Annonce

Ånden fra Marienborg er forduftet

I de første måneder af SVM-regeringens levetid, talte de tre regeringspartier altid med én stemme. Den tid er forbi - folketingsdebat om au pair-ordningen er et godt eksempel på de nye vinde
Foto: Statsministeriet/Stine Tidsvilde
Jakob Ellemann-Jensen (V), tidl. formand, Mette Frederiksen (S), statsminister og Lars Løkke Rasmussen (M), udenrigsminister
Den første tid under SVM-regeringen stod de tre regeringspartier sammen i tykt og tyndt. Selv ikke den upopulære afskaffelse af store bededag som fridag gav sprækker i det usædvanlige regeringssamarbejde.

Medierne ville mægtig gerne vide, om det var Socialdemokratiet, Venstre eller Moderaterne, der havde født den upopulære ide om afskaffelse af store bededag. Men ingen af de tre partier faldt for fristelsen og hviskede til et udvalgt medie, hvilket parti, der bragte store bededag ind i forhandlingerne om et regeringsgrundlag for SVM-regeringen.

Men som tiden er gået - og meningsmålingerne ikke just har været med SVM-regeringen - er ånden fra Marienborg forduftet.

Skilter åbent med uenigheder

Nu er vi dér, hvor regeringen helt åbent skilter med dybe uenigheder. Og nok så bemærkelsesværdigt: Det er ikke bare de to mindre partier i regeringen, Venstre og Moderaterne, der bidrager. Det store regeringsparti, Socialdemokratiet, deltager også.

Der kan meget vel være tale om en aftalt øvelse

Der kan meget vel være tale om en aftalt øvelse Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne i mellem. Øvelsen går i så fald ud på, at de tre partier er nødt til at markere noget ideologisk kant til hinanden. Kun på den måde kan hvert af de tre partier igen vokse sig større.

I starten af SVM-regeringens levetid kunne man ikke helt vide, hvordan vælgerne ville reagere på, at Socialdemokratiet og Venstre - med Moderaterne i mellem sig - havde givet hinanden hånd på at udviske forskellen mellem rød og blå.

I mellemtiden er vi - og regeringen - blevet klogere. Meningsmålinger og forskning i vælgervandringerne viser, at vælgerne savner den gammelkendte opdeling i rød og blå.

Au pair-debatten

Måske derfor så vi torsdag under debatten om au pair-ordningen, at en socialdemokratisk fagminister - udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek - helt åbent fra Folketingets talerstol talte om interne uenigheder i regeringen.

forskellige holdninger til au pair-ordningen

“Det er ikke nogen hemmelighed, at der på tværs af partierne i regeringen er forskellige holdninger til au pair-ordningen,” fortalte ministeren, der heller ikke lagde skjul på, at der efter hans og Socialdemokratiets opfattelse er problemer med værtsfamilier, der ikke behandler au pairerne ordentligt.

Han skitserede derefter det kompromis, som SVM-regeringen er nået frem til. Nemlig, at det ikke er tiden til at afskaffe au pair-ordningen, som foreslået af SF og Enhedslisten.

Dybvad nævnte, at kun få værtsfamilier benytter sig af den udskældte au pair-ordning, og at antallet falder år for år. Ministeren antydede dermed, at au pair-begrebet er på vej til stille og roligt at uddø i Danmark.

Åbent erkendte den socialdemokratiske ordfører, Frederik Vad, at diskussionen om au pair-ordningen er vanskelig for Socialdemokratiet - fordi man sidder i regering med to partier, der er positive over for ordningen, mens Socialdemokratiet ikke bryder sig om au pair-ordningen.

Venstres og Moderaternes ordførere lagde på sin side ikke skjul på, at de finder au pair-ordningen rigtig god. Den er en god hjælp for pressede familier - og så indgår der også kulturudveksling i ordningen, lød det fra V og M.

Åndeligt føde for blå og røde

Au pair-debatten er et godt eksempel på de nye vinde, der blæser på Christiansborg. Debatten gav åndeligt føde til de mange vælgere, der savner opdelingen i rød og blå.

åndeligt føde til de mange vælgere, der savner opdelingen i rød og blå

Socialdemokratiske vælgere - inklusive dem, der på det seneste er faldet fra - fik noget rød kant og tydelig lønmodtager-ideologi. Og Moderaternes og Venstres vælgere kunne pludselig tydeligt genfinde sig selv som blå.

