Tesfaye: Der kommer ikke et generelt skærm-forbud på landets grundskoler

Til gengæld er børne- og undervisningsministeren på vej med anbefalinger for brug af digitale hjælpemidler i grundskolerne: “Hellere en time for lidt med skærmene end en time for meget”.
Foto: Colourbox
Mobil- og skærmforbrug i grundskolerne - børne- og undervisningsministeren er på vej med et sæt anbefalinger
Tidligere på året meldte børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) ud, at der var brug for at begrænse forbruget af skærme og mobiltelefoner i landets grundskoler, og SVM-regeringen har bebudet, at der kommer et lovforslag, der begrænser skærmforbruget i landets børnehaver.

Mattias Tesfaye var tidligere på året heller ikke afvisende over for et decideret forbud mod mobiltelefoner eller andre skærme på landets grundskoler.

Men nu melder børne- og undervisningsministeren ud - efter drøftelser i SVM-regeringen -, at der ikke kommer et generelt skærm- og mobilforbud på landets grundskoler. Derimod bebuder ministeren et sæt anbefalinger for brug af digitale hjælpemidler i undervisningen: 

Jeg er ikke på vej med at gennemføre et generelt forbud

“Jeg er ikke på vej med at gennemføre et generelt forbud mod hverken mobiltelefoner eller andre skærme. Men Børne- og Undervisningsministeriet vil i næste skoleår udsende nogle anbefalinger eller retningslinjer. De vil blive udformet med respekt for den lokale indflydelse på skolens hverdag, som jeg mener er meget værdifuld,” skriver Tesfaye således i såkaldte afslutningsbreve, som i weekenden blev sendt ud til landets folkeskoler og fri- og privatskoler.

Undervisningsministre udsender traditionelt et brev til folkeskoler og privat- og friskoler ved skoleårets afslutning.

Meget kritisk overfor det stigende skærmforbrug

I brevene lægger ministeren ikke skjul på, at han er meget kritisk overfor det stigende forbrug af skærme i undervisningen:

Børn skal ikke tilbringe så stor en del af deres vågne timer bag en skærm

“Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg selv er særdeles kritisk over den dramatiske stigning i børns samlede skærmforbrug. Det gælder både i fritiden og i skolen. Børn skal ikke tilbringe så stor en del af deres vågne timer bag en skærm,” skriver ministeren.

Han roser i brevet til landets folkeskoler skolebestyrelser og ledelser landet over for at tage ansvaret for at regulere og bremse skærmene - både i timerne og i frikvartererne. Han glæder sig i den forbindelse over, at forældre, elever og skolens personale er blevet inddraget.

Opfordrer til forsigtighedsprincip

I brevet til landets folkeskoler understreger ministeren, at han har en forventning om, at alle folkeskoler “forholder sig aktivt til elevernes brug af skærme”, og han opfordrer til at skolerne anvender et forsigtighedsprincip:

“Jeg ved, at mange af jer allerede har gjort jer overvejelser om dette. Jeg vil også godt opfordre til, at man anlægger et forsigtighedsprincip, og at computere, iPads og mobiltelefoner kun indgår i undervisningen, når det kan begrundes pædagogisk. Hellere en time for lidt med skærmene end en time for meget. Det er os, der er de voksne. Det er vores ansvar,” skriver Tesfaye i afslutningsbrevet.

Ønsker diskussion af læreplaner

I brevet til folkeskolerne lægger børne- og undervisningsministeren også op til en diskussion af læreplanerne, Fælles Mål:

Alt for mange elever mister motivationen

“Vi ønsker en undervisning, der finder en bedre balance mellem fagenes praktiske, kreative og teoretiske sider. Alt for mange elever mister motivationen, særligt i de ældste klasser.”

“Den nye måling af elevernes trivsel viser, at mere end hver fjerde af de ældste elever ikke mener, at skolen giver dem lyst til at lære mere. De kan måske have svært ved at koble undervisningen med deres eget liv og lokalsamfund - og så forsvinder meningen for nogle elever. Samtidig har mange en oplevelse af, at folkeskolens afsluttende prøveformer er meget styrende for undervisningen i udskolingen.”

Tesfaye advarer i den forbindelse om, at læreplaner kan virke for detaljerede:

“Jeg hører også kritik af, at Fælles Mål kan virke for detaljerede, at der i nogle fag er stoftrængsel, og at læreplanerne ikke i tilstrækkelig grad understøtter en spændende skoledag med høj faglig kvalitet.”

“Dette er en helt central udfordring for folkeskolen. Derfor kommer vi også til at diskutere både folkeskolens afsluttende prøver og læreplaner for folkeskolens fag i det kommende skoleår,” lyder det fra børne- og undervisningsministeren.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

I de gode gamle dage havde forældre lære-planer for sønnen eller datterens sommerferie.

