Så er det de fattige og de unges tur til at betale gildet. Igen

Når regeringen lufter skattelettelser og en ny valuta i dansk politik, er det bare den samme gamle borgerlige trompet, som blæser de samme toner. Det skriver formand for SF Ungdom i dette debatindlæg.
Foto: Pressefoto/Grafik: Anders Bredsdorff
SVM-regeringens tre partiledere Jakob Ellemann, Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen.
Socialdemokratiet og kompagnonerne i Venstre og Moderaterne luftede planerne for regeringens fremtid i Berlingske, og selvom at det tyder godt for regeringen selv, ser det problematisk ud, hvis ikke man er i samfundets øvre lag.

Regeringen har nemlig fundet flere penge i statskassen, og de skal selvfølgelig ud at leve i samfundet. Så hvem får lov til at få lidt ekstra mellem hænderne i den kommende politiske sæson?

Løfter ikke fra bunden

Er det klimakrisen, som har vist sine grusomme konsekvenser henover sommeren, så tæt på som i Sverige?

Er det kommunerne, som får flere penge end KL-aftalen lagde for sig, sådan at den borgernære velfærd, ældreplejen eller skolerne får råd til at køre rundt?

Er det regionerne, som står med milliardregninger for offentlig transport, og som skriger på flere penge for at tiltrække sygeplejerske og psykiatere?

Regeringen lufter nemlig ikke planer om at investere massivt i de ting, som kan løfte bunden af samfundet

Er det de enlige forsørgere på overførselsindkomst, som inflationen har givet et spark bagi, og som har fået svært ved at få regningerne til at gå op?

Nej, tværtimod. Regeringen lufter nemlig ikke planer om at investere massivt i de ting, som kan løfte bunden af samfundet, og som kommer alle borgere til gavn. I stedet luftes der skattelettelser og en ny valuta, nemlig arbejdsudbud.

Ikke kun skidt

Hvis man skal være helt fair, er det nye udspil ikke kun dårligt. Der loves flere penge til erhvervsuddannelser. Det har også kun været lovet i to år.

Der loves et lønløft i det offentlige, som også kun har været lovet af skiftende regeringer længe. Der loves, at administrationsbyrden skal fjernes. Det er endnu en ting, som regeringer siden Fogh har snakket om.

Men hvis vi nu antager, at det hele bliver virkeligheden. Regeringens visioner opfyldes. Hvilket samfund står vi så med? 

Vi står med et samfund, hvor kommunerne er i knæ. Allerede nu spares der massivt i ældreplejen, på specialiserede socialtilbud og på handicapområdet, og de besparelser kommer til at fortsætte.

vi står med nogle overførselsindkomster, som er svære at leve for

Vi står med en række regioner, som mangler sygeplejerske, og hvor den offentlige transport fjernes, fordi udgifterne er steget. I modsætning til bevillingerne.

Vi står med en klimakrise, som bliver dyrere at løse for hver dag vi venter.

Og vi står med nogle overførselsindkomster, som er svære at leve for.

Det koster at løse kriser

Så hvorfor er det, at der skal gå milliarder til topskattelettelser, samtidig med at så mange områder med al tydelighed mangler penge? 

Hvorfor er det, at det er den øvre middelklasse, der er i fokus, mens vi hægter dem med mindst mellem hænderne af?

Og hvorfor er det, at vi stopper krisefortælling, når der tydeligvis er krise i mange af landets institutioner, bare fordi regeringen har fået flere penge? 

Vil man løse en krise, så koster det. Og vi fikser ikke kommunerne eller regionerne med flere hænder, hvis ikke der er penge til at ansætte dem.

Landsformand for SF Ungdom.


Flere artikler om emnet

placeholder

Kommentarer

"vi står med nogle overførselsindkomster, som er svære at leve for"

Det er ikke meningen, at man skal leve af overførselsindkomster, altså af andres penge. Det er meningen at man skal overleve. Hvis man vil leve livet, så må man ud og bestille noget.

Ungkommunisten Alexander Blavnsfeldt har tydeligvis et kært og umodent forhold til økonomi. Ak ja, hvis bare alle mennesker i heeeeeele verden kunne være frie og lige her i lille Danmark. Så ville det bare være så godt alt sammen. Det må være dejligt at være en drømmer.

