Debat: lovgivningen skal ændres fundamentalt for at løse migrations-problemerne

Vi skal erkende, at vi ikke har fundet en holdbar løsning overfor den majoritet af muslimer, der ureflekteret ønsker at leve efter islamiske værdisæt, mener Nyt Centrum-Venstre.
Foto: Colourbox
Ikke underligt har Støjberg-sagen fyldt meget i medierne med heppekor på begge sider. En klar dom har imidlertid sat et juridisk punktum.

Rigsretten har talt og det er kontraproduktivt ikke at tage dommen til efterretning og komme videre.

Det er ikke en farbar vej at bryde loven, for at opnå politiske mål. Energien skal lægges i at ændre lovene i en retning, som er mere i sync med befolkningen.

På den længere bane kan Inger Støjberg dog stadig blive en vigtig aktør, fordi hun har stort personligt mod.

Desværre har vi en ensidig medieverden, der holder hånden over dem, som enøjet betragter alle fremmede kulturer som ofre.

Man går benhårdt til de danskere, der advokerer for danske normer, værdisæt og interesser. Den hidtidige symbolske politiske kamp med at gå til kanten må gerne gå i graven.

Vi kan simpelthen ikke løse migrations-problemerne, hvis vi ikke ændrer fundamentalt på lovgivningen.
 

Samfundet kan ikke håndtere indvandrere med islamiske værdier

Nyt Centrum-venstre mener, at vi i Danmark skal tage bestik af situationen, og erkende at vi ikke har kunnet finde nogen holdbar løsning overfor den majoritet af muslimer, der ureflekteret ønsker at leve efter islamiske værdisæt.

Erfaringsmæssigt ender alt for mange børn med islamisk baggrund i en utaknemmelig modkultur eller direkte kriminel løbebane.

Vores skole-, socialsystem og samfundet i det hele taget, har ikke været i stand til at håndtere indvandrere med islamiske værdier.

Desværre har vi også en forskerkultur, der har set det som et ædelt formål, at nedtone problemerne med Islam i Danmark.

Tidens fylde kommer ikke til at løse problemerne. Der er ganske vist en smule frafald fra de ortodokse miljøer. Men demografien trækker desværre kraftigere i en anden retning.

Assimilerede muslimer får færre børn end etniske danskere, fordi de har svært ved at finde en partner, der tør binde an med at stifte familie.

Integrerede muslimer får lidt flere børn end etniske danskere, hvilket ikke det helt store problem på grund af føromtalte frafald.

Men hvad angår de segregerede muslimer med rendyrkede islamiske værdier, så får de betydeligt flere børn end de to andre grupper.

Woke-medier bilder sig selv ind, at problemerne vil løse sig selv hen ad vejen.

Den massive indoktrinering i det ortodokse muslimske miljø gør, at frafaldet er så lille, at denne gruppe vokser.

I Danmark er andelen af muslimer kommet op på mere end 5%, og det er vigtigt af denne andel ikke stiger yderligere. Feel-good liberale, livsstilssocialister og woke-medier vil ikke forstå dette.

De håber eller bilder sig ind, at problemerne vil løse sig selv hen ad vejen.

Derfor skal der dannes en koalition af partier, der kontinuerligt tør implementere den nødvendige lovgivning, uanset hvordan det fordelingspolitiske flertal ellers måtte se ud.

Flygtningekonventionen Artikel 3 siger: De kontraherende stater skal anvende denne konventions bestemmelser på flygtninge uden nogen forskel med hensyn til race, religion eller oprindelsesland.

Denne artikel bliver vi nødt til at befri os selv fra, da den er kimen til at ødelægge vores frie samfund, som vi har opbygget siden oplysningstiden.

FN-konventionerne og Marrakesh-aftalen fungerer desværre, som trojanske heste i forhold til at indføre Islam i de vestlige lande.

Vi skal altså have et generelt stop for indvandring og flygtninge fra de muslimske lande.

Kun i særlige tilfælde skal dette afviges, nemlig i de situationer, hvor assimileringspotentialet er åbenlyst. Der findes nemlig aktivister, der har sat deres liv i pant, når de kæmpede for vestlige værdier.
 

Venstrefløjens multikulturelle fatamorgana

Venstrefløjen har i årtier dyrket et multikulturelt fatamorgana.

Sagen er, at i sin essens er Islam en dominant og intolerant mono-kultur.

Vi står overfor et valg; skal Danmark være revir for muslimer, der ikke ønsker at leve med danske værdier? 