Afhængig af vind og vejr hed det hovedrengøring, staldrengøring, roehakning eller bjærgning af hø.

Nutildags skal radio og tv, sociale medier og streaming-tjenester nok sørge for at alverdens dårligdomme indkorporeret i de små sind og enhver omtale af vind og vejr kombineres med klima-krisens uansvarlige voksenskyld!

Læreplanerne er overladt til danske og udenlandske tech-giganter!

Det kan vi alle føle os helt trykke ved!

Ingen har mere roer! Høhøsten på lavbundsjorderne har allerede givet rekordhøst! Og en tørke-krise-pakke har Mette Frederiksen allerede under opsejling.

Det eneste bekymring klarer psykologer og psykiatere efter sommerferien!

“Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at omkring 15 procent af alle børn og unge under 18 år bliver diagnosticeret med en psykiatrisk lidelse. Og 16 procent oplever mentale problemer eller psykisk sygdom, inden de fylder 10 år.

Der er tale om en markant stigning de senere år. Nye tal fra Landspatientregistret viser, at børn og unge i årene 2012 til og med 2021 har fået stillet en psykiatrisk diagnose sammenlagt 113.000 gange. Det er en stigning på 30.000 tilfælde svarende til knap 37 procent de seneste 10 år.”

Alle taler om den grønne omstilling?

Roehakning og høhøst holdt de unge i gang på en psykisk og fysisk positiv måde i 1950erne, 1960erne og til dels 1970erne!

Roehakning og høhøst var “kedeligt”! Dengang lærte man på den gode måde hvad kedsomhed er!

I dag får børn efter sommerferien diagnoser, fordi de ikke som klassekammeraterne har været på Maldiverne, Thailand, Mallorca eller USA.

De har intet at fortælle! Kun alt det de har set på nettet!

Og det ved deres venner i forvejen!

Set på Maldiverne, Thailand, Mallorca eller i USA!

Stakkels børn!

Ulighedens årti!

I de gode gamle dage kedede alle sig!

Og hvor var det sundt!

Det satte gang i fantasien og ingen fik diagnoser!

Man måtte opfinde sig ud af sin egen kedsomhed!

Den opgave som tech-giganterne i dag scorer kassen på!

Nøjagtig som Messi, Ronaldo, og alle de andre scorer kassen på farmand, nåar han keder sig!

Lad børn kede sig noget mere i ferien!

Antallet af diagnoser vil falde til 1960er niveau!

Dengang man kedede sig Guds-jammer-ligt lige indtil Spies og Tjæreborg sendte danske lønmodtagere på grisefester i Syden!

Og deres børn skulle på festivaler a la Roskilde!

Dengang klima-svineriet og miljø-svineriet for alvor begyndte!

For hverken unge eller gamle måtte kede sig!!

“Hellere en time for lidt med skærmene end en time for meget”

“Hellere en time for lidt på festival end en time for meget”
“Hellere en time for lidt på charterrejse end en time for meget”

Kedsomhed fik folk til at tænke selv!

I dag omsættes kedsomhed til diagnoser via tech-giganter og veluddannede psykologer og psykiatere!

Prøv at kede dig en hel sommer med din familie!

Miraklerne sker!

Helt gratis!

Hvor er det skønt at se en lærer og en klassekammerat!

Og de har haft masser af forberedelsestid!

Syv uger som i 1960erne!

Statsligt udskrevet kedsommelighed!

Nu skal vi selv arbejde en Store Bededag!

Antallet af diagnoser blandt børn og unge må forventes at stige med 1/200 i forhold til 2022!

Ifølge Sundhedsstyrelsens beregninger vedrørende afskaffelse af Store Bededag! (Må vi formode)

Afskaffelsen af Store Bededag vil medføre 560 nye diagnoser blandt børn og unge!

“Hellere en time for lidt med skærmene end en time for meget”

Finansministeriets bedste gæt på effekten af at afskaffe en helligdag er således på 8.500 flere i beskæftigelse!

Til gengæld bliver der årligt 560 nye diagnoser blandt børn og unge! ( Burde Sundhedsstyrelsen have regnet sig frem til!

Med blikket rettet stift på Finansministeriets Excel-ark kan forslaget virke ambitiøst!

Hvis blot alle vinkler på afskaffelsen bliver iagttaget fra alle ministerier, styrelser og fremsynede ministre, som bl.s. Tesfaye:

“Hellere en time for lidt med skærmene end en time for meget”

“Hellere en time for meget med kedsomhed end en time for lidt”

Et plante-baseret landbrug uden brug af pesticider får brug for tusinder og atter tusinder af klima-aktive unge mennesker, der yder deres bidrag som bedsteforældrene i 1960 og 1970erne.

Kedsomhed fjerner klima-krisen! Og et hav af tech-gigant diagnoser blandt børn og unge!

Annonce