Annonce

Tænketank: Så mange offentligt ansatte vil Papes skatteplan koste

De Konservative afviser at sætte tal på hvor mange offentlige jobs deres skatteplan vil koste: "Det vil vi ikke lægge os fast på otte år frem i tid"
“De Konservatives skatteplan vil koste cirka 35.000 arbejdspladser i år 2030.”

Det anslår cheføkonom hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Sofie Holme Andersen, over for Netavisen Pio.

Fredag anslog Finansministeriet i et svar over for Folketingets finansudvalg, at hvis man forudsatte en nulvækst, så vil det betyde 41.000 færre ansatte i den offentlige sektor i 2030.

Af samme svar fremgik, at en vækst på 0,5 procent vil medføre 11.000 færre ansatte i 2030.

I De Konservatives skatteplan, som partiet lancerede i midten af august, indgår en ganske beskeden vækst på 0,1 procent.

“Når vi så ser på ikke helt nul, men 0,1 procent i vækst, så ligger vi på omkring 35.000 færre offentligt ansatte i 2030 i forhold til 2023,” siger AE-Rådets cheføkonom.

Jarlov: Det er useriøst at regne på

De Konservative afviser over for Netavisen Pio, at det vil være seriøst at regne på, hvor mange offentligt ansatte, der vil miste jobbet som følge af partiets skatteplan:

Det vil vi ikke lægge os fast på otte år frem i tid

“Lige som Socialdemokratiet har vi ikke tal for, hvor mange offentligt ansatte, der skal være. Det vil vi ikke lægge os fast på otte år frem i tid, da det vil afhænge af Corona, sikkerhedssituationen i Europa og meget andet, som vi ikke kan forudse,” skriver De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov, i et sms-svar til Netavisen Pio.

Samme regnemetode som Finansministeriet

De Konservative har anfægtet de forudsætninger, som Finansministeriet har lagt ind i deres svar til finansudvalget i fredags. Men AE-Rådet mener, at Finansministeriets antagelser er de mest korrekte at gå ud fra:

Vi kører med standardantagelser

“Vi antager de samme ting som Finansministeriet. Vi kører med standardantagelser, og så vil man få et fald i beskæftigelsen, når man ligger langt under det demografiske træk (0,5 procent, red.). Vi forudsætter, at varekøbskvoten - hvor stor en del af det offentlige forbrug, der går til indkøb af varer - er den samme fremadrettet. At den ligger konstant. At vi ikke begynder at bruge færre penge,” siger Holme Andersen og fortsætter:

“Vi antager også i vores beregning, at lønningerne stiger fremadrettet. Så hvis lønsummen stiger, så vil det jo give færre ansatte,” forklarer cheføkonomen.

Under DR-duellen mellem de tre statsministerkandidater søndag aften fremhævede statsminister Mette Frederiksen netop svaret fra Finansministeriet fredag, der har regnet på, hvad det koster i jobs i den offentlige sektor at køre med nul-vækst: Det vil koste omkring 41.000 jobbet.

Pape: Socialdemokratisk skræmmekampagne

"Du lægger op til en nulvækst eller vækst på 0,1 procent. Det betyder fyringsrunder i den offentlige sektor," lød det fra Mette Frederiksen.

Søren Pape Poulsen, De Konservatives statsministerkandidat, mente, der var tale om "hokuspokus-tal" og en socialdemokratisk skræmmekampagne her kort før et snarligt valg.

socialdemokratisk skræmmekampagne

Venstres statsministerkandidat, Jakob Ellemann-Jensen, var under duellen også stærkt kritisk over for De Konservatives skatteplan. Han efterlyste i TV-duellen svar på, hvem det mere konkret er i den offentlige sektor, som De Konservative mener kan undværes.

Ellemann nævnte sin søns børnehave, og havde svært ved at se, at der kunne undværes pædagoger i sønnens børnehave:

"Jeg er næsten ked af at måtte give statsministeren ret her: Når jeg kommer ned i min fireåriges børnehave, så er det ikke sådan, at når jeg kikker rundt på pædagogerne siger: Ham der eller hende der behøver vi ikke at have."