Antallet af ikke integrerede muslimer er allerede så stort, at muligheden for at etablere assimilerende rammer for muslimske børn, simpelthen er ved at løbe os af hænde.

Der findes et betydeligt mindretal af assimilerede og velintegrerede muslimer, som fungerer fint i Danmark.

De fylder af gode grunde meget i danskernes bevidsthed. Vi omgås de velintegrerede i arbejdslivet, og hvad de assimilerede angår også i privatlivet.

Majoriteten af muslimer, som er mindre godt integreret eller direkte fjendtlige over for vores kulturelle værdier, har ”gammeldanskerne” ingen personlig omgang med. Men de dukker ubønhørligt op i nedslående avisartikler, arbejdsløsheds- og kriminalitets- statistikker mm.

Utaknemmelig modkultur svækker  sammenhængskraften i samfundet.

Modkulturen kan antage flere ansigter, det kan være lige fra voldsparate hadefulde mænd til unge kvinder, der stolt poserer med niqab på uddannelsessteder og i det offentlige rum. Utaknemmelig modkultur svækker om alle omstændigheder sammenhængskraften i samfundet.

Bemærk, at det ikke er et spørgsmål om, at kunne lide muslimer eller ej, vi er jo alle mennesker.

Men som samfund er vi i vores gode ret til, at beslutte os for, at fremme en sekulariseringsproces.

De tiltag, som vi skal tage mod ortodoks islam, skulle gerne ændre på de kulturelle magtstrukturer, så integrerede og assimilerede muslimers liv bliver mere frie.

Desværre spiller assimilerede muslimer for nuværende ingen rolle overhovedet, i det organiserede liv indenfor Islam.

Ortodokse muslimer viderefører insisterende deres islamiske kultur fra hjemlandet. Dokumentarfilmen Reformisten har tydeligt afdækket problematikken.
 

Ingen hjælp at hente fra fremtiden

Flygtningestrømmen af muslimer med stagnations-kultur i bagagen har længe været et ubehageligt dilemma i Europa.

Kristne og livsstilssocialister, som har været drivkraft i en alt for åben flygtningepolitik bedes bemærke, at Den Barmhjertige Samaritaner ikke tog den nødstedte med hjem, men førte ham til et herberg, hvor han tog ansvar for pleje og husly.

I Nyt Centrum-venstre ønsker vi at hjælpe flygtninge tilsvarende, men flygtningene må i vores optik fysisk søge til lande indenfor deres egen kulturkreds.

Opgøret med Artikel 3 er baseret på erfaring. Et klart flertal af muslimer har nægtet, at assimilere sig ind i vores samfund, og er derfor blevet en kronisk belastning for vores sammenhængskraft.

Socialdemokratiets forslag om at lægge asylbehandling i et land udenfor Europa, stødte på stor modstand i islamiske lande.

Den påfaldende modstand fra de islamiske lande afslører, hvad der er på spil.

De muslimske lande holder kollektivt hinanden fast på, at de ikke vil samarbejde om oprettelse af ”herberger” i deres lande. De muslimske lande har kollektivt en stor interesse i at muslimer flytter/flygter til Europa.

Et klart flertal af muslimer har nægtet, at assimilere sig ind i vores samfund

Mellemøsten er indenfor de sidste 50 år blevet overbefolket, når man sammenholder det med landenes ringe produktivitet. Islamiske lande har hverken bidraget med opfindelser eller videnskab de seneste 200 år.

De er indbegrebet af stagnation indenfor uddannelse og udvikling.

Olieindtægterne har både været en velsignelse og forbandelse for Mellemøsten - Vestens rolle pynter ikke i det regnskab.

Enorme summer er spenderet på luxusforbrug og våben. Virksomheder og sekulære universiteter, hvad skulle de dog med det skidt?

Den retfærdige Gud har jo givet dem det sorte guld. Efterhånden som olieindtægterne falder bort, vil nedgangen i levestandard udløse borgerkrige.

Taberne af disse krige vil forsøge at flygte til Europa, hvor de vil insistere på videreføre den religiøse livsstil, som dybest set har eroderet deres egne lande. Syriensflygtningene er det bedste eksempel på denne proces.

Jens Baj er folkeskolelærer, underviser i samfundsfag og kristendom og er formand for det Islam-kritiske parti 'Nyt Centrum-Venstre'.


placeholder

Kommentarer

Danmark er et demokrati og religionsfrihed er en fundamental ret indskrevet i grundlovens paragraf 67 https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/grund...