Opdateret

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Nu er det ikke aupair ordningen alene der skaber mislyde i regeringssamarbejdet - Der var også forslaget fra Venstre om igen at tillade kørselstjenesten Uber - og Moderaterne har et ønske om at lette på aktieindkomstskatten i forbindelse med forhandlingerne om en ny iværksætterordning -
Skal man tro på de signaler der kommer fra S - så er der ikke noget der tyder på at forslagene er clearet af internt i regering -

Det der er svært skal være nært!

Lars Løkkes motto for samarbejdet!

Aupair-ordninger har betydning for et fåtal af danskere. Så de tre regeringspartier har givet hinanden frie hænder! Og narrer fjender….

Til gengæld er co2 afgifter på landbruget gift under hele velfærdsstaten. Alle har tilsyneladende en menig om klimaet eller et forhold til Danmarks livsnerve nummer et!

Landbruget!

Venstre har givet socialdemokraterne carte blanche til at gå i flæsket på Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne. Til gengæld lukker Moderaterne skuffen i for at stjæle flest mulige stemmer fra de radikale og de konservative.

Venstre holder sig klogeligt ude af slagsmålet for at undgå at København lægges øde en uge eller to!

Aupair er dødvigtigt for millionærer og milliardærer!

Danskere lever af brød, smør og ost og mælkeprodukter og ind imellem lidt kødsovs!

Stegt flæsk og persillesovs står fortsat på middagsbordene på jyske plejehjem!

Medierne ville mægtig gerne vide, om det var Socialdemokratiet, Venstre eller Moderaterne, der havde født den upopulære ide om afskaffelse af store bededag. Men ingen af de tre partier faldt for fristelsen og hviskede til et udvalgt medie, hvilket parti, der bragte store bededag ind i forhandlingerne om et regeringsgrundlag for SVM-regeringen.

Om SVM forstår at lukke munden på deltagerne i forhandlingsudspillet om co2 afgifter på landbruget!

Ja, det bliver interessant!

Prisen for at få indflydelse på co2 afgiften kunne være at skrive under på at forhandlingerne forbliver fortrolige for alle parter!

Stephanie Lose er ikke en hvem som helst!

Spørg blot Danmarks politiske superstars nummer et Villy Søvndal!

Sat uden for politisk indflydelse for evigt!

Danmarks Naturfredningsforening har meget på spil!

Der er så meget man gerne vil have indflydelse på i fremtiden!

Det der er svært, skal være nært!

Lars Løkke kender om nogen spillets regler!

Når det gælder om politisk indflydelse og magt!

Stephanie Lose kender sine pappenhejmere!

Lad spillet om landbruget og dansk velfærd begynde!

Millionærer og milliardærerhar råd til at betale for egen hushjælp med danske overenskomster!

Aupair har et alt for stort co2 aftryk på klimaet!

I det mindste burde aupair pålægges en co2 afgift svarende til afgiften på industriens udledning per ton co2.

Og når det er sat på plads, thi klimaet er jo menneskeskabt, ja, så,kan skatteministeren der for længst har kastet Inger Støjberg under bussen, studere danskernes co2 aftryk set ud fra antal flyrejser de sidste 30 år.

Landbruget har et minimalt faldende aftryk! Og det mente skatteministeren var katastrofalt! Tørke, flodbølger, orkaner, regn og oversvømmelser!

Der var ikke den af bibelens syv prøvelser som landbruget ikke var skyld i!

Hvis man skal tro den meget troende socialdemokratiske skatteminister, der nød sit knæ i siden på Inger Støjberg!

Til gengæld hr skatteminister:

