Annonce

Danmarksdemokraterne går tilbage - trods CO2-rally med bajere, pølser og rodeotyr

De seneste markeringer mod en CO2-afgift på landbruget har ikke rykket stemmer til Inger Støjbergs parti, tværtimod. Det viser ny måling
Foto: Danmarksdemokraterne
Inger Støjberg, formand og stifter af Danmarksdemokraterne
Mens Venstre har sloges med sig selv om, hvad partiet skal mene om en CO2-afgift på landbruget, så har holdningen været noget klarere på den nationalkonservative fløj.

Især Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne har taget et meget klart standpunkt imod en afgift på landbruget.

Det er blandt andet kommet til udtryk via nogle, efter danske forhold, usædvanlige arrangementer, såkaldte rallys mod CO2.

Under disse er der blevet talt dunder mod afgifter og de københavnske saloner med pølser på grillen, rodeotyr og bajere, i den særlige anledning kaldet en ”nejer”.

Den slags arrangementer forbindes snarere med den amerikanske ekspræsident, Donald Trumps, måde at kommunikere til sine tilhængere på.

Men trods det folkelige stunt går Danmarksdemokraterne en smule tilbage i meningsmålingerne.  

Det viser mandagens måling lavet af Voxmeter for Ritzaus Bureau.

Hvis der var valg i morgen, ville Danmarksdemokraterne få 9,9 procent af stemmerne og 17 mandater. I sidste uge lå partiet til 10,4 procent og 18 mandater.

Det er dog stadig mere end ved folketingsvalget i 2022, hvor Danmarksdemokraterne stormede ind med 8,1 procent af stemmerne og 14 mandater.

Dansk Folkeparti taber også terræn

Dansk Folkeparti har også været skeptisk over for en CO2-afgift på landbruget, dog ikke på helt så opsigtsvækkende vis som ovre hos Inger Støjberg og hendes mange frafaldne DF’ere.

Men også Dansk Folkeparti går tilbage i mandagens måling. Her ligger Messerschmidt & co. på 2,8 procent af stemmerne og fem mandater mod sidste uges 3,6 procent og seks mandater.

Ved valget i 2022 fik Dansk Folkeparti efter megen uro 2,6 procent af stemmerne, som kunne veksles til fem mandater.

SVM i står nogenlunde fast

Regeringen går samlet set en smule frem i dagens måling i forhold til sidste uge.

Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne står tilsammen til 39,0 procent og 68 mandater. I sidste uge hed det 37,1 procent og 66 mandater.

Ved valget i 2022 fik SVM samlet 50,1 procent og 89 mandater.

Socialdemokratiet går ugens måling frem til 23,2 procent og 41 mandater mod 22,1 og 39 mandater i sidste uge.

Dog er der et stykke op til de 27,5 procent og 50 mandater fra folketingsvalget i efteråret 2022.

Det hårdtprøvede Venstre, hvor formand Troels Lund Poulsen både bokser med landbruget og med forsvaret, står i denne uge til 8,9 procent og 15 mandater mod 9 procent og 16 mandater i sidste uge. Der er ligeledes et stykke vej op til de 13,3 procent og 23 mandater fra valget i 2022.

Moderaterne går frem i denne uge til 6,9 procent og 12 mandater mod sidste uges 6,0 procent og 11 mandater. Dermed har de vundet omtrent det tabt fra sidste uge hjem igen.

Voxmeter for Ritzaus Bureau

Voxmeters politiske meningsmåling, offentliggjort den 15. april 2024, baserer sig på telefoninterview med 1.001 repræsentativt udvalgte personer 18 år+ og er gennemført i perioden fra 8. april 2024 til 14. april 2024.

Den maksimale usikkerhed på de enkelte partier i denne måling er på +/-2,6 procentpoint.

Souschef, journalist og redaktionssekretær.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Nutidens afladshandel!

Ingers 95 teser omsat i en rodeotyr!

Den hellige ko er velforvaret!

Gud ske lov!

I 1536 vandt protestantismen over katolicismen!
I 2024 vinder protestantismen over CO2licismen!

