Annonce

Debat: Enhedslisten står igen på den forkerte side af historien

En række meldinger fra partiet op til og i kølvandet på den russiske invasion af Ukraine, sår tvivl om opbakningen til demokrati, frihed og selvbestemmelse, mener ung Metal-formand.
Russernes invasion af Ukraine er i mine øjne den største tragedie i nyere Europahistorie. Ikke mindst for min generation, der indtil for få uger siden ellers er vokset op på et fredfyldt kontinent

Sådan er det ikke længere. Jeg er selv glødende socialdemokrat. Men i denne her tid mener jeg virkelig, at vi kan være stolte over samarbejdet mellem de ansvarlige partier i Folketinget – røde som blå.

Tag bare den seneste demonstration foran den russiske ambassade, som samlede op mod 10.000 mennesker. Og samarbejdet om at styrke NATO-indsatsen og hjælpe ukrainerne med militære bidrag.

Skråsikkert Enhedslisten

Vi kan med rette være stolte af det politiske Danmark, som handler prompte. Næsten alle er klar til at forsvare demokratiet og frihed i Ukraine, og ikke mindst resten af de tidligere sovjetiske landes suverænitet.

Alle, altså bortset selvfølgelig fra nogle ganske få fraktioner, der i den grad står på den forkerte side af historien. Her taler jeg særligt om ét parti: Enhedslisten.

De seneste uger er der kommet en række meldinger fra partiet, som jeg håber historien vil dømme hårdt.

For en måned siden udtalte Enhedslistens udviklingsordfører Christian Juhl skråsikkert, at Ukraine ville have store handlemuligheder og stor indflydelse som alliancefrit land mellem Rusland og NATO.

På den forkerte side af historien

Få uger senere blev Ukraine som bekendt invaderet. I Ekstra Bladet erklærede samme Christian Juhl sit hede ønske om at nedlægge NATO og gøre danskerne ”alliancefri”.

Helt i tråd med Enhedslistens politik de seneste mange år, selvom NATO er den frie verdens vigtigste sikkerhedsgaranti.

Også Enhedslistens medlem af Europa-Parlamentet Nikolaj Villumsen sagde i Debatten på DR, at der i stedet skulle opfindes et helt nyt nordisk forsvarssamarbejde – og at man i øvrigt skulle lave sanktioner gennem EU. Det skriger jo til himlen.

Enhedslisten har som bekendt gennem alle årene netop arbejdet vedholdende for at nedlægge EU. Ligesom mange af Enhedslistens topfolk stod på den forkerte side under Den Kolde Krig, har Enhedslisten altså stået på den absolut forkerte side af historien, når det gælder NATO og EU.

Det står tydeligt i disse uger.

På ungdomssiden nægtede Enhedslistens ene ungdomsorganisation - Socialistisk Ungdomsfront (SUF) - at deltage i ungdomspartiernes fælles demonstration mod Rusland forrige onsdag.

Eller hvad med de kræfter i Enhedslistens internationale udvalg, som ihærdigt planlagde en demonstration mod USA’s adfærd, mens det for alle os andre stod lysende klart, at fjenden ikke er demokratiske USA, men tværtimod er autokratiske Rusland.

“En amerikansk historie fra nyliberale regeringsgrupper”

Det er få uger siden, at talspersonen for Enhedslistens internationale udvalg blankt afviste, at Rusland overhovedet var på vej med et angreb: ”Det er en amerikansk historie fra

nyliberale regeringsgrupper og medier, der er blevet kørt op gennem længere tid”, som talspersonen Mikael Hertoft ifølge arbejderen.dk formulerede det. Komiske Ali kunne ikke have sagt det mere elegant.

Det er heldigvis positivt, at man blandt nogle af Enhedslistens absolutte topfolk nu i retorik taler ukrainernes sag og deltager i fælles politiske markeringer. For vi danskere på tværs af politiske skel må utvetydigt stå på NATO’s og EU’s side mod russerne.

Det er vestens frihedsidealer ansigt til ansigt mod undertrykkelsen i Rusland. Her har vi brug for en national samling, hvor vi stiller os på den rigtige side af historien i fællesskab. Alle sammen.

De mange ukrainere har i forvejen måttet lide økonomisk og socialt gennem mange år, og en krig i deres land kan ikke forsvares på nogen måde.

Putin har samlet Europa

Afstandtagen og sanktioner bør være vores alles svar på konflikten. Ligesom Danmarks medlemskab af EU og NATO ikke skal være til diskussion. Svarer man ikke det – så står man på undertrykkernes og banditternes side.

Netop på denne her sag har der ellers været positive takter at spore i Europa. Putin har faktisk formået at samle Europa.

Han har groft sagt fået tyskerne til at øge forsvarsbudgetterne, finnerne og svenskerne til at overveje NATO-medlemskab og fået EU til at stå sammen om sanktioner.

Men Putin har altså ikke fået Enhedslisten til at komme over på den rigtige side af historien, og Putins adfærd har desværre ikke fået Enhedslisten til at bakke op om NATO og EU.

Ved vælgerne hvad de fik?

Ved det seneste kommunalvalg stemte hver fjerde københavner på Enhedslisten. Her lokkede Enhedslisten vælgerne med retorik om vandsalamandere, mere plantebaseret mad og færre parkeringspladser.

Mon en fjerdedel af hovedstadens vælgere også ønsker at melde sig ud af EU og NATO og vise mere ”forståelse” for russerne? Jeg håber det ikke.

