Debat: De blå minkfarisæere

Den borgerlige opposition opfører sig som Bibelens farisæere, der ikke selv følger de krav, de stiller til andre.
Foto: Anima
I de seneste dage har chefredaktørerne på samtlige borgerlige medier stået i kø for at kræve regeringens afgang.

Weekendavisens Martin Krasnik, Jyllands-Postens Marchen Neel Gjertsen og Berlingskes Mette Østergaard.

Mette Østergaard skriver blandt andet, at statsministeren bør trække sig ”sådan som Poul Schlüter trak sig efter Tamilsagen, da skandalen blev for stor. I respekt for retsstaten og folkestyret”.

Sidstnævnte bør genopfriske konklusionerne fra Tamilrapporten.

Poul Schlüter havde talt usandt for Folketinget

Den konkluderede, at Poul Schlüter havde talt usandt for Folketinget og den konklusion flugtede med, hvad Folketingets udvalg for forretningsorden efterfølgende vedtog.

Således havde de radikale vendt flertallet, som nu var imod Schlüter. Så det er nok naivt at tro, at Schlüters fratrædelse blot var en saglig synders ærinde. Så belastet er statsministeren ikke.

Politikere er ikke fagkapaciteter

De borgerlige medier har naturligvis en interesse i sensationen, og deres argumentation er af fortrinsvis politisk karakter. Chefen må tage skraldet, fordi chefen har ansvaret lader til at være mantraet.

Men politiske chefer er ikke fagkapaciteter. Det er derimod - og her er Mink-kommissionens rapport klar og nådesløs - de højt betalte topembedsmænd, som for manges vedkommende vurderes at have begået tjenesteforseelser.

Deres svigt foruden, havde vi næppe diskuteret forcerede beslutningsprocesser eller centraliseret styring

Man kunne med en vis ret hævde, at deres svigt foruden, havde vi næppe diskuteret forcerede beslutningsprocesser eller centraliseret styring fra Statsministeriet, som rapporten også kritiserer.  

Det skal siges, at medierne også loyalt har rapporteret landets juraprofessorers vurdering af sagen, som klart hælder imod, at kommissionens rapport ikke er belastende nok til at sandsynliggøre en domfældelse i en eventuel rigsretssag mod Mette Frederiksen.

Det har dog ikke afholdt en stadig mere kolerisk borgerlig opposition fra at kræve regeringens afgang, eller i hvert fald en advokatvurdering af Minkkommissionens rapport.

Skuffende konklusioner

Det på trods af, at de nok har læst ovenstående ekspertvurderinger, hvor man nok har fundet konklusionerne skuffende.

Man vil afgøre om statsministeren har ageret ”groft uagtsomt” og vil altså have en sag, selvom Mette Frederiksen, som Minkkommissionen konkluderer, ikke har været bevidst om, at der manglede lovhjemmel.

De borgerlige har nemlig på intet tidspunkt selv valgt de sagliges sti

Det vil være udover mine kompetencer at afgøre et skyldsspørgsmål i en sådan sag, men det er svært at modstå fristelsen til at genopfriske Mattæus kapitel 23 som indledes:

“Derpå sagde Jesus henvendt til folkemængden og til sine disciple: De skriftlærde og farisæerne har påtaget sig rollen som fortolkere af Toraen. I kan roligt handle efter, hvad de siger, men følg ikke deres eksempel. De følger nemlig ikke deres egne råd. De lægger tunge byrder på menneskers skuldre, men er ikke selv villige til at bære de samme byrder”.

De borgerlige har nemlig på intet tidspunkt selv valgt de sagliges sti.

Oppositionen tager ikke konsekvensen deres egne møgsager

Foruden ikke at ville undersøge Inger Støjbergs ulovlige instruks har man ej heller tidligere taget konsekvensen af uagtsomme grundlovsbrud i egne rækker.

Venstres Kristian Jensen brød grundloven i sin tid som skatteminister og hævdede sin uvidenhed herom, til trods for hans ministerie var blevet orienteret af Justitsministeriet forinden.

Den sag blev ikke undersøgt.

Foruden grundlovsbruddet fik Kristian Jensens seks år som skatteminister i 00’erne, der blandt andet bød på centralisering af Skats inddrivelsessystem, ingen yderligere konsekvenser end forfremmelse til henholdsvis udenrigsminister og finansminister i Løkkes næste regering.

Liberal Alliance havde ingen kvababbelser

Undtagelsen der bekræfter reglen, er Birthe Rønn Hornbech. Der skulle så også en ekstremt vedholdende opposition, Cavlingpris-vindende artikler og en standhaftig Helge Adam Møller til, før man tog konsekvensen og afskedigede en minister, der bevidst havde administreret ulovligt.

Liberal Alliance havde ingen kvababbelser ved at dække over hverken Inger Støjberg eller Kristian Jensen.

Der er åbenbart ingen problemer med, at en minister behandler grundloven som ”som en dødtræt trucker behandler billigt tolags genbrugs-wc-papir på et motorvejstoilet, såfremt vedkommende blot er blå.

Stemte for et borgerforslag

Men nok den tætteste pistolrøg, der viser oppositionens sande motiv, kan vi finde tilbage, da minkskandalen brød ud.

Her stemte alle borgerlige partier for et borgerforslag om at starte en rigsretssag, før man overhovedet havde fået undersøgt forløbet.

Her havde de blå farisæere allerede luret de juridiske implikationer, der ellers krævede 1600 sider for en kommission af landets førende eksperter at afdække, og som næsten alle adspurgte professorer hævder ikke er belastende nok til domfældelse for Mette Frederiksen.  

Et borgerforslag om at starte en rigsretssag, før man overhovedet havde fået undersøgt forløbet

Det mener Thomas Danielsen og Sophie Løhde fra Venstre så.

Den konklusion havde de imponerende nok nået, før kommissionen havde undersøgt forløbet og universitetsprofessorerne havde studeret beretningen.

I god tro

Generelt straffer vi ikke ministre, der handler i god tro.

Hvis de lyver og bliver taget i det resulterer det i en fyreseddel eller en påtvungen opsigelse. Det er en god praksis, der forhindrer en retsliggørelse af vores politiske sfære, samt sikrer at man kan besidde de højeste politiske embeder uden at være forvaltningsretsprofessor.

Derfor er jeg uenig Bertel Haarders kronik, der implicit argumenterer for, at en minister er den primære ansvarlige på hjemmelsspørgsmål. Og jeg fristes til at stille Bertel Haarder, som man ellers altid bør lytte til, det kontrafaktiske spørgsmål, om hvordan hans egen tid som integrationsminister var gået, såfremt han selv skulle vurdere konventionsspørgsmål, international lov og dansk lov, uden et kyndigt embedsværk?

Det ville unægteligt gøre embedsmændene endnu mere magtfulde

Og såfremt man ikke selv har kompetence til disse vurderinger, bør man så stå på mål for dem, hvis man har handlet i god tro?

Det ville mange nok finde urimeligt, og det ville unægteligt gøre embedsmændene endnu mere magtfulde end de allerede er.

Jeg er uenig i, at der bør følge en afgang på et procesgrundlag - her bør kritik og følge heraf være passende ellers bliver regeringsførelse pedantens kunst.

Embedsmænd bør drages til ansvar

Hjemmelspørgsmål må være topembedsmændenes bord og politikken politikernes. Derfor bør de ansvarlige embedsmænd som kommissionen vurdere har begået tjenesteforseelse drages til ansvar.

Oppositionen taler om principper, den ikke selv følger

Den politiske præcedens med ikke at forfølge uvidende ministre, der har begået fejl eller uærlige, der er blevet fyret, bør ikke ændres. Den tjener folkestyret bedre end årlige rigsretter og dertil følgende belastning af domstolene, embedsværket, udlandets tillid med videre.

Oppositionen taler om principper, den ikke selv følger, konkluderer skyld før den har et reelt grundlag og kritiserer nærmest eksklusivt statsministeren - selvom hun er den, der slipper billigst igennem Minkkommissionens beretning.

Det er svært at tolke som andet end et skamløst forsøg på at vælte regeringen.

Emil Møller er selvstændig og medlem af Socialdemokratiet.


placeholder

Kommentarer

Tak for en godt skrevet artikel!

Fremragende indlæg, helt enig. Det er næsten pinligt at høre på de angreb blå stue retter mod statsministeren. Hun gjorde det rette, det var eneste mulighed for at stoppe smitten. Hvem bragte smitten til plejehjemmet fra farme med mink, de gjorde jo.. de personer som kom fra minkfarmene og arbejdede i plejesektoren. Det er da sørgeligt, det var nødvendigt. Men det var det. Havde Venstres leder holdt ord, var den hjemmel kommet på plads på 24 timer, Han blev banket på plads af minkfolk og Baglandet. Sørgeligt.

Minkavlerne, der nok for en stor del er Venstrevælgere, var jo ikke selv særligt rene i kanterne, men dem der drev hetzen mod Regeringen og Mette Frederiksen. Hvad var det nu det var? De tog ikke telefonen, hvis myndighederne ringede. De undlod at lade sig teste. De indsendte prøver fra døde mink som de vidste med sikkerhed ikke havde været smittede. Med andre ord de snød og bedrog os allesammen og satte hele folkesundheden i fare, bare for at hytte eget skind, mens hustruerne arbejdede i plejehjemmet hvor de ældre døde én-masse. Mord per stedfortræder (Murder by proxy) lyder helt forkert på dansk.

Som jeg har læst det, så blev ikke en eneste mink aflivet ulovligt. Der blev inden der kom hjemmel til aflivningerne kun aflivet mink i Zonerne 1 og 2. Dvs på farme (ups endnu et engelsk ord, skam dig Ms Flutterby) med smitte og de farme der lå indenfor sikkerhedszonen som hvis jeg husker ret var indenfor en radius af 7,8 km.

Ms Flutterby. Ja de gjorde intet. Men det de blå Damer og Herrer fra de blå aviser mangler er kiosk sælgere. De kunne jo kaste sig over de 145 milliarder skat har ude at stå. Det er nok blandt Deres Læsere. Sætte navn i avisen,så får de nok solgt nogle. Det er jo nok generalen fra Berlingeren. Nu BT kun kommer i de store byer, og Weekend avisen kan nok ikke bruges ovre ved Vesterhavet til at pakke fisk ind i.
Ole Simonsen

Hvad vælgerne ofte glemmer er, at de problemer som de borgerlige nu klandre regeringen for ikke at få rettet op på, er problemer der blev skabt og grundlagt dengang de selv sad i regering, med Løkke ved roret.

Personalemangel på sygehusene.
Personalemangel i plejesektoren.
Mangel på lærere og pædagoger.
.......osv.

Under den tidligere regering skulle der spares og så meget som muligt skulle privatiseres. Alt skulle effektiviseres væk. De ældre der sidder i deres ældreboliger bliver grundet de borgerlige regeringers politikker udsat for massivt omsorgssvigt. 6% af alle somatiske patienter der bliver henvist til sygehusvæsenet bliver afvist i centralvisitationen.
Svært handicappede spises af med 25 minutters rengøring hver anden uge.

Det var også under Løkke, at kommunerne absolut skulle lægges sammen, så der ikke længere er et fortroligt og tillidsfuldt forhold mellem kommunernes ansatte og borgerne, der bare er blevet numre der skubbes frem og tilbage af sagsbehandlerne kolde hænder.

