Annonce

Stod i spidsen for Minkkommissionen - nu får han voksenskældud

Folketingets Granskningsudvalg har evalueret erfaringerne med Minkkommissionen - formand Michael Kistrup får ifølge professor bemærkelsesværdig kritik
Foto: Coulorbox
Kik ind i nu tom minkfarm
Folketingets Granskningsudvalg har evalueret erfaringerne med Minkkommissionen - og her er der kras kritik af formanden for kommissionen, landsdommer i Østre Landsret, Michael Kistrup.

Det hedder således i beretningen fra udvalget, at det fremover gælder om at “undgå gengangere blandt kommissionsmedlemmerne, især formanden”.

undgå gengangere blandt kommissionsmedlemmerne, især formanden

Det hedder videre i beretningen:

“Det kan eventuelt være en mulighed, at Granskningsudvalget kan konsultere uvildige eksperter. I forbindelse med valg af kommissionsformand kan forslag forelægges Højesteret til udtalelse.”

Og:

“Granskningsudvalget vil endvidere i de konkrete sager være opmærksom på og overveje, om der bør udpeges flere eksperter til kommissionen, hvis der måtte være behov for, at der er yderligere ekspertise eller kompetence til stede i en granskningskommission.” 

“Det lyder som en slags voksenskældud”

Professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, Michael Gøtze, finder at evalueringen - ganske vist pænt indpakket - er udtryk for en bemærkelsesværdig kritik af Minkkommissionens formand, Michael Kistrup:

“Det er en indpakket kritik af formanden, som jeg synes er ret bemærkelsesværdig. Det lyder som en slags voksenskældud, og man var ikke tilfreds med formanden,” siger Gøtze til Berlingske.

Gøtze føjer til, at beretningen - efter hans mening - på en pæn måde får sagt, at man med Minkkommissionen ikke fik sat det rigtige hold.

Mink-kommentator, tidligere særlig rådgiver, tidligere pressechef hos De Konservative, Frank Korsholm, er helt på linje:

Der er tale om en massiv kritik

“Beretningen kan kun læses som en skarp kritik af Michael Kistrup. Der er tale om en massiv kritik, som er ganske bemærkelsesværdig,” siger Korsholm til Netavisen Pio.

Blev underkendt af højesteretspræsident

Minkkommissionen konkluderede tilbage i juni 2022, at hele ti embedsmænd - herunder departementschefen i Statsministeriet, Barbara Bertelsen, og rigspolitichef Thorkild Fogde - i minkforløbet havde begået tjenesteforseelser af “en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage” dem til ansvar.

Barbara Bertelsen fik efterfølgende en advarsel. Det samme gjorde departementschef i Justitsministeriet, Johan Kristian Legarth og otte andre ledende embedsmænd.

Rigspolitichef Thorkild Fogde blev tillige hjemsendt fra jobbet - og et forhørslederhold med tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam i spidsen - blev sat til at forestå en tjenstlig undersøgelse af, om Fogde havde begået tjenesteforsømmelser.

Resultatet kom 10. februar 2023 i form af ‘Beretning og indstilling i anledning af tjenstlig undersøgelse mod rigspolitichef Thorkild Fogde’.

Fogde blev pure frikendt

Indstillingen var knusende klar: Fogde blev pure frikendt. Han havde ikke tilsidesat sine pligter efter tjenestemandsloven, og der var derfor ikke grundlag for at idømme rigspolitichefen en disciplinær straf.

Af samme grund kunne Fogde straks efter genoptage sit job som rigspolitichef.

Rørdam & Co.: Pressemøde var ikke en instruks 

Minkkommissionen konkluderede i 2022, at et pressemøde 4. november 2020, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) og andre annoncerede, at det desværre af hensyn til folkesundheden var nødvendigt at aflive samtlige mink, havde karakter af en instruks.

Den konklusion erklærede Rørdam & Co. sig lodret uenige i:

“Efter forhørsledelsens opfattelse kan udmeldingerne på pressemødet den 4. november 2020 klokken 16.00 og de efterfølgende pressemeddelelser ikke retligt karakteriseres som en instruks.”

overordnet orientering af offentligheden

Set med Rørdam & Co.’s øjne var pressemødet derimod en “overordnet orientering af offentligheden om den politiske beslutning, der var truffet om, at alle mink skulle aflives, og om beslutningens konsekvenser”.

I den efterfølgende tid blev andre embedsmænds advarsler genvurderet i lyset af Rørdam-afgørelsen. Resultatet blev at Barbara Bertelsens og Johan Kristian Legarths advarsler blev annulleret. De fleste andre embedsmænd - undtagen to - fik også tilbagekaldt deres advarsler.

Eller sagt med andre ord: Minkkommissionens juridiske konklusioner er sidenhen i vidt omfang blevet underkendt.

Store politiske konsekvenser

Politisk fik Minkkommissionens beretning dog store konsekvenser.

I kølvandet på Minkkommissionens beretning ville De Radikale ikke støtte en rigsretssag mod statsminister Mette Frederiksen (S). Og partiet ønskede heller ikke en advokatundersøgelse af hendes mulige ansvar. Til gengæld krævede støttepartiet De Radikale i begyndelsen af juli 2022, at statsministeren udskrev valg senest oktober 2022. Ellers ville De Radikale udtrykke mistillid til regeringen.

