Annonce

Efter to års ventetid: FH-fusionen gennemføres også lokalt

Fagbevægelsens Hovedorganisation får nu også et regionalt led med i strukturen
For to år siden fusionerede de to organisationer LO og FTF og blev til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).  

Men kun på landsplan. Beslutningen om at etablere en regional struktur under FH har trukket ud - indtil nu.

I de her uger stiftes lokale FH-afdelinger i hele landet, og onsdag aften er turen kommet til hovedstadsområdet.

Det betyder, at 76 lokale fagforeninger i Storkøbenhavn og Nordsjælland, der tilsammen repræsenterer en kvart million lønmodtagere, slår sig sammen under et.

Med den nye regionale hovedorganisation - FH Hovedstaden - vil de 76 lokale fagforeninger i hovedstadsområdet samle deres fagpolitiske interesser og muligheder for at påvirke den politiske dagsorden i et tværligt fællesskab.

FH Hovedstaden skal varetage lønmodtagernes interesser i forhold til Region Hovedstaden og de 28 kommuner i regionen om spørgsmål om blandt andet arbejdsmarkedspolitik, grøn omstilling og velfærd - både inden for det private og offentlige arbejdsmarked i hovedstadsområdet.

De lokale og regionale organisationers tur

For at skabe en ordentlig struktur for de regionale og lokale FH-organisationer aftalte man et forløb på to år.

Man skrev ind i fusionsgrundlaget, at man havde to år til at slutte sig sammen og starte nye lokale FH-strukturer med udgangspunkt i det, der hed LO’s sektioner.

Men det kommer i virkeligheden lidt sent, siger Jakob Sand Kirk, der er tidligere organisations- og udviklingschef i LO og i dag ernærer sig som selvstændig konsulent, til Netavisen Pio:

Derfor kommer de her lokale organisationer nok tættere på årsskiftet, end det oprindeligt var meningen

“De har haft en arbejdsgruppe på tværs af det lokale og nationale niveau over et år, og så skulle de egentlig i foråret under coronaen komme med standardvedtægterne, men det blev udskudt, fordi der har været en masse debat frem og tilbage, så de skulle have mødtes for at diskutere det. Derfor kommer de her lokale organisationer nok tættere på årsskiftet, end det oprindeligt var meningen.”

Det er - ifølge Jakob Sand Kirk - en vigtig proces, fordi for mange af de store forbund både fra LO og FTF er det vigtigt at være stærkt til stede i kommunerne og regionerne. Det er her rammerne for velfærden udfyldes, hvilket er afgørende for lønmodtagerne både som borgere og ansatte.

Hensyn til lokale forhold og medlemssammenhold

Man aftalte for to år siden at give de lokale organisationer to år til at køre videre, inden standardstrukturen for en fusion var aftalt.  

Det gjorde man, fordi man ville tage hensyn til forskellige lokale forhold og give medlemmerne en mulighed for at lære hinanden bedre at kende.

“Der er en masse standardting, men der er jo også nogle lokale forhold. Så det var for at imødekomme de lokale forhold, der kunne være forskellige, at man valgte, at de lokale organisationer skulle fusioneres efter to år, når man havde fået sat sig ned og talt om, hvordan det skulle ske,” fortæller Jakob Sand Kirk og fortsætter:

Man har lavet nogle indsatser, hvor man lærer hinanden at kende

“Den anden del af det er, at der nok var nogen, som ikke var vant til, at der var en lokal struktur - især nogle af FTF’erne, der skulle lære det lidt bedre at kende, før de meldte sig ind lokalt. Så det er også en slags anerkendelse af, at man går ind i det sammen. Man har lavet nogle indsatser, hvor man lærer hinanden at kende og snakker om, hvordan man kan arbejde sammen.”

Tim Tørnqvist Jensen er journaliststuderende på Roskilde Universitet og tidligere student på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce