Dybvad-udvalget: Sådan undgår vi en ny mink-skandale

Ekspertudvalg anbefaler, at det fremover sikres, at regeringsbeslutninger er lovlige, at der tages referat fra møder i regeringens udvalg og at offentlighedsloven ændres
Foto: Statsministeriet
En ny rapport fra Djøfs uafhængige ekspertudvalg - det såkaldte Dybvad-udvalg - fremlægger fredag otte anbefalinger til, hvordan regering og centraladministrationen i fremtiden undgår skandaler a la mink-sagen, hvor ingen i centraladministrationen sikrede det helt fundamentale - at lovgrundlaget for aflivning af samtlige mink - var på plads.

Udvalget anbefaler, at det fremover sikres, at beslutninger i regeringen er lovlige, at der tages referater af møder i regeringens udvalg, og ikke mindst at offentlighedsloven ændres.

Det sidste skal ske ved at ændre ministerbetjeningsreglen og folketingspolitiker-reglen, der begge i stor udstrækning har været med til at begrænse offentlighedens adgang til aktindsigt.

at det sikres, at relevante SMS-beskeder fremover journaliseres

Udvalget anbefaler også, at det sikres, at relevante SMS-beskeder fremover journaliseres. Og at det sikres, at anmodning om aktindsigt behandles til tiden.

Der skal også, anbefaler udvalget, sikres klare rammer for politikernes anvendelse af sociale medier.

Formand til regering og Folketing: Tag godt imod vores forslag

Formanden for udvalget, tidligere departementschef i Statsministeriet, Karsten Dybvad, håber regering og Folketinget tager godt imod udvalgets anbefalinger:

“For os har det været afgørende at komme med nogle konkrete forslag til greb, som Slotsholmen kan begynde at dreje på allerede i morgen. Det er forslag, der vil have stor effekt på kvaliteten og transparensen af de politiske beslutninger. Jeg håber, at regeringen og Folketinget tager godt imod vores forslag.”

Det er forslag, der vil have stor effekt på kvaliteten og transparensen af de politiske beslutninger

Ekspertudvalget konkluderer, at embedsmændene oplever stigende efterspørgsel på politisk-taktisk rådgivning fra politikerne, og det kan udfordre fagligheden i den rådgivning, regeringen og Folketinget får forud for politiske beslutninger.

“Det er afgørende, at der ikke kan sættes en finger på lovligheden, når der træffes politiske beslutninger. Og der skal være ordentlig tid til at forberede og gennemføre de politiske beslutninger på et fagligt oplyst grundlag. Ellers risikerer vi, at tilliden til vores folkestyre svækkes,” understreger Karsten Dybvad.

De otte anbefalinger

Her kan du læse nærmere om udvalgets otte anbefalinger.

  • Lovligheden af beslutninger i regeringen og ministerierne skal sikres. Her foreslår udvalget, at der etableres “en fast og formaliseret ordning i ministerierne, hvor der i alle sager, der involverer ministre, og hvor der er rimelig grund til nærmere juridiske vurderinger, foretages en skriftlig vurdering af, om en beslutning er lovlig, inden den meldes ud.”

  • Der skal tages referater af møder i regeringens udvalg, ikke mindst koordinationsudvalget og økonomiudvalget: “Sådanne referater bør som minimum angive konklusionen på mødet, ligesom det bør afspejles, hvis der har været væsentlige diskussionspunkter, som har ført frem til den beslutning, som blev truffet på mødet,” lyder anbefalingen.

  • Bedre rammer for gennemarbejdede politiske udspil. Her anbefaler udvalget blandt andet, at hastelovgivning i videst muligt omfang undgås, og at høringsfrister respekteres.

  • Det bør sikres, at medierne får bedre adgang til fagmedarbejdere i ministerierne. At der sikres bedre samarbejde om behandling af sager om aktindsigt. Og at der sikres bedre muligheder for ministerierne til at udarbejde fyldestgørende svar til medierne.