Så Nyt Centrum-Venstre våde drømme om et homogent kristen hvidt samfund kræver en ændring af grundloven og nedlæggelse af demokratiet i Danmark med en person med et "stort-mod" som fører.

- Det bliver spændende at se det udført - Alt i mens verden drøner videre uden om Danmark.

Verden er under forandring. Og det kan intet stoppe.

Ja Jeppe "Verden er under forandring" men ikke altid til det bedre.

Kære Jeppe Lindholm
Tak for din grundlovslektion. Grundloven er uhyre interessant, idet den diskriminerer muslimers magt i Danmark. Danmark er et kristent land i medfør af grundloven, hvoraf det fremgår, at den evangelisk-lutherske kirke skal understøttes af staten, jf. 4, og at statsoverhovedet skal tilhøre den evangelisk-lutherske kirke, jf. § 6. Der er altså i grundloven et forbud mod at Danmark må være muslimsk. Islam er forresten en ideologi, og ikke en religion, jf. Koranen.

Derfor er det helt tosset, at vi har importeret så mange muslimer til Danmark, når grundlovsgiverne klart og tydeligt forbød muslimer magten i Danmark.

Med venlig hilsen
Peter Jensen

Grundlovens par. 67 indeholder jo en begrænsning eller to på religionsdyrkelsen:
"...dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden."
Sædelighed betyder her "god opførsel" efter danske sæder/normer og skikke, hvilket mange jurister ikke er klar over (ordet skiftede nemlig betydning i 1880'erne). Muslimer skal altså opføre sig ordentligt.
Mange suraer i koranen kan ikke læses højt fordi det ville være en overtrædelse af straffelovens paragraf 266b (racismeparagraffen).
Grundlovens par. 68 gør i øvrigt halal-afgifter ulovlige.
Så lidt skyts mod islam er der dog at hente i vores lovgivning.

"Nyt Centrum-Venstre våde drømme om et homogent kristen hvidt samfund"

Jens Baj taler om sekularisering, ikke om kristent overherredømme. Desuden taler han om helt reelle problemer med islamiske modkulturer, ikke om folks hudfarve. Du angriber med andre ord en stråmand, du selv har bygget op, hvilket desværre ikke er særligt overraskende.

Hvis Jeppe Lindholm havde læst NCVs politiske program ville han vide, at NCV allerede har forholdt sig til Grundloven. Alle er naturligvis velkomne til at orientere sig om NCVs Vestlige frihedsværdier på hjemmesiden: https://www.ncv.dk/vestlige-frihedsvaerdier

Har I ikke tid til den store tur, så er vores kommentarer til Grundloven her:
NCV ønsker at komme i dialog med andre partier, som også ser behovet for at Grundloven opdateres til det 21. århundrede. Da Grundloven blev til i 1849, var det naturligvis vigtigt at inkludere jøder og katolikker o.lign. Men paragrafferne blev uagtsomt formuleret så åbent, at de reelt holder døren åben for trossamfund, der ønsker at bekæmpe frihed i Danmark. Vi mener ikke, at en revision kan vente længe. Allerede nu ser vi splittelsestegn i befolkningen, som kan umuliggøre ændringer i fremtiden.

Hvis Jens Baj ellers tænker sig om, så vil han erfarer Danmark kun udgør 0,07% af verdens befolkning. Verden har ikke brug for Danmark. Men Danmark har brug for verden. Det er faktisk det vi lever af. At udpenge en minoritet i den danske befolkning som skadelige vil unægtelig vække associationer til det tyske nazi styrer og deres forfølgelse af jøder i Tyskland og Europa i 40'erne. Det vil helt sikkert give anledning til stor opsigt i resten af verden og skade Danmark betydeligt. Det er et projekt, som ingen gang har på jorden.

Et af vestens, og dermed Danmarks, stærkeste kort over for et autoritært Kina er lige nu deres behandling af uighurerne, et muslimsk folkeslag i det nordvestlige Kina, som tvinges i opdragelseslejere for at blive omvendt og "ret" tænkende.

Med den form for politik isolere Danmark sig fra resten af den frie demokratiske verden og dermed kernen i det danske samfund og de bærende danske værdier. Hvis Danmark og måske resten af EU vælger at køre dette spor er vi for alvor fortabte og falder hen i en tilstand af de udemokratiske og autoritære styreformer vi har bekæmpet i årtier verden over. Et katastrofal politisk knæfald.