Straks C02 afgiften i statskassen klinger,
sjælen ud af de menneskeskabte klimaforandringer springer!

Nutidens afladshandel har præster i alle politiske partier!

Men ikke hos Danmarksdemokraterne thi de har Inger!

Venstrefløjens nye afladshandel aflyses, før den får gang på jorden!

Hertil kræves hverkenpræster, pølser, rodeotyr, eller bajere!

Sund fornuft og rettidig omhu i almindelighed giver danskernes “nej’ere”!

Med NATOs paragraf 5 og musketer-eden holder vi fjenden på afstand!

De fjendtlige menneskeskabte klimaforandringer må vi selv klare uden nogen musketer-ed fra 29 EU lande eller 193 FN lande!

Tudetosset!

Ved at have bakket op om det økologiske landbrug i Danmark fik venstrefløjen og alle C02likkerne deres store chance for at vise verden vejen frem!

Men, men, men,….

Men en pandemi, en ny inflation, og en krig i Europa lagde hele tanken om de menneskeskabte klimaforandringer døde!

Vi mente det alligevel ikke! På trods af vind og vejr!

Pengepungen blev afgørende i hele Norden, inklusive i lille Danmark!

Men ingen vil jo tabe ansigt!

Så alle der flyver og rejser og køber modetøj en mass og ligeså kosmetik og smykker og indbo og jeg skal komme efter dig - endda pakker helt fra Kina og Vietnam og Sydamerika, ja, alle de højtuddannede og højtbetalte kommunikationsmedarbejdere, ja, de må naturligvis finde en syndebuk, og hvad er mere naturligt end dansk landbrug. Gammelt socialdemokratisk trick før indvandrerkortet kunne spilles ud!

Løsningen var enkelt!

Ensidige CO2 afgifter på landmændene!

Så var den hellige ko velforvaret!

Men regeringen lurede danskerne og Danmarksdemokraterne!

C02 afgiften på landbruget er nu landet i Mette og Lars Løkkes største syltekrukke!

Ingredienser der længe kan tygges drøv på!

Men kun Inger tør lave larm på bjerget!

Det der ikke er god latin hos den danske vælger, ja, det sætter Inger gode gamle danske ord på, så alle er med!

“Nej tak til en CO2 afgift”
“Bevar danske fødevarer”
“Hilsen folk som vi er flest”

God latin skiftet ud med protestanternes klare danske ord!

1536 i ny moderne 2024 udgave!

Alle danske politikere ville ønske, at de kunne samle 2000 mennesker med prompt og pragt, og som støttede den politik, som de stod for.

Her er Ingers 95 teser i uddrag:

75. Det er vanvid at mene, at CO2 afgifter kan befri et menneske fra de menneskeskabte klimaforandringer.

32. Evig fordømt tillige med deres læremestre vil de blive, som tror sig sikre på deres frelse i kraft af CO2 afgifter.

4. Derfor varer CO2 afgiften lige så længe, hadet til en selv varer, nemlig lige til vi indgår i Himmeriget, hvor klimaet er skabt af gud.

24. Størstedelen af kristenfolket må derfor nødvendigvis blive vildledt ved dette forskelsløse og rundhåndede tilsagn om ophævelse af alle straffe, hvis blot landbruget betaler sine CO2afgifter.

28. Det er sikkert og vist, at når pengene i statskassen klinger, kan profitten og politikernes magt øges, men folkekirkens forbøn for den enkelte i forhold til de menneskeskabte klimaforandringer, er alene afhængig af Guds bønhørelse.

33. Man skal vogte sig vel for dem, som siger, at statens CO2 afgifter, er den uvurderlige gave, hvorved mennesket slipper fri af de menneskeskabte klimaforandringer.

42. De kristne bør belæres om, at det ikke er folkekirkens mening, at CO2 afgifter på nogen måde kan sammenlignes med barm-hjertig-hedens gerninger.

43. De folke-kirke-kristne bør belæres om, at man handler bedre ved at give til den fattige eller låne ud til den trængende end ved at betale C02 afgifter.

