Annonce

Mette Frederiksen aflyser 1. maj

Risikoen for uroligheder får statsministeren til at aflyse sin tale i Fælledparken.
Når det traditionsrige 1. maj-arrangement i Fælledparken i København bliver afholdt i år, bliver det uden en tale fra statsminister Mette Frederiksen (S). Det skriver Ritzau.

Socialdemokratiets formand siger, at hun ikke kommer til at holde tale i Fælledparken i København på Arbejdernes Internationale Kampdag, fordi der de seneste år har været uroligheder.

"Det er velkendt, at der i en del år desværre har været uroligheder i Fælledparken," siger Mette Frederiksen til Ritzau.

Ved 1. maj-arrangementet sidste år, cirka en måned inden Socialdemokratiet vandt regeringsmagten, måtte Mette Frederiksen afbryde sin tale på grund af tilråb og slagsmål foran scenen.

"Sidste år opstod slåskampe, som gik ud over børn på 14-15 år, der ellers bare var til stede, fordi de er politisk interesserede. Jeg har derfor besluttet, at jeg for nærværende ikke ønsker at tale i Fælledparken 1. maj," siger hun.

OK20 øger risiko for konflikt

1. maj falder i år formentlig oven i eller lige efter, urafstemningen blandt lønmodtagerne om de nye private overenskomster, hvilket ikke får risikoen for uroligheder til at blive mindre.

Debatten om overenskomsterne førte i 2017 til at faglige aktivister afbrød daværende LO-formand Lizette Riisgaards da hun holdt sin tale i Fælledparken.

Det har været afholdt arbejdernes internationale kampdag i fælledparken siden 1889.

Ideen til en kampdag opstod i Australien tilbage 1856, hvor fagligt aktive ville gøre opmærksom på kravet om en otte-timers arbejdsdag.

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvorvidt den ene eller den anden statsminister vil holde tale i Fælledparken den 1. maj er af mindre betydning. Urolighederne er nok et symptom på, at der er nogle i dette samfund, som ikke alene ikke føler sig inkluderede, men som føler sig direkte trådt på. Jobcentervæsnet og dagpengeforanstaltningerne har jo udviklet sig til rene torturinstrumenter, der ikke er dette samfund værdigt, og udviklingen i denne retning er sket under borgerlige regeringer. Det socialdemokratiske dilemma består i ikke at hæve røsten overfor de borgerlige, vel vidende, at udstrakte dele af deres eget vælgerkorps forfægter borgerlige- og anti-venstrefløjssynspunkter, men det er på den anden side tænkeligt, at de godt kan se problemerne, og finder det mere væsentligt at søge at gøre noget derved, snarere end at proklamere programpunkter for en skare mennesker i Fælledparken. Desuden har aktiviteterne på de sociale medier vist sig at være af langt større betydning end taler i fælledparken, som jo i sin tid spillede en rolle som en slags socialt medium, der i dag er udspillet. Megen politik foregår jo i det skjulte, netop på grund af tilstedeværelsen af politiske fjender overalt, som ingen fine fornemmelser har i forhold til at rulle demagogien ud i de borgerlige medier. Der er diskussioner, der ingen idé er i at tage, og hvor selve det at have den besluttende magt er nok - det er jo ligervis på denne måde, de borgerlige praktiserer politik. Til syvende og sidst handler politik om magt, og magtens tilvejebringelse handler vel om, hvordan tilliden til politikerne er fordelt. Denne tillid er ikke kun spørgsmål om at få anbragt pointer i den offentlige debat, men også, hvilke realiteter, der møder den enkelte i samfundet. Mildnes forholdenne for udsatte, skal de såmænd nok kvittere derfor på stemmesedlen - det behøver man ikke nogen taler i Fælledparken for at opnå.

Halvdelen af landets befolkning vil ET. Og anden halvdel vil noget andet.Der vil aldrig kunne føres en politik der tilgodeser BEGGE halvdele,uden det rammer den ENE halvdel. Så HVAD kan Mette Frederiksen overhovedet gøre/opnå ? Nærmest ingenting. Uden det på en eller anden måde vil føre til
noget der minder om "borgerkrigsagtige" tilstande. Det HAR altid været sådan at dem med pengene, HAR magten uanset. Og der er mange måder at have MAGT på,og mange måder at udvise den på. De rige "afleverer" ikke godvilligt bidder af deres rigmandsbeholdning, for at give til befolkningsgrupper der har så lidt at det knap rækker til det allermest nødvendige. Sådan landet ligger.

Ika vi snakker første Maj;-)
De rige?
Så 3F er nogle rige svin?
Måske du skulle komme lidt ud i den virkelige verden!

Mette fup er patetisk, hold da op hvor en kryster.
Hende og hendes SF regering.

Mette Frederiksen er fuldt ud i sin gode ret til at vælge andre byer til og Fælledparken fra. Det gjorde Nyrup og det gjorde Thorning. Folk kan ikke opføre ordentligt. Det synes jeg er ret bekymrende. Ballade har aldrig ført til nogen bedring. Og ja der er mange ting, der bør ændres og er sket under borgerligt styre. Men sådan er demokratiets vilkår. Vil man ændringer må man stemme på de partier der kan gennemføre dette.

det er sørgeligt at det er nødvendigt at holde 1.maj uden en statsminnister i fælledparken. På grund af udemokratiske FORKÆLEDE personer, der tror at DE ALENE skal styre verden. Hvor blev vores demokratiske kultur af !!!!!!

