friskole med ca. 50 elever fordelt på 7 årgange opdelt i en "lilleklasse" med de 3 yngste årgange og en "storeklasse" opdelt i de 4 ældste årgange. Vi fik lidt tyskundervisning fra 4. til 7. klasse, fordi læren kom fra den del af Sønderjylland der var under Tyskland til 1920. Engelsk var frivillig for de ældste årgange og her blev de undervist af en "ung student".
Ud fra min erfaring er der nok stadigvæk mange på 80 år og derover, som ikke fik lært fremmedsprog i skolen.
Det ser vi også på hvem det er der rejser på chartertur med de rejseselskaber hvor der er en dansk rejseleder med fra start til slut på rejsen.
Det er da fint hvis beboerne på plejehjemmene i kommunerne nord for København taler og forstår Engelsk, Tysk og Fransk, for så er det jo der det tilkaldte personale fra Indien og Filippinerne skal ansættes.

Jeg kan også undre mig over, hvordan en gruppe som SOSU.hjælpere kan blive overset på den måde. Det virker næsten som om, man ikke rigtig formår at skelne mellem de to SOSU.uddannelser. Men det er nok heller ikke mange på borgen eller i embedsværket, der selv har sådan nogen som nabo.

Altså Helle - hvis du tror Inderne taler engelsk som du lærte det i skolen tager du meget fejl - de taler deres egen (næsten uforståelige) engelsk-dialekt

Men hvorfor ikke EU borgere først???

I princippet OK med arbejdskraft fra 'fremmede' lande så længe der er tale om GÆSTEarbejdere, der IKKE får hele familien hertil eller ender med at få dansk statsborgerskab
.

.

Mon ikke man kan forstå det mest elementære. Men de skal jo lære vort sprog samtidig. Hvorfor vi ikke får eu borgere, ja godt spørgsmål, nok fordi de selv mangler. Ellers var de ankommet.Heg siger da også de 5000 først tilbage og tilbud til uddannet eu sygeplejesker. Se kommer bare ikke. Nu prøves det her så. Jeg havde både indisk læge og pakistansk læge en periode i 2022. Dygtige, søde og hvis de talte langsomt nemme at forstå

De kan jo bare lære dansk, hvis de vil bo og arbejde her.

Synes det er lidt mærkeligt og "kalde" på udenlandsk arbejdskraft til arbejdet blandt ældre &svage..selvom de gerne vil komme hertil Danmark, og ofte er meget arbejdsomme,høflige&dygtige og gerne vil vise omsorg..(det er der Heldigvis også mange Danskere der er&vil.selvom begrundelsen er De mangler...her er Jeg ikke helt enig, med dig Helle,,om Den ældre gruppe (over 70/80..kan tale - og forstår engelsk eller andre sporg
. (Selv er jeg ikke god til andre sporg))- og mener Dansk skal være det sporg Vi taler til hinanden på..her er jeg nok gammeldags,s..🙃🚩men bestemt ikke Borgerlig.. Vi skal passe på Hinanden..😉

Hvorfor fyrer man så uddannede personale og smider dem ud af landet som har uddanet sig til pleje sektoren hvis vi mangler arbejdskraft jeg ved godt det er på længre sigt vi mangler men kunne vi ikke finde nogle som lå tætter på os istedet for at tage personale fra 3 lande mon ikke de kunne bruges i deres hjemland istædet for at skal bruges som løntrykker her i Danmark

Jeg er voldsomt nervøs for at det vil gå som med de tyrkiske gæstearbejdere i 70erne.
Familiesammenføring og ægteskaber med lavt/uuddannede, vil betyde endnu en kæmpe milliardudgift og store sociale problemer.
Jeg mangler lige en politisk kommentar, om man har taget højde for dette problem.
MEN TYPISK FOR VORE POLITIKKERE. DE KOMMENTERER AF PRINCIP IKKE HER PÅ PIO.
Sandsynligvis fordi de ikke gider læse PIO.

Ja, GÆSTE arbejdere - min bare
.

Dette er endnu et utilstedeligt offer fra Mettes side til de fuldblodsborgerlige kumpaner i SVM regeringen.
I hele perioden efter Anders Fogh kom på tronen, har det borgerlige Danmark kun haft en ting i hovedet, nemlig udbudsreformer med forringelser og løntilbageholdenhed for folk uden arbejde og initiativer, der gennem forøgelse af udbuddet af arbejdskraft presser lønnen nedad.
Denne kvalmende sang har stået på, helt uanset hvordan forholdene i øvrigt forholder sig, også efter finanskrisen, hvor ledigheden steg.
Prøv nu at fatte det. Jo lavere lønnen er, jo større efterspørgsel er der efter arbejdskraft, fordi skodvirksomheder bliver rentable, og jo mere skubbes balancen mellem udbud og efterspørgsel ud af et naturligt leje i forhold til prisdannelsen på løn i et fungerende marked mod mangel på arbejdskraft.
Det er det neoliberale element i de liberalteologiske kredse, der har opfundet skruen uden ende, hvor man skaber overefterspørgsel ved at presse lønnen nedad og så argumenterer for import af personer fra tredjelande, der yderligere vil presse lønniveauet og organisationsprocenten nedad.
Med et manipuleret lavt lønniveau, øges uligheden dertil til fordel for kapitalhaverne, og hele lønmodtagersegmentet står tilbage på perronen og er til grin.
Det er den modsatte bevægelse i forhold til den mekanik, der skabte velfærdssamfundet, hvor en god balance mellem lønstigninger og velstandsforøgelse genererede effektivitetsstigninger, der både betød øget samlet velstand og øget konkurrenceevne.
I vores velfærdssamfund er denne balance jo netop understøttet af. at det offentlige har løst en række opgaver, herunder børnepasning, sundhed, tryghed for alle, og ikke mindst uddannelse.
Det er hele denne balance i vores fleksicurity-model, der har været under pres i både Europa og USA med stigende ulighed til følge, og det et er præcist denne model, der trods alle odds i en lang periode har placeret Danmark helt i top på listen over lande, hvor det er attraktivt at drive virksomhed.
Det harmoniske samfund er truet af markedsfanatikere og liberalteologer, der når det kommer til stykket ikke laver andet end markedsmanipulation på arbejdsmarkedet, for at fede sig i en stadig større andel af de producerede værdier.
Og det er netop her, den historiske betydning af socialdemokratismen til fulde slår igennem.
Den nuværende kurs i regeringen er et attentat mod denne historiske mission, med det gode samfund til fordel for befolkningen og en fornuftig begrænsning af en lille rovgrisk elites kleptomani.
Så sæt dog for pokker lønnen op, hvor der mangler arbejdskraft. Så forsvinder manglen på arbejdskraft som dug for solen!!

Jeg fatter ikke en brik af, hvorfor Thailand ikke er med på listen. Der bor i forvejen over 20.000 velintegrerede thailændere i Danmark med et meget velfungerende netværk såvel i Danmark som i Thailand. Og mange af de herboende thailændere arbejder i forvejen som SOSU i ældreplejen. Med et fingerknips står al den arbejdskraft til rådighed inden for ældreplejen. De kan starte på mandag. Der er ,ange thailændere som hellere end gerne kommer til Danmark for at arbejde, hvis de kan få opholds- og arbejdstilladelse. Og de er meget vellidte og passer perfekt ind i det danske samfund.

Annonce