Bred politisk aftale om øremærket barsel

“En pligtopgave fra EU,” lyder det fra fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister.
Foto: Colourbox
Lov om øremærket barsel blev fremsat inden jul. Nu er den igen til debat.
Regeringen er sammen med Venstre, SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om, hvordan EU’s direktiv om øremærket barsel skal gennemføres i Danmark.

Aftalen om barselsorlov til indebærer, at der sikres en ligelig fordeling af barselsorlov mellem mødre og fædre, så mor og far som udgangspunkt får 24 ugers orlov hver efter barnets fødsel.

For lønmodtagere vil ni ud af de 24 orlovsuger være øremærket mænd som følge af EU’s orlovsdirektiv.

LGBT+familier får nye rettigheder

Med den politiske aftale bliver solofædre ligestillet med solomødre i forhold til antallet af orlovsuger efter fødslen, så begge får 46 ugers orlov hver.

Samtidig vil soloforældre få mulighed for at overdrage en del af deres orlov til et nærtstående familiemedlem. Endelig får LGBT+-familier med aftalen mulighed for at fordele orloven mellem op til fire forældre.

Selvstændige er således ikke omfattet

Kun lønmodtagere omfattes af aftalen om øremærket barsel. Selvstændige er således ikke omfattet.

Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Henrik Møller understregede mandag over for Netavisen Pio, at EU-direktivet alene handler om lønmodtagere, og at Socialdemokratiet ikke finder grund til at “overimplementere EU-direktivet eller aftalen mellem Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening.”

De nærmere regler for overgangen fra de nuværende barselsregler til den kommende øremærkede barselsmodel fastlægges i forbindelse med udmøntningen af den politiske aftale. Den politiske aftale udmøntes i et lovforslag, der ventes fremsat inden udgangen af i år.

Det oplyser Beskæftigelses- og ligestillingsministeriet i en pressemeddelelse.

Ønske om at flere fædre tager mere orlov 

Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfaye (S) betegner den øremærkede barsel til mænd som en “pligtopgave fra EU”:

sammen med en bred kreds af Folketingets partier har fundet et balanceret svar på en pligtopgave fra EU

“Jeg er glad for, at regeringen sammen med en bred kreds af Folketingets partier har fundet et balanceret svar på en pligtopgave fra EU.” 

“Regeringen har et klart ønske om, at flere danske fædre skal tage mere orlov, og at orlovsreglerne samtidig bliver så fleksible som muligt.”

Han mener, at især børnene vinder med aftalen om øremærket barsel: 

“Det gavner fædre, mødre og i særdeleshed børnene, når begge forældre kan være sammen med børnene tidligt i livet.”

Mattias Tesfaye tilføjer, at regeringen helst havde set, at EU blander sig uden om, hvordan man i Danmark afholder barselsorlov.  

“Når det er sagt, synes jeg, at vi er landet på en god model, som sikrer bedre fordeling af orlov mellem mor og far, men samtidig fastholder mest muligt fleksibilitet for familierne.”

V: Vi har trukket regeringen i borgerlig retning 

Hos Venstre, der som det eneste borgerlige parti er med i aftalen, understreger man, at man med aftalen har trukket forslaget i en mere blå retning:

“Venstre er med i aftalen om øremærket barsel, fordi vi netop sikrer en minimumsimplementering af EU-direktivet.” 

Venstre har som det eneste borgerlige parti trukket regeringen i en mere borgerlig og liberal retning

“Med aftalen implementerer vi principperne bag den aftale, som arbejdsmarkedet parter lavede i september. Venstre har som det eneste borgerlige parti trukket regeringen i en mere borgerlig og liberal retning,” siger ligestillingsordfører Fatma Øktem (V) og beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V), der uddyber:

“Vi har bl.a. forhindret, at øremærkningen blev sat højere end ni uger til mor og far, som de røde partier ellers ønskede. Og vi har fået sat det aftryk, at selvstændige ikke skal omfattes af de nye regler. Venstre har ønsket at fastholde en minimumsimplementering, som sikrer mest mulig frihed og valgfrihed til mor og far.”

