Borgerlige angriber naturfredningsforening: "Kommunistisk dækorganisation"

Danmarks Naturfredningsforening bliver af borgerlige politikere og stemmer beskyldt for efterhånden at opføre sig mere som et parti end en organisation.
Foto: Miljø- og Fødevareministeriet
Venstres tidligere justitsminister Søren Pind kalder det en "ren kommunistisk dækorganisation." Partifællen og folketingsmedlemmet Kristian Pihl Lorentzen taler om "et fundamentalistisk naturparti." Og den konservative rådmand på Frederiksberg, Nikolaj Bøgh, mener, at de agerer "mere og mere som venstrefløjens forlængede arm."

De tre borgerlige profiler udtrykker hver for sig mere eller mindre skepsis over for Danmarks Naturfredningsforenings (DN) politiske gøren og laden.

Det skriver Berlingske.

Som konservativt medlem af DN undrer Nikolaj Bøgh sig ikke mindst over DN's kampagne mod et større boligbyggeri på Amager Fælled i nabokommunen København.

DN er modstander af byggeriet af den såkaldte Fælledby i den sydlige ende af fælleden.

Nikolaj Bøgh henviser til, at DN konsekvent omtaler byggefeltet oven på en gammel losseplads som "Lærkesletten." Akkurat som DN ifølge ham bruger tal om naturen i København "lidt kækt."

I kampagnen har DN oplyst, at der fra 2011 til 2018 blev 14 procent mindre natur pr. københavner. Men reelt er det udtryk for, at der er blevet flere københavnere om den samme natur.

For tæt på Enhedslisten?

Akkurat som Kristian Pihl Lorentzen og Søren Pind ser Nikolaj Bøgh en forbindelse mellem DN's præsident, Maria Reumert Gjerding, og den politiske venstrefløj.

Før Maria Reumert Gjerding i 2018 blev præsident for DN, sad hun i tre år i Folketinget for Enhedslisten som blandt andet ordfører for miljø og landbrug, akkurat som hun før det i en årrække var miljø-, klima- og landbrugspolitisk rådgiver for Enhedslistens folketingsgruppe.

Ikke noget personligt imod Maria

 

"Jeg har ikke noget personligt imod Maria, men der ligger et signal i, at man tager en politiker fra den alleryderste venstrefløj og gør til leder. Det sender ikke et signal om at ville det brede og tværpolitiske," siger Nikolaj Bøgh til avisen.

Pind er på pinden

Akkurat som Nikolaj Bøgh langer Søren Pind ud efter DN. Det skete senest i forbindelse med, at DN roste Enhedslistens landbrugsudspil.

Ifølge Enhedslisten skal over en femtedel af det danske landbrugsareal omlægges til skov, vild natur, græsarealer og energiafgrøder.

Men ifølge Landbrug & Fødevarer vil planen betyde, at "man afvikler i omegnen af 25.000 arbejdspladser og nedsætter eksporten med 20 milliarder."

Vil smadre Danmark

"Tænk: et tidligere medlem af Enhedslistens folketingsgruppe synes, Enhedslistens politik er fantastisk - der i øvrigt vil smadre Danmark," skriver Søren Pind på Twitter.

"DN er nu blevet en ren kommunistisk dækorganisation. Virkelig en skam."

placeholder

S: Mærkelige positioner

I Københavns Kommune undrer Socialdemokratiets politiske ordfører, Jonas Bjørn Jensen, sig ikke mindst over DN's måde at føre kampagne på.

Fundamentalistisk i forhold til naturen

Jonas Bjørn Jensen vil dog ikke kalde DN et fundamentalistisk naturparti og mener heller ikke, at DN politiserer mere, "end FDM gør for at sikre parkeringspladser". Men han tilføjer, at DN "agerer fundamentalistisk i forhold til naturen."

"De indtager nogle mærkelige positioner," siger han til Berlingske med henvisning til, at DN beskriver naturen på en gammel industrigrund syd for Valbyparken som vild og unik.

DN kritiserer, at der bliver anlagt solceller på grunden, der af foreningen bliver omtalt som "Valby Enge". Hvilket Jonas Bjørn Jensen kalder "populisme og skønmalerier."

placeholder

På naturens side

Maria Reumert Gjerding afviser kritiken overfor Berlingske.