Opdateret kl. 17.20 med Ellemann-citat

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

ja Søren Pape fører foran Ellemann, men vil 90 mandater pege på ham ?? og hvor står han om 5 uger, når der udskrives valg, hvis der gør, han fremlægger jo ikke sine tal og svar, så man kan forholde sig til dem. Og det hjælper ikke han sender sine partisoldater ud på facebook med angreb, han skal svare på den plan. Han er så strid selv mod andre, så han må selv leve op til egne krav ellers er han en tøsedreng. Ellemann er bare arrogant og perfid.

Helle. De 2 blå mænd glemte at fortælle hvad de lavede fra 2001-11 og fra 2015-19. 2% besparelse og det kommer igen.
Ole Kloster Simonsen

Omprioriteringsbidraget, der gjorde at alle måtte spænde livremmen ind, løbe hurtigere, blive frustrerede. Og der lød lettelse da nuværende regering med støttepartierne fik det droppet. TV 2 er blevet de blås forlængede arm. igen i aften har de en forkert historie. Mette F har sagt vi bliver nødt til som vort sundhedsvæsen har det, at drøfte hvad vi gør mht arbejdsmiljø og løn forhold, vi mangler folk. Det må vi tage alvorligt. Det er ikke det samme som at sige, nu får du højere løn fru Jensen. Det betyder, man i regeringens pulje til løn skal tage højde for beløbet. Og så er resten op til den danske model og deres forhandlinger m.m.

Jeg går og tæller på knapper, jeg kan ikke blive enig med mig selv om, hvorvidt Ellemann eller Pape er værst, de er i skarp konkurrence med hinanden om hvem der skraber bunden mest. Jeg ville ikke stole på hverken den ene eller den anden over en dørtærskel. De er så dumme at de tror de kan bilde vælgerne ind, at det er dem de først og fremmest tænker på. Godda' mand økseskaft.
Det har vist sig igen og igen, at de lover guld og grønne skove, men når vi ser resultatet så er både guldet og de grønne skove røget ned i lommerne på vennerne. Mens de dårligst stillede har fået det endnu værre.

Hvis tallene Mette F fremsagde er hokus pokus tal, så er finansministeriet og AE rådets økonomer hokuspokus fiduser. Såvel som TV 2 tillader sig at kalde Mette F for amatøragtig mht. de tal som de to instanser har fremlagt, de er ikke kede af det i det Konservative parti eller på TV 2. Måske Pape kunne oplyse hvad det så går ud på, når der skalspares to milliarder i den offentlige sektor hvert år i 8 år. Hvor skal der spares Pape SU.

