Annonce

Brande, Bukarest eller Berlin – partnervold foregår alle steder

Partnervold og partnerdrab er et europæisk og dansk problem, som vi skal gøre noget ved, mener Trine Bramsen (S) og Christel Schaldemose (S).
Foto: Folketinget/Marie Hald, Socialdemokratiet
Ligestillingsordfører for Socialdemokratiet, Trine Bramsen og MEP for Socialdemokratiet, Christel Schaldemose
Partnerdrab er den anden mest udbredte form for drab i Danmark. Det er netop kommet frem i rapporten over drab i Danmark gennem de seneste år. 46 ud af 223 drab i Danmark i perioden 2017-2021 var partnerdrab.

Desværre ser det på ingen måde bedre ud udenfor de danske grænser. Hver dag bliver mindst 2 kvinder dræbt af deres partner eller af et familiemedlem i EU-landene.

Dette selvom en stor del af drabene kunne forebygges. Hertil kommer, at titusindvis EU-borgere hver dag udsættes for vold i hjemmet. I vores europæiske kultur bryster vi os af, at mænd og kvinder er lige.

Men når det kommer til partnervold og partnerdrab, så taler tallene over ofre desværre deres eget tydelige sprog.  

Et problem på tværs af grænser 

Vi kan ikke bare lukke øjnene for partnervold og partnerdrab, fordi det sker i vores nabolande. Ligesom vi heller aldrig må gøre det til et problem, som hører til bag hjemmets fire vægge.

Partnervold og partnerdrab er et samfundsproblem – og også et europæisk samfundsproblem, som bør bekæmpes på tværs af grænser. Uanset hvilket EU-land man bor i, bør man som voldsudsat opleve den samme beskyttelse mod partnervold.

Det bør være vores klare, fælles europæiske mål. Derfor fejrer vi, at den første lovgivning mod vold mod kvinder nu bliver vedtaget i EU.

Det er et stort og vigtigt skridt, som vil betyde, at kvinder overalt i Europa bliver bedre beskyttet. Men vi er ikke i mål, der er stadig meget, der kan gøres.

Voldpersoner lægger sjældent deres opførsel på en nærliggende rasteplads, når de kører over en europæisk landegrænse.

Derfor er det også et problem, at straffeattester og viden om partnervold fra myndigheder ikke følger med en voldsperson, når denne rejser eller flytter fra et EU-land til et andet. Hurtigere og mere gennemsigtig udveksling af informationer om voldspersoner vil styrke forebyggelsen, så en dømt voldsudøver ikke begår lignende kriminalitet i et andet EU-land.

Det samme gælder familiesammenføring. Det bør ikke være muligt at få familiesammenføring i noget EU-land, hvis man er dømt for partnervold eller partnerdrab i et andet EU-land.

Dele erfaringer 

EU-landene er gode til at dele erfaringer, når det kommer til at minimere trafikdrab. Samme samarbejde eksisterer ikke omkring partnervold eller partnerdrab.

Derfor bør der nedsættes en europæisk taskforce, der skal hjælpe EU-landene med at udvikle de bedste redskaber til at forebygge partnervold og partnerdrab.

De kommende år vil mange flere kvinder desværre blive dræbt af deres partner

De kommende år vil mange flere kvinder desværre blive dræbt af deres partner.

Det er drab, hvoraf en stor del kunne være undgået, hvis vi satte ind tidligere ind, blandende os og delte viden. Både i Danmark. Men også i resten af EU.

Medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet og spidskandidat for partiet til EP-valg 2024. 

Folketingsmedlem, gruppenæstformand og ligestillingsordfører for Socialdemokratiet. 


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Man kunne jo også anbefale at kvinderne var lidt mere "kræsne" når de udvælger sig en partner. De voldelige mænd har jo altid været voldelige, det er ikke noget de er blevet efter de har indledt et forhold til en kvinde.

Der er 45 dræb I DK om året. 30 dræb er på mænd. Der er 15 partnerdræb om året hvor de 3 er mænd. Husk dog at gjiftmord er langt nemmere at skjule end et fysisk voldmord.Psykiskvold kan resultere i en dødelige depression (selvmord). Der er 450 mænd der begår selvmord om året men kun 112 kvinder.
Der er 118.000 kvinder og 83.000 mænd der udsættes for partnervold om året.Bramsen har være med til at udforme en partnervold indsats men undlod bevidst at halvere partnervoldsager ved en Lige RET til samliv med børnene.
Artikel med sin begrænsning af offer rolle til kvinder er med til at demonisere mænd som dog også er offer. At dette undlader får de forfatterne til at fremstår som misandrister ikke feminister.

Sxhaldemose er tilhænger af samtykkeloven som strafretsrådet advaret imod da retssikkerheden bliver tilsidesatte. Det skal nu undersøges om de 150 mænd som er blevet fængslets i 2 til 3 år er uskyldig dømt og deres krav til retssikkerhed er tilsidesatte for for at få samfundet i en woke ideologi og feministisk retning.
MÆND KAN IKKE STEMME PÅ Schalemose.
I øvrigt fil en ligende undersøgelse i UK med fødte hen ændre mod en frivillige lov og statsanklageren med en woke ideologi fyret.

"Partnervold foregår alle steder", skrives der.

Så synes jeg, at forfatterne skulle kigge til Spanien, hvor ligestilling af forældre ved skilsmisser omtrent har betydet en halvering af partnerdrab og partnervold.

Det er grundigere belyst i denne artikel: https://piopio.dk/handlingsplan-mod-partnervold-og-partnerdrab-kommer-na...

Tak til Claes Ludvigsen for at henvise til mit tidligere debatbidrag.

Nu er der gået knapt er år, og trods direkte henvendelser til partierne bag handlingsplanen, er der ingen reaktion herpå.

Det er trist idet der også foreligger tilsvarende evidens fra Kentucky (USA), hvor omfanget af anmeldt partnervold faldt med 25% efter ligestilling af forældrene, til trods for samtidig stigning i befolkningstallet i staten.

Man må også forholde sig til at en væsentlig del af partnervold udøves gensidigt. Internationale undersøgelser fra sammenlignelige lande viser at
- 58% af partnervold udøves gensidigt og at startansvaret herfor er fordelt 50/50,
- 28% udøves ensidigt af kvinder
- 14% udøves ensidigt af mænd.

Hvis man som artiklens forfattere anlægger et ensidigt kønnet perspektiv kommer man aldrig i mål. Det må være i børnenes interesse at begge køn bidrager til at få knækket kurven og viser vejen frem. Politisk er det derfor et ansvar for at sikre fælles opbakning til initiativer frem for den ensidige tilgang der her igen demonstreres.

https://piopio.dk/handlingsplan-mod-partnervold-og-partnerdrab-kommer-na...

Vi har gjort noget ved det - vores retssystem straffer de skyldige...