Derfor skal der herfra lyde en klar opfordring til Enhedslistens bagland og topfolk – unge som gamle: Meld jer nu alle entydigt ind i den fælles kamp i EU og NATO og kom med i kampen for kontinentets fremtid.

Demokrati, frihed og selvbestemmelse er værd at forsvare. Ellers stiller I jer på den forkerte side af historien.

Carl Emil Lind er initiativtager til lærlingeoprøret og næstformand i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU).


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Findes "demokrati" overhovedet nogetsteds hvor flertallet bestemmer ?
Kan man stille noget op med "galninge" der udsætter andre for masakrer ?
Gavner det at gengælde med bomber når fjender kaster med bomber ?
Har våben nogensinde været redskaber til fred ?
Slukker man bål ved at komme mere brænde på bålet ?

Ika du syntes åbenbart at man bare skal bøje nakken og lade stå til, fordi du mener at der ikke er noget at gøre ved tingenes tilstand.
Hvis alle var som dig ville vi have diktatur over hele verden.
Har våben nogensinde været redskab til fred ? Spørger du.
Ja det har det, uden våben var personer som Hitler og Musolini, blot for at nævne et par stykker, aldrig blevet fjernet fra jordens overflade. Det har faktisk givet fred i Europa i snart 80 år.
Nu er diktatoren Putin på banen, og her er vi igen nødt til at anvende våben for at gøre ham og han diktatur et hovede kortere.

Der skal IKKE særlig mange atomvåben til for at udslette ALT liv på jorden.
Nok værd at erindre sig uanset medlemskab af Nato og EU. UANSET ALTING.
Dødsensfarligt at overse det.

Derfor er det også væsentligt, at vi opretholder et repræsentativt demokrati og ikke overlader hele styringen til en diktator som Putin.

Gammelkommunisterne har endnu ikke erkendt, hvad Sovjetunionens sammenbrud medførte.
Kommunismen eksisterer ikke mere i Rusland.
Hvorfor bliver de ved med at støtte Putin?

Det er nok i det mindste til dels den gamle historie med "fjendens fjende er min ven". Hvis USA er den store satan, og Rusland er USAs fjende, må Rusland jo så være deres ven.

Der findes ikke en matematisk formel for, hvem der er ven eller fjende.

Nu er deres dage i folketinget ganske vist nok snart talte, men det er jo det samme med De Frie Grønne, som også har meget svært ved at lande på benene selv i sager så enkle som denne.

Såfremt folketinget blev "afluset" for partier der ikke ønsker deltagelse i EU og NATO, ville vi være nået langt i dette land.

I et hvilket som helst parti eller forsamling af mennesker, vil der være ca 3 % tosser, der vil snuppe det ledige standpunkt, uanset hvor tosset det er, det er simpelt hen en naturlov som vi ikke kan slippe af med.

Øhhh, hvilken historie?

Det vi bevidner i de her skrækkelige dage med krig i Ukraine er starten på en ny multipolær verdensorden. Vestens dage som den økonomisk og militær styrende faktor i verden er slut. Og det kan ingen militæroprustning og atter milliarder af kroner til forsvaret ændre noget som helst på.

Rusland har siden 2006 været forenet i et økonomisk samarbejde. BRIK samarbejdet. En organisation, som har deres ejet banksystem gennem New Development Bank (NDB). BRIK samarbejdet blev stiftet af Kina, Rusland, Indien og Brasilien i 2006. I 2010 kom Syd Afrika til. BRIK landene består af en befolkning på ca. 3.200.000.000 og udgør 40% af verdens befolkning. Lande som Bangladesh, De Forenede Emirater og Uruguay er ligeledes medlem af New Development Bank (NDB).

Siden 2015 har New Development Bank (NDB) haft sit eget alternativ til SWIFT netværket netop for at gardere sig mod økonomiske sanktioner fra Vesten som dem Rusland nu er udsat for. Og dette alternativ til SWIFT netværket vil sikre Rusland mod alt for alvorlige økonomiske konsekvenser og opretholde den økonomisk samhandel med BRIK landene.

Alle lande i BRIK samarbejdet har stemt imod økonomiske sanktioner mod Rusland. Og Kina, Indien, Syd Afrika, De Forenede Emirater, Bangladesh og Pakistan har stemt blankt ved afstemningen om russiske resolutioner på FN’s ekstraordinære generalforsamling forleden.

USA har forgæves forsøgt at omvende Indien, som har gode relationer til USA. Men Indien har også mere end 70 års samarbejde økonomisk og militært med Rusland.

Putin handler ikke hovedkulds i en corona tåge. Han ved præcis hvad han gør. Det har været planlagt og forberedt gennem de seneste 15 år parallelt med nye samarbejde som BRIK.

Vi bevidner en ny verdensordens fødsel i de her dage. Og det kan intet forsvarsbudget hamle op med eller gøre en forskel på. Måske skal vi endog træde lidt varsom, da vi højst sandsynlig vil blive afhænge af denne nye multipolære verdensorden. Ikke mindst i økonomiske sammenhænge.

Kina er som bekendt ved at overhale USA som verdens største økonomi og verdens stærkeste militær. Nogen mener de allerede har gjort det, når pengene gøres op i købekraft. Lidt mindre kendt er det, at Indien også står som en mulig kandidat til at blive verdens største økonomi. Og Brasilien er bestemt også på vej op.

Vesten kommer til at vige pladsen. Det kan ikke forhindres. Det vil være klogt at have det med i tankerne.