"DN er en bred folkelig og partipolitisk neutral forening, der altid står på naturens side," understreger hun.

"At være partipolitisk neutral indebærer, at når der kommer et udspil fra Venstre om at bruge fem milliarder kroner på at omlægge landbrugsjord til natur, så roser vi det. Når Dansk Folkeparti vil gøre ti procent af havet til beskyttet natur, så roser vi også det. Ligesom vi roser Enhedslisten for at ville tage landbrugsjord ud af produktion for at skabe mere natur."

Carsten Rahbek, der er professor i biodiversitet på Københavns Universitet, kalder det "den nemme historie", at Maria Reumert Gjerding kommer fra Enhedslisten, og "ergo må det være sådan med hende."

Kontroversielle i naturkredse

"Men hvis vi ser på, hvad hun har gjort, så har hun indgået aftaler med både landbruget og fiskeriet. Aftaler, der har været kontroversielle i naturkredse," siger han til Berlingske.

"Aftaler med landbruget kan man ikke ligefrem kalde Enhedslisten-politik. Aftaler med fiskeriet er heller ikke nødvendigvis venstrefløjspolitik."

Aftalen fra 2019 med landbruget hedder "Fælles løsninger – for natur og landbrug", mens aftalen med fiskeriet fra i år handler om at frede ti procent af det danske hav.

Som han ser det, er Maria Reumert Gjerding en pragmatiker, der "breder sig ud over det politisk spektrum."

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Maria Gjerding er såmænd ikke specielt venstreorienteret og progressiv i naturpolitiske sammenhænge. Gid det var tilfældet! Jeg er selv lokalformand for DN i Albertslund og opfatter hende bestemt ikke som særlig venstreorienteret.

Enhver der har sat sig bare en lille smule ind i tingene, vil erkende, at der er nødvendig med en paradigmatisk omlægning af vores kultur, forbrug, fødevareproduktion og naturprioriteringer, hvis verden skal være et godt sted at leve for levende væsener det næste lange stykke tid.
Det intensive konventionelle landbrug baseret på svineproduktion. er den største naturødelægger, miljøødelægger og CO2-kilde. Og det skal simpelthen laves om på. Vi er verdens mest opdyrkede land og landbruget producerer hovedsagelig animalske fødevarer (svinekød og mejeriprodukter) til langt over 20. mio. mennesker, hvor vi kun er knap 6. mio. Og den danske natur og det danske miljø betaler prisen. Det landbrugt der højst bidrager med 4 pct. af BNP og 4 pct. af valutaindtjeningen (ja de siger over 12 pct, men glemmer at modregne importen af foderstoffer, maskiner, diesel og benzin m.v.) - Det har ikke noget at højre- eller venstre orienteret. Sådan er det!

Poul Evald Hansen
Albertslund

Hvis du mener at Danmark kun skal producere fødevare til eget forbrug, må det vel betyde at den import Danmark har af industri- og fødevare, vi har brug for fra andre lande, skal stoppe da det du skriver vel skal forstås således at hvert enkelt land er selvforsynet med egne produkter af industri- og fødevare.

Hvorfor realitetsbehandler i ikke påstanden om tab af 25.000 arbejdspladser og 10 mia kroner i eksport?. Alle ved hvordan dansk landbrug forfalsker tal og statestik.

Helga Nyboe, det er da en god ide at realitetsbehandle landbrugets påstande. Det samme burde man nok gøre med forslaget fra enhedslisten om inddragelse af 508.000 hektar landbrugsjord til skov og vild natur for nedbringe den globale påvirkning af CO2 på klimaet. Danmark udgør 0,075% af jordens befolkning så mon ikke det bliver svært at beregne den indvirkning enhedslistens forslag har på det globale klima.

Som naturFREDNINGsforening er det da DNs pligt at arbejde for mere fredet natur og imod affredninger, som fx den på Amager Fælled. Det uanset hvem, som måtte ståi spidsen for foreningen.

Som naturFREDNINGsforening er det da DNs pligt at arbejde for mere fredet natur og imod affredninger, som fx den på Amager Fælled. Det uanset hvem, som måtte ståi spidsen for foreningen.

Som naturFREDNINGsforening er det da DNs pligt at arbejde for mere fredet natur og imod affredninger, som fx den på Amager Fælled. Det uanset hvem, som måtte ståi spidsen for foreningen.

Annonce