46. De folke-kristne bør belæres om, at med mindre de har overflod, er de pligtige til at beholde, hvad der er nødvendigt til deres hus og hjem, og ingenlunde til at forøde pengene på CO2 afgifter.

50. De kristne bør belæres om, at hvis staten vidste besked om CO2 prædikanternes måde at drive penge ind på, ja, så ville staten hellere lade staten gå op i luer, fremfor at skatteyderne skal betale med eget kød og blod.

47. De kristne bør belæres om, at betaling af CO2 afgifter er en frivillig sag, ikke en pligt.

86. Hvorfor mon staten, hvis rigdomme i dag er overdådigere end de mest overdådigt rige, ikke hellere bruger sine egne penge end de fattige CO2 afgifts-betalere til at forandre de menneskeskabte statsgodkendte klimaforandringer.

Rigsdagen i Worms erklærer Luther fredløs.
Den indflydelsesrige Kurfyrst Frederik den Vise af Sachsen fik arrangeret, at Luther kunne få lov at forsvare sig på Rigsdagen i Worms i april 1521. Luther rejste til Worms i triumf, og folk strømmede til for at få et glimt af den berømte munk.

Nonnen fra Hjerk.
Rigsretssagen mod Inger Støjberg var en rigsretssag, der blev rejst mod den danske politiker og forhenværende minister Inger Støjberg i 2021. Rigsretssagen blev afsluttet den 13. december 2021 ved, at Rigsretten idømte Inger Støjberg 60 dages ubetinget fængsel.

De havde begge en sag med 500 års mellemrum!

Katolicismen og CO2licismen!

Afladshandlen i hver sin udformning.

Det syndige menneske der skal finde sin forløsning fra klimaets helvede og dødens helvede!

Folket strømmede til i protest!

Dengang som nu!

Protester førte frem til målet!!

Inger Støjberg har med et forståeligt dansk danskerne med sig!

Man kan ikke leve af brød alene!

500 senere i god dansk kontekst!

Teserne er de samme!

Danskerne kender dem på rygmarven!

Uden nogensinde at have læst dem!

Det ligger i vort sindelag!

Menneskeskabte klimaforandringer!

Smag godt på ordet!

Tænk hvis Luther havde levet i dag!

Han var aldrig faldet af rodeoen!

Menneskets sjæl kan aldrig befries ved aflad eller CO2 afgifter.

Det blev Christian den 4. der skulle lære danskerne den lutherske tro op til 100 års fejringen i 1636!

Særlig købstæderne, der blev betragtet som samlingssteder for al ugudelighed, havde myndighedernes opmærksomhed. Og det blev befalet, at der på torvene og andre steder skulle opstilles gabestokke, i hvilke man kunne anbringe dem, der lod sig høre med ugudelig sværgen og banden.

Om hele venstrefløjen ender i den moderne gabestok er op til folket og Inger!

Den danske folkekirke er kristen. Folkekirken er evangelisk-luthersk. Det vil sige, at den bygger på Bibelen og de forskellige kirkelige bekendelsesskrifter samt den tyske teolog Martin Luthers lære, som dannede grundlag for den danske reformation i 1536. Dermed hører folkekirken til de protestantiske kirker.

Det samlede medlemstal for folkekirken pr. 1. januar 2024 er 4.253.575. Det betyder, at 71,4 % af de i alt 5.961.249 indbyggere i Danmark er medlem af folkekirken.

Luther og Inger protesterer imod aflad og CO2 afgifter som midler til redning af menneskets synder!

Nutidens afladshandel på menneskeskabte klimaforandringer!

CO2 afgifter på landbruget!

Mogensen jubler og flyver på skitur i Østrig!

Hen over Martin Luthers fødeby! Afladshandlens økonomiske afsløringsmekka! Datidens ægte KRAKA!

Straks pengene i kisten klinger
Sjælen ud af skærsilden springer
Men Mogensen glemte danskernes Inger

Kriminelle dømte IS er jo ikke klogere...

Støjberg - sammen med Vermund - en POPULIST!