Radikale: Historisk

Hos De Radikale er ligestillingsordfører Samira Nawa anderledes begejstret over aftalen om øremærket barsel:

I Radikale Venstre er vi ovenud glade for denne historiske aftale

“I Radikale Venstre er vi ovenud glade for denne historiske aftale. Fædrebarsel er afgørende for ligestillingen. Det giver fædrene en rettighed til at være sammen med deres helt små børn, og det giver mødrene bedre muligheder for løn, karriere og pension. Samtidig giver vi nu LGBT+-familier bedre rettigheder.”

På Twitter betegner Samira Nawa dagen for aftalen om øremærket barsel som "historisk":

placeholder

 

Rød glæde

SF’s ligestillingsordfører Astrid Carøe er mindst lige så begejstret:

Jeg er både glad og stolt over resultatet

“Jeg er både glad og stolt over resultatet. Aftalen gør op med nogle store skævheder og ligestiller forældrene efter fødslen. Fædrene får samme rettigheder som mødre har haft i årevis, og børnene får mere tid med far.”

Ligestillingsordfører hos Enhedslisten, Pernille Skipper, håber at aftalen vil medføre større ligeløn mellem mænd og kvinder:

Samtidig kommer det til at betyde langt større ligeløn

“Den her aftale er forhåbentlig første skridt mod en kulturændring, hvor fædre er en større og mere aktiv del af deres børns liv. Samtidig kommer det til at betyde langt større ligeløn og mere lige muligheder for fremtidens kvinder og mænd. Det har skabt stor debat, ja, men jeg er sikker på, at det vil betyde positive forandringer.”

"Efter mange års ulighed får mænd og kvinder nu de samme rettigheder," skriver Skipper begejstret på Twitter:

placeholder

 

I januar 2019 blev orlovsdirektivet vedtaget i EU. Direktivet gælder for lønmodtagere. Med direktivet øremærkes ni ugers forældreorlov til begge forældre.

EU-orlovsdirektivet skal være indført i de enkelte medlemslande senest den 2. august 2022.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

placeholder

Kommentarer

Jeg fatter ikke hvorfor EU skal blande i alle mulige og umulige ting. De burde for det meste blande sig udenom, som nu i dette tilfælde med barselsorlov.
EU skulle absolut også blande sig i vores tidsregning og gennemføre sommertiden - en katastrofe som efterhånden er erkendt, men har man rettet op på katastrofen? Næh, om få dage skal vi stille urene tilbage igen, og så kan det endelig blive normalt morgenlyst igen.
Vi skulle partout også alle belemres med hundrede tusinder velfærdsmigranter. Merkel skulle nok klare dem/det. Det gjorde hun bare ikke, men hvornår bliver de sendt hjem igen? Foreløbig er det eneste der er sket, at vi har fået en unødvendig stramning af barselsreglerne.
Se, det kunne de klare. Resten, herunder vigtigere ting, blæser i vinden.

Der er intet nyt under solen i, at love mod forskelsbehandling, beskyttelse mod diskrimination, for ligebehandling og ligeløn osv., først bliver gennemført i Danmark af skiftende regeringer, når EU har talt med meget store ord, at nu skal vi leve op til vores forpligtelser. Da jeg var yngre, troede jeg mest, at EU var til for at støtte landmænd, lave handelsaftaler og gå op i, om agurker var krumme. Nu ved jeg bedre, for uden EU var Danmark rettighedsmæssigt (endnu mere) et U-land. Hvilket så fint illustreres af, at vores ligestillingsminister omtaler en ny lov, der sikrer mænd ligestilling ift. barsel, som en pligtopgave. Her er det ikke lysten, der driver værket, må man forstå. Som protest fik de så sendt prekariatet ned af floden, så de - igen - ikke sikres sammenlignelige vilkår. We are not impressed ...

Kommentar:

Hvornår begynder borgerne at fravælge politiske tiltag, hvor Regeringen og EU blander sig i, hvordan familierne selv planlægger eksempelvis orlog...

VI er efter min mening på vej mod kommunistiske tiltag, som man ser rundt om i verden...

God Aften,
Erling Drews...

Temmelig enig, desværre.

Familierne kan bare fravælge barsel for den ene eller for begge parter.... Frit valg for den enkelte familie!

Så længe der KUN er tale om en rettighed og IKKE en pligt, er der INTET at fejre!

Annonce