Debat: Sådan skaffer vi flere pædagoger

Der kommer til at mangle 14.000 pædagoger. Hvis de skal findes, må politikerne se på vores arbejdsvilkår, mener pædagog Johnny Gaardsdal.
Foto: Colourbox
Pædagogmanglen bliver værre dag for dag og børnetallet stiger i mange kommuner. Derfor er der brug at dreje på flere håndtag, hvis der skal skaffes nok pædagoger til vores børn.

Vi hører allerede nu fra både borgmestre og KL, at de har svært ved at skaffe pædagoger. Og der er ingen tvivl om, at vi står overfor en kæmpe udfordring: Der er faldende ansøgertal til uddannelsen, der kommer flere børn og vi skal have minimumsnormeringer med en høj pædagogandel.

Ifølge Danmarks Statistiks årlige fremskrivning er der udsigt til mere end 45.000 ekstra børn i alderen 0-5 år i 2030 og det kalder på, at der skal skaffes 14.000 ekstra pædagoger.

Det kan tage pusten fra selv den bedste folketings- eller kommunalpolitiker.

Men der er ingen grund til at give op på forhånd.

Der er tværtimod brug for, at både kommuner og regering, smøger ærmerne op og gør en aktiv indsats for at rekruttere pædagoger til fremtidens børn og unge.

Og her er der flere oplagte håndtag, der kan benyttes.

placeholder

Giv medhjælpere en merit-pædagoguddannelse

En ny analyse, som AE-rådet har lavet, viser, at der er et stort potentiale for uddannelse af flere pædagoger ved at oprette uddannelsesstillinger til pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Det kræver mindst to års relevant erhvervserfaring, hvis man er over 25 – eller 5 års relevant erfaring uanset alder - plus enten en gymnasial uddannelse, en SOSU-assistent-uddannelse eller en pædagogisk assistent-uddannelse for at kunne tage en merit-pædagoguddannelse.

AE-rådets analyse viser, at der lige nu er 1115 pædagogmedhjælpere, der både opfylder erfarings- og uddannelseskriteriet. Samtidig er der 1890 pædagogiske assistenter, som lever op til kriterierne for at begynde på en merit-pædagoguddannelse.

Det kræver blot, at regeringen og kommunerne kommer ud af starthullerne.

Derfor er det også nu kommunerne skal trække i arbejdstøjet og tage fat i de rutinerede medhjælpere og pædagogiske assistenter, der opfylder kriterierne, og give dem muligheden for en merituddannelse.

Det kan de gøre ved at oprette uddannelsesstillinger, så pædagogmedhjælperne og de pædagogiske assistenter for eksempel får mulighed for at følge undervisning to dage om ugen, hvor de dækkes ind af vikarer, mens de passer deres job i institutionen resten af tiden. Og det med fuld løn.

Det koster selvfølgelig nogle penge, men i aftalen om minimumsnormeringer er der allerede afsat en pulje på 100 millioner kroner i 2023 og derefter 200 millioner kroner årligt frem mod 2030 til opkvalificering af personale.

De penge kan bruges på uddannelsesudgifter og vikardækning. Det kræver blot, at regeringen og kommunerne kommer ud af starthullerne.

Fasthold og tilbagerekrutter pædagoger med gode vilkår og høj faglighed

Vi kommer ikke i mål, hvis vi ikke kan holde på de pædagoger, som arbejder i dagtilbud i dag.

Med 11.000 pædagoger, der har forladt faget og nu arbejder på et andet område, er udfordringen soleklar.

Men det viser også, at der kan være et potentiale i at tilbagerekruttere nogle af de tabte pædagoger. Og det kræver, at man ser på pædagogernes arbejdsvilkår.

I en undersøgelse fra BUPL peger pædagogerne selv på konkrete forandringer, som vil kunne fastholde dem i pædagogfaget frem til pensionsalderen og dermed øge antallet af pædagoger:

  • 88 pct. vil blive, hvis der kommer bedre normeringer.

  • 69 pct. vil blive, hvis de får mere tid til forberedelse, fordybelse og faglig udvikling.

  • 61 pct. vil blive, hvis de får en højere timeløn.

Svarene giver et vink med en vognstang til, hvilke håndtag kommunerne og regeringen kan dreje på, hvis de vil fastholde pædagogerne i faget både på kort og langt sigt.

