Annonce

Arbejdsgiverne skal holdes til ilden

Frygten for flaskehalse er overdrevet, og der er stadig masser af ledige hænder på arbejdsmarkedet. De grupper, der har været længe uden for arbejdsmarkedet, skal ind i varmen.
Den seneste tid er der kommet mange nye positive tal: Beskæftigelsen for lønmodtagere er steget med næsten 33.000 personer siden starten af 2014, og i Dansk Metal ligger bruttoledigheden på godt 4 pct. Skal de positive takter fortsætte, kræver det en stærkere indsats – ikke mindst fra arbejdsgiverne.

Der er nemlig en risiko for, at især industrien vil løbe ind i mangel på kvalificeret arbejdskraft, når opsvinget for alvor får fat, og opsvinget derfor bliver kvalt i flaskehalsproblemer.

Der er dog fortsat masser af ledige hænder, som søger forgæves efter et job, og det vil der være i de næste mange år. Det hænger sammen med, at den aktuelle produktion ifølge de økonomiske vismænd ligger hele 4,3 pct. under det strukturelle niveau, og at beskæftigelsesgabet er på 85.000 personer.

For at opsummere: Væsentlig forbedring, ja; missionen fuldført, nej.

Der er dog fortsat masser af ledige hænder, som søger forgæves efter et job, og det vil der være i de næste mange år.

De mange danskere, der mere eller mindre står permanent uden for arbejdsmarkedet, skal have et arbejde. De skal ind i varmen. De skal være en del af det kollegiale fællesskab.

Vismændene har selv gentagne gange advaret mod risikoen for, at en længere periode med lav vækst betyder, at de svage grupper får svært ved at fastholde deres job, eller de mister måske endda helt fodfæstet på arbejdsmarkedet. Erfaringen viser nemlig, at langtidsledige mister kompetencer efter længere tids fravær fra arbejdsmarkedet, og de får derved vanskeligere ved at komme tilbage i job. Så kan vi ende med en strukturel forværring og dermed en reduktion i økonomiens vækstpotentiale.

Arbejdsgiverne skal derfor holdes til ilden. De skal ikke kunne sortere de svagere grupper fra. De får nemlig svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, når arbejdsgiverne er kræsne.

Ikke alle har de nødvendige kvalifikationer til at honorere virksomhedernes høje krav fra første dag, men så længe virksomhederne ikke bliver holdt til ilden, får denne gruppe ikke muligheden for at vise, at de med en hjælpende hånd fra gode kolleger og en målrettet efteruddannelse ret hurtigt kan mestre det pågældende job. Virksomhederne har allerede adgang til et godt redskab: opkvalificeringsjobbet, hvor den ledige bliver ansat ordinært, mens virksomhederne får støtte til den nødvendige opkvalificering. Nu skal virksomhederne tage redskabet i brug.

Udfordringen er at tage flaskehalse i opløbet. Flere unge skal gå den faglærte vej, og det kræver, at virksomhederne opretter langt flere praktikpladser.

Det siger sig selv, at produktionen kun kan følge med efterspørgslen, hvis virksomhederne har adgang til den rigtige arbejdskraft. Derfor vil tegn på flaskehalse på nuværende tidspunkt være meget uheldigt.

Derfor er det også positivt, at frygten for flaskehalse er overdreven. De seneste syv kvartaler har budt på fremgang i industriens beskæftigelse, men den ligger fortsat markant under før-krise-niveauet, og kun 3 pct. af virksomhederne i industrien angiver, at mangel på arbejdskraft vil blive begrænsende for produktionen i 2. kvartal 2015.

Hvis der er rift om arbejdskraften, skal det i sidste ende slå ud i stigende lønninger, da virksomhederne vil konkurrere om den begrænsede arbejdskraft ved at tilbyde stadig højere løn. Virksomhederne oplever dog ikke et opadgående pres på lønnen – hverken blandt arbejdere eller funktionærer. Tal fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at industriens lønninger for arbejdere således blot steg 1,3 pct. i 4. kvartal 2014 mod 1,5 pct. i 3. kvartal 2014, jf. figur 1. Funktionærernes lønninger steg 2 pct. i 4. kvartal 2014 mod 2,3 pct. kvartalet før.

Figur 1. Lønstigningstakter i industrien for hhv. arbejdere og funktionærer, pct.
lønstigning metal
Kilde: DA’s KonjunkturStatistik

Der er derfor intet, der tyder på, at danske industrivirksomheder risikerer at løbe ind i flaskehalsproblemer foreløbigt. På nuværende tidspunkt er dansk økonomi stadig så underdrejet, at højere efterspørgsel sagtens vil kunne modsvares af øget produktion. Industrivirksomhedernes problem er fortsat den lave økonomiske aktivitet – ikke problemer med at tilfredsstille den begrænsede efterspørgsel.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er en risiko, der skal tages alvorligt, og som bestemt ikke kan udelukkes på længere sigt. Udfordringen er at tage flaskehalse i opløbet. Flere unge skal gå den faglærte vej, og det kræver, at virksomhederne opretter langt flere praktikpladser. Jobrettet efteruddannelse skal derudover sikre arbejdsløse og beskæftigede i andre fag de nødvendige kompetencer til at matche de stigende kompetencekrav i industrien.

Med de gode jobudsigter i industrien vil disse tiltag slå to fluer med ét smæk: Virksomhederne vil kunne sige ja til alle ordrer, og flere vil få en god karrierevej i industrien. Skal vi ikke bare komme i gang?

 

Allan Lyngsø Madsen er cheføkonom og Mikkel Skydsgaard er økonom, begge i Dansk Metal.

"Faglige talknusere" er en fast analyseklumme på Netavisen Pio, hvor fagbevægelsens regnedrenge og -piger analyserer tidens økonomiske og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Bidragene kommer ugentligt fra LO, Dansk Metal, FTF, 3F, FOA og HK.


Flere artikler om emnet