Men indrømmet. Den forestående uomgængelige klimaforandring vil få mere og mere indflydelse på vores levevis. Der kommer til at ske radikale forandringer i verden og dermed også Danmark om måske 25 til 50 år, når klimaforandringerne for alvor bliver udfordrende. Lige nu er det jo bare hyggelig med varme vintre og dejlige varme somre med mulighed for, på sigt, at kunne høste to gange om året og sejle nord om jorden på vej til produktionslandet Kina for at afhente forsyninger.

Da osmanniske rige kollapsede efter Første Verdenskrig og det nye Tyrkiet blev dannet, var der nogle urolige år. I de år blev alle græsk-katolske borgere i Tyrkiet groft chikaneret for at sige det mildt, og det endte med at de alle blev smidt ud af det land hvor deres forfædre havde boet i tusinder af år. Uden andre ejendele end de kunne bære i øvrigt.
Hvis vi nu skal til at gendanne Europa engang, så kan det rart at kende lidt til vores historie og de græske begreber hybris og nemesis.
Der lyder spændende toner fra Nyt Centrum-venstre.

Rettelse: Da det osmanniske rige...

Socialdemokratiet stjal først Dansk Folkepartis udlændingepolituik. Nu kan det så også stjæle Nyt Centrum-Venstres politik på udlændingeområdet.
det er ihvertfald vigtigt at kunne anvise, hvornår den solidariske finansiering af det danske samfund skal ophøre, når den nuværende udlændingepolitik ikke laves fundamentalt om, fx. med ændringer af Danmarks forpligtelser i forhold til de internationale konventioner.
Kun mennesker, der idealistisk eller professionelt beregnende lever af andre folks penge tror, at den nuværende solidariske finansiering kan fortsætte. Så noget må ske.

Hvad er præmissen for hele denne svada? Den er, at alle i Danmark skal følge "danske normer, værdisæt og interesser". Men hvad er det? Hvad er dansk?

Jeg har været dansker hele mit liv, og jeg ser hele Jens Bajs indlæg som et udtryk for endda meget udanske normer. Og ligesom Jens Baj ikke argumentere for sine normer, gider jeg ikke argumentere for mine.

Hvad er "danske værdier"? Jeg er opdraget til, at der skal være plads til alle. Jens Baj tror, at Danmark kun er for mennesker, der er enige med ham. Så bliver det vist ikke mere udansk!

“Jens Baj tror, at Danmark kun er for mennesker, der er enige med ham.” Sikke noget vrøvl! Hvor i alverden læser du det? Jens Baj påpeger, at vi i Danmark har en befolkningsgruppe, der ikke vil leve efter de normer, regler og værdier, dette land hviler på. At du ikke ved, hvad danske normer og værdier er, synes jeg er ret rystende.

Blandt andet kan nævnes: Ligestilling mellem kønnene, ret til at vælge egen ægtefælle, dansk lov fremfor sharia, deltagelse i lejrskole og svømmeundervisning i folkeskolen - også selvom man er en pige, fri debat, demokrati, rettigheder for homoseksuelle respekt for myndigheder som politi og brandvæsen og meget mere.

Ja, vi har ligestilling juridisk set. Men hvordan man ønsker at leve sit liv, også kønsnormer, bestemmer man selv. Og ja, homosexualitet er tilladt i Danmark juridisk - Heldigvis for det. Men det betyder ikke nødvendigvis man skal kunne lide dette og leve efter det. Det bestemmer man selv. Og ja, man kan tage på lejerskole og gå i svømmebad sammen. Hvis man vil. Man skal ikke. Og som forældre bestemmer jeg selv, hvordan jeg vil opdrage mine børn. Det gælder såvel piger som drenge. Det gør ingen andre, så længe der ikke er tale om misbrug og vanrøgt. Og ja vi skal respekter politi lov og orden. Det er der vist efterhånden rigtig mange etnisk danske forældre, som glemmer at lære deres børn. Det er ikke småting politiet må sloges med fra uopdragne og utilpassede danske unge mennesker.

Du har helt sikkert en god indtægt der sikre at du ikke skal bo i et boligområde hvor ortodoks muslemer dominere. Som enlig kvinde får du ingen respekt og me too er ukendt. Dine "danske" børn kan ikke lege udenfor uden en voksen tilbeskyttelse. Det er helt umuligt at være åben homoseksuel. Der er overfald og utryghed. Din boligforening holder ingen fælles arrangementer. Der er ingen fællesskab, som er betingelse for at der er boligforeninger men billige boliger. Ingen samhørighed. Det er ikke Danmark. Men hele Danmark er vores.