Det går ikke over af sig selv!

Uden nok pædagoger bliver det umuligt at levere den høje kvalitet i daginstitutionerne, som børnene har krav på og forældrene med rette forventer.

Men problemet med de manglende pædagoger går ikke over af sig selv.

Det hjælper ikke hvis politikerne tøver og sidder på deres hænder.

Derfor haster det med at komme i gang med at skaffe de nødvendige pædagoger. Og som beskrevet er der flere oplagte håndtag at dreje på.

En ting er dog sikkert: Det hjælper ikke hvis politikerne tøver og sidder på deres hænder.

Ærmerne skal smøges op. Der skal handling til. Og gerne en national rekrutteringsplan, som får skubbet de nødvendige tiltag i gang over hele landet!

Pædagog og forretningsudvalgsmedlem i pædagogerne og klubfolkenes fagforening BUPL


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hver fjerde iraker i Danmark er førtidspensionist.
Man kunne lade være med at førtidspensionere hele befolkningsgrupper?

Tak Gunnar Jensen fordi du trods alt anerkender flygtninge fra Irak som en del af den danske befolkning. Tak min ven.

Noget andet er så, at arbejdsforholdene for såvel pædagoger og lærer er blevet komplet ødelagte de sidste 10 år gennem besparelser og digitalisering med uendelige dokumentationskrav. Jeg kan meget godt forstå ingen længere gider at være hverken pædagoger eller lærere.

Det blå svindlerholds ødelæggelser af Danmark for at skaffe skattelettelser til deres egne velhavende kerne vælgere har ruineret livet for almindelige mennesker i Danmark.

Det blå svindlerhold køber og betaler stemmer gennem skattelettelser.

For slet ikke ta tale om besparelseskatastrofen i vores sundhedssystem. Heldigvis er jeg langt bedre stillet med sundhedssystemet i Thailand. Her fungere det.

Det blå svindlerholds
Det blå svindlerhold

skriver
den blå 'røvvasker' smølf
den blå 'røvvasker' smølf

"Tak Gunnar Jensen fordi ..." ???
.

FN skal opkøbe hele Amazonas regnskoven før det blå svindlerhold når at få den total ødelagt og en klimakatastrofe bliver uundgålig.

Pengene skal tilføres FN ved at skære ned på verdens landes krigsbudgetter. Vi kan starte med Danmark ved at over fører 18.000.000.000 kr. årligt til FN ved at annullere krigsbudgettet. Et krigsbudget som har brugt Ukraine krigen som undskyldning, mens det nye kommende krigsmateriel bliver indsat i Afrika og Middelhavet.

Rusland hvem?

PS. Hvad skal vi med verdens største krigsmaskineri, når der ikke er nogen civilisation tilbage om 100 år grundet klimakatastrofe, ressource overforbrug og eksplosiv befolkningstilvækst i verden?

Der findes INGEN plan B. Der er kun EN chance.

det blå svindlerhold

tak til den blå 'røvvasker' smølf for kommentaren
.

Helt ærligt, jeg kan da godt forstå, at ingen gider passe de små egoistiske og snot-forkælede børn, med forældre der tror, at de og deres børn er verdens centrum, der har krav på evig opmærksomhed.
I øvrigt hvad har Gunner Jensen skrevet ?

Der findes en meget mere simpel måde at skaffe nok pædagoger på, den bestå i at indføre en tre dages uge for voksne og fem dages uge for børn.
Altså 3 dages arbejde, 3 dage fri, ingen søn og helligdage, men samme længde ferie og samme daglige arbejdstid.
Det vil gøre det muligt for forældre at arbejde skiftevis, således at de erhverver en ret til, at kunne være sammen med deres egne børn, det vil være en helt enestående velfærdsfremgang for både voksne og børn. Ligestillingen i mellem kønnene vil også kunne profitere af en sådan ændring og det vil givetvis forlænge ægteskabernes holdbarhed.
Økonomisk vil det kunne hænge sammen ved de sparede pædagoger, den halverede trafik båd på vejene og i det kollektive, samt lokaler der nu vil være mere rummelige, når kun halvdelen af befolkningen er på arbejde, på den samme dag.
Vi vil kunne spare mægtige investeringer i trafik bort og en masse stress vil forgæves lede efter et offer, Danmark vil blive landet der svælger i fryd og gammen.

Annonce