Annonce

Åbent brev til Rabjerg Madsen: Hvor er det socialdemokratiske i ældreopsparing?

At tvinge danskerne til at betale yderligere af deres løn til en ny opsparing, kan sætte de økonomisk svageste i samfundet i en endnu mere sårbar situation. Det skriver unge socialdemokrater fra Kolding som kommentar til Socialdemokratiets politiske ordførers forslag om ekstra opsparing til pension.
Foto: Folketinget/Steen Brogaard
Politisk ordfører, Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiet.
Kære Christian Rabjerg Madsen 

Vi, som repræsenterer det unge perspektiv og er medlemmer af dit eget ungdomsparti, har læst dine artikler om kollektive opsparinger til ældrepleje med stor interesse. Mens vi deler din bekymring for ulighed og ønsker at styrke ældreplejen, er der nogle aspekter af din holdning, som vi føler os nødsaget til at udfordre.

Først og fremmest anerkender vi vigtigheden af at investere mere i ældreplejen for at sikre en værdig alderdom for alle. Men din idé om, at indføre kollektive opsparinger på linje med arbejdsmarkedspensioner, rejser nogle alvorlige spørgsmål.

Går ud over de økonomisk svageste

Selvom det måske synes som en god intention at hjælpe dem med mindst, er der en risiko for, at denne tilgang faktisk kan forværre uligheden af de nuværende og kommende A- og B-hold af ældre, som du selv frygter.

At tvinge danskerne til at betale yderligere fra deres løn til en ny opsparing, ud over de eksisterende skatter pensionsbidrag, kan skubbe de økonomisk svageste i vores samfund ud i en endnu mere sårbar situation.

Vi deler din tro på at tænke nyt for at undgå̊ ulighed

Dette kan resultere i en situation, hvor de med højere indkomster og allerede solide pensioner, har råd til at betale ekstra for en højere kvalitet af ældrepleje, mens de med mindre ressourcer endnu en gang bliver efterladt.

Mere progressiv tilgang

Vi deler din tro på at tænke nyt for at undgå̊ ulighed, men vi mener, at der er mere retfærdige måder at gøre det på. I stedet for at belaste indkomster med yderligere økonomiske byrder, bør vi fokusere på at reformere skattesystemet og eksisterende velfærdsforanstaltninger for at sikre en mere omfattende og bæredygtig støtte til alle ældre.

Lad os arbejde sammen om at finde løsninger, der virkelig løfter de ældre

Vi opfordrer dig til at tage initiativ til at fremme ældreplejen gennem en mere progressiv og inkluderende tilgang, der involverer øget offentlig finansiering og en målrettet indsats for at reducere uligheden.

Lad os arbejde sammen om at finde løsninger, der virkelig løfter de ældre og styrker vores velfærdssamfund på en måde, der ikke kun gavner de privilegerede, men også̊ dem, der har mindst.

Med venlig hilsen, DSU-Kolding 

På vegne af bestyrelsen i DSU-Kolding

Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom(DSU) i Kolding.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Under mettes styre er skattetrykket og afgifter hele tiden vokset. Pengene går op røg, ældreforsorgen har
aldrig været ringere, det samme gælder sygehusvæsenet, hvor alt går op i regler og kontrol, så kommer patienterne i anden række. Det samme gælder skat og gældstyrelsen hvor det hele sejler, og man bevidsløst bliver ved at
ansætte medarbejdere. Endeligt er der militæret som ikke er i stand til at forsvare landet hvis det bliver
aktuelt. Man skal heller ikke glemme pensionisterne der er blevet udsultet i en sådan grad, at det er
nødvendigt med statens almisser så snart inflationen ændrer sig lidt. Der kræves nytænkning for at komme
ud af dette morads.

Egentlig skulle Bent jo være godt tilfreds med et forslag, som åbenlyst er til fordel for de rige frem for fattigrøvene, rent politisk er det jo netop vand på hans mølle (ikke dermed sagt at Bent selv er rig, det er han bestemt ikke). Nen når det kommer fra en socialdemokrat, slår automatreaktionen alligevel ind hos Bent ;-)

Må jeg forsigtigt minde dig om, at alle de forringelser du beskriver, er sket fra 2001 og frem til 2019.
Protesterede du over det?
Vælgerne har selv stemt blåt flertal i Folketinget, og selvfølgelig fået den politik de står for....,skattelettelser til de rigeste,og privatiseringer for skattekroner. Alt sammen på bekostning af de offentlige institutioner, pleje og tryghed.