Ja, Niels Duus Nielsen du er opdraget til, at der skal være plads til alle. Det sidder så dybt i dig, at intet af det jeg skriver får dig til at reflektere. I stedet byder du dig villigt til som "karaktermorder", en uvane som den naive venstrefløj har udøvet i årtier. Mit ærinde i artiklen var ikke at definere assimilation, men jeg takker da for denne anledning til at dele mine tanker omkring assimilation.

Fremtiden for vores frie sekulære samfund står og falder med assimilation.

I NCV er vi udmærket klar over, at vi står med en form for paradoks. Hvordan kan man være bannerfører for frihed, når vi samtidig ønsker at beskære friheden til ikke at ville assimilere sig? Paradokser som dette er en naturlig del af et civiliseret samfund, idet det er nødvendigt, at beskære den del af friheden, som går ud over andre.

I USA som er frihedens mekka for det selvfokuserede individ og hvor staten er minimal, eksisterer der stor segregation imellem forskellige etniske grupper og sociale klasser. Hertil kommer en betydelig udbredelse af kristen fundamentalisme. Staten blander sig meget lidt i disse forhold, og uanset om der er en demokratisk eller en republikansk præsident, rækker statens forpligtigelse grundlæggende ikke længere end, at holde udsatte grupper i live på et absolut eksistensminimum, og tilbyde børn et grundskoleforløb.

I Danmark har vi en helt anderledes solidarisk tilgang, hvor vi tager langt større ansvar for hinanden. Udsatte grupper får dækket udgifterne til alle grundlæggende behov, og nok så vigtigt, baner vi vejen for den sociale opstigning gennem gratis uddannelse og SU helt op på universitetsniveau.
Det danske samfund er faktisk et af de få lande i Verden, der er lykkedes med at realisere idealet: at yde efter evne og nyde efter behov. Disse to komponenter er den rygrad der gør, at det danske velfærdssamfund kan fungere.

Men det danske velfærdssamfund står og falder med om befolkningen deler værdier og normer og tager parolen ”Yde efter evne” til sig. I det moderne teknologiske samfund vi har udviklet, betyder det i praksis både villighed til at opkvalificere sig og opsøge beskæftigelse, uden skelen til om arbejdet flugter med kulturnormer fra andre samfund.

NCV mener at det er en helt rimelig fordring, at folk der kommer til landet for at bo her, skal assimilere sig til vores frie og produktive livsstil. Folk der søger tilflugt i religioner eller modkulturer, der er fjendtligt stemt overfor vores samfund, bliver uafvendeligt en økonomisk dødvægt og ekstra sikkerhedsrisiko som samfundet skal bære.

Det er helt med vilje at NCV bruger ordet assimilation og ikke integration.
De fleste politikere taler uforpligtende om ”bedre integration” uden at blive konkrete. På den måde holder de befolkningen hen med snak, samtidigt med at problemerne tager til i styrke.
I NCV anser vi integration, altså det at lære dansk og have et arbejde, som helt utilstrækkeligt for at blive en del af vores solidariske samfund. ”Integration” efterlader et alt for stort spillerum til indoktrinering og fysisk social kontrol som især rammer kvinder og børn. Religiøs indoktrinering pålægger i sagens natur barnet et mentalt fængsel, som efterfølgende kan være svært at bryde ud af, fordi indoktrineringen altid har en tro følgesvend, nemlig truslen om social udstødelse. Religiøs overbevisning som ikke er blevet til gennem en naturlig erkendelsesproces, gør ofte den troende humorforladt, bitter eller vred, når den pågældende religion bliver udsat for kritik – også når den er velfortjent.

Den Danske Ordbog definerer assimilation således: Tilpasning til eller optagelse i noget allerede eksisterende, især om en minoritetsgruppes tilpasning til det omgivende samfund.

Det multietniske samfund er ikke til diskussion. Men det er et udtryk for overdreven tolerance at acceptere den intolerance, der gemmer sig under den multikulturelle etikette. NCV ønsker derfor, at tilflyttende personer og etniske grupperinger uanset: alder, køn og race værdsætter og tilpasser sig dansk kultur, normer, sindelag og adfærd. Ellers er der i NCVs øjne ikke belæg for, at de vælger at komme til Danmark. Da der i forvejen er en betydelig diversitet i den danske befolkning, er det meningsløst at fordre 100% assimilation, men NCV vil gerne melde klart ud på disse punkter:

Det sekulariserede samfund står betingelsesløst over religiøse og fremmedkulturelle dogmer, fordi religiøs dogmatik og indoktrinering understøtter udviklingen af parallelsamfund.