Dem nederst i samfundet blev underlagt hetz skreget ud fra folketingets talerstol og skrevet som store overskrifter på forsiden af aviserne. Alt det og mere er allerede blevet glemt af vælgerne, overskygget af coronaen og siden også krigen i Ukraine. Mette holdt fast, tog hånd om alle. Den største 'landsfader' i min levetid. En rigtig 'statsmand', det kan Ellemann ikke klare, misundelsen driver ham til underlødige angreb, for han vil selv være den der hyldes, det sølle barn.

Fantastisk og sandt skrevet kan kun være enig Tak

Minkavlerne sendte også egne smittede børn i skole. De sendte ikke deres syge medarbejdere hjem i isolation, men sørgede derimod for at de blev sendt rundt i samfundet og spredte smitten. De skjulte levende mink og de løj for åben skærm da de hylede og tudede over deres døde mink, som jo alligevel skulle dø og pelses, og den enorme værdi de mink havde, selvom de få måneder forinden også stod og hylede og tudede over hvor dårlig en forretning det var at være minkavler.

Det er generelt den måde landmænd agerer på. De hyler og tuder uanset hvad og sørger så for at have snablen dybt nede i fælleskassen. Der findes ingen i landet der får mere end de gør og som samtidigt er mindre taknemmelige for det. Ingen der så systematisk overtræder alle gældende regler og samtidigt vil hyldes så meget for at sørge for os alle sammen. Hvilket de så ikke gør. Danske fødevarer og lignende er ikke engang i top klasse længere. Ej heller er det således at det er lav pris mere. Det er discountvarer der sælges til luksuspriser.

Godt at få fakta på plads, og de falske prøver minkavlerne indsendte til myndighederne må være ansvars pådragende og kan ikke være grundlag for en erstatning for deres mink. Den sag skal undersøges til bunds, før der overhovedet udbetales erstatning til minkavlerne.

Ukendskab til loven, fritager IKKE for ansvar. Og fordi den ene bryder loven, giver den IKKE en anden lov til at bryde loven. Alle burde stå til ansvar for deres handlinger. Folketingsmedlemmer bliver jo fredet af vennerne. Vi burde have en uafhængig instans. Og ethvert fornuftigt menneske, ville jo spørge om lovgrundlaget i en så stor beslutning, som minksagen

Hvorfor skulle man spørge om det, hvis man går ud fra at embedsværket har gjort sit arbejde rigtigt og sikret at tingene er i orden. Jeg er sikker på at embedsmændene værdsætter deres arbejdsgiveres tillid, ligesåvel som alle andre. Du straffer da heller ikke en arbejdsgiver, hvis en af hans medarbejdere bryder loven.

Jo det gør man i vognmandsbranchen

"En hollandsk vognmand og chauffør vil blive præsenteret for en samlet bødepåstand på 342.000 kr. ved Retten i Roskilde, idet chaufføren kraftigt har overskredet sin køre- hviletid de seneste 28 dage"

https://politi.dk/da/midt-og-vestsjaellands-politi/nyhedsliste/chauffoer...
.

Jo arbejdsgivere kan og bliver straffet hvis en medarbejder bryder loven, ihvertfald hvis det er miljøloven, medarbejderen overtræder, så får medarbejderen en bøde og arbejdsgiveren en der er betragteligt større…. Bare for forståelsens skyld så er dit argument ikke helt korrekt😉

Nej man skal ikke spørge om der er hjemmel.
En minister må gå ud fra,at han/hun får besked fra sit embedsværk.

og dermed siger både du og Ms Flutterby at Barbara Bertelsen har svigtet totalt - uden at det har konsekvenser - og dermed har Mette Frederiksen også svigtet
.

Alle var jo glade for den måde Mette Frederiksen ledede landet på under covid. At vi slap så nådigt, er meget den ledelsesstil s skyld. De arbejdede ii døgndrift, regering og embedsværket.

Enig, Mette Frederiksen er den bedste statsminister Danmark har haft siden Stauning. Hun er handlekraftig ikke magtfuldkommen. Det kan hun slet ikke være som leder af en mindretalsregering, for der skal til stadighed kunne mønstres 90 mandater omkring alle beslutninger, så mange mandater har regeringen ikke. Derfor må de ud og finde stemmer fra andre partier, om det er fra højre eller venstre side af folketingssalen. Venstre stemte jo selv for adskillelige forslag henad vejen, for nu at føje sig selv til det hylende kor af retorikere, der bare ønsker at vælte regeringen for selv at kunne få magten. Det er det det handler om og intet andet. Misundelse og jalousi.

Virkelig en meget velskrevet artikel, som man håber kommer bredt ud.

KRITIK SIGER MERE OM KRITIKKEREN, end om den/de kritiserede. Misundelse er en dårlig ting, og meget borgerlig.
parolen om : "vis mig din bil, og jeg ved hvem du er" inderst inde.

Godt skrevet artikel.

Selvfølgelig må man ikke kritisere en socialdemokratisk statsminister. Hun viste jo en helt utrolig handlekraft ved på et møde hvor embedsmændene havde fremlagt nogle helt utilstrækkelige forslag selv at være med til at nedlægge et helt erhverv. En beslutning der desværre var ulovlig og som koster skatteyderne små 20 milliarder.
Heldigvis var beslutningstagerne ikke hæmmet af at have læst de underliggende papirer,hvor det fremgik at der krævedes et lovgrundlag, hvilket embedsmændene naturligvis burde have sagt.
Heldigvis var der heller ikke virologer, veterinære virologer der blev taget med på råd, den tilstedeværende ekspertise var jurister, og man blev således heller ikke hæmmet af faktuel viden om problemet, eller viden om at beslutningen var alt for drastisk.

En ulovlig beslutning taget på et møde hvor ingen havde læst papirerne ogsom koster skatteyderne 20 milliarder. Hvordan kan nogen dog påstå at det er uagtsomt? Og hvordan kan nogen sige at det er Mettes ansvar. ?

Der er stadig 60 millioner mink tilbage i Europa, og ingen kendte minkmutationer er i dag i omløb. ?

Endnu, men bare vent. Havde V gjort som lovet, da fejlen blev opdaget, havde alt været på plads på 24 timer, men de slog plat sammen med de andre blå partier på en sag, og tror de vinder valget med det. det gør de ikke. Rigsretssag uden bevis, før sagen er belyst, føj. Og de blå har forhandlet en kæmpeerstatning hjem til minkavlerne, både til de gode og ikke gode, de som snød og løj. Det er en lortesag for alle, som man gerne haveværet foruden, men det havde ikke fredet minkene, som var smittebærere og syge.

Stig Sørensen.
Nu ved jeg selvfølgelig ikke hvor du har din viden fra,
men det tyder på at det er fra Ekstra Bladet.
Du skriver: "Heldigvis var der heller ikke virologer,
der blev taget med på råd".
Du har ikke læst hvad der er skrevet omkring rådgivning,
for på side 157 i Granskningskommissionens rapport står der,
at Dansk Veterinær Konsortium har deltaget i, at bekæmpe
spredningen af smitten blandt mink. Så det ved jeg ikke om
har ret i, at der ikke har været veterinære myndigheder
involveret i selve bekæmpelse af Covid-19.
NOST har den 20 oktober udsendt delplan BN 272 til samtlige
politikredse, som er en del af NOST, med de planer som skal være
med til at sætte tempo på aflivning af mink i Zone 1 og zone 2.
Som du sikkert ikke ved så har hver politikrids sin egen NOST,
hvor det er politi direktøren som er stabsleder for det område,
som han har ansvaret for, Nordjyllands politi har ansvaret for,
at de minkavlere som ønsker hjælp til aflivning, får den nødvendige
hjælp, med bistand fra Beredskabsstyrelsen, hjemmeværnet samt Politi.
Det med at det kommer til at koste 20 Mia. kan du kun takke medierne,
og partiet Venstre for, Jacob Ellemann havde sagt ja til at stemme for
en aflivning af alle mink, han kender hele konceptet, da det var ham
som i januar 2019 fremlagde den Veterinære Beredskabsplan, som gælder
ved udbrud af sygdom blandt "Dyrehold" Han sad til Juli 2019 som
minister for Fødevareministeriet.

Der var ingen virologer til stede på mødet hvor forslaget om at aflive kongerigets minkerhverv blev taget. Personerne til stede var djøf og en enkelt med en kandidatgrad i afrikastudier. Forslaget om at udrydde landets mink havde ikke været til udtalelse hos veterinære virologer eller andre med forstand på minkerhvervet. At aflivningen fortsatte ulovligt efter at det blev kendt at der manglede lovgrundlag, viser jo kun en beundringsværdig beslutningskraft.

Mette har tillid til de embedsmænd som selvfølgelig har ansvaret for alle tiders største administrative skandale (for selvfølgelig er det kun embedsmændenes ansvar) - for som vi alle er enige om - METTE ER REN

Stig Sørensen.
Hvem har bestemt at mink i Zone 1 og zone skal aflives.?
Hvem har bestemt at der skal være en Zone på 7,8 km omkring
en smittet smittet besætning.?
Det er afgjort ved en anbefaling af Dansk Veterinær Konsortium,
jeg kopierer lige fra Granskningskommissionens rapport side 157:
"Sikkerhedszonens størrelse på 7,8 km var fastsat af Fødevarestyrelsen
på baggrund af en vurdering af 29. september 2020 fra
Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET),"
Det vil sige at det er ikke Fødevareministeriet/Fødevarestyrelsen, som
har bestemt at man vil følge den lovgivning der er på området,
"Loven om dyrehold" og som er gengivet i den "Veterinære Beredskabsplan"
at mink besætninger som er smittet skal have startet aflivning af mink
senest 36 timer efter at smitten er konstateret, og at kontaktbesætninger,
skal have påbegyndt aflivning af deres mink indenfor 48 timer efter
de er blevet erklæret værende en kontaktbesætning (Zone 2).
Og det er oplyst af Fødevarestyrelsen til Stabslederen af NOST,
den 5 november, at den sædvanlige pelsning af mink i Zone 3 fortsætter,
den var påbegyndt inden den 4 november. Det kan du læse i rapporten fra
Granskningskommissionen. Hvor alle parter er afhørt.
Delplanen fra NOST ( delplan BN 272 ) er udsendt til samtlige politikredse
den 20 oktober, som du sikker ved så er direktøren for en politikreds
samtidig Stabsleder for den lokale NOST, og den ansvarlige for at
planen følges.

Stig Sørensen.
Jeg svarer lige Arne Jensen med endnu en kopi fra
GRANSKNINGSKOMMISSIONEN :
Fødevarestyrelsen traf flere afgørelser om at sætte minkavleres besætninger
under offentligt tilsyn på baggrund af, at de var beliggende inden for en radius
af 7,8 km fra en covid-19-smittet minkbesætning. Det offentlige tilsyn betød
bl.a., at minkbesætningerne skulle aflives. Flere af afgørelserne blev indbragt
for Miljø- og Fødevareklagenævnet, som stadfæstede Fødevarestyrelsens afgørelser.

Jeg håber for dig at du kan forstå, når man følger en lovgivning på et område.!!

Der er i Zone 1 og Zone 2 aflivet godt og vel 11,5 Mio. mink.
på knap 900 minkfarme, det er oplysninger fra Ministeriet for fødevarer,
landbrug og fiskeri den 10 december 2021.
Og minkavlerne i Zone 3 har i samme periode pelset 4 Mio. mink.
Det skal dog oplyses, at ca. 500 ansatte på pelserierne, er blevet
smittet med Covid-19 fra de raske mink som er sendt til pelsning.