Meget forståeligt. Fælledparken 1. maj er tabt til anarkister, ballademagere og disses sympatisører, og vil formentlig være det mange år fremover. Ærgerligt, men sådan er det bare.

Ja Mette Frefetiksen fravælger også denne gang København til fordele for Jylland. Hun glemmer at Øresunds regionen er Danmarks eneste håb om at fortsat at være et høj indkomst land. Videns økonomien samler sig jo i Miga byer.

I øvrigt finder jeg den der udnævnelse af nogle til ballademagere malplaceret. Der er en del i dette samfund, som på berettiget måde ikke kan se stiltiende til, mens de og andre kommer i klemme i det offentlige maskineri, og som borgerlige regeringer med åbne øjne har kastet dette samfund ud i, og som socialdemokratiske regeringer ikke har fundet anledning til at ændre, dels af angst for egne vælgere, dels fordi de tildels har haft samme synspunkter derpå som de borgerlige. Intet af dette, som jeg her fremfører, vil vi få at se en socialdemokratisk minister til overhovedet at omtale i en tale, hverken i Fælledparken eller i Folketinget. Men det må jo stå klart, at én ting er, hvad de siger, en anden ting er, hvad de gør, og megen politik foregår jo uomtalt i medierne, vel ikke mindst fordi der bliver møllet så megen politik gennem vort parlamentariske system. Medierne går efter de letfattelige overskrifter, og i betragtning af, at arbejdsløshedslovgivningen omfatter 30000 sider lovstof, så er der ingen mennesker, der er i stand til at perspektivere nogetsomhelst - og det ved politikerne alt om. Det, de såkaldte "ballademagere" ved, er, hvordan det ser ud, set fra deres synspunkt - hvilket det borgerlige Danmark, inklusive De Radikale, ikke ønsker at høre om. Altså er der stadigt et publikum til partierne på den yderste venstrefløj, hvilket kun interesserer det borgerlige Danmark, når venstrefløjen har vokset sig så stor, at det får konsekvenser for regeringsdannelsen.

I ørigt er der et udsnit af befolkningen, som egentligt ikke tænker demokratisk, men som har den opfattelse, at kun det parti, de stemmer på, burde have lov til at være repræsenteret. Jeg har ikke mindst fundet den holdning blandt socialdemokratiske vælgere, men den findes utvivlsomt repræsenteret i andre partier. Det forhold, at venstrefløjen i hele efterkrigstiden har været parlamentariske partier, stiller slet ikke de borgerlige tilfreds, og heller ikke orthodokse socialdemokrater, som ikke ser dette som bevis på, at de pågældende partier IKKE er udenomsparlamentariske. Der ligger dybtliggende parlamentarisk tænkning bag den socialdemokratiske antikommunisme, som var relevant, dengang kommunisterne var en filial af Moskva, men som i dag ikke giver den samme mening. Selvfølgeligt er der Karsten Hønge-typer, som ikke rigtigt har forstået nytten af pragmatisme og det produktive i evnen til at kunne holde mund på de rigtige steder, og som af denne grund er ubrugelige for Socialdemokratiet. De fleste mennesker ønsker at leve en borgerlig tilværelse, så for grotesk samfundssnedkeri er der næppe basis for. Til gengæld er der basis for en vis mangfoldighed på danske præmisser, og i den sammenhæng skal samfundet ikke påvirkes i retning af monokultur. Deril kommer så hele udlændingespørgsmålet, som efter min opfattelse bør ses separat fra den nævnte problematik.

Arne@ kunne du ikke lave afsnit. Dine indlæg bliver mere lærenemme så.

Mette Frederiksen gider ikke med et gammelt ordsprog kaste perler for svin. Venstrefløjen og fagbosserne må få styr på deres tropper. Hun har min fulde opbakning her.

Læsenemme UPS. Sku der stå.😄

Hej Helle Walther, og tak for kommentaren!
Jeg har en søster, som i meget store bogstaver har forklaret mig netop det, du der beder om. Det er svært, når nu ens måde at tænke på kommer ud i form af helheder og sammenhænge,der skal ses under ét. Men jeg har, andetsteds, taget ved lære, og bestræbt mig på at strukturere mine skriverier, og også at forsyne mine afsnit med afsnitsoverskrifter. Egentligt kommer det sig af, at jeg er vant til meget hård læsning af professionelle lærebøger i, og artikler om, fysik, kemi og matematik, hvorfor jeg er tilbøjelig til at glemme, at andre ikke har den træning, jeg selv har oparbejdet gennem mange år. Som det endvidere fremgår af det, jeg skriver, har jeg ingensomhelst ambitioner eller hensigter om at være folkelig, men derimod at være loyal overfor det stof, jeg har sat mig for at formidle. Der er jo den mulighed, at du så mine skriverier som en intellektuel udfordring - men når jeg siger det, er det da muligt, at chefredaktøren vil sætte foden ned.

Fyr Mette og send hende på dagpenge!

Annonce