Mette Frederiksen udskrev valget 5. oktober. Valget fandt sted 1. november. Resultatet af valget blev at den hidtidige S-regering blev afløst af den nuværende SVM-regering.

De Radikale fik et rigtigt skidt valg

De Radikale fik et rigtigt skidt valg. Partiet blev ikke belønnet for at have tvunget et valg frem i utide. Tværtimod. Partiet gik fra 16 til kun syv mandater.

Partiets politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, fik et personligt meget dårligt valg. Hun tog dagen efter valget konsekvensen og gik af som leder. Få måneder senere forlod hun Folketinget - og politik - til fordel for et job hos Dansk Industri.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Mon ikke minkavlerne støtter Venstre med mange millioner til næste valg, for uden venstres "kovending" ville den samlede erstatningen til minkavlerne nok nærmere havde været 10- 15 milliarder og ikke de 29,5 milliarder der foreløbig er afsat. Der er mange måder at blive millionær på og minkavler er så en af dem, når man er så "heldig" at statsministeren og regeringen p.g.a. manglende "is i maven" og befolkningens kroniske "dødsangst", påbyder at alle mink skal aflives, så står lykken den "kække" minkavler bi og man ender som millionær.

Ja, selv få hundrede stemmer ekstra på Venstre vil jo* være en kæmpe fremgang. Procentuelt, altså.

*hvis meningsmålinger taler 'sandt'

Ja, enten er landsdommer Michael Kistrup ret naiv, eller han har slet ikke forstået sin rolle. Som er, at sikre den herskende klasse mod kritik og retsforfølgelse.

Kistrup er ikke naiv. Han gjorde sin pligt. Han vidste, hvad 'undersøgelsens' resultat skulle være. Han havde dog ikke forudset, at han ville blive afsløret.
Men så ender hans karriere forhåbentlig også her!

Helt enig!

Ud af klappen med Kistrup.

Jamen jeg er i chok !
Alle jurister er da verdens klogeste mennesker, der har forstand på ALT, og kloger sig på ALT.
Kistrup må være en smutter.

hans Jensen, Nej Hans Jensen tvært imod have Kistrup så meget "kurage",
jeg håber du ved hvad dette ord dækker over, da han satte skabet for døren,
i FE sagen, da han udsendte den pressemeddelelse i august 2020.
I den pressemeddelelse blev der beskrevet hvor lemfældig FE lederen Lars Findsen
har optrådt som leder af FE, hvor han havde ansvaret for, at FE sendte urigtige
og mangelfulde oplysninger til TET, som er ledet af Michael Kistrup.
Det møde den 28 januar, som jeg har beskrevet andet sted i denne tråd, var også
Justitsministeren og dennes departementschef også indkaldt som deltager,
justitsminister Søren Pape Poulsen og departementschef Barbara Bertelsen valgte
ikke at stille op til mødet, og nu gætter jeg, det har været Barbara Bertelsen
som har advaret Søren Pape i at deltage, da mødet var indkaldt på et ulovligt
grundlag, så alt det vrøvl som medierne har skrevet om Trine Bramsen, er det
rene opspind, hun gjorde det rigtige med at hjemsende Lars Findsen og sin egen
departementschef, som havde været den tidligere leder af FE, som også have
sendt urigtige oplysninger og mangelfulde oplysninger til TET.
Men medierne forfulgte Trine Bramsen og holdt hånden over Lars Findsen.
Det var regeringen Lars Løkke Rasmussen i 2019, som har været skyld i hele FE sagen.

Var det ikke samme Kistrup, der fik sat fut i hele efterretningsvæsen?

...efterretningssagen...skulle der stå

Peter Enemark, du læser for mange falske medier, det var ikke
Landsrets dommer Michael Kistrup der skabte FE sagen, det var dens leder
Lars Findsen, Lars Findsen ville ikke finde sig i, at Michael Kistrup
var begyndt at undersøge forholdene i FE, og ville have disse undersøgelser
stoppet, han fik statsministeren til at hjælpe med at stoppe disse
undersøgelser, det skete på et møde på Kastellet i FE lokalerne, den
28 februar 2019, til dette møde sendte statsministeren sin departementschef
Christian Kettel-Thomsen, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen,
departementschefen i forsvarsministeriet Thomas Ahrenkiel og lederen af
FE Lars Findsen, fra TET (tilsynet med efterretningsvæsenet) mødte lederen
Landsretsdommer Michael Kistrup, Topjurist fra KL Pernille Christensen og
Professor Jørgen Grønnegaard Christensen op. Mødet endte med at TET ikke
ville stoppe deres undersøgelser af FE, da det rent faktisk er det arbejde,
som de er sat i verden for at udføre for folketinget, og i loven om TET
står der ganske klart, at "ingen minister må forsøge at påvirke arbejdet i TET"
TET er ikke underlagt juristdiktion fra Forsvarsministeriet, og kan kun efter
ønske fra regeringens sikkerhedsudvalg, indkaldes til et møde i sikkerhedsudvalget.
Mødet i FE lokalerne er af andre jurister kaldt for et "ulovligt møde".