Helt enig med hr Emil Møller. Dejligt at der dukker opsummeringer, der afslører de politiserede udlægninger af minkforløb op. En hr Lars Olsen har tilsvarende i Altinget fra i dag. Jeg håber dog at store As politikere har haft samme holdning i lang tid således at de har brugt “fritiden” til at formulere ny politik for den kommende folketingssamling. Selvfølgelig har regeringsarbejdet taget noget af tiden. Forsvars- og sikkerhedspolitikken ændrer i grunden temmelig meget. Holdninger til NATO og EU skal i væsentlig forstand pudses af. Så udefrakommende opgaver kan vel komme til at rykke i indenrigspolitikkens temaer?

Uanset hvor mange undskyldninger, Erik Møller, profession selvstændig, kan finde på er og bliver det politiske ansvar hos regeringschefen, uanset faglig ekspertise. Det er chefen, der har ansvaret for den arbejdskraft, vedkommende som chef ansætter, og har det tilsynsmæssige ansvar for. Derfor kan regeringschefen jo selv bestemme, hvem der skal være departementschef. Skandalen i mink-sagen er, at regeringschefen ved sin udtalelse på pressemødet sagde, at det ikke var hendes ansvar, når alt kom til alt.
Når man er selvstøndig, som Erik Møller, har man ansvar for sin arbejdskrafts kompetencer. Ligesom en regeringschef har for sine ministre og deres vurderingsevne ved ansættelse af departementschefer. Eller er der en anden ansvarsopfattelse for politikere i offentlig ansættelse?

Wedell Christensen.
Det er ikke korrekt det du beskriver, med det politiske ansvar,
når man er Statsminister har man ansvaret for at de ministre der
udnævnes, påtager sig det ansvar som kaldes "SEKTORANSVARET".
Og de udtalelser den 4 november var og er udtalt på regeringens vegne.
Som jeg husker ordene så sagde statsministeren at
"regeringen har besluttet", at alle mink skel aflives, det er også
Fødevarestyrelsen der den 5 november tager kontakt til NOST for
at bede om assistanse til at aflive alle mink.
NOST er den "STAB" som skal træde sammen, ved større begivenheder,
for at kunne koordinere eventuelle behov for, at kunne klare de
opgaver der måtte skulle klares i større samfundskriser.
På side 155 i granskningskommissionens rapport kan du læse hvordan
beslutningen om aflivning af smittede mink og mink i kontaktbesætninger,
er kommet til at fungere, og hvem der har deltaget i denne beslutning.
Jeg håber ikke at mit indlæg ødelægger din aften, for dit indlæg tyder
på en ret stor mangel på viden og indsigt i denne, for BLÅ blog,
TEATERFORESTILLING.

Tak for et velgennemarbejdet og indholdsmæssig korrekt formuleret. Enig. Det er jo meget meget tankevækkende at tre fremtrædende chefredaktører kræver (ja, du læste rigtigt!!, kræver), regeringens afgang. Sikke en omgang storhedsvanvid de tre kære chefredaktører er ramt af!! Det er nu engang du og jeg, os borgere, som ved stemmeurnerne vælger vores vores folkevalgte regering. Ikke tre vildfarende chefredaktører fra blå aviser eller Sofie Carsten Nielsen og de radikaler, som magtfuldkomment bestemmer hvem vi danskere skal have som regering.

Godt skrevet artikel. Og ja, de blå mink er i den grad ramt af lemmingeeffekten

Glimrende, tak.

At høre Venstres Sofie Løhde fra Granskningsudvalget stå uimodsagt på News og hælde vand ud af ørerne, ikke en gang ,sagde journalisten, kritisk, jeg mener at huske, at den og den og den minister i Løkkes tid, Foghs tid, overskred loven, men blev fredet af DF, som igen siden fik formandskabsstolen i Folketinget for at sikre Løkke fire år mere, trods valgnederlag. i 2015.
Mette F. holdt fast i dag, og hun er bare så sej.

Man traf en af de vigtigste beslutninger i landets historie uden at gide at læse de bilag, som var på sagen.

Hvis man havde gjort det, var der ingen problemer. Uduelighed er et godt ord

Annonce