Analyser på baggrund af rejsestatistik viser dog, at vi danskere bidrager markant til denne udvik- ling. Det er især de lange oversøiske rejser, der er i vækst. Der er fx nu over 160.000 dan- skere, der årligt besøger Thailand. Denne tendens er med til at få det antal kilometer, danskerne flyver til at vokse støt med i hvert fald 2 % om året og i perioder endnu mere (Christensen 2016; 2018).
Globalt stiger flyvningen markant af flere grunde, hvoraf de vigtigste handler om den økonomiske udvikling. Flere og flere kommer op i den globale middelklasse, hvor flyv- ning er en mulighed. Og priserne for at flyve er faldet markant, bl.a. på grund af en om- fattende og vellykket liberalisering af flybranchen i bl.a. USA og EU med stærkt øget kon- kurrence til følge, samtidig med lave oliepriser og stadig bedre teknologi. Dertil kommer, at flyvning er fritaget fra næsten alle skatter og afgifter.
Der forventes da også fortsat kraftig vækst i flytrafikken fremover. Det er stadig kun omkring 20 % af verdens befolkning, der har prøvet at flyve, og flybranchen forudser, at antallet af passagerer vil omtrent fordobles fra 4 mia. til 7,7 mia. i 2036, i takt med at den stadig større middelklasse får mulighed og råd (IATA 2018b). Gennemføres der yder- ligere liberaliseringer af branchen globalt, kan væksten blive endnu større.
Udledningen af CO2 og andre drivhusgasser vil derfor alt andet lige også vokse. Selvom CO2 fortsat vil vokse mindre end trafikken, kan der selv med optimistiske forventninger til teknologien forventes en stigning i CO2 på 130 % eller mere from mod 2050. Dette står i stærk kontrast til behovet for en markant reduktion i alle sektorer for at nå de klimamål, der er opstillet i Paris-aftalen.
Vokser flytrafikken og dens CO2-udledning ufortrødent videre, mens resten af verden indretter sig på at opnå Paris-målene, vil flyvningen uvægerligt fylde mere og mere i det globale klimaregnskab. Nogle scenariestudier peger på, at international flytrafik kan komme til lægge beslag på over 25 % af det resterende ’drivhusgas-budget’ der i dag er til rådighed, hvis vi skal undgå mere end 1,5 grads global opvarmning, med mindre der sker en meget drastisk reduktion (Broderick 2018, CarbonBrief 2018). At bruge så meget på flyvning vil være en yderst uhensigtsmæssig anvendelse af det sparsomme budget.

Der er nok for Socialdemokratiet og Benstre og Moderaterne at skændes om!

Men desværre ikke flytrafikken!

Thi danske lønmodtagere og privatansatte og landmænd elsker mere og mere at flyve til Syden og Thailand for at slippe for de menneskeskabte klimaforandringer!

Som de desværre netop selv ved deres flyrejser har skabt siden det i 1960erne lykkedes fagforeninger at opnå ferieuger og gode reallønsstigninger, således at co2 aftrykket er steget og steget og steget og steget på de årlige flyrejser!

Men dansk landbrug er udvalgt som tidens jøder, der skal udryddes som tidens syndere!

Anti-agraismen er over os!

Spørgsmålet er?

Har de lov at forsvare sig når de bliver angrebet?

På deres overlevelse, på deres boliger, på deres ejendomme, på deres dyrehold, på hele deres kultur!

Til gengæld skal rejsekulturen med al dens negative påvirkning på klima, miljø og forurening fortsætte ufortrødent!

Ud over rekordsalg i år til Thailand, går salget på krydstogtsrejser helt amok!

Krydstogtsskibe der dumper al deres affald straks de er på international farvand!

Uskyldigheden stråler ud af de danske politikere!

Lad dem alle fremlægge deres ferie de sidste ti år! Med co2 aftryk!

At koste med sten imod landbruget, hvor de alle bor i drivhuse!

Egen drivhuseffekt på klimaet!

Lad os blot starte med skatteministeren, så Lars Løkke, så Mette Frederiksen!

Alle rejser og rejser!

Så hr. og fru. Jensen før de kaster sten på dansk landbrug!

Det landbrug der har skaffet billige danske fødevarer til generationer af danskere, der samtidig fik overskud til årets flyrejser!

EU- støtten til dansk landbrug har i virkelighedens verden været et indirekte støtte til danskernes flybilletter!

Klima-skurken er danskeren i almindelighed og især flyrejsende der havde det nødvendige overskud, når alt andet var betalt!

Skatteministeren udpegede Inger Støjberg som skurken!

Ånden fra Marienborg er intakt!

De reelle klimasyndere skal skjules for enhver pris!

Det siger de selv i EU!

Når den sidste ko i Danmark er slagtet stiger havtemperaturerne ufortrødent!

Og sværme af græshopper spiser den sidste græs på grønne danske marker!

Alle er på krydstogt eller fløjet til Thailand for at finde den næste aupair!

Socialdemokrater er uskyldige som uskyldigheden selv!

Anti-agraismen er over dem!

Det kører bare for dig, Aksel. Med udråbstegn og det hele.

Yep - tilbage til det røde flertal...

Annonce