Først i 2019 begyndte en genopretning, men desværre blev der sat en brat stopper for den proces.

"... til at betale yderligere af deres løn til en ny opsparing ..." - nemli' "YDERLIGERE"
har S ingen hæmninger - eller er det bare Christian Rabjerg Madsen - i min optik en politisk klovn - skyldes måske hans manglende viden om hvordan samfundet fungerer - hans CV imponerer ikke
.

Christian Rabjerg Madsen er vel lige så meget Socialdemokrat som Bjarne Corydon. Dvs. en borgerlig der har sneget sig ind i partiet, fordi de politiske muligheder er større i S.
HVIS Mette F. har brugt ham som prøveballon, er hans naivitet ubegrænset og diskvalificerende for et folketingsmedlem.
Uanset hvad, så burde hans politiske fremtid være begrænset.

Man kan godt lave en pensionsopsparing til den enkelte lønmodtager at gøre det socialt skævt, man kan opkræve det samme kontante beløb pr. arbejdstime, af samtlige lønmodtagere, betalt af arbejdsgiverne og administeret af ATP og udbetalt når folk lader sig pensionere. Beløbet som staten trækker fra arbejdsgivere skal blot være stort nok til at pensionisten kan købe de ønskede forhold, for det handler jo om at skaffe en mængde dansk arbejdskraft, for udlændinge i ældreplejen giver kultur og sprogvanskeligheder.

Ville det ikke være mere enkelt bare at at hæve skatteprocenten og bruge provenuet til velfærd for dem som har mest behov og glemme al snak om skattelettelser til dem som i forvejen tjener mest.

Det interessante ved det danske samfund er at antallet af flyrejser stiger og stiger og fedmemedicinforbruget stiger potentielt.

Et intensivt kursus i indtægter og udgifter og kommunernes forbrug sammenlignet med regioner og staten.

Hvor ender dine egne penge?

Hvor ender dine skattekroner?

Danske kommuner bruger årligt 10 milliarder blot på at konkurrere om skatteyderne!

Alle 98 kommuner har bosætnings-direktører og underdirektører, der analyserer hvordan man bedst får nobokommunernes skatteydere til at flytte over kommunegrænsen.

Samlet set tjener ingen skatteydere på projektet!

Kun færre penge til varme hænder!

Oftest går borgmestre til valg på et slogan der skal øge bosætningen:

Lydens by!

Rent vand!

Sjællands Firenze!

Osv.

Sparsommelighed og egen sundhed burde i højsædet overalt i samfundet!

Danskere fatter ikke hvad ting koster!

Hvad medarbejdere koster?

Hvad medarbejdere med overenskomst koster?

Den dag danskere blot begynder seriøst at rydde op efter sig selv!

Ja, da var vi nået langt!

Et ligegyldigt livslevned i 50-60 år og pludseligt skal samfundet stille op med alverdens mediciner, tiltag, hjælpeforanstaltninger, osv.

Alt imens ens egen opsparing er lig nul!

Fløjet væk og gået op i co2?

Virkelig høje flyafgifter direkte ned i en ældrefond, kunne bære unge som gamle ind i en alderdom hvor der var råd til ældreomsorg!

Men det ville selvfølgelig være uretfærdig for de unge!

Mange ældre på 70-75 år har over 100 charterrejser på samvittigheden! En afgift på 1000 kr pr. rejse ville vlre en god start!

100 gange 1000kr ja, det svarer til 100.000 kr. ekstra til ældreforsorg for den enkelte!

Ja, pengene er jo fløjet bort!

Uansvarligt!

Vi tør blot ikke tage diskussionen med hinanden!

Ældreomsorg koster kassen!

Det er ti gange all inclusive hele dagen!

For de værst ramte!

Dem er der desværre langt flere af end danskerne forestiller sig!

Ærlig og redelig!

De unge siger fra!

De vil ikke betale for en fest som de aldrig selv deltog i!

Ganske naturligt!

Men en dag bliver de unge gamle og omsorgskrævende!

Hvor kommer pengene fra til den tid?

De kloge danskere forsikrer sig allerede!

Resten bruger pengene på charterrejser, luksus, oplevelser, osv.

Og satser på det socialdemokratiske velfærdssamfund!

Som allerede er underfinansieret med mindre du vil nøjes med discount-udgaven!

Den som Fogh og Lars Løkke og Corydon og Helle opfandt!

I region Midtjylland kender de alt for godt resultatet og i Struer nedlægges skoler!

Endelig giver socialdemokraterne lyd fra sig!

Annonce