Også til den med, at der bare lige skal spares 2 milliarder hvert år i 8 år, skal man lige huske den bagvedliggende salamimetode, at det er akkumulerende. Pape vil op på, at der årligt spares ca. 17 mia. i 2030 for at dække provenutabet ved de lovede skattelettelser, så besparelsen i årene er ikke 2 mia. pr år, men 2,4,6,8,10,12,14,16 mia. i forhold til nu frem til 2030. De fleste af disse penge går til at forsøde tilværelsen for de ca. 10% af befolkningen, hvis indkomst ligger over 550.000 kr. om året, og som nok langt hen ad vejen er sammenfaldende med Papes kernevælgerskare. Over en 10-årig periode taler vi om en svimlende omfordeling til disse grupper i størrelsesordenen 100 milliarder!!
Hvordan i himlens navn kan det være muligt at stille op til at være landets statsminister med en så gruppeegoistisk og asocial tilgang til, hvad en rimelig indkomstfordeling er, og hvad der er rimeligt at tilbyde de nederste indkomst grupper i samfundet.
I Papes forsimplede univers er de penge, man én gang er kommet i besiddelse i enhver forstand ubegrænset ens egne penge, og et udtryk for en højere retfærdighed. Men i et samfund er der en samfundskontrakt. hvor staten f.eks. værner om den enkeltes ejendomsret med en række regler, imod at samfundet opkræver skat og udfylder en række opgaver, herunder en justering af indkomstfordelingen, fordi markedsmekanismen langt fra tilsikrer en rimelig fordeling af de goder, som befolkningen i fællesskab frembringer. Det hedder velfærdssamfundet og er overordnet en meget god forretning for de fleste (Danmark ligger i top 10 blandt verdens rigeste lande), og nok i særlig grad de, der har fået sig anbragt mest gunstigt i værdistrømmen. Prøv at tænke på, hvis der ikke var et retssystem der ordnede tilsikrede ejendomsretten, så skulle enhver med mange besiddelser anskaffe en privat hær for at værne sig mod tyveri og man kunne kun kræve ret til et grundstykke ved med magt at holde andre ude.
Dette er grundlaget for vores sameksistens eller sammenhængskraft, og det er overhovedet denne overordnede orden der gør det helt nødvendigt, at nogle af de penge man tjener betales i skat for at finansiere fællesskabets aktiviteter.
Derfor er den bruttoløn jeg tjener ikke bare mine penge, det er de først, når skatten er betalt. Enhver der bor alene på en øde ø ved, hvad man kan udrette her, når der ikke er andre til stede. Her ville man helt holde egne værdier i egen lomme, men levede vi alle sådan, ville hele befolkningen lige netop overleve på eksistensminimum, der ville ikke være teknologi, sundhedsvæsen, transportmuligheder, eller akkumuleret kapital overhovedet.
Pape lider af en partiel huleboer erkendelse, der udspringer af banal grådighed; han kunne med fordel læse om samfundets rolle i forhold til den enkelte hos Rousseau, der allerede for 250 år siden på mange måder gennemskuede denne sammenhæng.

De borgerlige har i høj grad været succesfulde med at perpetuere udtrykket, 'skatteborgernes penge' det begreb dækker over en løgn. Der er ikke noget der hedder skatteborgernes penge, når først skatten er betalt er det samfundets penge.
Man antyder at pengene til stadighed tilhører skatteyderen. Det gør de ikke. Man råber op om skattelettelser, så lønmodtagerne kan beholde flere af 'deres egne penge'. Det er den værste gang sludder. Når der forhandles løn, har man i høj grad skatten med i beregningerne omkring niveauet af lønnen, den er indregnet i lønnen og skulle man betale mindre i skat, så skulle man også have mindre i løn, sådan.
Derfor er der ingen grund til skattelettelser, hverken for almindelige lønmodtagere og da slet ikke i toppen af samfundet. Journalisterne og TV-værter burde udfordre politikerne når de taler om 'borgernes penge'. Og så en gang til for prins Knud, skat er det vi betaler for at leve i et civiliseret samfund. Civiliseret, hmm, nå ja, sådan da.