Til orientering ifølge Danmarks Statistik
Klip herfra:
Overførselsindkomster Af Jan Plovsing
1. Hvad er overførselsindkomster? Som led i udbygningen af velfærdsstaten er der gennem en årrække skabt mange muligheder for at modtage pengeydelser fra det offentlige.
Der er tre hovedtyper af sådanne ydelser:
• For det første ydelser, hvis formål er at sikre borgerne en varig forsørgelse. De almindeligste er folkepension, førtidspension, efterløn, overgangsydelse, delpension og delefterløn. Typer af overførsler
• For det andet ydelser, hvis formål er at sikre borgerne en midlertidig forsørgelse. De almindeligste er arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, aktiveringsydelser, orlovsydelser og Statens Uddannelsesstøtte (SU).
• For det tredje ydelser, hvis formål er at udjævne forsørgerbyrder, at yde tilskud til et bestemt forbrug eller i særlige situationer. De almindeligste er børnefamilieydelsen, børnetilskud, boligsikring, boligydelse og tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i daginstitutioner.
Kært barn har mange navne. Pengene kaldes indkomstoverførsler, overførselsindkomster, sociale kontantydelser eller slet og ret overførsler. Her vil vi for at gøre det enkelt bruge den korte betegnelse, overførsler.

Peter Jensen du har så evig ret, for så vidt angår overførselsindkomster bliver jeg rigtig trist over hvor mange der egentlig ikke er på arbejdsmarkedet, særligt yngre enlige mødre “magter” tilsyneladende ikke at arbejde, hvorfor ikke få afdækket hvad årsagerne egentlig er, det er da bedre selv at tjene sin løn end få en eller anden overførselsindkomst.

Overførselsindkomst! Er også til mennesker som har arbejdet hele livet, og har ofret deres helbred på arbejde markedet hellige alter.
Vi er nogle som må spise nådensbrød og høre på folk som dig, hvis verdensbillede er sort, hvid.

"Og hvorfor er det, at vi stopper krisefortælling, når der tydeligvis er krise i mange af landets institutioner, bare fordi regeringen har fået flere penge?"

Den krise har Mette Frederiksen ikke lyst til at tage sig af. Hun vil hellere give sig selv skattelettelser.
Når finansloven bliver præsenteret, har hun sikkert fundet en ny krise, som børn, gamle, pensionister og syge skal finansiere. Sådan er hun jo..

"Og hvorfor er det, at vi stopper krisefortælling, når der tydeligvis er krise i mange af landets institutioner, bare fordi regeringen har fået flere penge?"

Den krise har Mette Frederiksen ikke lyst til at tage sig af. Hun vil hellere give sig selv skattelettelser.
Når finansloven bliver præsenteret, har hun sikkert fundet en ny krise, som børn, gamle, pensionister og syge skal finansiere. Sådan er hun jo..

Staten overfører penge til vestjyske kommuner med mange gamle.
Men overførelserne dækker langt fra behovet!
Nu må kommunerne spare på skolerne!

Spørg blot i Struer hvordan det føles at være borgmester !

Sætter man skatten op ja, så straffes man af staten!

Mette og Lars og Jacob har pengene!

Men de giver fan i børn, unge og gamle!

Og den dårlige samvittighed gør politikerne syge en mass!

Synd og skam at ingen tør fortælle dem sandheden!

Den dårlige trivsel blandt børn og unge falder tilbage på politikere der ikke vil betale hvad børn, unge, syge og gamle reelt koster!

Der skal jo være råd til de menneskeskabte charterrejser mindst to gange om året !

Antorini har endelig erkendt fortidens synder!

Og vil være sygeplejerske!

Der er meget at betale tilbage for!

Bedre sent end aldrig!

De fleste nutidige politikere skulle gå samme vej!

Og lade folk med forstand på børn, unge, syge og gamle komme til!

Tillykke til Antorini der ødelagde folkeskolen!

I Struer lever ånden videre blandt borgerlige politikere!

Økonomi er vigtigere end børn!

Ti års forfejlet SF og Socialdemokratisk politik, der har misfarvet de borgerlige!

Vejen tilbage er lang!

Men nu vil selv en Antorini arbejde for en sygeplejerske-løn!