Symboler eller adfærd i det offentlige rum eller på arbejdspladser, som udtrykker at det religiøse tilhørsforhold er vigtigere end at tilhøre det sekulære samfund og vestlige
frihedsværdier skal afvises. Således bakker NCV op om fx maskeringsforbudet, da maskering i sin essens er en destruktiv barriere i forhold til positiv social omgang i det offentlige rum.

Traditioner, højtider, spise/drikke-vaner, og beklædning er i udgangspunktet frie, men hvis børn bruges som gidsler i forældrenes religiøse identitetskamp, er vi klar med lovindgreb.
NCV arbejder således for, at børn og unge skal være fri for religiøs tvang. Børn og unge må hverken påtvinges omskæring, faste, genopdragelse, kønsdiskriminerende adfærd, hovedbeklædninger eller heldragter der har religion som årsag.

Børn og unge skal kunne gå i skole i Danmark som frie børn, uden at skulle blive stigmatiseret af deres forældres religiøse dogmatik. Religiøs dogmatik hører hjemme i middelalderen og ikke i Danmark.

Tak for svar. Jeg ser ikke, hvor jeg karaktermyrder dig, jeg påpegede jo blot, at du tager udgangspunkt i nogle værdier, som jeg som dansker ikke deler, hvorfor jeg ikke accepterer, at du kalder dem "danske værdier".

Vi er helt enige om, at USA ikke er et forbillede. Og vi er også enige om, at det er lykkedes os at skabe en inklusiv velfærdsstat til glæde for alle danskere. Fattighjælp er ikke længere en almisse, som kun gives til "værdigt trængende", men derimod en rettighed, indskrevet i lovgivningen. Fuldstændig ligesom det er skrevet ind i loven, at danske borgere har pligt til at yde en indsats, hvis de er i stand til det. Mette Frederiksen bruger meget energi på at tale om "ret og pligt", men hun sparker åbne døre ind, for vi danskere ved godt, og har altid vidst, at vi skal yde, hvis vi vil nyde. Og skulle vi glemme det, står aktiveringsindustrien parat til at sætte os i sving, og hvis vi ligefrem nægter at yde, rammes vi af sanktioner.

Der er forskel på assimilation og integration, men hvor går grænsen? Langt de fleste af de muslimer, som jeg kender, er velintegrerede i en grad, så de reelt er assimilerede. Bortset fra, at nogle af dem insisterer på fx at bære tørklæde, og da der ikke går noget af mig ved at se en kvinde bære et tørklæde, ser jeg intet problem. Vedkommende er integreret og opfylder de normer, som gælder på arbejdsmarkedet - og som faktisk er aftalt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Der er tale om helt konkrete normer, nedfældet på et stykke papir, og ikke en eller anden tåget "dansk værdi".

Villigheden til at opkvalificere sig og opsøge beskæftigelse trives i bedste velgående blandt indvandrerne her på Vesterbro, i min Føtex er over halvdelen af de ansatte unge mennesker, som efter udseendet at dømme er af anden etnisk herkomst end dansk. Så hvad er egentlig problemet?

Religiøs indoktrinering og fysisk social kontrol er selvfølgelig noget lort, men hvor udbredt er problemet? Er det ikke noget, der hører sidste årtusinde til, hvor de fleste indvandrere lige var kommet ind med firetoget og forsøgte at fastholde deres hjemstavns traditioner? De fleste i gruppen af indvandrere og deres efterkommere har i vore dage boet i Danmark det meste af eller hele deres liv og har for længst lært at begå sig i det danske samfund. Da jeg var ansat på Posten var en tredjedel af kollegerne fra de varme lande, og de arbejdede lige så godt og hurtigt som os hjemmefødinge. De lidt ældre kolleger skulle nogle gange have forklaret reglerne et par gange, før de fes ind, men det gjaldt jo også for vore gammeldanske kolleger, som også havde alle mulige undskyldninger for, hvorfor de ikke ville melde sig ind i fagforeningen. Forskellen på de to medarbejdergrupper var faktisk, at indvandrerne fra de varme lande ofte var mere solidariske end indvandrerne fra Jylland.