Jeg er ganske enig. Den borgerlige retorik er fuld af floskler, som de forsøger at perpetuere (dejligt udtryk i øvrigt :-))
I farten tænker jeg f.eks. på tesen om, at offentlig produktion er mindre lødig end privat. Men alt hvad der udvirker nytteværdi er da produktion og værdiskabelse, således er privat ansatte sygeplejersker ikke en bønne mere produktive end offentligt ansatte ditto.
Ligeledes er "al ledelse af kvalitet privat". Sikke noget vrøvl. Privat ledelse, som af de borgerlige gennem new management, er forsøgt indført i det offentlige, er profitoptimerende og som sådan i ø i samfundet, der er suboptimerende, fordi kun værdier, der tæller med i salgsprisen medtages i ledelsens prioritering. Det grelleste eksempel herpå finder vi i kulbrinteindustrien, der aldrig har betalt en bøjet femøre for deres skadevirkning ved CO2 udledning og den samfundsskadelige virkning heraf. Mange værdier er nytteværdier, der ikke er en del af prisdannelse, f.eks. godt arbejdsklima, empati og social opbygning, og derfor er effekten af new management en jammerlig fiasko med afskaffelse af den menneskelige kontakt i plejesektoren til fordel for bureaukrati og opmålt tid til latterligheder og et arbejdsmiljø, hvor med medarbejderens faglighed og tilfredsstillelse ved arbejdet nedprioriteres til fordel for robottænkning.
Dertil kommer, at virksomheder der lever i et konkurrence begrænset område med monopolprofit direkte er skadelige for den samfundsmæssige optimering af resurserne og i indhold har karaktér af tyveri.
Den mest iøjnefaldende floskel er, at det skal kunne betale sig at arbejde, hvilket fører til en lind strøm af "arbejdsmarkedsreformer", hvis indhold er at sænke overførselsindkomster for også at presse mindstelønnen nedad. Dette slogan er reelt en omfordelingsteknisk øvelse, der skal skabe plads til skattelettelser (og omfordeling), men som i ingen måde gælder for i egne rækker.
Med Pikettys bog om kapitalismen fra 2012 har vi lært, at har man formue, vil afkastet uden arbejdsindsats være større end inflationen, hvilket vil sige, at man bliver rigere af at være rig i forvejen uden at røre en finger.
Ligeledes har vi et internationalt skattesystem, hvor en hær af advokater tjener store penge på at hjælpe store indkomster i skattely, hvilket vil sige at nogle virksomheder konkurrerer andre ud, bare fordi samfundet accepterer, at de snyder i skat.
Man har unægteligt det indtryk, at de floskulære udgydelser har samme målsætning, nemlig en berigelse af et mindretal i befolkningen.
Derfor vil jeg helt på linje med dig opfordre til et opgør med det borgerlige hykleri, der ligner et lumpent sammenrend styret af gammeldags grådighed. Det er ikke bare er samfundsskadelig for fattigrøvene, men, paradoksalt nok, også for overklassen selv. Tager man brødet ud af munden på menigmand mindsker man nemlig efterspørgslen på sit eget levebrød og dermed fattiggør man også sig selv.

Så fik vi debatten søndag aften.

Bournemouth tabte 9-0 til Liverpool!

Og allerede dagen derpå fyrede Bournemouth træneren!

På velfærdsområdet og økonomi vandt Mette Frederiksen 9-0 i forhold til Søren Pape! Og 2-0 i forhold til Jacob Ellemann!

På klimaområdet tabte Mette Frederiksen til gengæld 0-9 til såvel Pape som Ellemann!

Når CO2 afgifterne bliver lagt oven i Mette Frederiksens yndede “Putin inflation”, som hun dog klogeligt ikke nævnte med de ord i aftenens debat), ja, så kommer inflationen for alvor til at skabe fattigdom, arbejdsløshed og selvmord!

Hvis Mette Frederiksen skulle være så heldig at Putin taber krigen og der bliver fred i Østeuropa, ja, så har vi kun 15 års kamp forude for at få has på Mette Frederiksens selvskabte klima-inflation!

Hvis Mette Frederiksen elskede dansk landbrug lige så meget som hun elsker Ålborg Portland, ja, så havde den danske velfærdsstat måske en overlevelseschance!

Jacob Ellemann demonstrede viden om den offentlige sektor ved at omtale situationen set med egne øjne i sønnens børnehave!

Tænk hvis Søren Pape havde egne børn, egne unge mennesker, egne forældre?

Tænk en verden til forskel!

Og tænk hvis Mette aFrederiksen var født og opvokset på en jysk gård som nødvendig arbejdskraft fra en tidlig alder! I modsætning til at se på røgen fra Ålborg Portland set fra en parcelhus-have?

Tænk en verden til forskel!

Efter aftenens debat forstår man hvorfor minken røg i graven for Mette Frederiksen!

Efter aftenens debat forstår man hvorfor velfærds-Danmark røg i graven for Søren Pape!

Tilbage står vi med Jacob Ellemann! Ham kun 11% af danskerne ønsker som statsminister!

Klubfodbolds resultater kan skifte fra den ene dag til den anden!

Blot ved at skifte træner!

