Debat: Norden er det demokratiske lys i en mørk tid

Norden er beviset på, at vi kan gøre venner ud af gamle fjender og skabe en bedre og lysere fremtid, skriver fem nordiske socialdemokrater.
Foto: Søren Sigfusson/norden.org
De nordiske flag.
Den 23. marts 1962 underskrev Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark Helsingforsaftalen – en slags grundlov for Norden. Men allerede 10 år inden Helsingforsaftalen blev underskrevet, tages de første skridt til det vi i dag kender som Nordisk Råd – det officielle parlamentariske nordiske samarbejdsorgan.

Historien om Nordisk Råd begynder da Anden Verdenskrig slutter. Genopbygningen efter krigen kom raskt i gang og samtidig som FN opstod i 1945 opstod ideen om, at give Norden som region en stærkere og større stemme.

På initiativ fra den danske socialdemokrat Hans Hedtoft blev Nordisk Råd oprettet i 1952 som et permanent organ, hvor nordiske parlamentarikere regelmæssigt kunne mødes og drøfte fællesnordiske anliggender.

Meget at være stolte over

Det er nu gået 70 år siden oprettelsen af Nordisk Råd. Afstanden mellem vores lande er lille, og fællesskabet er stort.

Efter en historie fyldt med krige, er Norden som region i dag bannerfører for fred, stabilitet og demokrati. Båret på skuldrene af socialdemokratiske samfundsmodeller har det nordiske samarbejde i syv årtier vist sin styrke og skabt bedre livskvalitet for befolkningen i Norden både kulturelt, økonomisk og socialt.

De nordiske lande har klaret sig bedst igennem COVID-19 pandemien

Norden er også kendt langt uden for egne grænser.

Den nordiske velfærdsmodel er blevet genstand for global opmærksomhed og Nordens pandemihåndtering betragtes med stor beundring. For eksempel har The Economist slået fast, at de nordiske lande har klaret sig bedst igennem COVID-19 pandemien.

Skal understøtte en demokratisk og fredelig udvikling i verden

I dag står Europa – ja hele verden – med en ny sikkerhedsudfordring. Putins brutale angreb på Ukraine varsler om en ny tid i Europa. Krigen er ikke bare et angreb på Ukraine, det er et angreb på demokrati, fred og frihed og angår os alle.

Overalt i verden må man nu vælge side. Ønsker man at støtte kampen for demokrati, fred og frihed, eller vil man støtte mørkets autoritære kræfter.

Fra Socialdemokratiet i Nordisk Råd er svaret klart. Når verden brænder, skal vi i Norden bruge vores globale position til at understøtte en mere demokratisk og fredelig udvikling i verden.

Fælles nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik

Med respekt for hinanden, skal vi fordybe og styrke det nordiske forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde.

Det bedste forsvar vil altid være, at gøre din fjende til din ven

Norges statsminister Jonas Gahr Støre sagde det så klart under en pressekonference den 9. februar 2022  ”Nogle er medlemmer af NATO, nogle er medlemmer af EU, alle er i Norden” Som region er vi noget særligt. Et Nordisk forsvars- og sikkerhedspolitisk samarbejde vil kunne have en anden karakter, end NATOs eller EU's.

Det bedste forsvar vil altid være, at gøre din fjende til din ven, og i Norden har vi f.eks. både den nødvendige anseelse og ekspertise til at støtte lande i deres demokratiseringsprocesser.

Når Putins diktatoriske regime falder, får det russiske folk en ny chance for at blive en del af verdens demokratiske fællesskab. Når den tid kommer, skal det russiske folk vide, at vi i Norden står klar til at hjælpe vores naboer.

I Nordisk Råd lever vi ikke et stille liv, gennem aktive og engagerede medlemmerne bliver den nordiske kontakt forstærket, og fællesskabet større. Norden er beviset på, at vi kan gøre venner ud af gamle fjender og skabe en bedre og lysere fremtid. Sammen.

Annette Lind er medlem af folketinget og udenrigsordfører for Socialdemokratiet. Næstformand for Nordisk Råd.

 

Gunilla Carlsson har været medlem af Riksdagen i Sverige siden 2002. Hun repræsenterer Socialdemokraterna og er medlem af Finansudvalget.

Erkki Tuomioja blev valgt ind i Finlands rigsdag i 1970 for Socialdemokratiet. Præsident for Nordisk Råd for anden gang. Finsk udenrigsminister i både 2000-2007 og 2011-2015, og handels- og industriminister i 1999-2000.

Jorodd Asphjell har været medlem af det norske Stortinget siden 2005. Han er valgt af Arbeiderpartiet.

Oddný Guðbjörg Harðardóttir er medlem af Altinget for det socialdemokratiske parti Alliancen. Hun er gruppeformand og tidligere partiformand. Oddný Guðbjörg Harðardóttir var finansminister 2011–2012.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det ville være dejligt hvis Nordisk Råd kunne lære Sverige noget om demokrati. Eksempelvis kender kun de færreste svenskere noget til Montesquieu's magtdelingslære om den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt.
Svenske statsmedier, SVT og SR, er i langt højere grad end i Danmark regeringstro - så længe regeringen har et væsentligt islæt af socialdemokrater. Journalisterne er nådeløse mod de få kritikere de ikke kan komme uden om at invitere ind til en debat. Ren DDR-TV.
Svenske politikere tror regeringsmagten først og fremmest går ud på at skaffe hinanden gode job med gode pensioner og billige, men velbeliggende lejligheder. Og når det er opnået, skal de også lige skaffe deres børn det samme. Igen går socialdemokraterne desværre foran.
Og når der er valg, som i år, kan man igen se hvad naboen stemmer på. Hvert parti har sine egne stemmesedler (hvert parti sin farve), så det er synligt for alle i valglokalerne hvilket parti folk stemmer på. Man kan camouflere det ved at tage to eller flere stemmesedler, men hvem gider det?
Danmark har fået kritik for at opstillede politikere er med til at optælle stemmerne, men den kritik er en bagatel i forhold til Sveriges totalt udemokratiske valgsystem.
Svenske politikere fortjener at blive fyrede - hele banden.

Lad os udvide rigsfællesskabet til også at omfatte de øvrige nordiske lande, hvilket indhold det skal have kan vi finde ud af hen ad vejen, men det vil have afgørende betydning for f.eks. Grønland at være medlem af et meget større rigsfælleskab.
Til sammen har Norden en lige så stor økonomi, som Rusland og vi vil i et samarbejde have bedre muligheder for at bevare freden i hele det nordiske område, end Danmark vil have alene, eller sammen med et USA som kan have andre planer.
Rusland vil simpelt hen være mere tryg ved et Norden, end de vil være med USA,selv om NATO medlemsskabet fortsætter.

Annonce