  • At der skabes klare rammer for ministres brug af sociale medier, herunder at der skal kunne skelnes klart mellem profiler, der føres af et ministerium, og profiler, der føres af ministeren privat. At ministres private profiler ikke anvendes som den primære kommunikationskanal for lancering af officielle nyheder mv. på ministerens ressortområde. Og at der ved embedsværkets bistand til opslag på ministres private profiler er særlig opmærksomhed på princippet om partipolitisk neutralitet.

  • At Folketingets anvendelse af parlamentariske kontrolredskaber sker med større opmærksomhed på det ressourceforbrug, som det genererer i ministerierne, således at Folketingets kontrol med regeringen reelt bliver mere effektiv.

  • At der skabes styrkede rammer for embedsværkets integritet og faglige rådgivning. Her foreslår udvalget blandt andet, at hensynet til, at statslige chefers ansættelsesvilkår understøtter deres faglighed og integritet og herunder deres evne til at stå fast i rådgivningen, får fornyet opmærksomhed. Og at der gennemføres en nærmere analyse af ansættelsesformerne for statslige chefer med henblik på at vurdere, om de er hensigtsmæssige og tidssvarende i forhold til bedre at kunne understøtte chefernes faglighed og integritet.

  • At offentlighedsloven ændres, således at bl.a. anvendelsesområdet for ministerbetjenings- og folketingspolitikerreglen begrænses. Og at SMS-beskeder journaliseres i relevant omfang. Og at ministerierne sikrer, at aktindsigtssager behandles rettidigt, herunder om nødvendigt afsætter flere ressourcer.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Mink-skandalen var gennemsyret af det menneskelige element. Det er halsløs gerning at ville rette op på det med flere regler. Det vil blot øge beskæftigelsen hos den akademiske fagforening, der har udført undersøgelsen og rapporten. Dog godt, at foreslå ændringen til offentlighedsloven.

Det sikreste man kan gøre ville vel være at fjerne Mette,hun har til dags dato kun været en udgift for Danmark,
og har intet politisk udrettet,der gavner Damark

I forhold til Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen, ligger hun da helt klart i førerfeltet som den bedste statsminister.
Anders Fogh Rasmussen indførte afdragsfri boliglån, som gav stigende huspriser og var stærkt medvirkende til den efterfølgende finanskrise som både ham og den amerikanske præsident, George W. Bush, havde et stort ansvar for p.g.a. deres forfejlede finanspolitik.
Lars Løkke Rasmussen har et stort ansvar for de store problemer der i dag er med manglende personale på de offentlige sygehuse og hospitaler som startede mens han var sundhedsminister. I stedet for at støtte de offentlige
hospitaler, fik han oprettet privathospitaler, som kun skulle foretage de ukomplicerede operationer som de fik overbetaling for.
Så det jeg vil klandre Mette Frederiksen for er at hun har dannet regering med venstre og en "anløben" person som Lars Løkke Rasmussen der tilsyneladende har haft stor indflydelse på hvad der skulle stå i regeringsgrundlaget med først og fremmest skattelettelser til de bedre stillet i samfundet.

Sikke en "væmmelig" kommentar, Bent Hansen .
Det er simpelthen ukorrekt..
S3lvom "man" naturligvis må have forskellige holdninger &meninger..
Har Mette F.stået i spidsen i vanskelige tider og ledt Danmark gennem krise&udfordringer,&uligheder
Forskellig mening, herom..Men husk hvad der er bedst for Danmark 🚩er og stå sammen..og lede med ansvar. Det er hvad Mette F. har gjort &gær som Danmarks statsminister.
God weekend.

Jeg var imponeret af Mette F.s handlekraft under Coronaen. Nu er den slut, og DK. behøver ikke mere kriseberedskab, men alm. politisk ledelse. Noget tyder på, at det har Mette F. det ikke så godt med. Men så længe Socialdemokratiske folketingsmedlemmer kun er Mette F.s stemmekvæg, og ikke tør stemme efter egen overbevisning, så skal hun nok klare skærene.

Annonce