Det handler om psykologi, tæft, løsninger, erfaring, indlevelsesevne, mod, strategi, pædagogik, men mest af alt tillid, tillid, tillid!

At hente en helt ny træner ind udefra med stor erfaring og som har alles tillid, er ofte en valgt løsning!

Mette Frederiksen ønsker en regering hen over midten!

Lars Løkke Rasmussen virker i øjeblikket som den kommende træner!

Med en Jacob Ellemann som leder af Venstre, virker tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen som den eneste træner der kan få den nødvendige tillid fra Mette, Søren og Jacob!

Og de bestemmer slagets gang, når vælgerne har talt deres mudrede sprog!

Børn med forældre eller bedsteforældre på ventelister med alvorlige sygdomme, bliver mere og mere ulykkelige og deprimerede og udgør hovedgruppen af de psykiske udfordringer som sundhedsvæsenet står over for!

Børn i overfyldte vuggestuer, børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser udgør den næststørste udfordring for psykologer og psykiatere!

Begge problemstillinger hører vi aldrig om!

Den tredie største udfordring skyldes den manglende kommunikation og interkulturel forståelse børn imellem. De fælles danske sprog er oftere undtagelsen end reglen!

Og det sidstnævnte tør ingen af de 1000 psykologer nævne i deres fælles udtalelse!

Mette Frederiksen har nu forstået at den danske model ødelægger velfærdssamfundet! Det tog hende 10 år at indse!

Når det drypper på degnen, så tørlægges sygeplejerskerne!

19% færre ansøgninger til sygeplejerske i 2022 end i 2021!

Alt sammen Mette Frederiksens politik! Nu blev hun endelig klogere!

At det vi efterspørger - det belønner vi! Det lyder som Pape! Blot der står overskriften “ det private” foran!

Til gengæld var Jacob Ellemann med på ideen! Begrebet hed “tillæg til heltidsansatte” Resultatet er højere løn til sygeplejersker som vi mangler!

Alle mangler gas! Og sjovt nok stiger prisen!

Alle mangler el! Og sjovt nok stiger prisen!

I det borgerlige socialdemokratiske Danmark! Og i Sverige! Og i Norge! Og i Tyskland! Sjovt nok!

Men 8nyet kan stige i det offentlige! Kun udgifterne! Ifølge Søren Pape!

Der aldrig som Jacob Ellemann har hentet et barn i børnehaven!

Jacob Ellemann viste sig som en god far! Soldaten var skiftet ud med en omsorgsperson!

Og hvor det klædte den unge Ellemann, der smed noget af Fogh-attituderne og trådte i egen karakter!

Det Danmark vil se!

Jacob Ellemann vil ikke nedlægge børnehaver og pædagogstillinger. Han ville egentlig helst ansætte flere pædagoger! Men kampen om de borgerlige stemmer mod Søren Pape afholdt manden!

Men vent blot til han står med ansvaret og har flest forældrestemmer!

Ja, så er Ellemann en omsorgs-statsminister som kærer sig om børn, familier og pædagoger!

Til gengæld er Mette Frederiksen klar til at nedlægge dansk landbrug, præcist som minkerhvervet!

Hvordan skulle en cement-beton- socialdemokrat nogensinde kunne forstå hvor maden kommer fra!

Præcist som Pape ikke forstår hvor de små børn kommer fra?

Men Jacob Ellemann forstår begge dele!

Danmarks redning!

Præcist de slutninger som Lars Løkke kom frem til før han stiftede Moderaterne!

At lytte, at forstå, at lægge en strategi!

Jacob Ellemann er på niveau med Inger Støjberg!

Og snart kan den samlede trænerduo udtages!

Mandagstrænerne er klar til folketingsvalget!

Valget er ligetil!

Tillid, tillid, tillid!

Paris-aftalen gav Putin alle de grønne kort på hånden!

Og i øjeblikket spiller han sine kort ganske godt!

Alle danskerne mærker resultatet af Paris-aftalen!