Jeg ser virkelig ikke problemet, og jeg bor endda midt på Vesterbro i København, hvor der er fyldt med både muslimer og hinduer og jeg ved ikke hvad. Jeg ser ingen "symboler eller adfærd i det offentlige rum, som udtrykker at det religiøse tilhørsforhold er vigtigere end at tilhøre det sekulære samfund" - hvor ser du den slags? Jeg ser heller ingen tegn på, at vestlige frihedsværdier afvises, som du påstår - hvor ser du den slags? Helt ærligt, hvis ikke jeg kan se det, på trods af at jeg bor midt iblandt indvandrerne, mon ikke det så skyldes, at du har forlæst dig på en eller anden statistik og derfor ser spøgelser, hvor der ingen spøgelser er?

Se dig omkring, betragt de unge mennesker, og fortæl mig så, om ikke de er velintegrerede i det danske samfund. Glem deres forældre, de er fra en anden tid og en anden kultur, de står alligevel ikke til at redde. Koncentrer dig i stedet om ungdommen, og glæd dig over, at langt de fleste efterkommere af indvandrerne er i gang med at få sig en uddannelse.

Du vil tvinge mennesker til at være fri, og du ser endda selv modsigelsen. Men denne modsigelse er faktisk nem at overvinde: Se på, hvad folk gør, og hop op og fald ned på, hvad de siger. Folk siger så mange ting, men det er hvad de gør, som betyder noget. De unge indvandrere deltager i samfundet, de yder, som det forventes af alle danskere, og det er det afgørende.

Og her på falderebet: Hvis du er modstander af maskeringsforbuddet, hvordan stiller du dig så til påbudet om at bære mundbind i det offentlige rum? Et mundbind er jo en slags maske, skal det så være forbudt at bære mundbind? Og hvis ikke, hvorfor så ikke?

Om man vil det eller ej, så er Grundloven og mange konventioner skrevet før nogen overhovedet havde fantasi til at forestille sig, at mennesker ville tage en flyvertur og flyve 1000er af kilometer, for at søge sikkerhed i et land som kan byde på de bedste vilkår. Dvs. gode vilkår kommer før sikkerhed. Og denne trafik stopper ikke før alle lande er lige. Sandsynligvis lige fattige. Præcis som teorien om de forbundne kar.

De danske værdier er først og fremmest frihed. Frihed til at vælge, hvordan man vil leve sit liv. Det er grundkernen i den vestlige frie demokratiske verden. En grundværdi, som vi har kæmpet for i generationer. En frihed til at vælge politik, religion og livsstil under ansvar. En grundværdi, som har skabt hele de danske samfund og den enorme rigdom vi nyder. Dette er ikke værdier som der skal udvandes eller beskæres. De skal derimod fortsat formidles ud i verden.

Det som skaber problemer i Danmark er først og fremmest de konspirationer, som ser spøgelser og dæmoner alle vegne skabt gennem sociale medier med selvgestaltede "nyheder" som i folks hoveder omdannes til en virkelighed, som slet ikke findes. Det er først og fremmest den skræk propaganda, som ødelægger forholdene i Danmark og resten af den vestlige verden.

Vi saver selv den gren af vi sidder på. Der er ingen andre, som gør det.

Den virkelighed, der ikke findes, er tydeligvis din. Det er meget arrogant at påstå, andre menneskers ubehagelige oplevelser med indvandrere fra MENAP-landene og deres efterkommere er en virkelighed, der slet ikke findes. Hvordan vil du bortforklare de massive problemer med det omtalte segment i Sverige? (Europas farligste land).

Men det værste er egentlig at opleve, hvor svage vi egentlig er i troen på os selv. Bare et par handlinger fra nogle få terrorister og vi vakler så meget i troen, at nogle kræver fundamentale forandringer i vores samfund og de demokratiske værdier vores land bygger på. Vi er blevet besejret af vores egen uvirkelige angst, skabt af ganske få handlinger og personer, for en virkelighed, som ikke eksistere.

Er vi virkelig så svage?

At opbygge noget så enestående historisk værdifuldt som den danske velfærdsstat kræver generationer af samarbejde og samhørighed. At afskaffe den kræver åbenbart kun et knips med fingrene - Det er virkelig svagt.

Samhørigheden ophører når en groupe vælger at holde sig adskilt. Integration lykkes men adskillelse forhindre samhørigheden der er en betingelse vores velfærdssamfund, vores demokrati og nation. Grundforståelse af nationer er forskellige. Danmark forstårs som et Folke. Derfor er der kun et Danmark hvis tilflytter assimileret. Der har desværre været et " dem og os" forlænge. Hvis vi ønsker at
velfærdsstaten skal består må vi begrænse friheden til at holde sig adskilt. Assimilation press må øges. Bosætning restriktion, påklædning forbud, udvisninger af fremmed, alt kun på dansk osv. Alternativet til assimilation kender vi godt. Ghettoer, Brown lives matter, the troubles i Nordirland, Israel/ Palæstina, Myanmars muslimer, Indien/ Pakistan, Hutu/Tutsi, osv. Det er bare ikke muligt at 2 folk bor i samme geografisk område. Holocaust var også kun muligt fordi jøderne holdt sig adskilt!!

