Annonce

Det har været et problem i årtier - nu sker der endelig noget

Lovændring skal gøre det lettere for børn på krisecentre at komme i skole.
Foto: Keld Navntoft
Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S)
Alt for mange børn på krisecentre kommer ikke i skole.

Som det er i dag, skal begge forældre ved delt forældremyndighed nemlig have besked om skoleflytning. Det betyder i praksis, at mange mødre på krisecentre afholder sig fra at melde børnene ind i en ny skole - af frygt for at faren får besked om, hvor børnene nu går i skole.

Men nu har børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) aftalt en lovændring med Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, De Konservative og De Radikale (Folkeskoleforligskredsen, red.), der betyder, at typisk faren ikke behøver at få besked om skoleflytning.

Desværre spænder de nuværende regler ben for deres sikkerhed

”Alle børn skal føle sig trygge, når de er i skole. Også dem, der er flygtet med en forældre til et krisecenter, fordi de har levet med vold i hjemmet. Desværre spænder de nuværende regler ben for deres sikkerhed, da den voldelige forældre vil kunne opsøge barnet i skoletiden,” siger Mattias Tesfaye ifølge en pressemeddelelse og fortsætter:

“På den måde kan det være umuligt at komme ud af det voldelige forhold og samtidig fastholde sit barn i skolen. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi i folkeskoleforligskredsen har fundet en løsning, hvor vi sætter børnenes adgang til en tryg skolegang højest.”

“Glad helt ned i maven”

Formanden for Landsorganisation af Kvindekrisecentre (Lokk), Laura Kirch Kirkegaard, er meget begejstret:

kommer til at betyde enormt meget for de børn

“Jeg blev virkelig glad helt ned i maven, da jeg hørte, at det her var på vej. Det er noget, der kommer til at betyde enormt meget for de børn, som ender i en situation, hvor de sidder på et krisecenter og ikke kan komme i skole. Det har været et problem i årtier, så jeg synes, det er en rigtig positiv nyhed,” siger hun til Politiken.

Godt 2.300 børn flyttede ind på et af landets krisecentre sidste år. Et tal, der har været stigende de seneste fem år.

Laura Kirch Kirkegaard vurderer over for Politiken, at det er en betydelig del af de godt 2.300 børn, der ikke kommer i skole i kortere eller længere tid på grund af oplysningspligten.

Tesfaye forventer, at lovændringen kan træde i kraft fra 1. januar 2025.

Sådan skrues ændringen sammen

Sådan får børn på krisecentre fra nytår lettere adgang til at fortsætte i skole:

  • Aftalen betyder, at kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor barnet senest var folkeregistreret, efter anmodning fra den voldsramte forælder kan træffe afgørelse om suspension af den anden forælders rettigheder i henhold til folkeskoleloven.
  • Det kan udelukkende ske, når det er påkrævet af hensyn til barnets sikkerhed eller velfærd.
  • Suspensionen kan vare i op til 6 måneder, eller indtil der er truffet afgørelse om midlertidig eller endelig placering af forældremyndigheden i henhold til forældreansvarsloven.
  • Det er forudsat, at barnet fortsat har ophold på et krisecenter, og afgørelsen træffes på baggrund af en udtalelse fra det relevante krisecenter og evt. andre relevante oplysninger fra for eksempel politiet eller de sociale myndigheder.
  • Idet alle rettigheder i henhold til folkeskoleloven suspenderes med afgørelsen, vil den anden forældre heller ikke længere få øvrige oplysninger om barnets skolegang.
  • Det betyder blandt andet information, som modtages af forældrene via digital kommunikation eksempelvis via Aula. Det skønnes nødvendigt for at hemmeligholde, hvilken skole barnet er indskrevet på.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

"Godt 2.300 børn flyttede ind på et af landets krisecentre sidste år. Et tal, der har været stigende de seneste fem år."

Gad vide, hvor mange af dem, der er henholdsvis danskere og importerede globale klienter.

Annonce