Kun en bred træner-duo kan modstå angrebene fra Putin imod velfærdsstaten!

Trænernes svage sider træder tydeligere og tydeligere frem!

Hvor skal pengene komme fra i fremtiden?

Hvad skal vi leve af?

Hvad kan vi undvære i fremtiden?

Hvad er fundamentalt for livets fortsatte eksistens på jordkloden?

Endnu en flig i billedet af Mette, Søren og Jacob blev fjernet?

Fik du tillid til Mette, Søren og Jacob igennem hvad du så og hørte?

Forbrugertilliden led et knæk!

Tilliden til fremtiden led et knæk!

Men Jacob gav nogle håb!

Mette fik øjnene op for sygeplejerskers nødvendighed!

Søren Pape elsker endnu mere penge end tidligere!

Velfærdssamfundet på lang sigt går en ilde fremtid i møde!

Måske vælger Jacob at passe egne børn?

Måske vælger Søren Pape et direktør-job i det private?

Mette Frederiksen får formodentligt et job i FN for at redde de sultende i et tørkeramt afrikansk land!

Lars Løkke Rasmussen har analyser af alle kampsituationer, har strategi og ambitioner om et landstrænerjob!

Om Inger Støjberg peger på Lars Løkke Rasmussen er landstræneren udnævnt!

11 spillere der alle er på banen og har det samme mål!

Kan nå utroligt langt!

Imødegå inflation! Skaffe sundhed! Finde langsigtede bæredygtige fremstillingsmetoder i alle erhverv!

Glem alt om ambitiøse klimamål!

Folk dør allerede i tusindvis af klimamålenes konsekvenser!

Mette Frederiksen nedlagde et helt erhverv blot for at redde 20 nordjyder!

Folk dør som fluer i Rusland og Ukraine som følge af Paris-aftalerne!

450 milliarder koster Paris-aftalerne allerede den tyske regering!

Verden mangler gas!

Verden mangler strøm!

Snart mangler verden fødevarer!

Paris-aftale Mette lægger verden øde!

Et chef-job i FN imod hungersnød i Afrika, bliver hendes hidtil største karriere!

Tænk hvis Mette Frederiksen blot en gang i livet havde dyrket et økologisk æble eller en økologisk kartoffel!

Tænk!

De homoseksuelle springer ud overalt! At turde være den man er!

Nu sprang Jacob Ellemann endelig ud som familiefar der henter sin søn i børnehaven og bruger alle sanser! Og tør fortælle derom! Endda som partileder!

Modigt! Smukt! Tillidsfuldt!

Inger Støjberg har for længst sprunget ud som jyde, som dansker, som kvinde, som en der ved hvor pengene kommer fra, som en man kan stole på!

40.000 danskere i den offentlige sektor skal fyres! Ifølge finansministeriet! Ifølge Søren Pape!

Måske må Jacob Ellemanns barn sige farvel til sin mest elskede pædagog!

Inden barnet når i folkeskolealderen!

Tænk Jacob Ellemann som børnenes nye statsminister! En statsminister med intern viden, erfaring og indsigt!

Far!

Mor Mette lukker for børnenes mælk, youghurt, havregryn, frikadeller, makrelsalat, tomater, agurker….

Tilbage er ris fra Kina og tun fra Thailand!

Lars Løkke bliver kompromisets midter træner!

Blikket for en Christian Eriksen som målskabende midterspiller!

Med fremtiden som eneste mål!

“Det er jo helt vildt!”

Christian Eriksen får løn som fortjent! Sygeplejerskerne skal til at have løn som fortjent!

Økonomisk lærdom på første semester af ethvert økonomistudie!

Hr. Søren Pape! Fru Mette Frederiksen!

I Viborg! I Ålborg!

Måske går Jacob Ellemann lidt gladere ned i børnehaven mandag morgen!

Valget er dit!

Jacob Ellemann er sprunget ud som den han er!

Far!

Av for Søren

At kalde Arbejdernes Erhvervsråd for en “tænketank” er som at kalde Putins generaler for et upartisk råd…