Annonce

Gør ligestilling af mænd til valgtema

Flere og flere drenge, mænd og fædre har brug for samfundets og politikernes hjælp, skriver medlemmer af det socialdemokratiske mande-netværk Thorvald.
Med en dronning, en kvindelig statsminister og et stort flertal af kvinder blandt de magtfulde partiformænd, oplever vi, at der vil være mindsket interesse for en speciel kvindekampagne ved det kommende folketingsvalg. Kvinderne ER sikret indflydelse.

Men det er blandt drenge, mænd og fædre, at vi ser flere og flere udsatte personer, der har brug for samfundets og politikernes hjælp.

Uddannelsesgabet

SF har opsagt folkeskoleforliget, og mon ikke valgkampen tager forskud på kommende tilpasninger.

Uddannelsesgabet mellem drenge og piger er foruroligende

I kommende ændringer, må der tages særligt hensyn til drengene, for uddannelsesgabet mellem drenge og piger er foruroligende. Drengene fylder mest i grundskolens specialundervisning, og unge kvinder fylder mest på de videregående uddannelser.

Kommende lovændringer på folkeskoleområdet bør tydeligt nævne, at drengenes ønsker, skal inddrages ved tilrettelæggelsen af undervisningen.

Mænds sundhed

På sundhedsområdet er der brug for særlig støtte til mænd. De har en stor overdødelighed ved kræft, diabetes, lungesygdomme, hjertekarsygdomme, covid-19 og mere, sammenlignet med kvinder.

Og psykiatri-indsatsen bør styrkes meget. Halvdelen af mænd med psykiske lidelser er ikke opdaget og får ikke behandling.

Barselsorlov til mænd

På familieområdet er det for nyligt stærkest markeret, at mænd skal ligestilles.

Halvdelen af mænd med psykiske lidelser er ikke opdaget

Dels ved gennemførelsen af digital information til begge forældre, og dels ved tilbuddet om støtte til forældreorlov til fædre.

Formentlig står både EU, arbejdsmarkedets parter, rød blok og Venstre fast på den fleksible ordning, der trådte i kraft for nylig.

De borgerlige partier, der kritiserer, får i valgkampen store forklaringsproblemer. For det synes helt forkert at gå mod en ordning, som ER aftalt af arbejdsmarkedets parter, og som nogenlunde kommer til at svare til reglerne i det øvrige Europa.

Argumentet om at fædre tvinges på orlov, selv om ordningen er frivillig, og selv om fædrene kun tilbydes omtrent det, mødrene i årevis har kunnet få, er simpelthen for mærkeligt.

De delte familier

Vi håber på, at om nogen tid vil de nye barselsregler smitte af, så mænd også bliver mere ligestillet ved opløsning af parforhold.

Det hænger ikke sammen, hvis samfundet både tilskynder mænd til at tage del i deres små børns opvækst, og samtidigt fjerner mændene fra børnene ved små uenigheder, såkaldte ”konflikter”, ved opløsning af parforhold. Her er et eksempel på de faktiske forhold:

Nu er det udelukkende mødre, ikke fædre, der tilbydes støtte

Hvis en skilsmissemor, der er klassificeret som bopælsforælder, har vanskeligt ved at få barnet afleveret i institution eller i skole, eller som ikke altid får afleveret et tilstrækkelig velsoigneret barn, er der hjælp at hente i kommunerne i form af kontaktpersonsordninger, støtteordninger, terapeutiske forløb og mere. Men ingen vil tænke på at tvangsfjerne barnet.

Anderledes forholder det sig, hvis det er samværsforælderen, der har disse vanskeligheder. Der er ofte ingen hjælp at hente i kommunerne. Og det er sandsynligt, at samværet med barnet nedsættes eller måske helt bortfalder.

Familieretshuset, magter ofte ikke at etablere et begrænset samarbejde mellem forældrene udelukkende om barnet. Sådan som det sker andre steder i verden.

Også på området for krisehjælp bør der ske hurtige ændringer. Nu er det udelukkende mødre, ikke fædre, der tilbydes støtte til børn, psykologhjælp og udvidet kommunal hjælp ved familiekriser.

Forfatterne til dette indlæg er tilknyttet det socialdemokratiske Thorvald-netværk.

Simon Simonsen er medlem af Borgerrepræsentationen i København for Socialdemokratiet.

Eiman Marzouk er medlem af Socialdemokratiet på Frederiksberg.

 

Kenneth F. Christensen er kommunalbestyrelsesmedlem i Hvidovre Kommune for Socialdemokratiet.

Torben Høegh Rask er tidligere landbrugstekniker og folkeskolelærer. Nu fleksjobber og bistandsværge. Han er medlem af Socialdemokratiet i Kolding.

 

Paul Christian Schneider er ingeniør og medlem af Socialdemokratiet i Syddjurs Kommune.

Medlem af Socialdemokratiet på Bornholm. Tidlligere TV-kommentator og gymnasielærer i samfundsfag og historie. Har været redaktør på DSUs medlemsblad, pædagogisk konsulent og landsformand for Foreningen Far. Tillidmand i Thorvald Netværket.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

ENDELIG.

Dog 50 år for sent som det ligeledes er tilfældet med klimaindsatsen. Nærmest et parallel forløb.

Ligestilling er ligestilling, det betyder at mænd og kvinder stilles 100% lige, og er det ikke sådan, så må det ændres så hurtigt som muligt. Lad os holde op med, at tale om mors rettigheder og fars rettigheder, lad os tale om forælderrettigheder. Og de bør være nøjagtig ens for begge parter og begge bør have de samme muligheder for støtte, ellers har vi ikke ligestilling. Ligestilling går begge veje.