Børn, unge, syge og gamle er blevet Antorini-moderne!

Så mangler vi blot at de unge tror på den galej!

Miskrediteringen af en hel generation offentligt ansatte tager årtier at rette op på!

Antorini er en dråbe i havet!

Men en god begyndelse!

Tænk hvis Mette Frederiksen søgte på lærerseminariet og glemte alt om NATO og FN!

Tænk!

Vise vejen til velfærdsuddannelserne for den næste generation!

Rette op på alt det lort som hun sammen med Antorini påførte folkeskolen og sygeplejersker!

En undskyldning hjælper intet!

Antorini har søgt på sygeplejeskolen for at undgå en sygemelding som alle de andre politikere med dårlig samvittighed!

Unge har brug for helte!

Helte der vil dem!

Ikke flæbende voksne der bliver syge af dårlig samvittighed!

Børn, unge, syge og gamle koster kassen!

Det ved underbevidstheden godt!

Selv i Venstre!

Søg en velfærdsuddannelse og ret op på din egen mangeårige dårlige samvittighed!

I stedet for charterrejser så bliv beriget i hverdagen ved at gøre noget for mennesker!

Så vil mistrivslen blandt unge forsvinde af sig selv!

Antorini viser vejen!

Det bedste der er sket i dansk politisk historie de sidste 25 år!

Det allerbedste ville selvfølgeligt være, at der ikke blev født børn i Danmark overhovedet.
Så kunne virksomheder i Danmark importere voksen allerede uddannet arbejdskraft og eksportere samme arbejdskraft, lige før den er pensionsberettiget.

Så ville der ikke være udgifter til barsel, vuggestuer, børnehaver, skoler, universiteter og da slet ikke til pensioner.
Hvor ville det være dejligt.

Ja det ville være fint at importere arbejdskraft fra udlandet ligesom i 1970 hvor det endte med at de skulle have arbejdsløsheds penge og kontanthjælp med hjem inclusive diverse børnetilskud fordi de i følge fagforeningerne og Anker jørgensen havde optjent retten der til.

Det er trist med mettes regering, man sætter pensionsalderen op til 74 år, samtidigt har man et hav af
forskellige overførselsindkomster, hvoraf mange er udnyttelse af systemet, blandt andet unge enlige mødre
som aldrig har haft en dag på arbejdsmarkedet.

Kommunerne burde have eneret på at opkræve personlig indkomstskat, for det er en forudsætning for at vi kan beholde den sidste ret af demokrati i landet. Borgerne bor i kommunerne ikke i staten som derfor ikke aner noget som helst om hvilke behov der findes i kommunen. Der finde ikke meget som staten ikke kan sætte på en regning og sende til kommunen, staten har kun udgiften til lovgivning, udenrigspolitik, forsvaret. Alt andet kan skrives på en regning og sendes til kommunen. Kommunerne kan deles om regningerne i forhold til hvor længe borgeren har boet i kommunen. Det er ingen grund til at statsmagten afskaffer vores demokrati, staten kan kun gøre vore mange samfund dårligere, ved at fatsholde et monopol, som det ikke evner at prioritere indenfor lige så godt som kommunerne.

Det har jeg også tænkt på. Der har været talt om at afskaffe regionerne. Man skulle måske afskaffe staten, og lade kommuner og regioner stå for opkrævning og fordeling af midler. Regioner og kommuner er tættere på befolkningen og er endnu ikke helt sandet til i hellig egenforståelse.

Når nogen har det for godt så bliver de SELVFEDE. Og EGOISTISKE. Så kan de ikke se længere end til egen
næsetip.
Landets svageste borgere er en undertrykt GLEMT gruppe. Overset udenfor.
Det er utilgiveligt at disse svageste grupper nærmest det meste af livet må nøjes med at samle SMULER fra de riges festbord.
HVORNÅR FÅR DISSE BORGERE MERE I INDKOMST ??? Inflation og stigende priser udhuler deres i forvejen begrænsede almisse. Pia Olsen DYHR det er en opgave for dig at støtte problemet "FATTIGRØV". I stedet for konstant og kun at LEFLE for ungdom og børnefamilier. I håb om at høste stemmer.

MISUNDELSE er en dårlig egenskab. Værd at tænke over når "trykket stiger".

Annonce