Det store dilemma er vores trosfrihed, beskyttelse af mindretal og værnet om den enkeltes frihedsrettigheder. Alt det som gør det værd at bo netop her, i DK, Norden og Europa. Alt det som ikke er kriminaliseret, Vi kan være vaccinemodstandere, blodstransfusions fundamentalister, gifte og skille os så meget vi vil, undlade at klippe håret, kun spise grønt og starte en virksomhed i eftermiddag med tre fire klik på nettet og trække dit og dat fra i skat fra i morgen. Holde 200.000 dyr under tag. Alt muligt underligt er lovligt.

Det forekommer mig at et par af ovennævnte kommentatorer ser velbehageligt bort fra bandeskyderier, dominansvold og -røverier, vold og voldtægter, rådden kørsel og mange andre mindre sjove ting for at sige det mildt. Og hvis det ikke er fremgået allerede af de andre medier, så var det altså ikke "danske" unge der vedblivende sendte halsoverskæringsvidoen fra Marokko til moren og søsteren på Facebook.

Har du glemt at rockerne er pæredanske, Gunnar Johansen? Hvad med den kriminelle Inger Støjberg, er hun indvandrer?

Synes du virkelig, at kriminalitet er okay, når det er hvide mennesker, der begår det, mens det er åh så forfærdeligt, når de kriminelle er brune i huden? Siden hvornår har danskerne ikke kørt råddent i trafikken, er det nu pludselig et unikt indvandrerproblem?

Hvorfor fokuserer du hele tiden på indvandrernes forbrydelser, mens du velbehageligt ser bort fra gammeldanskernes røverier, vold og voldtægter? Er du personligt berørt, eller er det alt sammen noget, du bare forestiller dig? Er du racist, eller har du bare ondt i røven over at du er blevet gammel?

Nej, jeg har ikke glemt rockerne, og selvfølgelig er der også danske kriminelle. Kald mig bare racist, men du burde være klar over at den mellemøstlige del af dine indvandrere er væsentligt mere kriminel end danskerne, og helt ærligt så synes jeg ikke vi behøver importere mere kriminalitet. Det synes du åbenbart.

Jeg sætter spørgsmålstegn ved din præmis. Folk er generelt ikke kriminelle, heller ikke folk fra Mellemøsten. Det fåtal, som ER kriminelle, er ikke større end at politiet sagtens kan klare det. Langt det største flertal er lovlydige.

Men ved hele tiden at mistænkeliggøre en gruppe i samfundet, medvirker du til at marginalisere denne gruppe. Social marginalisering fører til fattigdom, der fører til kriminalitet, der fører til social marginalisering.

Straf, straf og atter straf til samfundets yderste periferi fører ikke til andet end at hærde disse mennesker, så der bliver flere sociale problemer og mere kriminalitet.

Dine påstande er selvopfyldende over tid.

Og dine påstande er idealistisk nonsens, så skal vi ikke lade uenigheden ligge der.

Det er decideret forkert. I følge Danmarks Statistik er ikke-vestlige indvandrere og efterkommere mere kriminelle end etniske danskere.

Når man læser her er det åbentlyst vi selv er skyld i vores elendighed. Vi er et land blottet for enhver lille bitte livsglæde. Og INGEN skal bare prøve på at leve andeles end vores egen elendighed i verdens lykkeligste land - Den mest succesfulde propaganda verden har set. Jeg har nu forladt landet med verdens lykkeligste folk for at tilbringe min pensionist tilværelse i sand lykke i sydøst asien. Et område af verden jeg har rejst meget i gennem de sidste 25 år. Min kone kommer derfra. Et menneske med sjæl og integritet, som jeg briser mig lykkelig over, at har måttet dele mit liv med.

Tilbage i verdens lykkeligste land er så kun stigmatisering og stigende ulighed, hvor livet kun går ud på konkurrence og løbe hovedløs rundt i alle retninger. Det eneste, som tæller er forbrug, hvor vi bliver mere og mere fremmed for hinanden. Sikke dog en umenneskelig gudsforladt livstil vi har skabt på toppen af vores meningsløse destruktive pengebjerg.

God fornøjelse med al den ballade der venter Jer.

Annonce