En ting glemmer vi dog her hvor debatten handler om rettigheder, det er børnenes rettigheder, dem har ingen endnu nævnt og de er faktisk vigtigere end både mors og fars rettigheder, det må være barnets rettigheder og tarv der vejer tungest. Som loven er lægger man uendelig megen vægt på forældrenes rettigheder, mens barnets rettigheder glemmes. Børn skal have lov til at vokse op med to forældre (2 rollemodeller), ikke bare skal de have lov, de har et krav på det.

Lad os ikke glemme forældrenes pligter, til at være der for sine børn i ligelig grad, hverken mere eller mindre.

Der er mange der har arbejdet for at FN'S børnekonvention gøres til lov i Danmark. Det har møde meget modstand fra ministeriet. Det er ret uforståeligt. Konventionen give netop børnene ret til begge deres forældre. Man kan sige at barnes rettighed i følge konventionen giver indirekte også faren forældrerettigheder. Børnekonvention give børn og fædre sikkerhed for samliv mens mødre må acceptere at dele mere. Det er ikke særlig troværdigt at børne statsminister ikke har gjort FN's børnekonventiont til lov.

Jeg mener fædre skal sikres de nøjagtigt samme rettigheder som moderen har. Mødre der forsøger at undgå at faren har kontakt, skader deres børn på sigt. Det er ikke rimeligt.

Jeg håber da at FN's Børnekonvention bliver lov i Danmark. Jeg ved ikke hvad Mette Frederiksen eller resten af regeringen siger eller gør på området og nu efter 2½ år med corona og krig, står vi overfor et folketingsvalg, så der sker nok ikke noget lige nu.

Det normale barn er en pige, for det er en kvinde der i hovedparten af alle tilfælde, ser på barnets adfærd og drenge har en anden adfærd end piger, det kan til nød accepteres hvis det ikke på nogen måde genere de almindelige børn, piger.
Ligestilling kræver at der er lige mange mænd som kvinder, der ser børnene for de agerer helt forskelligt, alt eftersom hvilket køn de er sammen med eller ses ad.

@ Jørgen Fabrin

Både piger og drenge har brug for både en mandlig og en kvindelig rollemodel. Vi kan ikke sige, at bare en pige har en mor (kvindelig rollemodel) og en dreng en far (mandlig rollemodel) så er den hellige grav velforvaret, alle børn har brug for rollemodeller af begge køn, en mor og en far. Og det i ligelig grad.

Jeg er nok et godt eksempel på et barn der kun havde en rollemodel (en mor) og som derfor voksede op uden at vide nogetsomhelst om mænd, andet end hvad min mor fortalte, hvilket var ingenting. "Mænd var nemlig ikke værd at snakke om" i min mors optik. Så da jeg var ung havde jeg ingen anelse om hvilke forventningen jeg kunne have til mænd eller hvilke forventninger var acceptable at mænd havde i forhold til mig. Det har ført til et langt og ulykkeligt liv.

Jeg har for en del år siden trukket mig helt fra forhold, for jeg kan ikke finde ud af det med mænd og det kommer jeg nok heller aldrig til. Sjovt nok er det mænd der har været mine bedste venner livet igennem, men det er når venskab bliver til forhold at det går galt. Det er gået min søster nøjagtigt ligesådan.

Den dag Danmark får parader for forældre får både drengebørn og pigebørn igen lige rettigheder.

Navlen er moderne identitetspolitik!

Hvornår sund fornuft igen bliver den moderne identitetspolitik kommer snigende ind fra Vestkysten.

Inger Støjberg stjæler fra højre og Venstre!

Normale mennesker med normale liv har fået en ny platform.

Normale menneskers indflydelse på Christiansborg i god gammeldags udgave.

Tillid, tillid, tillid!

Normale mennesker der kender normale menneskers livssituation.

Før coronaen, under coronaen, efter coronaen, før Putin, under Putin, efter Putin…

Tillid til mennesket, tillid til politikeren, tillid til Christiansborg.

Tillid til far og mor!

Demokratiets fundament!

Fra vugge til grav!

Jonas Vingegaard. En god far. En god mand. En god kæreste.

Dannebrog fra Hillerslev til Hautacam!

Holdånd! Samarbejde! Tillid!

Danskerne har fået nye helte!
Danmark har fået nye målestokke!
Danmark får snart en ny far og mor!

Politiske amputationer bliver til rettidig sårbehandling!

Abekopper kræver ledere med høj moral og etik!

Undskyldningen om at fejl vil ske, holder ikke i byretten!

Hverken for lægen, skolelæreren, sosu’en, ingeniøren, piloten, smeden, eller statsministeren!

Tillid til far og mor, tillid til lægen, tillid til skolelæreren, tillid til statsministeren….

Valget renser luften!

Siger de radikale!

Gid det var så vel!

Vaccinationer renser luften!

Danskerne er grundigt vaccineret imod Mette Frederiksen!

Fejl vil begåes!

Amputationer er en del af livet!

I region Midtjylland! Og nu også i region Sjælland!

Valget venter! Og valget er dit!

Sårbehandling i tide! Eller ???

Jeg er næsten 69 år gammel, så jeg har oplevet næsten alle årene med "kvindekamp". Jeg har oplevet kvindesagskvinder, rødstrømper, feminister og senest femifascister.

Og jeg må sige, at kvinderne har været dygtige til at sætte dagsordnen.

Kvinder SIGER ganske vist "ligestilling", men MENER "særstilling". Hvem har fx. hørt en kvinde kræve kvindelig værnepligt? Og den har det politiske system slugt råt.

Når kvinderne har haft så stor succes skyldes det, i min optik, at det ikke ligger i mænds natur at brokke sig tidlig og silde. Groft sagt: Når en mand har et problem, løser han det. Har en kvinde et problem, hyler hun op og skal have andre til at løse det for sig.